Obrazy na stronie
PDF

( Scribis et Pharistis) Jesus, \icens : Ego sum lux mundi : qui sequitur me, non ambulat in tenébris, sed habebit lumen vitæ. Ibid. 8. 12. Quamdiù sum in mundo, lux sum mundi. Ibid. 9. 5. Dum lucem habetis ( diaeit Jesus turbis Judæorum ), credite in lucem, ut filiilucissitis. Ibid. 1 9. 56. Ego lux in mundum veni, ut omnis, qui credit in me, in tenebris non maneat. v. 46. Deus lux est, et tenebræ in eo non sunt ullæ. 1. Joan. i. 5. Iterùm mandatum novum scribo vobis — quia tenebræ transierunt, et verum lumen jam lucet. Ibid. 2. 8.

Luæ sunt Christiani.

Justorum autem semita , quasi lux splendens procedit , €t crescit üsquè ad perfectam diem.Via impiorum tenebrosa: nesciunt ubi corruant. Prov.4. 18. 19.

Propter Sion non tacebo, et propter Jerusalem non quiescamî, donec egrediatur ut splendor Justus ejus, et Salvator ejus ut lampas accendatur. Isa. 62. 1.

Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi supra montem posita. Matth. 5., 14. Vide IRom. 2. 19.

Omnia autem facite sinemurmurationibus et hæsitationibus: ut sitissine querelâ, et simplices filii Dei, sine reprehensione,

in medio nationis pravæ et perversæ : inter quos lucetis sicut luminaria in mundo. Philipp. 2. 14. 15.

LuxuRiA. /ide et Adclteaitx

et foRNICATIO.

Peccatum carnis præcipua videtur fuisse causa, propter quam Dominus diluvio delevit mundum;juaeta illud: Omnis quippè caro corruperat viam suam. Gen. 6. 12. Idem peccatum carnis et luaeuriæ , fuit etiam causa horribilis incendii Sodomæ. Ibid. c. 19. Vide etiam quot et quanta mala evenerint eac ardenti amore Sichem filii Hemor, qui violenter Dinam oppressit. Ibid. c. 54. Luaeuriosi quandoquè luaetriám in aliis detestantur, ut patet in Judà , qui diacit de Thamar : Producite eam, ut comburatur. Ibid. 58. 24. Occasione uaeoris Levitae, quam filii Belial in Gabaâ Benjamin incredibili libidimis furore veaearunt, occisa sunt plus quàm 25ooo. hominum. Judic. c. 1 9. et 2o. v. 46. Diaeit Angelus Tobiæ : Hi namque , qui conjugium ità suscipiunt, ut Deum à se et à suâ mente excludant, et suæ libidini ità vacent, sicut equus et mulus, quibus non est intellectus : habet polestatem dæmonium super eos. Tob. 6. 17. Quid ergo dicendum de fornicatoribus , qui mihil aliud intendunt , nisi faedam suam tibidinem eaeplere ?

Cor autem Holophernis concussum est : erat enim ardens in concupiscentiâ ejus. Judith. m 2. 16.

Duo senes ità fuerunt amore ASusannæ decepti, ut dùm illa voluntatem eorum facere recusavit, mortem illius procurare comati sunt. Dan. c. 15.

Tempore Antiochi templum luxuriâ et comessationibus Gen

tium erat plenum, et scortantium cum meretricibus, sacratisque ædibus mulieres se ultrò ingerebant. 2. Mach. 6. 4. Eaeemplo filii prodigi, qui dissipavit substantiam suam vivendo luaeuriosè , patet , quòd vitium istud et peccatum depauperat : undè dicitur Luc. 1 5. 14. Coepit egere : item v. 14. quòd pasceret porcos, etc. eae quo sequitur , quòd luaeuria etiam vilificet naturatm.

fixis ph I M 1 voi.UM IN 1$.

THESAURI BIBLICI.

A

Abnegatio sui ipsius.
Abnegatio rerum omnium.
Abstinentia à cibis.
Abstinentia à vino.
Abstinentia à cibo et potu pro-
pter scandalum. 7
Abstinentiæ præceptum violare
nolentes. g)
Abusus vestium. »

i

Acceptatio personarum. 8
Acceptatio munerum. »
Accusatio falsa. m O
Acedia, sive negligentia. »
Acquisitio injusta. 1 1
Adhortatio ad bonum. 1 5
Adolescentia. »
Adoratio Dei. 1 4
Adoratio Angelis et hominibus

tributa. - 1 5
Adulatio. 16
Adulterium. m 7
Adulteriumcarnale et spirituale

punitur. 19
Adventus Domini. 2 1
Adversitas. »
AEgrotatio pœna peccati. »
Ægroti visitandi. 93

• Aegrotatio curatur à Deo. »
Ægrotatio curatur per Medi-
. Cum. 24

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Angeli boni confortant defi-
cientes. 48
Flagellant prævaricantes ,
grati sunt ergà orantes ,
honorant decedentes, et
juvant certantes. 48
Angeli mali nocent et ten-

tant. 49
A Deo reprimuntur, et ex-
pelluntur. 5o
Etiam per homines. »
Eorum ruina. 51
Angeli appellantur Docto-
res. »
Anima. 52

Animæ piorum mox post
mortem sunt cum Christo

etc. »
Animæ immortalitas. »
Antichristus. 53

Antiquæ viæ observandae. 55
Hâc occasione de Traditio-
nibus. 56
Apostatæ. 57
Apostoli et Prophetæ habuerunt
spiritum Dei. 58
Apostolis contulit Chrislus
potestatem ordinis et ju-
risdictionis in foro inte-
riori et exteriori. 59
Apparitiones Dei, et Angelo-
rum, et hominum. 6o
Aqua nominatur persecutio. 62
Aquæ assimilantur dona Spi-

ritûs Sancti. 63
Aqua benedicta. ro
' Arbitrium liberum. »
Arbor bona ex fructu proba-
tur. »

Arbor bona commendatur. »
Arbor mala reprobatur. 64
Arca Noe. »

ArcafoederiscontràPhilisthæos,

quid in eâ fuerit. 65
Arioli. 66
Arma spiritualia, congrua et
utilia. 66
Arrogantia. 67 '
Artifex. 68
Aspectus incautus. -
Asperitas vestium. -
Quædam vana. •
Astrologia. 69
Astutia. - 7o
Audiendum verbum Dei. »
Avaritia. •
Aversio à Deo. 75
Aviditas mulierum. 7!
B
Babylonica captivitas prædi-
citur. 74
Adimpletur. 76

Finis ejusdem et liberatio. •
, Causa ejusdem. 78
Babylonem (contra) Prophe-
tiæ.

79

Bacchanalia. /;
Baptismus à Christo præce-
ptus. *a

Hunc docuerunt et admini-

strarunt Apostoli. 8o
Salvat et peccata tollit. •
Non est iterandus. 8»
Ejus figura, Circumcisio. •

Baptismus Joannis. •
Hj; pœnitentiæ præ-
icatur. - 85
Baptismi nomine vocaiur
passio. •
Baptismus Spiritûs Sti. et
ignis. p.

Baptizandi sunt parvuli. •

« PoprzedniaDalej »