Obrazy na stronie
PDF

Recedite a me, amarè flebo : nolite incumbere, ut consolemini me super vastitate filiæ populi mei. Isa. 22. 4. Quis dabit capiti meo aquam, et oculis meis fontem lacrymarum ? et plorabo die ac nocte interfectos filiæ populi mei.Jer. 9. 1. Deducant oculi nostri la«crymas, et palpebræ nostræ defluant aquis. Ibid. v. 18. A^ide c. 15. 17. 14. 17. Item Thren. 1. 2. c. 2. 1 1. et 18. Susanna flens suspexit ad cœlum : erat enim cor ejus fiduciam habens in Domino. Dan. 15. 55. Planaeit Israël planctu magno pro morte Mathathiæ, 1. Mach. 2. 7o. Item c. 9. 2o. pro amorte Judæ. Item c. 1 9. 59.

[ocr errors]

et 2. Mach. 4. 57. Pater pueri energumeni caclamans cum lacrymis aiebat: Credo, Domine: adjuva incredulitatem meam. Marc. 9. 25. Maria Magdalena legitur ter flevisse : primo pro peccatis suis ad pedes Domnini. Luc. 7. 58. secundo pro morte fratris. Joan. 1 1. 51. tertio pro passione Domini. Ibid. 2o. 1 1. Salvator moster , invenitur tribus vicibus lacrymas disse : primo super Jerusabem , quam propter peccata destruendam sciebat. Luc. 1 9. 41. secundo super Lazarum mortuum. Joan. 1 1. 55. tertio tn cruce, quandò se ipsum pro nundi peccatis hostiam offé

rebat, ut ait Paulus, Hebr. 5. 7. Preces — cum claunore valido et lacrymis offerens. Post negationem tertiam, ad aspectum Domini, Petrus flevit amarè, Luc. 22. 62. Christum ad Calvariæ locum proficiscemtem sequebatur multa turba populi, et mulierum, quæ plangebant , etc. Ibid. 25. 27. Paulus servivit Domino cum 9mni humilitate, et (multis ) lacrymis. Actor. 2o. 1 9. Item, v. 51. cum multis lacrymis monebat auditores suos : et ipsos ad lacrymas provocabat. v. 37. Idem Apostolus cum multis lacrymis scribebat epistolas suas. 2. Cor. 2. 4.

Laetitia. Vide Gaudium. LAICI.

Laici ne se in sacris, præter officium , misceant. Vide et Artifices. Igne Nadab et Abiu consumpti, planguntur à populo. non à Sacerdotibus, quòd posuerunt ignem et incensum dosuper, offerentes coram Dominoignem alienum,y! eispræceplum non erat. Lev. 1 o. 1. 2. Cùm proficiscendum fuerit, deponent Levitæ tabernaculum : cùm castrametandum, erigent : quisquis externorum accesserit, occidetur. Num. 1. 51. Aaron autem, et filios ejus constitues super cultum sacerdotii. Extremus, qui ad ministrandum accesserit, morielur. Ibid. 5. 1 o. Laici in Ecclesiâ non inhabitabunt, nec inambulabunt, et — non transilient. Eceli. 38. 37. Vide caeemplum de hoe, 2. Par. 26. 18. in rege Ozia.

Nec vasit caera temerè tangant.

Cùmque involverint Aaron et filii ejus sanctuarium, et omnia vasa ejus in commotione castrorum, tunc intrabunt filii Caath, ut portent involuta : et non tangent vasa Sanctuarii , ne moriantur. Num. 4. 15. Sed hoc facite eis, ut vivant, et non morietur, si tetigerint Sancta Sanctorum. Aaron et filii ejus intrabunt , ipsique disponent opera singulorum, et divident quid portare quis debeat. Alii nullâ curiositate videant quæ sunt in Sanctuario Dei , priusquàm involvantur: alioquin moricntur. v. 19. /ide Num. 1. 51. ut suprà.

Tu autem, et filii tui (ait Dominus ad Aaron) custodite sacerdotium vestrum : et omnia, quæ ad cultum altaris pertinent, et intra velum sunt, per sacerdotes administrabuntur : siquisexternus accesserit, occidetur. Ibid. 18. 7.

Postquàm autem venerunt ad aream Nachon, extendit Oza manum ad arcam Dei, et tenuit eam : quoniàm calcitrabant boves, et declinaverunt eam. Iratusque est indignatione Dominus contra Ozam, et percussit

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Dominum exercituum ipsum sanctificate : ipse pavor vester, et ipse terror vester. Et erit vobis in sanctificationem. In lapidem autem offensionis, et in petram scandali, duabus domibus Israël : in laqueum, et in ruinam habitantibus Jerusalem. Et offendent ex eis plurimi, et cadent, et conterentur : et irretientur, et capientur. Isa. 8. 15. et seq.

Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur: super quem verò ceciderit, conteret eum. Matth. 2 1. 44.

Eccè positus est hic (Chris

tus) in ruinam, et in resurrec- |

tionem multorum in Israël, et in signum, cui contradicetur. Luc. 2. 54. Omnis, qui ceciderit super illum lapidem, conquassabitur: super quem autem ceciderit, comminuet illum. Ib. 2o. 18. In judicium ego in hunc mundum veni (diaeit Jesus); ut qui non vident , videant : et qui vident, cæci fiant. Joan. 9. 59.

Offenderunt enim in lapidem offensionis, sicut scriptum est: Eccè pono in Sion lapidem offensiónis, et petram scandali: et omnis, qui credit in eum, non confundetur. Rom. 9. 52. 55.

Propter quod continet Scriptura: Eccè ponoin Sion lapidem summum, angularem, electum, pretiosum : et qui crediderit in eum, non confundetur, etc. i. Petr. 2. 6. /ide v. 7. et 8.

Lapis dicitur Petrus.

Intuitus autem eum Jesus, dixit : Tu es Simon filius Jona: tu vocaberis Cephas, quod in terpretatur Petrus. Joan. 1. 42.

Lapis dicitur omnis Christiamus.

Ad quem accedenles lapidem vivum, elc. 1. Petr. 2. 4. et seq.

Vide Domus spiritualis, in Tit. Domus.

Iatrocinium. Vide IIomicidium.

LAUS.

Laudatur homo à Deo.

Et tunc laus erit unicuique à

Deo. 1. Cor. 4. 5.

Non à se ipso.

Laudet te alienus, et non os tuum : extraneus, et non labia tua. Prov. 27. 2.

Ab alio in absentiâ.

Sic Salvator Joannem, dis

[blocks in formation]

Laudabuntur omnes recti corde. Psal. 65. 1 1.

Non laudes virum in specie suâ : neque spernas hominem in visu suo. Eccli. 1 1. 9. Antè mortem ne laudes hominem quemquam , quoniàm in filiis suis agnoscitur vir. v. 5o.

Antè sermonem non laudes virum : hæc enim tentatio est hominum. Ibid. 97. 8.

Laudemus viros gloriosos, et parentes nostros in generatione suâ. 1b. 44. 1. Homines divites in virtute, pulchritudinis studium habenies, pacificantes in gomibus suis. v. 6. Sapientiam ipsorum narrent populi, et laudem eorum nuntiét Ecclesia. v. 15.

Laudandus Deus antè et post cibum. Vide G ratiæ agendæ, etc.

Ut cùm comederis, et satiatus fueris, benedicas Domino Deo tuo pro terrâ optimâ, quam dedii tibi. Deut. 8. 1 o.

Laudare Deum pro merito non possumus.

Quoniàm magnus Dominus et laudabilis nimis : terribilis

est super oinnes Deos. Psal. 95. 4. Quis loquetur potentias Domini, auditas faciet omnes laudationes ejus? Psal. 105. ». Septiès in die laudem dixi tibi, super judicia justitiæ tuæ (Domine). Psal. 1 18. 164. Magnus Dominus et laudabilis nimis: et magnitudinisejus non est finis. Psal. 144, 3, Glorificantes Dominum , quantumcunquè potueritis; st pervalebitenim adhuc,etadii; rabilis magnificentia ejus.Eccli. 45.59. J^ide et versus sequenta,

Laudes Deo canendæ.

Omnes gentes, plaudite m* nibus : jubilate Deo in wc* exultationis. Psal. 46, 2. Præcinite Domino in conf* sione : psallite Deo noslro in citharâ. Psal. 146. 7. . Cantate Domino canlicu! novum : laus ejus in Ecclesi* sanctorum. Psal. 149, 1. . Cantate Domino, quoni" magnificè fecit: annuntiale!" in üniversâ terrâ, Isa. i?.* . Et nolite inebriari vii', ' quo est luxuria ; sed implenim Spiritu Sancto, loquen';"' bismetipsis in psalmis •! lymmis, ei'canticis spirituali"; cantantes et psallentes ii, ' dibus vestris íomino.Eph** 18. 1 o. W äum Christi habile! " vobis abundanter, in om"* pientiâ, docentes et con* ihentes vosmetipsos, P°' et hymnis, et canticis spiritualibus , in gratiâ cantantes in cordibus vestris Deo. Coloss. 5. 16. Per ipsum ergò (Christum) offeramus hostiam laudis semper Deo, id est, fructum labiorum confitentium nomini ejus. IIebr. 15. 15. Tristatur aliquis veslrùm ? oret. Aequo animo est? psallat. Jac. 5. 15. .

LECTIO.

Post industriam sequetur sapientia. Eccles. 1 o. 1 o. Qui legit, intelligat. Matth. 24. 15. /ide Marc. 15. 14. Omni autem, cui multüm est datum, multum quæretur ab eo : et cui commendaverunt 1multüm, plus petent ab eo. Luc. 1 2. 48. Verbum Christi habitet in vobis abundanter. Coloss. 5. 16. Attende lectioni, et exhortationi, et doctrinæ. Noli ne. gligere gratiam, quæ in te est, elc. 1. Tim, 4. 15. 14. Omnis Scriptura divinitùs inspirata, utilis est ad docendum, ad arguendum , etc. 2. Tim. 5. 16. Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi. Jac. 4. 17.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Naaman princeps militiæ regis Syriæ erat vir magnus apud dominum suum , et honoratus: per illum enim dedit Dominus salutem Syriæ : erat autem vir fortis, sed leprosus. 4. Reg.5. i. Diacit Eliseus Giezi servo suo: Quia nunc igitur accepisti argentum, et accepisti vestes, ut emas oliveta, et vineas, et oves, et boves , et servos et ancillas : — lepra Naaman adhærebit tibi, et semini tuo usquè in sempiternum. Et egressus est ab eo leprosus quasi nix. Ibid. v. 26. et 27. Percussit autem Dominus regem (Azariam), et fuit leprosus usquè in diem inoriis suæ, et habitabat in domo liberâ seorsùm. Ibid. 15. 5. /ide 2. Paral. 96. 9 1. Non est tui officii , Ozia (diaeerunt ei sacerdotes), ut adoleas incensum Domino, sed

« PoprzedniaDalej »