Obrazy na stronie
PDF

tizans in Ænnon juxtà salim : quia aquæ multæ erant illic, et veniebant, et baptizabantur. Ibid. 5. 25. Joannes quidem baptizavit aquâ, vos autem baptizabimini Spiritu Sancto, non post multos hos dies. Actor. 1. 5. Dixit autem paulus : Joannes baptizavit baptismo pœnitentiæ populum , dicens : In eum, qui venturus esset post ipsum, ut crederent, hoc est, in Jesum.

Ibid. 1 9. 4.

Baptismus paenitentiæ prædicatur.

Fuit Joannes in deserto baptizans, et prædicans baptismum pœnitentiæ in remissionem peccalorum. Marc. 1. 4. /ide et }1atth. 5. v. Et venit in omnem regionem Jordanis prædicans baptismum poenitentiæ in remissionem peccatorum. Luc. 5. 5. Petrus verò ad illos : Pœnitentiam (inquit) agite, et baptizetur unusquisque vestrùm in nomine Jesu Christi, in remissionem peccatorum vestrorum, et accipietis donum Spiritùs Sancti. Actor. 2. 58. Prædicante Joanne antè faciem adventus ejus, 'Ε pœnitentiæ omni populo Israël. Ib. 15. 94. Dixit autem Paulus: Joannes baptizavit baptismo poenitentiæ populum, dicens: In eum, etc. 1bid. 1 9. 4. /ide et c. 1 1. 16. Item Rom. 6. 3. Coloss. 2. 1 2.

Baptismi nomine significatur passio. Respondens autem Jesus, dixit : Nescitis quid petatis. Potestis bibere calicem , quem ego bibiturus sum? Dicunt ei : Possumus. Matth. 2o. 22, Jesus autem ait eis : Nescitis quid petatis: Potestis bibere calicem, quem ego bibo ? aut baptismo, quo ego baptizor, baptizari? At illi dixerunt ei : Possumus. Marc. m o. 58. Baptismo autem habeo baptizari,et quomodò coarctor,usquè dùm perficiatur? Luc. 1 2. 5o.

Baptismus in Spiritu Sancto, et igne. Ego quidem baptizo vos in aquâ in pœnitentiam : qui autem post me venturus est, etc., ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni. Matth. 5. 1 1. Ego baptizavi vos aquâ, ille verò baptizabit vos Spiritu Sancto. }! 1. 8. Respondit Joannes — Ego quidem aquâ baptizo vos, etc., ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni. I.uc. 5. 16. Et ego nesciebam eum : sed qui misit me, baptizare in ôquâ, etc. Hic est qui baptizat in Spiritu Sancto. Joan. 1. 55. Qüia Joannes baptizavit aquâ, vosautem baptizabimini Spiritu Sancto. Actor. 1. 5. /ide c. 2. 4. et c. 1 1. 1 5. Baptizandi sunt parvuli. Vide et baptizatæ integræ domus. Masculus,cujus præputii caro circumcisa non fuerit, delebitur anima illa de populo suo, quia pactum meum irritum fecit. Gen. 17. 14. Cùmque esset (Moyses) in itinere, in diversorio occurrit ei Dominus, et volebat occidere eum. Tulit illicò Sephora acutissimam petram, et circumcidit præputium filii sui, tetigitque pedes ejus, et ait : Sponsus sanguinum, — ob circumcisionem. Eaeod. 4. 24. 95. 26. Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Matth. 1 1. 22. Sic non est voluntas antè Patrem vestrum, qui in coelis est, ut pareat unus de pusillis istis. Ibid. 18. 1 4. Tunc oblati sunt ei parvuli, ut manus eis imponeret, et oraret : discipuli autem increpabant eos : Jesus verò ait eis : Sinite parvulos, et nolite eos prohibere ad me venire: talium est enim regnum coelorum. Ib. 1 9. 15. Et Marc. i o. 14. idem omninò habetur. Afferebant autem ad illum et infantes, ut eos tangeret : quod cùm viderent discipuli, increpabant illos. Jesus autem convocans illos, dixit : Sinite pueros venire ad me, et nolite vetare eos : talium est enim regnum Dei. Luc. 18. 15. Amem, amen dico tibi : Nisi quis renatus fuerit ex aquâ et Spiritu Sancto , non pótest, etc. Joan. 5. 5. Vobis enim est repromissio,

et filiis vestris, et omnibus, qui longè sunt, quoscumque advocaverit Dominus Deus noster, Actor. 2. 59.

Crispus autem Archisynago; gus crédidit Domino cum omni άomo suâ : et multi Corinlhiorum audientes credebant, £t baptizabantur. Ib. 18. 8. /ide et cap. 16. 1 5. et v. 53.

Bàptizavi autem et Stephans, domum : cæterùm nescio , si quem alium baptizaverim. 1. Cor. 1. 16.

Et sicut in Adam omnes m0riuntur, ità et in Christo omnes vivificabuntur. Ib. 15. 29.

Baptizari, in Scripturis aliquandò eaeprimitur et pro illuminari et renovari.

Impossibile est enim, eos , qui semel sunt illuminati,£u* faverunt etiam donum cæles'; et participes facti sunt Spirilùs Sancti , gustaverunt nihilominus bonum Dei verbum, virtutesque sæculi venturi, et Pro; lapsi sunt : rursùs renovari ? pœnitentiam, etc. Hebr. 6, 4;

Baptizatus est Christus , ^* descendit super baptizatum Spiritus Sanctus.

Baptizatus autem Jesus, con? festim ascendit de aquâ: et eg£ aperti sunt cæli , et vidit Spiritum Dei descendentem sicut c0lumbam, et venientem superseMatth. 5. 16.

Et factum est in diebus illis; venit Jesus à Nazareth Galileæ .

[blocks in formation]
[blocks in formation]

' autem estis corpus Christi et . membra de membro. v. 87.

I. EA titudo, seu BEATonUM GAUDiUM , ET viTA ÆTERN A.

Fulgebunt justi, et tamquàm scintillæ in arundineto discur— rent : judicabunt nationes, et dominabuntur populis, et regnabit Dominus illorum in perpetuum. Sap. 5. 7.

O quàm pulchra est casta generatio cum claritate ! immortalis est enim memoria illius, quoniam apud Deum nota est et apud homines. Ibid. 4. 1. Condemnat autem justus mortuus vivos impios, et juventus celeriùs consummata , longam vitam injusti. v. 16. _

Et dicet in die illâ : Eccè Deus noster iste, exspectavimus eum, et salvabit nos: iste Dominus : suslinuimus eum , exultabimus, et lætabimur in salutari ejus. Isa. 25. 9.

Canticum erit vobis sicut nox sanctificatæ solemnitatis , et lætitia cordis, sicut qui pergit cum tibia, ut intret in montem Do:mini ad Fortem Israël. Ibid. 5o. 29.

Non esurient neque sitient, et non percutiet eos æstus et sol, quia miserator eorum reget eos, et ad fontes aquarum potabit eos. Ibid. 49. 1 o. /ide cap. 6o.

Tunc lætabitur virgo in choro juvenes et senes simul : et convertam luctum eorum in gaudium, et consolabor eos, et lætificabo à dolore suo. Jerem. 51. 15.

Tu autem vade ad præfini— tum, et requiesces : et stabis in sorte tuâ in finem dierum. Dara. 1 2. 15. Tunc justi fulgebunt sicut sol in regno Patris eorum. Matth. 15. 45. /ide et Dan. 1 2. 5. . Amen dico vobis : quòd vos, qui secuti estis me, in regeneratione, ciim sederit Filius hominis in sede majestatis suae , sedebitis et vos super sedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israël. Ibid. 1 9. 28. J^ide et c. 95. per totum. Cùm enim à mortuis resurrexerint, neque nubent, neque nubentur, sed sunt sicut Angeli in coelis. Marc. 1 2. 25. Et ego dispono vobis, sicut disposuit mihi pater meus regnum, ut edatis, et bibatis super mensam meam in regno meo : et sedeatis super thronos, judicantes duodecim tribus Israël. 22. 29. Pater , quos dedisti mihi, volo, ut ubi sum ego, et illi sint mecum, ut videant claritatem meam , quam dedisti mihi : quia dilexisti me antè constitutionem mundi. Joan. 17. 24. Vide et c. 1 2. 96. Quos autem prædestinavit, hos et vocavit : et quos vocavit. hos et justificavit : quos autem justificavit, illos et glorificavit. Rom. 8. 5o. Sed sicut scriptum est : Quòd oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascen

dit, Ä præparavit Deus his, qui diligunt illum. 1. Cor. 2. 9. /ide et Isa. 64. 4. In reliquo reposita est mihi corona justitiæ, quam reddet mihi Dominus in illâ die justus judex : non solum autem mihi, sed et his, qui diligunt adventum ejus. 9. Tim. 4. 8. (Deus) regeneravit nos in spem vivam — in hæreditatem incorruptibilem, et incontaminatam , et immarcessibilem, conservatam in cælis in vobis. 1. Petr. 1. 5. Exultabitis laetitiâ inenarrabili et glorificatâ , etc. v. 7. Et cùm apparuerit princeps pastorum, percipietis immarcessibilem gloriæ coronam. 1. Petr. 5. 4. Beatus vir, qui suffert tentationem; quoniam, cùm pro|batus fuerit, accipiet coronam. vitæ , quam repromisit Deus diligentibus se. Jacob. 1. 1 2. Qui habet aurem, audiat, quid Spiritus dicat Ecclesiis : Vincenti dabo edere de ligno vitæ, quod est in paradiso Dei mei, etc. Apoc. 2. 7. et Cap. •). £. tottt1m. ost hæc vidi turbam — auiicti stolis albis, et palmæ in manibus eorum. Ibid. 7. 9. Ideò sunt antè thronum Dei, et serviunt ei die ac nocte in templo ejus: et qui sedet in throno, habitabit super illos, elc. Ibid. v. 15. Qui vicerit, possidebit hæc, et ero illi Deus , et ille erit mihi

[blocks in formation]

Calicem quidem meum bibetis : sedere autem ad dexteram meam , vel sinistram, non est meum dare vobis, sed quibus paratum est à patre meo. Matth. 2o. 25. Item Marc. 1 o. 4o. Tunc dicet rex eis, qui à dextris ejus erunt : Venite, benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum à constitutione mundi, etc. Ib. 25. 54. Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum Unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam æternam. Joan. 5. 16. Qui credit in Filium , habet vitam æternam. etc. v. 56. Vide et c. 5. 24. c. 2o. 29. et Actor. 16. 5 1. Sed per gratiam Domini Jesu Christi credimus salvari, quemadmodùm et illi. Actor. 15. 1 1. J^id. et c. 2. 2 1. et Rom. 1. 16. Et cùm essemus mortui peccatis, convificavit nos in Christo (cujus gratiâ estis salvati), et conresuscitavit , et consedere fecit in cælestibus, in Christo. Jesu. Ephes. 2. 5. /ide et i. Thess. 5. 9. Qui nos liberavit, et vocavit vocatione suâ sanctâ , non secundùm opera nostra, sed secundùm propositum suum, et gratiam, quæ data est nobis irr

« PoprzedniaDalej »