Obrazy na stronie
PDF

Non ligabis os bovis terentis in areâ fruges tuas. Deut. 25.4.

Novit justus jumentorum suorum animas: viscera autem impiorum crudelia. Prov. 1 2. 1 o.

Pecora tibi sunt? attende illis, et si sunt inutilia , perseverent apud te. Eccli. 7. 24.

Fructus bomus eorum.

Diligenter agnosce vultum pecoris tui, tuosque greges considera. Non enim habebis jugiter potestatem. Prov. 27. 25. Agni (sunt) ad vestimentum tuum, et hoedi adagri pretium : Sufficiat tibi lac caprarum in cibos tuos, et in necessaria domus tuæ, et ad victum ancillis tuis. v. 26. 27.

BLASPHEMIA.

Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum. ( Quantò minùs ad blasphemandum)? Σ.rod. 2o. 7. Êduc blasphemum extra castra, et ponant omnes qui audierunt , manus suas super caput ejus, et lapidet eum populus universus. Lev. 24. 14. Qui blasphemaverit nomen Domini, morte moriatur. v. 16. Si peccaverit vir in virum , »lacari ei potest Deus:si autem in Dominum peccaverit vir, quis orabit pro eo? 1. Reg. 9. 95. Verumtamen quoniàm blasphemare fecisti inimicos Domini , propter verbum hoc ; filius, qui natus est tibi, morte morietur. 2. Reg. m 9. 14.

Quia dixerunt Syri : Deus montium est Dominus, et non est Deus vallium; dabo omnem multitudinem hanc grandem in manu tuâ. 5. Reg. 2o. 28. Blasphemia Rabsacis Assyrii. Et prohibuit quidem E:echias, ne populus Έ responderet istis blasphemiis. 4. Reg. 18. 29. Multùm displicuerunt Deo blasphemiæ , quas diaeerunt servi Sennacherib ; unde percussit Angelus Dominicentum octoginta millia de eæercitu ejus. Ibid. cap. 19. /ide et Isa. 56. 4. Item. 2.Mach. 10.35. Cuiexprobrasti, et quemblasphemasii? contra qüem exaltasti vocem tuam, et elevasti in excelsum oculos tuos? contra sanctum Israël. Ibid. 19, 22. Factum est igitur in nocte illâ, venit Angelüs Domini, et percussit in castris Assyriorum £entum octoginta quinque millia. v. 55. Indignatus Holofernes, ? quòd Hehior potentiam D ; êaeli commendâverat, dicitad eum : Quoniam prophetasti no; bis, dicens : qùòd gens Israël defendatur à Deo suô: ut ostendam tibi quoniam non estDeus, nisi Nabuchodonosor: cùmper cusserimus eos omnes, sicut hominem unum.Judith.6.2.3. Docuit enim iniquitas tuâ os tuum, et imitaris linguam blasphemantium : condemnabit 1? os tuum, et non ego. Job. 15,5; Ne desinas ab homine iniqui

talis: quia addit super peccata sua blasphemiam. Ibid.54. 36. Opprobria exprobrantium tibi (Pater) ceciderunt super me. Psal. 68. 1 o. Quoùsque irruitis in hominem? ( Christum ) blaspheamando. Psal. 61. 4. Super dolorem vulnerum meorum addiderunt. Psal. 68. 27. Vir multùm jurans, implebitur iniquitate, et non disce

det à domo illius plaga. Eccli.,

25. 12. Omnia enim, quæ loquitur populus iste, conjuratio est (ut videtur). Isa. 8. 12. Et jugiter totâ die nomen meum blasphematur. Ib. 52. 5. Pacta est mihi hæreditas mea quasi leo in sylvà : dedit contra me vocem, ideò odivi eam. Jerem. 12. 8. Omnes maledicunt mihi (dicit Dominus). Jerem. 15. 1o. Numquid redditur pro bono (Incarnationis et Pássionis ) malum? Ibid. 18. 2o. Et insurrexistis super me ore vestro, et derogastis adversùm me verba vestra. Ezech. 55. 15. Quia omnis fur, sicut ibi scriptum est, iudicabitur : et Omnis jurans ex hoc similiter judicabitur. Zach. 5. 3. Si aflliget homo Deum, quia vos configitis me? Malach.3.8. Ideò dico vobis : Omne peccatum, et blasphemia remittetur hominibus: spiritûs autem blasphemia non remittetur. Et quicumque dixerit verbum con

tra filium hominis, remittetur ei : qui autem dixerit contra Spiritum Sanctum, non remittetur ei, neque in hoc sæculo, neque in futuro, Matth. 12. 51. 52. Amen dico vobis, quoniam omnia dimittentur filiis hominum peccata etblasphemiæ,quibus blasphemaverint. Qui autem blasphemaverit in Spiritum Sanctum, non habebit remissionem in æternum. Marc. 5. 28. 29. Et omnis qui dicit verbum in Filium hominis, remittetur illi : ei autem, qui in Spiritum Sanctum blasphemaverit, non remittetur. I.uc. 12. 1o. Nomen enim Dei per vos blasphematur inter Gentes. Rom. 2. 24. Ideò notum vobis facio, quòd nemo in Spiritu Dei loquens, dicit anathema Jesu. 1. Cor. 1 2.5. Nunc autem deponite et vos omnia : iram, indignationem, malitiam, blasphemiam, turpem sermonem de ore vestro. Coloss. 5. 8. Rursùm crucifigentes sibimetipsis Filium Dei, et ostentui habentes. Hebr. 6. 6. Sit autem sermo vester: Est, est : Non, non ( nom per Dominum aut alia membra sua). Jacob.5. 12. /ide et Mat. 5. 54. Cùm Michaël Archangelus cum diabolo disputans altercaretur de Moysi corpore, non est ausus judicium inferreblas

[merged small][ocr errors][merged small]

Si ergò audieritis vocem meam, et custodieritis pactum meum; eritis mihi in peculium de cunctis populis. E.rod. 1 q. 5. Custodiasque mandata Domini et cæremonias ejus, quas ego hodiè præcipio tibi, ut benè sit tibi. Deut. i o. m 5. J/ide et Earod. 25. 24. Deut. 5. 6. et i i. et m 6. Facere misericordiam et judicium, magis placet Domino, quàm victimæ. Prov. » 1. 5. Vide et m. Reg. 15. 9». Si volueritis, et audieritis me, bona terræ comedetis : quòd si molueritis, et me ad iracundiam provocaveritis, gladius devorabit vos, etc. Ist. m. m Q. 9o. } ide Psal. 4g. , . Qui in praeceptis meis amhulaverit, et judicia mea custodierit, ut faciat veritatem , hic justus est : vitù vivet, ait

Dominus. etc. Ezech. 18. q.
/ide Jos. 22. 5.
Indicabo tibi, ô homo, quid
sit bonum , et quid Domi-
mus requirat à te : utique
facere judicium, et diligeremi-
sericordiam , et sollicitum am-
bulare cum Deo tuo.Mich.6.8.
Hæc ait Dominus exercitu-
um : Judicium verum judicate,
et misericordiam et miseratio
nes facite unusquisque cum
fratre suo. Zach. 7. 9.
Da Altissimo secundüm da-
tum ejus, et in bono oculo
adinventionem facito manuum
tuarum: quoniam Dominus re-
tribuens est, et septiès tantùm
reddet tibi. Eccli. 55. 12. 15.
Sic luceat lux vestra coram
hominibus, ut videant opera
vestra bona, et glorificent P.
trem vestrum, etc. Matth.5.16.
Non omnis, qui dicit mihi:
Domine, Domiiie, intrabit in
regnum cælorum : sed quifàti
voluntatem Patris mei, qui in
cælis est, ipse intrabit in re;
num cælorum. Ibid. 7. 21.
Si autem vis ad vitam i!
gredi, serva mandata. Ibid.
i q. 17. Et omnis, qui reliquet"
domum, vel fratres, aut sor?
res, aut patrem, aut matrem ,
aut uxorem, aut filios, a"'
agros, propter nomen meum.
centuplum accipiet, et vita'"
aeternam possidebit. r. *'
Vide et Matth. 7. 94.
Conventione autem fac!
operariis ex denario diur"'
misit eos in vineam suam· 7

a cllffi

[ocr errors][merged small]

Et dixit illis : Ite et vos in vimeam meam, et quod justum fuerit, dabo vobis. 1bid. 2o. 2. 4. 1tem : Voca operarios, et redde illis mercedem. v. 8. Quid autem vocatis me, Domine, Domine, et non facitis, quæ dico ? Luc. 6. 46. /ide et 31atth. 7. 24. Si quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater meus. Joan. 1 2. 26. Qui habet mandata Inea, et servat ea : ille est, qui diligit me. Ibid. 14. 2 1. Vos amici mei estis, si feceritis, quæ ego præcipio vobis, etc. Ibid. 1 5. 14. Reddet Deus unicuique secundum opera ejus. Rom. 2. 6. Non enim auditores legis justi sunt apud Deum, sed factores legis justificabuntur. v. 1 5. Gloria autem, et honor, et pax omni operantibonum. v. 1 o. Ergo dùm tempus habemus, operemur bonum. Gal. 6. 1 o. Venit nox , quandò nemo potest operari. Joan 9. 4. Ut ambuletis dignè, Deo per omnia placentes , in omni opere bono fructificantes , et crescentes in sciencia Dei Col. 1. 10. Non enim injustus Deus, ut obliviscatur opéris vestri, (laboris scilicet eae caritate suscepti). Hebr. 1 o. 6. Quid proderit , fratres mei , si fidem quis dicat se habere , opera autem non habeat? Nunquid poterit fides salvare eum?

Fides enim per se, si non habet opera, mortua est: quemadmodum corpus sine animâ mortuum est. Jacob 2. 14. Vis autem scire , ô homo inanis , quoniam fides sine operibus mortua est ? Abraham pater noster nonne ex operibus justificatus est, offerens Isaac filium suum super altare? v. 2o. 2 1.

Quapropter, fratres, magis satagite, ut per bona opera, certam -vestram vocationem et electionem faciatis. 2. Petr. 1. 1 0.

Qui dicit se nosse eum (Deum scilicet per fidem), et mandata ejus non custodit; mendax est, et in hoc veritas non est. 1. Joan. 2. 4.

Qui autem servat verbum ejus, verò in hoc charitas Dei perfecta est. Ibid. 2. 5.

Opera enim illorum sequuntur illos. Apoc. 14. 15.

Et judicati sunt mortui ex his, quæ scripta erant in libris, secundùm opera ipsorum. Ib. *2 O. 1 2.

Bonis operibus ex caritate factis debetur meritum.

Ego — merces tua magna nimis (diaeit Dominus Abrahæ fideli ). Genes. 1 5. 1.

Retribuet mihi Dominus secundùm justitiam meam : et secundùm munditiam manuum mearum reddet mihi. Quia custodivivias Domini,et non egi impiè à Deo meo. 2. Reg. 22-2 m.

De tribu Judâ reperitar , quòd non tota deletur, quia in e4 sunt inventa bona opera. 2. Paral. 12. 12. Iram quidem Domini merebaris ( ait Jehu propheta ) ; sed bona opera inventa sunt in te. Ibid. 1 9. 2. et 5. Retribuet mihi Dominus secundùm justitiam meam : et secundùm puritatem manuuIo mearum in conspectu oculorum ejus. Psal. 17. 2 1. Et tibi, Domine, misericordia : quia tu reddes unicuique juxta opera sua. Psal. 61. 1 2. Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas — propter retributionem. Psal. m 18. 1 1 2. Juxta opera manuum suarum retribuetur ei. Prov. m 2. 14. Justi — in perpetuum vivent, et apud Dominum est ' merces eorum. Sap. 5. 16. , Quodcumque facitis, ex animo operamini, sicut Domino, et non hominibus: scientesquòd è Domino accipietis retributionem ( quæ ob meritum dari solet) hæreditatis. Coloss. 5. 95. Omnis misericordia facit locum unicuique secundùm meritum operum suorum. Eccli. 16. 15. Gaudete, et exaltate , quoniam merces vestra copiosa est in cælis. Matth. 5. 1 2. Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi ( in propatulo ). Ibid. 6. 6. Quicumque potum dederit -calicem aquæ frigidæ tantùm

in nomine discipuli : amen dico vobis , non perdet mercedem suam. Ibid. 1 o. 42. Qui parcè seminat, parcè et metet. 2. Cor. 9. 6. Ostendit Christus, quòd in eaetremo judicio judicaturus sit secundùm opera misericordiæ : et his , qui opera misericordiae fecerunt , daturus est vitam aeternam. Matth. c. 25. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex totâ animâ tuâ , et ex omnibus viribus tuis, et ex omni mente tuâ : et proximum tuum sicut te ipsum. In his enim duobus præceptis tota leae pendet et Prophetæ. Luc. 1 o. 27. ζ hora , in quâ omnes, j; in monumentis sunt , auient vocem Filii Dei : et procedent, qui bona fecerunt, in resurrectionem vitæ ; qui verò mala egerunt, in resurrectionem judicii. Joan. 5. 28. Mandatum novum do vobis : ut diligatis invicem , sicut dilexi vos, ut et vos diligatis invicem. In hoc cognoscent omnes , quia discipuli mei estis, etc. Ibid. 15. 54. 55. Ego elegi vos de mundo, ut eatis, et fructum afleralis, et fructus vester maneat. Ibid. 15. 16. Diligentibus Deum omnia cooperanturin bonum. Rom. 8. 28. Nemini quidquam debeatis. nisi ut invicem diligatis : qui enim diligit proximum, legém iîiïìùíïíô,

« PoprzedniaDalej »