Obrazy na stronie
PDF

Apparuit autem Dominus Salomoni per somnium nocte. 5. Reg. 5. 5. /^ide et 5. Reg. 9. 1. 2. Item 2. Reg. 1 1. 9. Angelus Domini apparuit Elia fugienti. Ibid. 1 9. 5. Eidem etiam apparuit Deus. v. 1 1. Et aperuit Dominus oculos pueri, et vidit : et ecce mons plenus equorum , et curruum igneorum. 4. Reg. 6. 17. Multa leguntur de apparitione Angeli Raphaelis. In Lib, Tob. Apparuit emim illis quidam eques, terribilem habens sessorem. 2: Mach. 5. 25. Cùm vehemens pugna esset inter Timotheum et Judam Machabæum , apparuerunt adversariis de coelo viri quinque etc. Ibidi 1 o. 29. Ter legitur apparuisse Angelum Domini Joseph : semel eum esset Maria adhùc gravida : deinde Cùm esset Salvator natus: et tertiò in Ægypto: Matth. c: 1. et 2. vide et Marc. m. 1 o. Joan. 1. 52. Apparuit Spiritus Sanctus in specie columbæ super Christum baptisatum. Ibid, 5. 16. Luc. 5. 22. Et eccè apparuerunt eis Moyses et Elias, etc. rbid. 17. 5. Et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum, , qui dormierant, surrexerunt. Et exeuntes de monumentis venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis. Ib. 52. 52.

Et eccè Terræ motus factus est magnus: Angelus enim Domini descendit de coelo: et accedens revolvit lapidem , et sedebat super eum. Ibid. 98. 2. Et eccè Jesus occurrit illis: dicens : Avete. Illæ autem accesserunt, et tenuerunt pedes ejus, et adoraverunt eum. v. g. Et vestimenta ejus facta sunt splendentia et candida nimis , velut nix ; qualia fullo non potest super terram candida facere , etc. Marc. 9. 2. Et introeuntes in monumen tum, viderunt juvenem sedentem in dextris, coopertum stolâ candidâ et obstupuerunt. Marc. 16. 5. Surgens autem manè rimâ sabbati, apparuit primò Mariæ Magdalenæ, de quâ ejecerat septem dæmonia, etc. v. 9. Item v 1 2. et 1 4. Surgens Christus manè, apparuit primò Mariæ Magdalénæ. Ibid. 16. 9. Et eccè duo viri loquebantur cum illo ; erant autem Moyses et Elias, visi in majestate. Luc. 9. 5o. 5 1. 'Et factum est, dùm mento consternatæ essent de isto , ecce duo viri steterunt secùs illas in veste fulgenti. Ibid. 94. 4. Item v. 1 5 et 16. Christus apparet discipulis suis Emmaüs euntibus : ct tandem discipulis suis omnnibus , et eaeprobravit eis incredulitatem eorum. Ibid. 94. v. 15. 56. Et vidit duos Angelos in al

domo Domini, in atriis domùs Dei nostri florebunt. v. m 4.

Et erit quasi lignum , quod transplantatur super aquas , quod ad humorem mittit radices suas: et non timebit , cüm venerit æstus. Et erit folium ejus viride, et in tempore siccitatis non erit solicitum, nec aliquandò desinet facere fructum. Jerem. 17. 8.

Et super torrentem orietur in ripis ejus ex utraque parte omne lignum pomiferum : non

defluet folium ex eo, et non defi

ciet fructus ejus. Ezech. 47. 12.

Omnis arbor bona bonos fructus facit : mala autem arbor malos fructus facit. Matth. 7. 17.

Arbor mala reprobatur.

Non te extollas in cogitatione animæ tuæ velut tautus, ne fortè elidatur virtus tua per slultitiam, et folia tua comedat, et fructus tuos perdat, et relinquaris velut lignum aridum in eremo. Eccli. 6. 9. 5. Et scient omnia ligna regionis, quia ego Dominus humiliavi lignum sublime, et exaltavi lignum humile , et siccavi lignum viride, et frondere feci lignum aridum.. Ego Dominus locutus sum, et feci. Ezech. 17. 24. Jam enim securis ad radieem arborum posita est. Omnis ergò arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur,etin ignem mittetur, Matth. 5. yo.

Mala arbor, malos fructus facit. Omnisarbor,quæ non facit fructum bonum excidetur, et in ignem mittetur. Ib. 7. 17. 1 9.

Arborem ficihabebat quidam plantatam in vineâ suâ, et venit quærens fructum in illâ, et non invenit. Dixit autem ad cultorem vineæ : Eccè anni tres sunt , ex quo venio quærens fructum in ficulneâ hâc, et non invenio. Succide ergo illam, utquid etiam terram occupat? At ille respondens, dicit illi : Domine , dinmitte illam et hoc anno, usquè dùm fodiam circà illam , et mittam stercora : et siquidem fecerit fructum : sin autem , in futurum succides eam. Luc. 15. 6. 7. 8. 9.

ARCA NOE.

Fac tibi arcam de lignis lævigatis : mansiunculas in arca facies, et bitumine linies intrinsecùs et extrinsecùs. Gen.6. 1 4. Ingresso Noe cum suis in arcam, statim aqua omnium montium cacumina 15 ocubitis superavit, reliquaque animantia submersit. Ibid. c. 7. Imminutis paulatim aquis diluvii, post corvi ac columbæ emissionem, Noe cum universis, qui in arcâ continebantur, egreditur, et altari e rstructo, offert holocausta. Ibid. c. 8. Propter quem , cùm aqua deleret terram, sanavit iterüm sapientia , per contemptibile lignum justum gubernans. Sap. 1 o. 4.

Sed et ab initio cüm perirent superbi É; , spes orbis terrarum ad ratem confugiens, remisit sæculo semen nativitatis, quæ manu tuâ erat gubernata. Sap. 14. 6. /ide et Gen. 6. 4. c. 7. 7. Sicut enim erant in diebus antè diluvium comedentes et bibentes , nubentes et nuptui tradentes, usquè ad eum diem, quo intravit Noe in arcam, et non cognoverunt, donec venit diluvium, et tulit omnes : ità erit et adventus Filii hominis. Matth. 24. 58. /ide et Gen. / / Edebant et bibebant, uxores ducebant, dabantur ad nuptias usquè in diem , quo intravit Noe in arcam, et `venit diluvium, et perdidit omnes. Similiter sicut factum est in diebus Loth: edebant et bibebant: emebant et vendebant : plantabant et ædificabant. Quâ die autem exiit Lothâ Sodomis,pluitignem et sulphur de cælo, et oinnes perdidit : secundùm hæc erit, quâ die Filius hominis revelabitur. Luc. 17. 27. et seq. Fide Noe, responso accepto de his, quæ adhuc non videbantur, metuens aptavit arcam in salutem domùs suæ , per quam damnavit mundum : et justitiæ, quæ per fidem est, hæresestinstitutus. Hebr. 1 1. 7. Qui increduli fuerant aliquandò, quandò exspectabant Dei patientiam in diebus Noe cùm fabricaretur arca : in quâ Tomus I

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

cum filiis Israël, cùm egrederentur de terrâ Ægypti. 5. Reg. 8. g. /ide 9. Paral. 5. 1 o. ubi idem verbatim habetur. Aureum habens thuribulum et arcam testamenti circumtectam ex omni parte auro, in quâ urna aurea habens manna, et virga Aaron, quæ fronduerat, et tabuke testamenti, etc. IIebr.

9. 4. Anioli. Vide eT IN CANTATioNEs.

ARMA SPIRITUALIA CONGRUA.

Justitiâ indutus sum, et vestivi me sicut vestimento et diademate, judicio meo. Job. 29. 1 4. Accipiet armaturam zelus illius, et armabit creaturam ad ultionem inimicorum. Induet pro thorace justitiam, et accipiet pro galeâjudicium certum. Sumet scutum inexpugnabile, aequitatem. Sap. 5. 18. Indutus est justitiâ ut loricâ, ut galeâ salutis in capite ejus. Indutus est vestimentis ultionis, et opertus est quasi pallio zeli. Isa. 59. 17. Sed neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis Deo : sed exhibete vos Deo, tamquàm ex mortuis viventes : et membra vestra arma justitiæ Deo. Rom. 6. 15. Abjiciamus ergò opera tenebraruum, et induamur arma lucis: sicut in die honestè ambulemus. Ibid. 15. 1 2. State ergò succincti lumbos vestros in veritate , et induti

loricam justitiæ, et calceati pedes in præparatione Evangelii pacis : in omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere: et galeam salutisassumite, et gladium spiritûs, quod est verbum Dei. Eph. 6. i4.

Nos autem, qui diei sumus, sobrii simus, induti loricam fidei,et charitatis,et galeam spem salutis: quoniàm non posuit nos Deus in iram, sed in acquisitionem salutis per Dominum nostrum Jesum Christum. 1. Thes. 5. 8.

Arma spiritualia sunt utilia.

Nam arma militiæ nostræ non carnalia sunt, sed potentia Deo ad destructionem munitionum, consilia destruentes. Et omnem altitudinem extollentem se adversùs scientiam Dei , et in captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi. 2. Cor. 1 o. 4. 5.

De cætero, fratres, confortamini in Domino, et in potentiâ virtutis ejus. Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversùs insidias Εi; : quoniam non est nobis colluctatio adversùs carnem et sanguinem, sed adversùs principes et potes tates, adversüs rectores mundi tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiæ in cœlestibüs. Ephes. 6. 1 o. 1 1. 1 2. Proptereà accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfecti stare. v. 13.

Nam et qui certat in agone, non coronatur, nisi qui legitimè certaverit. 2. Tim. 9. 5.

Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi. In reliquoreposita est mihi corona justitiæ , quam reddet mihi Dominus in illâ die, justus judex : non solùm autem mihi, sed et his qui diligunt adventum ejus. Ibid. 4. 7.

Vide et gloriA WANA.

Et ait Josue ad Achan : Fili mi, da gloriam Domino Deo Israël. Jos. 7. 1 9. Regemque sæculorum exaltate in cordibus vestris. Tob. 15. 6. Omnem arrogantem humilia. Job. Ao. 6. Alterte Deo gloriam et honorem. Psal. 28. 2. Date gloriam laudi ejus. Psal. 65. 9. Arrogantiam et suberbiam — detestor. Prov. 8. 13. Abominatio Domini est omnis arrogans. Ibid. 16. 5. Noli extollere te in faciendo opere tuo. Eccli. 1 o. 2g. Quia dies Domini exercituum super omnem superbum et excelsum, et super omnem arrogantem , et humiliabitur. Isa. 2. 12. Arrogantiam fortium humiliabo. Ibid. 15. 1 1. Omnis caro fœnum, et omnis gloria ejus quasi flos agri. etc. Ibid. 4o. 6. Gloriam meam alteri non dabo. Ibid. 42. 8.

[ocr errors]

Non glorietur sapiens in sapientiâ suâ. Jerem.Tg. 23. Vide et 1. Cor. 1. 31. 2. Cor. 1 o. 17. Arrogantia tua decepit te, et superbia cordis tui. Ib. 4g. 16. Et respondebit arrogantia Israël in faciem ejus. Oseę.5.5. Visitabo super omnem, qui arroganter ingreditur superlimen, in die illâ. Soph. 1. g. Cùm feceritis omnia, quæ præcepta sunt vobis, dicite : Servi inutiles sumus : quod debuimus facere, fecimus. I.uc. 17. 1 o. Non potest homo accipere quidquam, nisi ei fuerit datum de cælo. Joan. 5. 27. Quomodò vos potestis credere, qui gloriami ab invicem accipitis : et gloriam , quæ à solo Deo est , non quæritis. Ibid. 5. 44. Dilexerunt enim gloriam hominum magis, quàm gloriam Dei. 1bid. 1 2. 43. Quid autem habes, quod non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris? etc. 1. Cor. 4. 7. Non est bona gloriatio vestra. Ibid. 5. 6. Nam si evangelizavero, non est mihi gloria. Ibid. 9. 16. Qui ά , in Domino glorietur : non enim qui seipsum commendat, ille probatus est. 2. Cor. 1 o. 17. Item. 1. Cor. 1. 31. Si gloriari oportet, non expedit quidem. Ibid. 12. 1: . Non efficiamur inanis gloria

cupidi, Gal. 5. 26.

« PoprzedniaDalej »