Obrazy na stronie
PDF

4. Et ait illi Jesus: Vide! ne- , domum Petri, vidit socrum ejus mini dixerisu; sed vade, ostende jacentem, et febricitantem, te sacerdotiv, et offer munus, 15. et tetigit manum ejus, et quod praecepit Moyses", in testi- dimisit eam febris; et surrexit, et monium illis.

ministrabat eis. 5. *Cum autem introisset Ca

16. Vespere autem facto, obtupharnaum, accessit ad eum Cen

lerunt ei multos daemonia haturio rogans eum,

bentes; et ejiciebat spiritus ver6. et dicens: Domine! puer meus jacet in domo paralyticus,

bo; et omnes male habentes cu

ravit; et male torquetur. 7. Et ait illi Jesus:Ego veniam,

17. Ut adimpleretur, quod diet curabo eum.

ctum est per Isaiam prophetam, 8. Etrespondens Centurio ait: dicentem: „Ipse infirmitates noDomine, non sum dignus, ut in- ,,stras accepit, et aegrotationes tres sub tectum meum; sed tan- | nostras portavito." tum dic verbo, et sanabitur puer 18. Videns autem Jesus turbas meus.

multas circum se, jussit ire trans 9. Nam et ego homo sum sub fretum d. potestate constitutus, habens sub 19. «Et accedens unus Scriba, me milites, et dico huic: Vade! | ait illi: Magister! sequar te, quoet vadit; et alii, Veni! et venit;

cumque ieris. et servo meo: Fac hoc! et facit.

20. Et dicit ei Jesus: Vulpes 10. Audiens autem Jesus mira

foveas habent, et volucres coeli tus est, et sequentibus se dixit:

nidos; Filius autem hominis non Amen dico vobis, non inveni tan

habet, ubi caput reclinett. tam fidem in Israel! 11. Dico autem vobis, quod

21. Alius autem de discipulis multi ab Oriente et Occidente ve- |

ejus ait illi: Domine! permitte nient, et recumbent cum Abra

me primum ire, et sepelire patrem ham, et Isaac, et Jacob in regno

meum. coelorumy;

22. Jesus autem aitilli: Seque12. Filii autem regni ejicien- / re me, et dimitte mortuos 8 sepecur in tenebras exteriores: ibi | lire mortuos suos! erit fletus, et stridor dentium!

23. "Et ascendente eo in navi13. Et dixit Jesus Centurioni: culam, secuti sunt eum discipuli Vade! et sicut credidisti, fiat ti

ejus. bia. Et sanatus est puer in illa

24. Et ecce! motus magnus hora.

factus est in mari, ita ut navicula 14. bEt cum venisset Jesus in

operiretur fluctibus; ipse vero

dormiebat. u c. 9, 30. 12, 16. Marc. 3, 12. 5, 43. 7, 36. u Luc. 17, 14. Lev. 14, 2. etc. Jes. 53, 4. d Marc. 4, 35. Luc. 8, 22. * v. 5-13. Luc. 7,1-10. Mal. 1,11. • v. 19-22. Luc. 9, 57-62. f 2 Cor. Luc. 13, 28. 29. c. 21, 43. 22, 13. 25, 8, 9. 61 Tim. 5, 6. Apoc. 3, 1, Eph. 2, 30. a c. 9, 29. 15, 28. Marc. 9, 23. bv. 1. sqq. hv. 23—27. Marc. 4, 36-41. 14-17. Marc. 1, 29-34. Luc. 4, 38-41. | Luc. 8, 22-25.

Cap. VIII. 4. Moses. 7. ait illi Jesus (deest et). 9. homo sum sub potestate (deest constitutus); ibid. et alio (sic) veni. 10. Israhel (ita constan. tissime). 13. in hora illa. 16. optulerunt ei. 17. egrotationes (deest nostras).

[ocr errors]

25. Et accesseruntad eum dis

CAP. IX. cipuli ejus, et suscitaverunt eum, dicentes: Domine! salva nos,

Paralyticus. Matthaei vocatio. Re

sponsum Pharisaeis et discipulis perimus.

Baptistae datum. Haemorrhoyssa. 26. Et dicit eis Jesus: Quid ti Puellae mortuae vita, caecis duobus midi estis, modicae fidei? Tunc visus, et daemoniaco muto loquela et surgens, imperavit ventis et ma

sanitas reddita. ri; et facta est tranquillitas ma 1. Et ascendens in navicu

lam, transfretavit, et venit in ci27. Porro homines mirati sunt vitatem suam. dicentes: Qualis est hic, quia 2. Et ecce! offerebant ei paraventi et mare obediunt ei? lyticum jacentem in lecto. Et 28. i Et cum venisset trans

| videns Jesus fidem illorum, dixit fretum in regionem Geraseno

paralytico: Confide, fili! remitrum, occurrerunt ei duo haben

tuntur tibi peccata tua. tes daemonia, de monumentis

3. Et ecce! quidam de Scribis exeuntes, saevinimis, ita ut nemo

dixerunt intra se: Hic blaspheposset transire per viam illam.

mat! 29. Et ecce! clamaverunt di

4. Et cum vidisset Jesus cocentes: Quid nobis et tibi , Jesu

gitationes eorumm, dixit: Ut quid fili Deik? Venisti huc ante tem

cogitatis mala in cordibus vestris?

5. Quid est facilius, dicere: pris torquere nos?

Dimittuntur tibi peccata tua; an 30. Erat autem non longe ab

dicere: Surge, et ambula? illis grex multorum porcorum

6. Ut autem sciatis, quia Filius pascens.

hominis habet potestatem in ter31. Daemones autem rogabant | ra dimittendi peccata , tunc ait eum dicentes: Si ejicis nos hinc,

paralytico: Surge! tolle lectum mitte nos in gregem porcorum.

tuum, et vade in domum tuam! 32. Et ait illis: Ite! At illi ex- 7. Et surrexit, et abiit in doeuntes abierunt in porcos, et mum suam. ecce! impetu abiit totus grex per 8. Videntes autem turbae tipraeceps in mare ; et mortui sunt | muerunt, et glorificaverunt Dein aquis.

um, qui dedit potestatem talem 33. Pastores autem fugerunt; | hominibus. et venientes in civitatem, nuntia 9. n Et cum transiret inde Jeverunt omnia, et de eis, qui dae-sus, vidit hominem sedentem in monia habuerant.

telonio, Matthaeum nomine. Et 34. Et ecce! tota civitas exiit ait illi: Sequere me! Et surgens obviam Jesu; et viso eo rogabant, secutus est eum. ut transiret a finibus eorum.

lv.1-8. Marc. 2, 1-12. Luc. 5,

17-26. m Marc, 2, 8. Luc. 6, 8. Joh. 2, i v. 28–34. Marc. 5, 1-17. Luc. 8, 24. etc. rv. 9–17. Marc. 2, 13-22. 26-37. k Luc. 4, 41.

Luc. 5, 27-39.

Cap. VIII. 25. et accesserunt et suscistaverunt eum dicentes. 26. dicit eis (deest Jesus); ibid. increpavit vento. 27. et venti et mare oboediunt ei. 30. grex porcorum multorum pascens. 31. si ejicis nos, mitte. 33. et de his. IX. 2. confide filii. 5. peccata aut dicere. 6. ut sciatis autem, quoniam. 9. teloneo ; ibid. Mattheum.

10. Et factum est discumbente | 19. Etsurgens Jesus, sequebaeo in domo, ecce multi publicani, | tur eum, et discipuli ejus. et peccatores venientes, discum 20. Et ecce mulier, quae sanbebant cum Jesu, et discipulis guinis fluxum patiebatur duodeejus.

cim annis, accessit retro, et teti11. Et videntes Pharisaei, di

git fimbriam vestimenti ejus. cebant discipulis ejus: Quare

21. Dicebat enim intra se: Si cum publicanis et peccatoribus •

tetigero tantum vestimentum manducat Magister vester?

ejus, salva ero". 12. At Jesus audiens, ait: Non

22. At Jesus conversus, et viest opus valentibus medicus, sed

dens eam, dixit: Confide, filia! male habentibus.

fides tua te salvam fecits. Etsal13. Euntes autem discite, quid

va facta est mulier ex illa hora. est: ,,Misericordiam volo, et non sacrificium P. Non enim veni

23. Et cum venisset Jesus in vocare justos, sed peccatores.

domum principis, et vidisset tibi14. Tunc accesserunt ad eum

cines i et turbam tumultuantem, discipuli Joannis, dicentes: Qua

dicebat: re nos, et Pharisaei , jejunamus

24. Recedite! non est enim frequenter; discipuli autem tui

mortua puella, sed dormitu. Et

deridebant eum. non jejunant? 15. Et ait illis Jesus: Numquid

25. Et cum ejecta esset turba, possunt filii sponsilugere, quam

intravit, et tenuit manum ejus, diu cum illis est sponsus ? Veni

et surrexit puella. ent autem dies, cum auferetur ab

26. Et exiit fama haec in uni

versam terram illamo. eis sponsus; et tunc jejunabunt.

27. Et transeunte inde Jesa, 16. Nemo autem immittit com

secuti sunt eum duo caeci, clamissuram panni rudis in vesti

mantes, et dicentes: Miserere mentum vetus; tollit enim pleni

nostri, fili David! tudinem ejus a vestimento, et pe

28. Cum autem venisset dojor scissura fit.

mum, accesserunt ad eum caeci. 17. Neque mittunt vinum no

Et dicit eis Jesus: Creditis, quia vum in utres veteres; alioquin

hoc possum facere vobis ? Dicunt rumpuntur utres, et vinum effun

ei: Utique, Domine! ditur, et utres pereunt, sed vinum

29. Tunc tetigit oculos eorum, novum in utres novos mittunt, et

dicens: Secundum fidem vestram ambo conservantur.

fiat vobis. 18. 9 Haec illo loquente ad eos,

30. Et aperti sunt oculi eorum; ecce! princeps unus accessit, et

et comminatus est illis Jesus, diadorabat eum, dicens: Domine,

cens: Videte, ne quis sciatw. filia mea modo defuncta est: sed

31. Illi autem exeuntes, diffaveni, impone manum tuam super

maverunt eum in tota terra illa. eam, et vivet.

I c. 14, 36. Marc. 3, 10. 6, 56. Luc. 6, o c. 11, 19. Luc. 15, 2. 19, 7. P c. 12, 19. Luc. 17, 19. t 2 Par. 35, 25. Jer. 9, 7. 23, 23. Hos. 6, 6. 1 Reg. 15, 22. q v. 17. u Joh. 11, 11. sqq. v Luc. 7, 17, 18-26. Marc. 5, 22-43. Luc. 8,41–56. w c. 8, 4.

Cap. IX. 12. medico. 18. dicens (omiss. Domine); ibid. manum (deest tuam). 27. filii. 28. possum hoc facere vobis. 30. oculi illorum.

mbahentem

32. Egressis autem illis, ecce Simon, qui dicitur Petrus, et Anobtulerunt ei hominem mutum *, dreas frater ejus; daemonium habentem.

3. Jacobus Zebedaei, et Joan33. Et ejecto daemonio, locu- nes frater ejus; Philippus, et Bartus est mutus, et miratae sunt tholomaeus; Thomas et Matthaeturbae, dicentes: Nunquam appa- us publicanus; Jacobus Alphaei, ruit sic in Israel!

et Thaddaeus; 34. Pharisaei autem dicebant: 4. Simon Chananaeus,et Judas In principe daemoniorum ejicit Iscariotes, qui et tradidit eum. daemones y.

5. Hos duodecim misit Jesus, 35. Et circuibat Jesus omnes civitates et castella, docens in

praecipiens eis, dicens: In vi

am gentium ne abieritis, et in cisynagogis eorum, et praedicans

vitates Samaritanorum ne intraevangelium regni, et curans

veritis. omnem languorem, et omnem in

6. Sed potius ite ad oves, quae firmitatem.

| perierunt, domus Israele. 36. Videns autem turbas, mi- | sertus est eis ; quia erant vexati,

7. Euntes autem praedicate,

| dicentes: Quia appropinquavit et jacentes sicut oves non haben

regnum coeloruin. tes pastorem. 37. Tunc dicit discipulis suis:

8. Infirmos curate, mortuos Messis quidem multa, operarii

suscitate, leprosos mundate, daeautem paucia.

mones ejicite /; gratis accepistis,

gratis date. 38. Rogate ergo Dominum

9. & Nolite possidere aurum, messis, ut mittat operarios in

neque argentum, neque pecunimessem suam.

am in zonis vestris; CAP. X.

10. non peram in via, neque

duas tunicas, neque calceamenta, Apostolorum nomina. Christi eos neque virgam; dignus enim est dimittentis in provincias oratio. operarius cibo suo".

1. bEt convocatis duodecim / 11. In quamcunque autem cidiscipulis suis, dedit illis potesta vitatem aut castellum intraveritem spirituum immundorum, ut | tis, interrogate, quis in ea dignus ejicerent eos, et curarent omnem sit; et ibi manete, donec exealanguorem, et omnem infirmita tis? tem.

12. Intrantes autem in domum, 2. Duodecim autem Apostolo

salutate eam, dicentes: Pax huic rum nomina sunt haecd: Primus,

domui! &c. 12, 22. Luc. 11, 14. c. 12, 24.

13. Et si quidem fuerit domus Marc. 3, 22. Luc. 11, 14. 15. ? C. 4, 2: illa digna, veniet pax vestra Marc. 6, 7. Luc. 13, 22. Act. 10, 38. a Luc. 10, 2. b v. 1-4. Marc. 3,14--19. (c. 15, 24. Act. 13, 46. f Marc. 16, Luc. 6, 13-16. Marc. 6, 7. Luc. 9, | 17. 18. 6 v. 9-13. Marc. 6, 8-13. Luc. 1-6. d Act, 1, 13.

| 9, 3. 10, 4. h Luc. 10, 7. i Luc. 10, 7.

Cap. IX. 32. ecce optulerunt. 33. et ejecto daemone. 35. circumibat; ibid. civitates omnes. X. 1. inmundorum. 3. et Jacobus Zebedaei. 4. Simon Cananeus; ibid. Scariotes. 5. praecipiens eis et dicens. 7. adpropinquavit. 11. in quamcunque civitatem; ibid. quis in eam (sic) dignus. 13. domus digna; ibid. veniat.

super eam ; si autem non fuerit 23. Cum autem persequentur digna, pax vestra revertetur ad | vos in civitate ista , fugite in alivosk.

am. Amen dico vobis : Non con14. Et quicunque non recepe- summabitis civitates Israel, dorit vos, neque audierit sermones nec veniat Filius hominis. vestros; exeuntes foras de domo, 24. Non est discipulus super vel civitate, excutite pulverem magistrum, nec servus super dode pedibus vestris?.

minum suum. As Amen dico vobis: Tolera- 25. Sufficit discipulo, ut sit sicbilius erit terrae Sodomorum et

ut magister ejus; et servo, sicut Gomorrhaeorum in die judicii, |

dominus ejus. Si patremfamilias quam illi civitati m.

Beelzebub u vocaverunt; quanto 16. Ecce! ego mitto vos sicut

magis domesticos ejus ? oves in medio luporum". Estote

26. Ne ergo timueritis eos. ergo prudentes sicut serpentes,

"Nihil enim est opertum, quod et simplices sicut columbae.

non revelabitur; et occultum, 17. Cavete autem ab homini

quod non scietur. bus! tradent enim vos in conci

27. Quod dico vobis in teneliis, et in synagogis suis flagella

bris, dicite in lumine; et quod in bunt voso;

aure auditis, praedicate super 18. et ad praesides P, et adre

tecta. ges I ducemini propter me, in te

28. Et nolite timere eos, qui stimonium illis, et gentibus.

occidunt corpus; animam autem 19. Cum autem tradent vos, nolite cogitare, quomodo, aut

non possunt occidere; sed potius

timete eum, qui potest et animam quid loquamini; dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini.

et corpus perdere in gehennam. 20. Non enim vos estis, qui

29. Nonne duo passeres asse loquimini; sed Spiritus Patris ve- vaeneunt; et unus ex illis non stri, qui loquitur in vobis ". cadet super terram sine Patre

21. Tradet autem frater fra- | vestro? trem in mortem, et pater filium ; ! 30. Vestri autem capilli capitis et insurgent filii in parentes, et / omnes numerati sunt. morte eos afficient.

31. Nolite ergo timere; multis 22. Et eritis odio omnibus | passeribus meliores estis vos. propter nomen meum; qui autem

32. Omnis ergo, qui confitebiperseveraverit usque in finem,

tur me coram hominibus, confihic salvus erits.

tebor et ego eum coram Patre

meo, qui in coelis est. * Luc. 10, 5. sqq. lLuc. 9, 5. Act. 13, 51. 18, 6. mc. 11, 22-24. n Luc. 10, 3.

33. Qui autem negaverit me o c. 24, 9. Marc. 13, 9. Luc. 21, 12. sqq. coram hominibus, negabo et ego Act. 5, 40. 12, 1. sqq. P Act, 23, 33.

Act, 26, 1. sqq. Marc. 13, 1l. Luc. L t Joh. 13, 16. 15, 20. rc. 9, 34. Joh. 12, 11. 21, 15. Act. 4, 8. 2, 4. Marc. 8, 48. 10, 20. vv. 26-32. Marc. 4, 22. 13, 13. Luc. 22, 30.

| Luc. 8, 17. Luc. 12, 1-9.

Cap. X. 13. ad vos revertatur. 14. de civitate; ibid. in fine additum: in testimonio eorum, in Vulg. deest. 18. ducimini. 22. perseveraverit in finem. 23. amen enim dico. 25. et servus. 26. quod non sciatur. 28. eum timete. 29. veniunt. 30. et capilli. 32. qui est in coelis.

« PoprzedniaDalej »