Obrazy na stronie
PDF

ptizans in Aennon, juxta Salim; / verba Dei loquitur; non enim? quia aquae multae erant illic, et ad mensuram dat Deus spiritum. veniebant, et baptizabantur.

35. Pater diligit Filium, et 24. Nondum enim missus fue- omnia dedit in manu ejus. rat Joannes in carceren.

36. Qui credit in Filium, ha25. Facta est autem quaestio bet vitam aeternam; qui autem ex discipulis Joannis cum Ju incredulus est Filio, non videbit daeis de purificatione.

vitam, sed ira Dei manet super 26. Et venerunt ad Joannem, eum. et dixerunt ei: Rabbi! qui erate tecum trans Jordanem, cui tu

CAP. IV. testimonium perhibuisti, ecce! hic baptizat, et omnes veniunt ad Narratio de femina Samaritide. eum.

Multi Samaritani animum addicunt 27. Respondit Joannes, et

Christo. Reguli filius sanatur. dixit: Non potest homo accipere 1. Ut ergo cognovit Jesus, quidquam, nisi fuerit ei datum de quia audierunt Pharisaci, quod coelo.

Jesust plures discipulos facit et 28. Ipsi vos mihi testimonium baptizat, quam Joannes, perhibetis, quod dixerim / : Non 2. (quamquam Jesus non basum ego Christus; sed quia mis- ptizaret, sed discipuli ejus:) sus sum ante illum.

3. reliquit Judaeam, et abiit 29. Qui habet sponsam, spon- iterum in Galilaeam. sus est; amicus autem sponsi, 4. Oportebat autem eum transqui stat et audit eum, gaudio gau- | ire per Samariam. det propter vocem sponsi. Hoc 1 5. Venit ergo in civitatem Saergo gaudium meum impletum | mariae, quae dicitur Sichar, juxta est.

praedium, quod dedit Jacob Jo30. Illum oportet crescere, me seph filio suo. autem minui.

6. Erat autem ibi fons Jacob. 31. Qui desursum & venit, su- Jesus ergo fatigatus ex itinere, per omnes est. Qui est de terra, sedebat sic supra fontem. Hora de terra est, et de terra loquitur. | erat quasi sexta. Qui de coelo venit, super omnes 7. Venit mulier de Samaria est.

haurire aquam. Dicit ei Jesus: 32. Et quod vidith et audivit, Da mihi bibere! hoc testatur; et testimonium 8. (Discipuli enim ejus abieejus nemo accipit.

rant in civitatem , ut cibos eme33. Qui accepit ejus testimo rent.) nium, signavit, quia Deus verax 9. Dicit ergo ei mulier illa Saest.

maritana: Quomodo tu, Judaeus 34. Quem enim misit Deus, cum sis, bibere a me poscis, quae e cf. c. 1, 29. Matth. 3, 11. 14. f cf. c. / i Col. 1, 19. k c. 3, 22. 26. 1 Genes. 1, 20. &c. 1, 15. 30. h cf. v. ll. | 48, 22. Jos. 24, 32.

Cap. III. 23. et adveniebant. 24. in carcerem Johannes. 25. Facta est ergo. 26. Jordanen. 27. ei fuerit. 28. ego non sum. 31. supra (bis). 33. accipit. 36. incredulus est (omiss. filio). IV. 1. quia (pro quod); ibid. baptizat magis (sic). 5. Sychar. 6. sic super.

sum mulier Samaritana? non | de mihi, quia venit hora, quando enim coutuntur Judaei Samari- | neque in monte hoc, neque in tanis.

Ierosolymis adorabitis Patrem. 10. Respondit Jesus, et dixit 22. Vos adoratis P, quod nesciei: Si scires donum Dei, et quis tis; nos adoramus, quod scimus, est, qui dicit tibi: Da mihi bibere! quia salus ex Judaeis est. tu forsitan petisses ab eo, et de 23. Sed venit hora, et nunc disset tibi aquam vivam m. est, quando veri adoratores ado

11. Dicit ei mulier: Domine! rabunt Patrem in spiritu et verineque in quo haurias habes, et

tate. Nam et Pater tales quaerit, puteus altus est; unde ergo habes qui adorent eum. aquam vivam?

24. Spiritus est Deus; et eos, 12. Numquid tu major es patre qui adorant eum, in spiritu et ve

stro Jacob, qui dedit nobis pu- ritate oportet adorare. teum, et ipse ex eo bibit, et filii 25. Dicit ei mulier: Scio, quia ejus, et pecora ejus ?

Messias venit (qui dicitur Chri13. Respondit Jesus, et dixit stus); cum ergo venerit ille, noei: Omnis, qui bibit ex aqua hac, bis annunciabit omnia. sitiet iterum; qui autem biberit 26. Dicit ei Jesus: Ego sum, ex aqua, quam ego dabo ei, non qui loquor tecum. sitiet in aeternum;

27. Et continuo venerunt di14. sed aqua, quam ego dabo scipuli ejus; et mirabantur , quia ei, fiet in eo fons aquae salientis

cum muliere loquebatur. Nemo in vitam aeternam.

tamen dixit: Quid quaeris, aut 15. Dicit ad eum mulier: Do

quid loqueris cum ea? mine! da mihi hanc aquam, ut 28. Reliquit ergo hydriam sunon sitiam, neque veniam huc

am mulier, et abiit in civitatem, haurire.

et dicit illis hominibus: 16. Dicit ei Jesus: Vade, voca

29. Venite, et videte hominem, virum tuum, et veni huc!

qui dixit mihi omnia, quaecum17. Respondit mulier, et dixit:

que feci; numquid ipse est ChriNon habeo virum. Dicit ei Je

stus? sus:Bene dixisti, quia non habeo

30. Exierunt ergo de civitate, virum;

et veniebant ad eum. 18. quinque enim viros habui

31. Interea rogabant eum disti; et nunc quem habes, non est

scipuli, dicentes: Rabbi, mantuus vir ; hoc vere dixisti.

duca! 19. Dicit ei mulier: Domine!

32. Ille autem dicit eis : Ego video, quia Propheta es tu.

cibum habeo manducare, quem 20. Patres nostri in monte hoc

vos nescitis. adoraverunt", et vos dicitis, quia • Ierosolymis est locus, ubi ado

33. Dicebant ergo discipuli ad

| invicem: Numquid aliquis attulit rare oportet.

ei manducare? 21. Dicit ei Jesus : Mulier!cre

34. Dicit eis Jesus : Meus cibus mc. 1, 38. r 4 Reg. 17, 26. squl. 3 Reg. 9, 3. Deut. 12, 13.

P 4 Reg. 17, 29.

Cap. IV. 12. ipse bibit (omiss, ex eo). 16. veni (omiss. huc). 20. in Hierosolymis. 30. exierunt de civitate (omiss. ergo). 32. non scitis.

est, ut faciam voluntatem ejus, | lilaeam, exceperunt eum Galiqui misit me, ut perficiam opus laei, cum omnia vidissent, quae ejus.

fecerat Ierosolymis in die festo; 35. Nonne vos dicitis, quod et ipsi enim venerantad diem feadhuc quatuor menses sunt, et stum. messis venit? Ecce, dico vobis: 46. Venit ergo iterum in Cana Levate oculos vestros, et videte Galilaeae, ubio fecit aquam viregiones, quia albae? sunt jam num. Et erat quidam regulus, ad messem.

cujus filius infirmabatur Caphar36. Et qui metit, mercedem naum. accipit, et congregat fructum in 47. Hic cum audisset, quia Jevitam aeternam ; ut, et qui semi- sus adveniret a Judaea in Galinat, simul gaudeat, et qui metit. laeam, abiit ad eum, et rogabat

37. In hoc enim est verbum | eum, ut descenderet et sanaret verum: quia alius est, qui semi- | filium ejus; incipiebat enim mori. nat, et alius est, qui metit.

48. Dixit ergo Jesus ad eum: 38. Ego misi vos metere, quod Nisi signa et prodigia videritis, vos non laborastis ; alii labora

non creditis. verunt, et vos in labores eorum

49. Dicit ad eum regulus:Dointroistis.

mine! descende prius quam mo39. Excivitate autem illa multi riatur filius meus. crediderunt in eum Samaritano

50. Dicit ei Jesus: Vade, filius rum, propter verbum mulieris | tuus vivit! Credidit homo sermotestimonium perhibentis : Quia | ni, quem dixit ei Jesus, et ibat. dixit mihi omnia, quaecumque

51. Jam autem eo descendenfeci.

te, servi occurrerunt ei, et nun40. Cum venissent ergo ad il ciaverunt dicentes, quia filius lum Samaritani, rogaverunt eum,

ejus viveret. ut ibi maneret. Et mansit ibi

52. Interrogabat ergo horam duos dies,

ab eis, in qua melius habuerit. 41. et multo plures credide Et dixerunt ei: Quia heri hora runt in eum propter sermonem

septima reliquit eum febris. ejus.

53. Cognovit ergo pater, quia 42. Et mulieri dicebant: Quia | illa hora erat, in qua dixit ei Jejam non propter tuam loquelam sus: Filius tuus vivit; ct credicredimus; ipsi enim audivimus dit ipse et domus ejus tota. et scimus, quia hic est vere Sal- | 54. Hoc iterum secundum sivator mundi.

gnum fecit Jesus, cum venisset a 43. Post duos autem dies exiit |

Judaea in Galilaeam. inde, et abiit in Galilaeam.

CAP. V. 44. Ipse enim Jesus testimo- Aegrotus triginta octo annorum sanium perhibuit, quiar Propheta natur. Christus omnia cum Patre in sua patria honorem non habet. | agit, judex constitutus. Huic Jo

| annes, huic Prophetae testes locu45. Cum ergo venisset in Ga

pletes sunt. Matth. 9, 37. Matth. 13, 57.

c. 2, 9. cf. c. 2, 11.

Cap. IV. 41. crediderunt (omiss. in eum). 42. loquellam; ibid, vere hic est. 45. exceperunt illum. 53. quod illa hora.

1. Post haec erat dies festus num fecit, ille mihi dixit: Tolle Judaeorum, et ascendit Jesus grabatum tuum, et ambula! . Ierosolymam.

12.Interrogaverunt ergo eum: 2. Est autem Ierosolymis Pro- Quis est ille homo, qui dixit tibi: batica piscina, quae cognomina Tolle grabatum tuum, et amtur Hebraice Bethsaida, quinque bula? porticus habens.

13. Is autem, qui sanus fue3. In his jacebat multitudo rat effectus, nesciebat, quis esset. magna languentium, coecorum,

Jesus enim declinavit a turba claudorum , aridorum , exspe

constituta in loco.

14. Postea invenit eum Jesus ctantium aquae motum. 4. Angelus autem Domini de

in templo, et dixit illi: Ecce, sa

nus factus es! jam noli peccare, scendebat secundum tempus in piscinam; et movebatur aqua.

ne deterius tibi aliquid contingat. Et qui prior descendisset in pisci

| 15. Abiit ille homo, et nunnam post motionem aquae, sanus

| ciavit Judaeis, quia Jesus esset, fiebat, a quacumque detinebatur

qui fecit eum sanum. infirmitate.

16. Propterea persequebantur 5. Erat autem quidam homo

Judaei Jesum, quia haec faciebat ibi, triginta et octo annos habens

in sabbato. in infirmitate sua.

17. Jesus autem respondit eis : 6. Hunc cum vidisset Jesus ja-Pater meus usque modo operacentem, et cognovisset, quia jam tur, et ego operor. multum tempus haberet, dicit ei: 18.Propterea ergo magis quaeVis sanus fieri?

rebant eum Judaei interficere; 7. Respondit ei languidus:Do

quiau non solum solvebat sabbainine! hominem non habeo, ut,

tum, sed et patrem suum dicebat cum turbata fuerit aqua, mittat

Deum, aequalem se faciens Deo. me in piscinam; dum venio enim

Respondit itaque Jesus, et dixit ego, alius ante me descendit. eis: 8. Dicit ei Jesus: Surge, tolle

19. Amen, amen dico vobis:

Non potesto Filius a se facere grabatum tuum, et ambula!

quidquam, nisi quod viderit Pa9. Et statim sanus factus est |

trem facientem; quaecumque homo ille; et sustulit grabatum

enim ille fecerit, haec et Filius suum, et ambulabat. Erat autem similiter facit. sabbatum in die illo.

20. Pater enim diligit Filium, 10. Dicebant ergo Judaei illi, , et omnia demonstrat ei, quae qui sanatus fuerat: Sabbatum ipse facit; et majora his demonest! non licet tibi tollere graba- | strabit ei opera, ut vos miremini. tum tuum! 11. Respondit eis : Qui me sa-l v c. 8, 28. 599.

* c. 10, 31 -- 33. Matth. 26, 63 — 66.

Cap. V. 1. Hierosolymis. 2. Hierosolymis super. 4. secundum tempus descendebat; ibid. et movebat aquam (gravis varietas!); ibid. qui ergo primus descendisset (omiss. in piscinam); ibid. post motum; ibid. a quocunque languore tenebatur. 5. triginta octo. 6. quia multum jam tempus habet. 9. homo (omiss. ille); ibid. grabattum (ita semper); ibid. in illo die 10. Dicebant (omiss. ergo). 11. fecit sanum.

21. Sicut enim Pater suscitat, beo de me ipso, testimonium memortuos, et vivificat; sic et Fili- um non est verum; us, quos vult, vivificat.

32. alius best, qui testimonium 22. Neque enim Pater judicat perhibet de me; et scio, quia vequemquam; sed omne judicium" rum est testimonium , quod perdedit Filio;

hibet de me. 23. ut omnes honorificent Fi- 33. Vos misistis C ad Joannem; lium, sicut honorificant Patrem; et testimonium perhibuit veritati. qui non honorificat Filium, non 34. Ego autem non ab homine honorificat Patrem, qui misit il-testimonium accipio; sed haec lum.

dico, ut vos salvi sitis. 24. Amen, amen dico vobis: 35. Ille erat lucerna ardens et Quia qui verbum meum audit, et | lucens; vos autem voluistis ad credit ei, qui misit me, habet vi- | horam exultare in luce ejus. tam aeternam, et in judicium non 36. Ego autem habeo testimovenit, sed transiit* a morte in nium majus Joanne; opera enimd, vitam.

quae dedit mihi Pater, ut perfici25. Amen, amen dico vobis : / am ea; ipsa opera, quae ego faQuia venit hora, et nunc esty, cio, testimonium perhibent de quando mortui audient vocem me, quia Pater misit me; Filii Dei; et qui audierint, vivent. 37. et qui misit me Pater, ipse

26. Sicut enim Pater habet vi- testimonium perhibuit de me; tam in semetipso; sic dedit et Fi- | neque vocem ejus umquam audilio habere vitam in semet ipso; stis, neque speciem ejus vidistis.

27. et potestatem dedit ei ju- | 38. Et verbum ejus non habedicium facere, quia Filius homi- tis in vobis manens; quia quem nis est.

misit ille, huic vos non creditis. 28. Nolite mirari hoc, quia ve- 39. Scrutamini Scripturas! nit hora, in qua omnes, qui in mo- quia vos putatis in ipsis vitam aenumentis sunt, audient vocem ternam habere; et illae sunt, quae Filii Dei;

| testimonium perhibent de me; 29. et procedent, qui bona 40. et non vultis venire ad me, fecerunt, in resurrectionem vi- ut vitam habeatis. tae; qui vero mala egerunt, in 41. Claritatem ab hominibus resurrectionem judicii.

non accipio; 30. Non possum ego a me 42. sed cognovi vos, quia dileipso a facere quidquam ; sicut au ctionem Dei non habetis in vobis. dio, judico; et judicium meum 43. Ego veni in nomine Patris justum est; quia non quaero vo- | mei, et non accipitis me; si aluntatem meam, sed voluntatem liust venerit in nomine suo, ilejus, qui misit me.

lum accipietis. 31. Si ego testimonium perhi- 44. Quomodo vos potestis crew Matth. 25, 31. X c. 8,31. y Luc. 7, O Matth. 3, 17. Joh. 8, 18. ccf. c. 1, 14. sqq. Joh. 11, 43. sqq. - Matth. 25, 19. sqq. d cf. c. 10, 25. 11, 42. 14, 11. 46. acf, v. 19.

e cf. v. 36. 39. f Matth. 24, 5.

Cap. V. 22. judicium omne. 24. veniet; ibid. transiet. 26. vitam habere. 27. ei et judicium facere. 28. vocem ejus. 30. qui me misit. 31. de me (omiss. ipso). 35. exultare ad horam. 36. me misit.

« PoprzedniaDalej »