Obrazy na stronie
PDF

- Non est enim aliquid absconditum, quod non manifestetur : nec factum est occultum, sed ut in palam veniat. Marc. 4. 2 2. /ide Matth. 1 o. 26. Luc. 8. 17. Regina Austri surget in judicio cum viris generationis hujus, et condemnabit illos: quia venit à finibus terræ audire sapientiam Salomonis : et eccè plus quàm Salomon hic. Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione hàc, et condemnabunt illam : quia poenitentiam egerunt ad prædicationem Jomæ : et eccè plus quàm Jonas hic. Luc. 1 1. 51. 52. /ide Matth. 1 2. 42. In die iræ et revelationis justi judicii Dei, qui reddet unicuique secundùm opera ejus. Rom. 2. 5. 6. Dies enim Domini declarabit, quia in igne revelabitur : el uniuscujusque opus quale sit, ignis probabit. 1. Cor. 5. 15. Quorumdam hominum peccata manifesta sunt, præcedentia ad judicium : quosdam autem et subsequuntur. Similiter et facta bona manifesta sunt : et quæ aliter se habent, abscondi non possunt. 1. Tim. 5. 24. 25. Et vidi mortuos, magnos et pusillos, stantes in conspectu throni, et libri aperti sufit: et alius liber apertus est, qui est vitæ : et jî sunt mortui ex his, quæ scriwta erant in libris, secundùm opera ipsorum. Apoe. 2o. 1 2. et seq.

Cum malis sociabuntur.

Væ desiderantibus diem Domini : ad quid eam vobis ? Dies Domini ista, tenebræ, et non lux. Amos. 5. 18.

Tunc dicet et his, qui à si nistris erunt: Discedite à me maledicti in ignem æternum, qui paratus est diabolo, et an gelis ejus. Matth. 25. 41.

Propter temporis velocitatem et ignorantiam.

Et erit dies una, quæ nota est Domino. Zach. 1 4. 7. Sicut enim -fulgur exit ab Oriente, et paret usquè in 0cidentem : ità erit et adventus Filii hominis. Matth. » %. 27. (J^ide Malach. 5. 2.) De die autem illâ et horâ, nemo scit, neque Angeli cœlorum, nisi solus Pater. Sicut autem in diebus Noë,ità erit et adventus Filiihominis.Sicut enim erant in diebus antè diluvium comedentes et bibentes, nubentes, et nuptui tradentes, usquè ad eum diem quo intravit Noë in arcam, et non cognoverunt donec venit diluvium, et tulit omnes : ità erit et adventus Filii hominis. v. 56. et seq. /ide et v. 4*. et 44. Mediâ autem nocte clamor factus est: Eccè sponsus venit, exite obviàm ei. 1bid. 25. 6. De die autem illo vel hori, nemo scit , neque Angeli in coelo, neque Filius , nisi Pater, etc. Marc. 15. 32. et seq.

Non venit regnum Dei cum observatione : neque dicent: Eccè hic, aut eccè illic. Luc. 17. 2o. 2 1. (/ide c. 12. 4o. et 46. ) Et sicut factum est in dieNoë : ità erit et in diebus Filii hominis. v. 26. Attendite autem vobis, ne fortè graventur corda vestra in £i, et ebrietate, et curis hujus vitæ : et superveniat in vos repentina dies illa : tanquàm laqueus enim superveniet in omnes, qui sedent super faciem omnis terræ. Ibid. 2 1. 54. 55. Non est vestrum nosse tempora vel momenta, quæ Pater posuit in suâ potestate. Actor. 1.. 7. De temporibus autem et momentis, fratres, non indigetis, ut scribamus vobis. Ipsi enim diligenter scitis, quia dies Domini, sicut fur in nocte, ità veniet. Cùm enim dixerint pax, et securitas ; tunc repentinus eis superveniet interitus, sicut dolor in utero habenti, et non effugient. Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos dies illa tanquàm fur comprehendat. 1. Thess. 5. 1. et seq. Adhüc enim modicum aliquantulùm, qui venturus est, veniet, et non tardabit. Hebr. 1 o. 57. Eccè judex antè januam assistit. Jacob. 5. 9. Adveniet autem dies Domini, ut fur. 2. Petr. 5. 1 o. Eccè venio sicut fur. Beatus

qui vigilat, et custodit vestimenta sua, ne nudus ambulet,

et videant turpitudinem ejus. Apoc. 16. 15. /ide c. 5. 5.

Omnes homines judicabuntur ùn illo eaetremo judicio. +

Congregabuntur in judicio eaetremo antè eum omnes gentes. Matth. 25. 52. /ide Rom. 2. 5. 1. Cor. 5. 15. 1. Tim. 5. 24. Apoe. 2o. 12.

Omnes — nos manifestari oportet antè tribunal Christi. 2. Cor.5. 1 o. /ide Ilom. m 4. 1 o.

Judicantur animæ statim post 1mmortem.

Ducunt in bonis dies suos, et in puncto ad inferna descendunt. Job 2 1. 15. In fine hominis denudatio operum ejus Eccli. 1 1. 29. Mortuus est autem et dives, et sepultus est in inferno. Luc. 16. 22. Statutum est hominibus semel mori; post hoc autem judicium. Hebr. 9. 27. • .

Judicium humanum debet præcedere deliberatio et cognitio. Cui (Adam ) dixit (Domimus ) : Quis enim indicavit tibi, quòd nudus esses, nisi quòd ex ligno, de quo præceperam tibi, ne comederes, comedisti? Gen 5. 1 1. /ide c. 18. 2 1. In turris Babelaedificatione superborum fastus et tingua. eonfunditur. Ibid. c. 1 1 .

Vidi afflictionem populi inei in Ægypto, et clamorem ejus audivi, propter duritiam eorum, qui præsunt operibus : et sciens dolorem ejus, descendi, ut liberem eum de manibus AEgyptiorum, et educam de terrâillâ in terram bonam , et spatiosam, in terram, quæ fluit lacte et melle , ad loca Chananaei , et Hethæi, et Amorrhæi, et Pherezæi, Erod. 5. 7. 8.

Non sequeris turbam ad faciendum malum : nec in judicio , plurimorum acquiesces

03. 2. Si tibi voluerit persuadere frater tuus fiIius matris tuæ, aut filius tnus , vel filia, sive uxor, quæ est in sinu tuo, aut amicus, quem diligis ut animam tuam , clàm dicens : Eamus , et serviamus Diis alienis, quos ignoras tu et patres tui, etc. non acquiescas ci , nec áudias, neque parcat ei oculus tuus, ut miserearis , et occultes eum. Sed statim interficies, etc. Deut. 15, 6. et seq. . . Si diflicile et ambiguum apud te judicium esse perspexeris inter sanguinem, et sanguinem, etc. surge, et asccnde ad locnm , quem elegerit Dominus Deus tuus. Veniesque ad sacerdotes Levitici generis,etadjudicem, qui fuerit illo tcmpote : quæresque ab eis, qui indicahunt tibi judicii veritatcm. Ibid. 17. 8. 9. Ciimque diiigentissimè per

[ocr errors]

scrutantes, invenerint falsuum testem dixisse contra fratrem suum mëndacium ; reddent ei, sicnt fratri suo facere cogitavit, et auferes malum de medio tui. Ibid. 1 g. 18. 1 g. /ide Judic. *20. 0. 1 2. Ait Josue ad Achan : Fili mi, da gloriam Domino Deo Israël, et confitere, atque indica mihi quid feceris, ne abscondas.

[ocr errors]

Timor Domini odit malum: arrogantiam , ct superbiam, et viam pravam , et os bilingue detestor. Prov. 8. 15.

Priusquàm interroges, ne vifuperes qucmquam : et cùm interrogaveris, corripe justè. Priusquàm audias, né respondeas verbum : et in medio sermonum ne adjicias loqui. Eccli. 1 1. 7. 8.

Et dixit ad cos Daniel (sciticct ad populum judicantem Susannam eae falso judicum tcstimonio) : Separate illos ab invicem procùl , et dijudicabo eos, etc. Dan. 15. 5 1. Vidc 1. Mach. 7. 7.

Judicium humanam dignè culpatur.

Et ei, qui vnlt tccum judicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimite ci et pallium. Matth. 5. 4o.

Omni autem petenti te, tribue : et qui aufert , quæ tua sunt, ne repetas. Luc. 6. 5o.

Jàm quidem omninò delictum est in vobis, quòd judicia habetis inter vos. Quarè non magis injuriam accipitis? quarè non magis fraudem patimini ? sed vos injuriam facitis, et fraudatis : et hoc fratribus. 1. Cor. 6. 7. 8.

Justè ordinatur , causam diligenter eacaminando.

Provide autem de omni plebe }

viros potentes , et timentes Deum, in quibus sit veritas, et qui oderint avaritiam, etc. qui judicent populum omni tempore. Eaeod. 18. 2 1. 22. Judices et magistros constitues in omnibus portis tuis — utjudicent populum justo judici6, nec in alteram partem declinent. Deut. 16. 18. 19. Causam, quam nesciebam, diligentissimè investigabam. Job 2g. 16. Viri mali mon cogitant judicium ; qui autem inquirunt Dominum, animadvertunt omnia. Prov. 28. 5.

Prudenter eacequendo.

Justè judica proximo tuo. Lev. 1 9. 1 5.

Justè. quod justum est, persequeris : ut vivas et possideas terram, quam Dominus Deus tuus dederit tibi. Deut. 16. 2o.

si difficileet ambiguum apud te judicium esse perspexeris inter sanguinem et sanguinem, * eausam et causam, lepram et

lepram : et judicum intra portas tuasvideris verba variari: surge, et ascende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus : veniesque ad sacerdotes Levitici generis , et ad judicem , qui fuerit illo tempore : quaeresque ab eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem. Et facies quodcumque dixerint qui præsunt loco, quem elegerit Dominus., et docuerint te juxta legem ejus : sequerisque sententiam eorum, nec declinabis ad dexteram, neque ad sinistram. Qui autem superbierit, nolens obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, et decreto judicis; morietur homoille. Ibid. 17. 8. etseq. Si fuerit causa inter aliquos, et interpellaverint judices : Š justum esse perspexerint, illi justitiæ palmam dabunt : quem impium , condemnabunt impietatis— Pro mensurâ $í caíi erit et plagarum modus, Ibid. 25. 1. 2. Erudimini, qui judicatis terram. Psal. 2. 1 o. Si verè utique justitiam loquimini, recta judicate , filii hominum. Psal. 57. 2. Usquequò judicatis iniquitatem, et facies peccatorum sumitis? Judicate egeno et pupillo : humilem et pauperem justificate. Eripite pauperem : : et egenum de manu peccatoris liberate. Psal. 81. 2. et seq. Judicium determinat causas, Prov. a6. ■ o,

Diligite justitiam, qui judi

' catis terram. Sap. 1. 1. Kide 5. Reg. 5. 9, Cum tranquilitate judicas, et cum magnâ reverentiâ disponis nos. Ibid. 1 2. 18. Noli quærere fieri judex , nisi valeas virtute irrumpere iniquitates : ne fortè extimescas faciem potentis, et ponas scandalum in æquitate tuâ. Eccli. 7. 6. Non judices contra judicem, quoniàm secundùm quod justum est, judicat. Ibid. 8. 17. Judicate manè judicium : et eruite vi oppressum de manu calumniantis. Jerem. 2 1. 1 9. }(ide et c. 29.5. Item Isa. 56. 1. Judicium verum judicate. Zach. 7. 9. Veritatem et judicium pacis judicate in portis vestris, Ibid. 8. 16. Testor coram Deo, et Christo Jesu, et electis Angelis, ut hæc custodias sine præjudicio, nihil faciens in alteram partem declinando. 1. Tim. 5. 2 1.

Judicium humanum depravatur amore.

.Non suscipies vocem mendacii : nec Junges manum tuam, ut pro impio dicas falsum testimonium. Non sequeris turbam ad faciendum malüm : nec injudicio , plurimorum acquiesces sententiæ , ut à vero devies. Pauperis quoque non misereberis in judicio. Eaeod. 25. 1. et seq. Non consideres personam

pauperis, nec honores vultum

-potentis. Lev. 1 9. 15.

AEquum judicium sit inter vos, sive peregrinus , sive civis peccaverit : quia ego sum Dominus Deus vester. 1bid. 94. 22. Quod justum est judicate : sive civis sit ille, sive peregrinus. Nulla erit distantia personarum, ità parvum audietis, ut magnum : nec accipietis cujusquam personam, quia Dei judicium est. Deut. 1. 16. 17. Non pervertes judicium advenæ et pupilli, nec auferes pignoris loco viduæ vestimentum. Ibid. 24. 17. Accipere personam impiinon est bonum, ut declines à veritate judicii. Prov. 18. 5. Cognoscere personam in judicio non est bonum. Ib.24.25. Qui derelinquunt legem, laudant impium : qui custodiunt, succendunlur contra eum. lb.

28. 4. Timore.

Noli quærere fieri judex, ne iniquitatibus impediendis par esse non possis; neque extimescas faciem potentis, et integritati tuæ ponas offendiculum. Eccli. 7. 6.

Factum est judicium, et contradictio potentior. Propter hoc lacerata est lex , et non perveniet usquè ad finem judicium : quia impius prævalet adversùs justum , proptereà egreditur judicium perversum. Habac. 1. 5. 4. Quarè respicis superini

« PoprzedniaDalej »