Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]

1 0 1
Bonitas et benignitas Dei erga

su0S. 1 o5
Boni latent inter malos. 1 o6

Bonorum oppressio et so-
cietas. 1 o7
Bonorum societas. ›

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Novit omnia ; sibique repu-

tat fieri, quod fit Chri-

stianis. 1 4o
Christiani appellantur fideles. »
Dicuntur Sancti. 14 1
Sunt aliqui.falsi. 1 42
Debent vivere ut Christus. »
Cibus certus Judæis prohibi-

tus. 145
Ciborum luxus. x)
Cibare esurientes. 144

Cibus sumendus cum gralis.

rum actione. \\
Cilicium. •
Circumcisio spiritualis et car-
nalis. *
Civitas pietate gubernatur, im-
pietate vastatur. 146
Civitas superna. *
Clavis mortis. 1|;
Cogitationes novit, et pravas
odit Deus. .
Eas aliis revelat. •
Cognitio Dei. 14$
Deus cognoscit bonos, ,
Mlalos non agnoscit. m.

Cognitio Dei exigitur. 140
íííííííí, acquiritur. •
Salubriter perqüiritur. 150
Homo cognoscit differen-
ter. 151
Cognoscitur multipliciter, •
Cognitio Dei non polest ha-
beri, nisi Deus ipse reye-
let, aut nisi habeatur Spi-
ritus Dei. 1 )?
Communio sub unâ specie. ?
Compassio habenda ad proxi-
ImuIn. -.
Etiam pro peccatoribus, 15)
Compunctio gaudio compen$;

tur. 15
Concionatorum officium. '
Concordia fratrum. *
Concupiscentia prohibilir e!
punitur. 155
Peccatum operatur. 156
Mortificanda. p.
Condonandum fratri pecca!”
ti. • * 15;
Confessio peccatorum muli
plex. 158

Coiìfessionovitestamentii"

[blocks in formation]

Contentio vitanda. 184
Contristare Spiritum Sanc-
tum. m 85

Contristatio ad pœnitentiam. »
Contritio vera laudatur. 186
Contritioni promittitur re-
IInlSSlO. ››

Hujus exempla. 1 89
Contritio falsa. 19 1
Controversiarum judex. 1 ja
Contumeliæ perversitas. »
Conversatio. 1 95
Conversio ad Deum. ))
Fit per inspirationem. 1 94
Et tribulationem. »

Sit ex corde et cum effec-

tu. 1 95
Ejus fructus in bono et
malo. ››
Conversio per ingressum Re-
ligionis. 197
Tempus conversionis. 1 99
Convicia. 200

Convivia. »
Cooperari gratiæ Dei. 2O 1
Cor, seu voluntashominis,àDeo
pro facto accipitur. »
Cordis, seu voluntatis nos-
træ conformatio cum di-
vinâ voluntate. 2O2
Cor bonum dirigitur erga
Deum, se ipsum et proxi-
Imuin. 2o3
Cor malum male ordinatur
ad Deum, se ipsum, et

proximum. 2o4
Flagellatur durè. »
Cordis duritia. 2o5
Corona vitæ. »
Corpus mysticum ordinatur ad
Christum. »
Et ad se ipsum. »

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Non plura potest, quàm ei
Deus permittit. 259
Dicitur Pater et Princeps
mundi, et omnium im-

piorum. »
Hujus i$ per Chris-
tum sublatum. a6o
Diaboli filii. »
Diaconi. 261
Diana colitur Ephesi. o
Dies novissimus. ››
Dies Domini. a62
Dies Domini, et hora nulli
cognita. 263
Dies pro anno. 264
Dilectio Dei erga suos. »
Diligendus Deus super om-
mia. 265
Diligendus inimicus. »
' Etiam proximus. 267

Dilectio exigitur ad pecca-
torum remissionem. 268
Dilectio est necessaria pro
adeptione regnicælorum »
Dilectio perficitur corde,
ore, et opere. 269
Proximi dilectio est necessa-
ria , ordinata , et fruc-
tuosa. »

[blocks in formation]

Ore per devotam laudatio- tandæ. 973
In€Im. 254 | Discretio. 274
Opere per dignam oblatio- | Divini. »
nem , etc. 255 | Divites qualiter pauperes trac-

tare debeant. »
Divitiarum vanitas. 275
Fulmen Divinum contra di-
vites impios. 277

Deus quærendus celeriter,
cordialiter, utiliter. 257
Diabolus quærit pcrditionem
hominum. 258

« PoprzedniaDalej »