Obrazy na stronie
PDF

esca et potusw; sed justitia, et 4. Quaecumque enim scripta pax, et gaudium in Spiritu sancto. | sunt, ad nostram doctrinam

18. Qui enim in hoc servit scripta sunt; ut per patientiam, Christo, placet Deo, et probatus et consolationem Scripturaruni est hominibus.

spem habeamus. 19. Itaque, quae pacis sunt, se 5. Deus autem patientiae et ctemur; et quae aedificationis | solatii, det vobis id ipsum sapere sunt, in invicem custodiamus. in alterutrum secundum Jesum

20. Noli propter escam destru- | Christum; ere opus Dei. Omnia quidem 6. Ut unanimes, uno ore honosunt munda*; sed malum est ho- rificetis Deum et patrem Domini mini, qui per offendiculum man- nostri Jesu Christi. ducat.

7. Propter quod suscipite in21. Bonum est non manducare vicem, sicut et Christus suscepit carnem, et non bibere vinum, vos in honorem Dei. neque in quo frater tuus offendi 8. Dico enim Christum Jesum tur, aut scandalizatur, aut infir- | ministrum fuisse circumcisionis matur.

propter veritatem Dei, ad confir22. Tu fidem habes ? penes te

mandas promissiones patrumo; met ipsum habe coram Deo.

9. gentes autem super iniseriBeatus, qui non judicat semet

cordia honorare Deum, sicut ipsum in eo, quod probat.

scriptum est: „Propterea confi23. Qui autem discernit, si

„tebor tibi in Gentibus, Domine, manducaverit, damnatus est; quia

,,et nomini tuo cantabo "od. non ex fide. Omne autem, quod

10. Et iterum dicit:,,Laetaninon est ex fide, peccatum est.

„ni, Gentes, cum plebe ejus“ e. CAP. XV.

11. Etiterum: „Laudate omnes

„Gentes Dominum; et magnifiInfirmorum imbecillitas sustinenda est. Judaeis juxta promissiones, locate eum, omnes populi“). Gentibus vero ex misericordia prae 12. Et rursus Isaias ait: ,,Erit dicatum est Evangelium. Dicit apo

| ,radix Jesse, et qui exsurget restolus, ad Romanos se venturum.

„gere Gentes; in eum Gentes 1. Debemus autem nos firmio. |

„sperabunt". res imbecillitates infirmorum su- 1 13. Deus autem spei repleat stinere y, et non nobis placere.

vos omni gaudio et pace in cre2. Unusquisque vestrum pro- | dendo; ut abundetis in spe, et ximo suo placeat in bonum, ad virtute Spiritus sancti. aedificationem.

14. Certus sum autem, fratres 3. Etenim Christus non sibi mei, et ego ipse de yobis, quonplacuita, sed sicut scriptum est a: |

iam et ipsi pleni estis dilectione, „Improperia improperantium ti

repleti omni scientia, ita, ut pos„bi ceciderunt super memb.

sitis alterutrum monere. w I Cor. 8, 8. * cf. v, 14. y c. 14, 1. 15. Joh. 6, 37. sqq. Phil. 2, 5. sqq. • Act. 3, 25. d Ps. 17, 50. Ps. 66, • Ps. 68, 10. Joh. 15, 24.

13-5. f Ps. 116, 1. & Jes. 11, 10.

Cap. XIV. 20. munda sunt; ibid. offendicum (errore scriptum est). 21. offendit. XV. 3. inproperia inproperantium. 9. super misericordiam; ibid. propter hoc; ibid. deest Domine. 12. rursum Esaias; ibid. in eo. 15. Audacius autem scripsis deducar illuc, si vobis primum vobis, fratres ! ex parte, tamquam ex parte fruitus fuero. in memoriam vos reducens, pro 25. Nunc igitur proficiscar in pter gratiam, quae data est mihi Ierusalem ministrare sanctis?. a Deo,

26. Probaverunt m enim Mace16. ut sim minister Christi Je donia, et Achaja, collationem alisu in Gentibus, sanctificans E quam facere in pauperes sanctovangelium Dei, ut fiat oblatio rum, qui sunt in Ierusalem. Gentium accepta, et sanctificata 27. Placuit enim eis; et debiin Spiritu sancto.

tores sunt eorum. Nam si spiri17. Habeo igitur gloriam in tualium eorum participes facti Christo Jesu ad Deum.

sunt gentiles; debent et in car18. Non enim audeo aliquid nalibus ministrare illis. loqui eorum, quae per me non

28. Hoc igitur cum consumefficit Christus h in obedientiam mavero, et assignavero eis fruGentium, verbo et factis;

ctum hunc; per vos proficiscar

in Hispaniam. 19. in virtute signorum et prodigiorum, in virtute Spiritus

29. Scio autem, quoniam ve

niens ad vos, in abundantia besanctii; ita ut ab Ierusalem per circuitum usque ad Illyricum re

nedictionis Evangelii Christi

veniam. pleverim Evangelium Christi.

30. Obsecron ergo vos, fra20. Sic autem praedicavi E

tres, per Dominum nostrum Jevangelium hoc, non ubi nomina

sum Christum, et per charitatem tus est Christus, ne super alienum

sancti Spiritus, ut adjuvetis me fundamentum aedificarem; sed

in orationibus vestris pro me ad sicut scriptum est:

Deum, 21. „Quibus non est annun

31. ut liberer ab infidelibus, „ciatum de eo, videbunt: et qui

qui sunt in Judaea, et obsequii ,non audierunt, intelligente.

mei oblatio accepta fiat in Ieru22. Propter quod et impedie

salem sanctis, bar plurimum venire ad vos; et 32. ut veniam ad vos in gaudio probibitus sum usque adhuc. per voluntatem Dei, et refrigerer

23. Nunc vero ulterius locum vobiscum. non habens in his regionibus, cu- 33. Deus autem pacis sit cum piditatem autem habens veniendi omnibus vobis. Amen. ad vos ex multis jam praecedentibus annis;

CAP. XVI. 24. cum in Hispaniam profi-| Salutationes. Qui fugiendi sint. cisci coepero, spero, quod prae

1. Commendo autem teriens videam vos, et a vobis

vobis

2 Act, 19, 21. 24, 27. sqq. m Act. 11, h 2 Cor. 3,5. i Act. 14, 3. k Jes. 52, 29. 1 Cor. 16, 1. 2. 2 Cor.8, 1. 2. 2 Cor.

11,11. • Act. 21, 27. sqq.

[ocr errors]

Cap. XV. 16. accepta sanctificata. 20. evangelium hoc praedicavi. 21. adnuntiatum. 25. proficiscar Hierusalem. 26. conlationem ; ibid. qui sunt Hierusalem. 27. spiritalium; ibid. eis. 28. proficiscar per vos. 29. benedictionis Christi (deest evangelii). 30. caritatem spiritus (deest sancti); ibid. orationibus (deest vestris). 31. Hierusolyma.

Phoeben sororem nostram, quaerissimam, quae multum laboravit est in ministerio Ecclesiae, quae in Domino. est in Cenchris;

13. Salutate Rufums electum 2. ut eam suscipiatis in Domi- | in Domino, et matrem ejus, et no digne sanctis; et assistatis ei meam. in quocumque negotio vestri in 14. Salutate Asyncritum, Phlediguerit; etenim ipsa quoque | gontem, Hermam, Patrobam, astitit multis, et mihi ipsi. Hermen; et qui cum eis sunt, fra3. Salutate Priscam et Aqui

tres. lam P adjutores meos in Christo 15. Salutate Philologum et JuJesu

liam, Nereum et sororem ejus, 4. (qui pro anima mea suas et Olympiadem, et omnes, qui cervices supposueruntq; quibus cum eis sunt, sanctos. non solus ego gratias ago, sed 16. Salutate invicem in osculo et cunctae ecclesiae Gentium), sanctot. Salutant vos omnes

5. et domesticam Ecclesiam Ecclesiae Christi. eorum". Salutate Epaenetum 17. Rogo autem vos, fratres, dilectum mihi, qui est primitivus ut observetis eos, qui dissenAsiae in Christo.

siones et offendicula praeter do6. Salutate Mariam, quae mul ctrinam, quam vos didicistis, fatum laboravit in vobis.

ciunt; et declinate ab illis u. 7. Salutate Andronicum et Ju 18 Hujuscemodi enim Chriniam cognatos et concaptivos | sto Domino nostro non serviunt, meos, qui sunt nobiles in Apo- sed suo ventri; et per dulces stolis, qui et ante me fuerunt in sermones, et benedictiones , seChristo.

ducunt corda innocentium. 8. Salutate Ampliatum dile 19. Vestra enim obedientia in ctissimum mihi in Domino. omnem locum divulgata est. Gau

9. Salutate Urbanum, adjuto- deo igitur in vobis. Sed volo rem nostrum in Christo Jesu, et vos sapientes esse in bono, et Stachyn, dilectum meum.

simplices in malo. 10. Salutate Apellen probum 20. Deus autem pacis conterat in Christo.

Satanam sub pedibus vestris ve11. Salutate eos, qui sunt ex lociterv! Gratia Domini nostri Aristobuli domo. Salutate Hero- Jesu Christi vobiscum. dionem, cognatum meum. Salu- 1 21. Salutat vos Timotheus w tate eos, qui sunt ex Narcissi do- adjutor meus, et Lucius, et Jamo, qui sunt in Domino.

son*, et Sosipatery, cognati mei. 12. Salutate Tryphaenam, et | 22. Saluto vos ego Tertius, Tryphosam, quae laborant in qui scripsi epistolam, in Domino. Domino. Salutate Persidem cha- |

s Marc. 15, 21. t 1 Cor. 16, 20. 2 Cor.

13, 12. 12 Thess. 3, 6. 14. 2 Joh. 10. P Act. 18, 2. 4 Act. 18, 12. sqq. * | 2 Cor. 11, 14. 15. Joh. 12,31. w Act. 16, 1 Cor. 16, 19.

| 1. sqq. * Act. 17, 7. 7 Act. 20, 4.

Cap. XVI. 1. Phoebem; ibid. Cenchris (deestin). 2. adsistitit (sic). 4. sub posuerunt. 5. eorum ecclesiam ; ibid. Ephaenetum. 7. Julian. 9. in Christo (deest Jesu). 11. ex Arestoboli (deest domo); ibid. ex Narcissi (deest domo). 12. Thryfenam; ibid. Tryfosam; ibid. Persidam. 14. Phlegonta; ibid. Hermam (pro Hermen). 20. Satanan. 22. scribsi epistulam. 23. Salutat vos Cajus-, hospes | tionem mysterii temporibus aemeus, et universa Ecclesia. Sa- ternis taciti, lutat vos Erastus a, arcarius ci 26. (quod nunc patefactum est vitatis, et Quartus, frater.

per Scripturas Prophetarumb se24. Gratia Domini nostri Jesu cundum praeceptum aeterni Dei, Christi cum omnibus vobis.Amen.

ad obeditionem fidei) in cunctis

Gentibus cogniti. 25. Ei autem, qui potens est

27. Soli sapienti Deo, per Jevos confirmare juxta Evange

sum Christum, cui honor et gloria lium meum, et praedicationem

in saecula saeculorum. Amen. Jesu Christi, secundum revela

6 c. 1, 2. Eph. 3, 20. sq. Jud. 24. sq. - Act. 20, 4. 3 Joh. 1. * Act. 19, 22. 1 Tim. 1, 17.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

CAP. I.

i 4. Gratias ago Deo meo semBaptizantium schismata. Rejicien- per pro vobis in gratia Dei, quae

mundi sapientia. Contemti / data est vobis in Christo Jesu; mortales a deo benevole eliguntur,

5. quod in omnibus divites ne quis de se glorietur.

facti estis in illo, in omni verbo 1. Paulus vocatus Apostolus

et in omni scientiae. Jesu Christi per voluntatem Deia, | 6. Sicụt testimonium Christi et Sosthenes b frater,

confirmatum est in vobis ; 2. ecclesiae Dei, quae est Co 7. ita ut nihil vobis desit in rinthi, sanctificatis c in Christo

ulla gratial, exspectantibus reJesu, vocatis sanctis, cum omni

velationem Domini nostri Jesu bus, qui invocant nomen Domini Christi, nostri Jesu Christi, in omni loco

8. qui et confirmabit vos usque ipsorum, et nostro.

in finem sine crimine, in die ad3. Gratia vobis , et pax a Deo

ventus Domini nostri Jesu ChriPatre nostro, et Domino Jesu

sti. Christo d.

9. Fidelis Deus, per quem voa Gal. 1, 1. Act. 18, 17. Joh. 17, 19. d Rom. I, 7.

I c. 12, 8. fc. 12, 8.

Cap. XVI. 23. Gajus; ibid. universae ecclesiae; ibid. salutat Erastus (deest vos). 24. Deest totus versiculus. 25. vos vos (errore). 26. cognito (sic). 27. solo (sic); ibid. honor in saecula (deest et gloria).

cap. I. 1. Christi Jesu; ibid. Sostenens. 5. quia. 8. confirmavit.

cati estis in societatem & filii ejus „prudentiam prudentium reproJesu Christi Domini nostri. Lybabor.

10. Obsecro autem vos, fra | 20. Ubi sapiens? ubi scriba ? tres! per nomen Domini nostri ubi conquisitor hujus saeculi? Jesu Christi; ut id ipsum dicatis Nonne stultam fecit Deus sapienomnes, et non sint in vobis schi- tiam hujus mundi s? smata, sitis autem perfecti in 21. Nam, quia in Dei sapientia eodem sensu et in eadem sen- non cognovit mundus per sapitentia.

entiam Deum; placuit Deo per 11. Significatum est enim mihi stultitiam praedicationis salvos de vobis, fratres mei, ab iis , qui facere credentest. sunt Chloes, quia contentiones 22. Quoniam et Judaei signau sunt inter vos.

petunt, et Graeci sapientiam 12. Hoc autem dico, quod quaerunt; unusquisque vestrum dicit: Ego 23. nos autem praedicamus quidem sum Pauli; ego autem Christum crucifixum; Judaeis Apollo"; ego vero Cephaei; ego quidem scandalumo, Gentibus autem Christik.

autem stultitiam ; 13. Divisus est Christus? num- 24. ipsis autem vocatis, Juquid Paulus crucifixus est prodaeis atque Graecis, Christum vobis ? aut in nomine Pauli ba- | | Dei virtutem et Dei sapientiam. ptizati estis ?

25. Quia quod stultum est Dei, 14. Gratias ago Deo, quod sapientius est hominibus; et quod neminem vestrum baptizavi, nisi infirmum est Dei, fortius est hoCrispum et Cajumm,

minibus. 15. ne quis dicat, quod in no

26. Videte enim vocationem mine meo baptizati estis.

vestram, fratres, quia non multi 16. Baptizavi autem et Ste- |

sapientes secundum carnem, non phanae" domum; ceterum nescio,

multi potentes, non multi nobisi quem alium baptizaverim.

lesy.

27. Sed quae stulta sunt mundi, 17. Non enim misit me Chri

elegit Deus, ut confundat sapienstus baptizare, sed evangelizare;

tes; et infirma mundi elegit Deus, non in sapientia verbio, ut non

ut confundat fortia; evacuetur crux Christi.

28. et ignobilia mundi, et con18. Verbum enim crucis, per- |

| temptibilia elegit Deus, et ea, euntibus quidem stultitia P est;

quae non sunt, ut ea, quae sunt, iis autem, qui salvi fiunt, id est | destrueret; nobis, Dei virtus? est.

29. ut non glorietur omnis 19. Scriptum est enim: „Per

caro in conspectu ejus. „dam sapientiam sapientium, et 30. Ex ipso autem vos estis in

Joh. 12, 26. h c. 16, 12. Act. 18, 24. [ Jes. 29, 14. Rom. 1, 22. sq. * Matth. 19, 1. ic. 3, 4. k 2 Cor. 5, 16. 10, 7. 11, 25. 1 Matth. 12, 38. sqq. v Act, 17, I Act. 18, 8. in Act. 19, 29. Rom. 16, 23. 18. sqq. w Luc, 2, 34. Joh. 12, 34. Act. 11 c. 16, 17. c. 2, 1. P v. 23. 24. 2 Cor. 4, 2. Act. 17, 32. 26, 23. sq. y Joh. 7, 4, 3. Rom. I, 16.

| 48. Jac. 2, 5.

Cap. I. 10. ut non sint; ibid. scismata. 11. ab his qui sunt Cloes; ibid. inter vos sunt. 14. Gajum. 18. his autem qui; ibid. virtus Dei. 20. inquisitor. 21. in Dei sapientiam. 28. et quae non sunt.

« PoprzedniaDalej »