Obrazy na stronie
PDF

tante per nos, obsecramus pro vivimus; ut castigati, et non morChristo: reconciliamini Deo! tificati;

21. Eum, qui non noverat 10. quasi tristes, semper aupeccatum, pro nobis peccatum tem gaudentes; sicut egentes, fecit, ut nos efficeremur justitia multos autem locupletantes; tamDei in ipsor.

quam nihil habentes, et omnia

possidentes". CAP. VI.

11. Os nostrum patet ad vos, Hortatur apostolus Corinthios, ne o Corinthii! cor nostrum dilatagratiam acceptam negligant, et mo- | tum est. net, ut ab infidelium consortio se 12. Non angustiamini in nobis ; cedant.

angustiamini autem in visceribus 1. Adjuvantes 8 autem exhor- | vestris. tamur, ne in vacuum gratiam Dei 13. Eamdem autem habentes recipiatis.

remunerationem, tamquam filiis 2. Ait enim: „Tempore acce dico : dilatamini et vos! „pto exaudivi te, et in die salu 14. Nolite jugum ducere cum „tis adjuvi te" t. Ecce! nunc infidelibus! Quae enim particitempus acceptabile; ecce! nunc patio justitiae cum iniquitate? dies salutis.

aut quae societas luci ad tene3. Nemini dantes ullam offen bras? sionem, ut non vituperetur mini 15. Quae autem conventio sterium nostrum;

Christi ad Belial ? aut quae pars 4. sed in omnibus exhibeamus | fideli cum infideliw? nosmet ipsos sicut Dei ministros, 16. Qui autem consensus temin multa patientia , in tribulatio- plo Dei cum idolis ? Vos enim nibus, in necessitatibus, in an- estis templum * Dei vivi, sicut digustiis,

cit Deus: „Quoniam inhabitabo 5. in plagis u, in carceribus, in ,,in illis, et inambulabo inter seditionibus, in laboribus, in vi- ,,eos, et ero illorum Deus, et giliis, in jejuniis,

,,ipsi erunt mihi populus). 6. in castitate, in scientia, in 17. „Propter quod exite de longanimitate, in suavitate, in medio eorum, et separamini, Spiritu sancto, in charitate non ,,dicit Dominus, et immundum ficta,

„ne tetigeritis. 7. in verbo veritatis, in vir- 18. „Et ego recipiam vos, et tute Dei, per arma justitiae, a „ero vobis in patrem, et vos eridextris et a sinistris;

,,tis mihi in filios et filias, dicit 8. per gloriam, et ignobilita- | „Dominus omnipotens“ a. tem, per infamiam , et bonam fa

CAP. VII. mam; ut seductores, et veraces; sicut qui ignoti, et cogniti;

| Quantus sit apostoli amor in Corin

thios. 9. quasi morientes, et ecce! |

v c. 4, 15-17. w 1 Cor. 10. 20. * Rom, 3, 24. s1 Cor. 3, 9. Jes. 49, 1 Cor. 3, 16. y Lev. 26, 11. 12. - Jes. 8. c. 11, 23. $99.

52, 11. « Jer. 31, 9.

Cap. VI. 1. gratia Dei (sic per errorem). 2. et die salutis adjuvavi. 16. Deest inter eos.(Ad marginem, quod rarissimum, scriptum legitur in Esaia).

1. Has ergo habentes promis- stati enim estis secundum Deum, siones, charissimi! mundemus ut in nullo detrimentum patiaminos ab omni inquinamento car- ni ex nobis. nis, et spiritus perficientes san 10. Quae enim secundum Deum ctificationem in timore Dei. tristitia est, poenitentiam in salu

2. Capite nos! Neminem lae- tem stabilem operaturd; saeculi simus, neminem corrupimus, nec autem tristitia mortem operatur. minem circumvenimus.

11. Ecce! enim hoc ipsum, se3. Non ad condemnationem cundum Deum contristari vos, vestram dico; praediximusb enim, quantam in vobis operatur soliquod in cordibus nostris estis, citudinem! sed defensionem , sed ad commoriendum, et ad convi- indignationem, sed timorem, sed vendum.

desiderium, sed aemulationem, 4. Multa mihi fiducia est apud sed vindictam! In omnibus exhivos; multa mihi gloriatio pro vo

| buistis vos incontaminatos esse bis; repletus sum consolatione; negotiot. superabundo gaudio in omni tri-| 12. Igitur, etsi scripsi vobis, bulatione nostra.

non propter eum, qui fecit inju5. Nam et cum venissemus in

riam , nec propter eum, qui pasMacedoniam, nullam requiem

sus est; sed ad manifestandam habuit caro nostra, sed omnem

solicitudinem nostram, quam ha. tribulationem passi sumus; foris

bemus pro vobis pugnae, intus timores.

13. coram Deo; ideo consolati 6. Sed qui consolatur humiles,

sumus. In consolatione autem

nostra abundantius magis gavisi consolatus est nos Deus in adventu Titi.

sumus super gaudio Titi; quia 7. Non solum autem in adven

refectus est spiritus ejus ab omni

bus vobis. tu ejus; sed etiam in consola

14. Et si quid apud illum de tione, qua consolatus est in vo

| vobis gloriatus sum, non sum bis, referens nobis vestrum desi

confusus; sed sicut omnia vobis derium, vestrum fletum, vestram

in veritate locuti sumus; ita et aemulationem pro me, ita, ut

gloriatio nostra, quae fuit ad Timagis gauderem.

tum, veritas facta est. 8. Quoniam etsi contristavi

15. Et viscera ejus abundanvos in epistola, non me poenitet;

| tius in vobis sunt, reminiscentis etsi poeniteret, videns quod epi

omnium vestrum obedientiam, stola illa (etsi ad horam) vos con

quomodo cum timore et tremore tristavit; 9. nunc gaudeo; non quia con

excepistis illum. tristati estis, sed quia contristati

16. Gaudeo, quod in omnibus

confido in vobis. estis ad poenitentiam. Contri

d Matth. 26, 75. Matth. 27, 3. sqq. • c. 6, 11. sq. cc. 2, 12, sq

fi Cor. 5.

Cap. VII. 1. has igitur. 2. neminem lesimus neminem corrumpimur (sic). 3. Deest vestram ; ibid. praedixi enim. 5. passi (deest su

). 7. in solatio quo. 8. paeniteret. 12. scribsi; ibid. pro vobis habemus. 13. super gaudium. 15. in vos sunt; ibid. eum.

! 10. Et consilium in hoc do; CAP. VIII.

| hoc enim vobis utile est, qui non Corinthios hortatur apostolus ad solum facere, sed et velle coepierogandam stipem in usus paupe stis ab anno priore. rum, qui Hierosolymis erant. I 11. Nunc

11. Nunc vero et facto perfi1. Notam autem facimus vo cite; ut quemadmodum promptus bis, fratres! gratiam Dei, quae est animus voluntatis, ita sit et data est in Ecclesiis Macedoniae. | perficiendi ex eo, quod habetis.

2. Quod in multo experimen 12. Si enim voluntas prompta to tribulationis & abundantia gau est, secundum id, quod habet*, dii ipsorum fuit; et altissima pau | accepta est, non secundum id, pertas eorum abundavit in divi- | quod non habet. tias simplicitatis eorum.

13. Non enim, ut aliis sit re3. Quia secundum virtutem, | missio, vobis autem tribulatio, testimonium illis reddo, et supra sed ex aequalitate?. virtutem voluntarii fuerunt,

14. In praesenti tempore ve4. cum multa exhortatione ob- stra abundantia illorum inopiam secrantes nos gratiam, et com

suppleat; ut et illorum abundanmunicationem ministerii, quod

tia vestrae inopiae sit supplefit in Sanctos.

mentum, ut fiat aequalitas, sicut 5. Et non sicut speravimus,

scriptum est: sed semet ipsos dederunt primum

15. „Qui multum, non abunDomino, deinde nobis per vo

,,davit: et qui modicum, non miluntatem Dei; 6. ita, ut rogaremus Titum ;

16. Gratias autem Deo, qui ut quemadmodum coepit, ita et

dedit eamdem solicitudinem pro perficiat in vobis etiam gratiam

vobis in corde Titi, istam. 7. Sed sicut in omnibus abun

17. quoniam exhortationem”

quidem suscepit; sed cum solicidatis fide, et sermone, et scientia, et omni solicitudine, insuper

tior esset, sua voluntate profe

ctus est ad vos. et charitate vestra in nos, ut et

18. Misimus etiam cum illo in hac gratia abundetis.

fratrem, cujus laus est in Evan8. Non quasi imperans dico;

gelio per omnes Ecclesias. sed per aliorum solicitudinem, etiam vestrae charitatis ingenium

19. Non solum autem, sed et bonum comprobans.

ordinatus est ab Ecclesiis comes 9. Scitis enim gratiam Domini peregrinationis nostrae, in hanc nostri Jesu Christi, quoniam pro

gratiam , quae ministratur a nopter vos egenus? factus est, cum bis ad Domini gloriam, et destiesset dives, ut illius inopia vos

natam voluntatem nostram. divites essetis.

20. Devitantes hoc, ne quis : 1 Thess. 1, 6. 2. 14. 2 Thess. 1, 4. k Marc. 12, +3. i Act. 4, 34. • Exod. Ki Cor. 16, I. 49. i Matth. 8, 20. | 16, 18. . 6. v. 22.

[ocr errors]

Cap. VIII. 2. gaudi ipsorum (deest fuit). 7. Hic inde a voce insuper quaedam erası sunt alinque recentius scripta, ita tamen ut cum textu impresso concinant. 12. secundum quod non habet (deest id). 13. sed et ex. 19. in hac gratia.

N

Jios vituperet in hac plenitudine, 1 5. Necessarium ergo existiquae ministratur a nobis.

mavi rogare fratres, ut prae21. Providemus enim bona veniant ad vos, et praeparent non solum coram Deo, sed etiam repromissam benedictionem hanc coram hominibus.

paratam esse, sic quasi benedi22. Misimus autem cum illis ctionem, non tamquam avariet fratrem nostrum, quem pro tiam. bavimus in multis saepe solici 6. Hoc autem dico: Qui parce tum esse; nunc autem multo so-seminat, parce et metet; et qui licitiorem, confidentia multa inseminat in benedictionibus, de vos,

benedictionibus et metet". 23. sive pro Tito, qui est so 7. Unusquisque prout desticius meus, et in vos adjutor, sive navit in corde suo, non ex trifratres nostri, apostoli Ecclesia stitia, aut ex necessitate; hilarem rum P, gloria Christi.

enim datorem diligit Deus. 24. Ostensionem ergo, quae 8. Potens est autem Deus est charitatis vestrae, et nostrae omnem gratiam abundare facere gloriae pro vobis, in illos osten in vobis; ut in omnibus semper dite in faciem Ecclesiaruin. omnem sufficientiam habentes

abundetis in omne opus bonum, CAP. IX.

9. sicut scriptum est:,,Disper

„sit, dedit pauperibus; justitia Hortatur ad eleemosynam cito et

„ejus manet in saeculum saepromto animo dandam. Hujus beneficentiae qui sint fructus, ostendit.

10. Qui autem administrat se1. Nam de ministerio, quod fit

men seminanti, et panem ad manin sanctos, ex abundanti est mihi

ducandum praestabit, et multiscribere vobis;

plicabit semen vestrum, et auge2. scio enim promptum ani

bit incrementa frugum justitiae mum vestrum, pro quo de vobis

vestrae; glorior apud Macedones 7. Quon

11. ut in omnibus locupletati iam et Achaia parata est ab anno

abundetis in omnem simplicitapraeterito, et vestra aemulatio

tem, quae operatur per nos graprovocavit plurimos.

tiarum actionem Deo. 3. Misi autem fratres, ut ne

12. Quoniam ministerium huquod gloriamur de vobis, eva

jus officii non solum supplet ea, cuetur in hac parte, ut (quemad

quae desunt sanctis, sed etiam modum dixi) parati sitis;

abundat per multas gratiarum 4. ne cum venerint Macedo

actiones in Domino, nes mecum, et invenerint vos

13. per probationem ministerii imparatos, erubescamus nos (ut | hujus glorificantes Deum in obenon dicamus vos) in hac sub- | dientia confessionis vestrae, in stantia.

Evangelium Christi, et simplici1 Cor. 16, 3. 9 €.8, 2.

Gal. 6, 9. Ps. 111, 9.

[ocr errors]

Cap. VIII. 22. probabimus (b=v). 23. gloriae Christi. 24. in facie. IX. 2. quoniam Achaja (deest et). 4. mecum Machedones. 5. non quasi. 6. Deest dico (per oscitantem librarium). 7. de corde suo. 9. in aeternum.

tate communicationis in illos, et sti" se esse, hoc cogitet iterum in omnes;

apud se; quia sicut ipse Christi 14. et in ipsorum obsecratio est, ita et nos. ne pro vobis, desiderantium vos 8. Nam et si amplius aliquid propter eminentem gratiam Dei gloriatus fuero de potestate noin vobis.

stra, quam dedit nobis Dominus 15. Gratias Deo super inenar in aedificationem, et non in derabili dono ejus.

structionem vestram; non eru

bescam. CAP. X.

9. Ut autem non existimer De apostoli potestate, et in causa | tamquam terrere vos per episto

Christi exantlato labore. las; 1. Ipse autem ego Paulus ob | 10. quoniam quidem epistolae, secro vos, per mansuetudinem | inquiunt, graves sunt et fortes; et modestiam Christi, qui in facie praesentia autem corporis infirquidem humilis sum inter vos, ma, et sermo contemptibilis ; absens autem confido in vobist. 11. hoc cogitet, qui ejusmodi

2. Rogo autem vos, ne prae- | est, quia quales sumus verbo per sens audeam, per eam confiden epistolas, absentes, tales et praetiam, qua existimor audere in sentes in facto. quosdam, qui arbitrantur nos

12. Non enim audemus insetamquam secundum carnem am

rere, aut comparare nos quibusbulemus.

dam, qui se ipsos commendant*; 3. In carne enim ambulantes

sed ipsi in nobis nosmet ipsos non secundum carnem militamus.

metientes, et comparantes nos4. Nam arma militiae nostraeu met ipsos nobis. non carnalia sunt, sed potentia 13. Nos autem non in immenDeo ad destructionem munitio- | sum gloriabimur, sed secundum num, consilia destruentes,

mensuram regulae, qua mensus 5. et omnem altitudinem ex est nobis Deus, mensuram pertollentem se adversus scientiam tingendi usque ad vos. Dei, et in captivitatem redigen

14. Non enim quasi non pertes omnem intellectum in obse

tingentes ad vos, super extendiquium Christi,

mus nos; usque ad vos enim per6. et in promptu habentes ul

venimus in Evangelio Christi. cisci omnem inobedientiam, cum

15. Non in immensum gloriimpleta fuerit vestra obedientia.

antes in alienis laboribus; spem 7. Quae secundum faciem sunt,

autem habentes crescentis fidei videte v ! Si quis confidit sibi Chri

vestrae, in vobis magnificari setv. 10. 1 Cor. 4, 18. sqq. 1 Eph. 6, 13. vc. 5, 16.

w 1 Cor. 1, 12. xc. 3, 1.

Cap. IX. 14. et ipsorum observatione (sic). X. 1. qui in faciem quidem humilis inter vos (deest sum). 2. Rogo autem ne (deest vos); ibid. qui arbitrantur et tamquam secundum carnem ambulemus (et, car sunt ab alia manu antiqua. Prior enim scriptura intercidit ob foramen in membrann, frilla forsan lucernae delapsa). 4. non carnalia sed (deest sunt). 7. si quis confidet 9. per epistulas. 10. epistulae; ibid. et fortis (sic). 11. per epistulas. 13. gloriabimur secundum (deest sed); ibid. quam mensus est; ibid. Deus pertingendi usque (deest mensuram).

« PoprzedniaDalej »