Obrazy na stronie
PDF

fecerit etiain cataractas in coelo, nunquid poterit esse quod loqueris? Qui ait : Widebis oculis tuis, et indè non comedes. 4. Reg. 7. 2. Adduaeit Reae ducem hunc ad portam, ubi impletus est sermo, quem vir Dei diacerat, et ibi hic incredulus conculcatus est à turbâ. v. 1 7. et 2o. Quoniàm omnis increduliis in incredulitate suâ morietur. 4. Esdr. 15. 4. In omnibus his peccaverunt adhuc : et non crediderunt in umirabilibus ejus. Psal. 77. 52. Væ dissolutis corde, qui non credunt Deo : ct ideò non protegentur ab eo. Eccli. 9. 1 5. Et accesserunt ad eum discipuli ejus, et suscitaverunt • eum, dicentes : Domine, salva nos, perimus. Et dicit eis Jesus: Quid timidi estis, modicæ fidei? Matth. 8. 95. 96. Item. c. 1 4. 5o. Marc. 4. 4o. Luc. 8. 25. Respondens autem Jesus, ait : O generatio incredula, et perversa, quousquè ero vobiscum? usquequò patiar vos? Ibid. 17. 16. Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit ; qui verò non crediderit, condemnabitur. Marc. 1 6. 16. Et cccè eris tacens, et non poteris loqui usquè in diem , quo hæc fiant, Κ eo quòd non credidisti verbis meis, quae implebuntur in tempore suo. £.ttc. 1. 2o,

' Et ipse dixit ad eos: O slulti et tardi corde ad credendum, etc. Ibid. 24. 95. /ide Matth. 1 5. 58. c. 1 7. 1 9. ' Qui credit in eum, non judicatur ; qui autem non credit, jàm judicatus est : quia non credit in nomine unigeniti Filii Dei. Joan. 5. 18. Qui credit in Filium, habet vitam ælernam ; qui autem incredulus est Fiiio, non videbit viiam, sed ira Dei manet super eum. v. 56. - Respondit ei Philippus : Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis, ut unusquisque modicum quid accipiat. 1bid. 6. ;. • * • • • Dixi ergò vobis, quia moriemini, in peccatis vestris : si enim non credideritis, quia ego sum, moriemini in peccato ve* tro. 1bid. 8. 24. Qui spernit me , et non accipit verba mea , habet qui judicet eum : sermo , quem locutus sum, ille judicabit eum in novissimo die. Ibid. 1 2. 48. Deindè dicit Thomæ : Infer digitum tuum hùc, et vide mânus meas, et affer manum tuam, et mitte in latus meum , et noli esse incredulus, sed fidelis. Ibid. 2o. 27. Benè : propter incredulitatem fracti sunt. Tu autem fide stas : noli altum sapere, sed time. Rom. 1 1. 26. Propter quæ venit ira super filios incredulitatis. loss. 5. 6. (Quibus autem juravit IM ORA.

Dei Co

introire in requien ipsius, nisi illis, qui increduli fuerunt? Hcbr. 5. 18. et c. 4. a. Festinemus ergò ingredi in illam requiem, ut ne in idipsum $ijj;i;;iiuiiesemplum. Ibid. 4. 1 1. Sine fide autem impossibile est placere Deo. Ibid. 1 1. 6. Timidis autcm, et incredulis, et execratis, et homicidis, et fornicaloribus, et veneficis, et idololatris, et omnibus mendacibus, pars illorum erit in stagno ardenti igne et sulphure ; quod est mors secunda. Apoc. 2 1. 8,

[merged small][ocr errors][merged small]

Jacob ingratitudinem videns et audiens Labani et filiorum ejus, discessit. Gcn. c. 51. Succedentibus prosperis, praepositus pincernarum oblitus est (Joseph) inlerpretis sui. Ib. 4o. 25. /^ide Eccli. 99. 22. Surrexit intereà rex novus super Ægyptum, qui ignorabat (ingratus beneficia,) Joseph. Eaeod. 1. 8. Filiis Israël in deserto vertebatur in tædium cibus opti1mus, sine labore de cælo datus, et flebant dicentes : Quis dabit nobis ad vescendum carnes? Nttm. 1 1. 4. . Ammonites et Moabites etiam post decimam generationem non intrabunt Ecclesiam Domini in æternum, quia nolue

runt vobis occurrere cum pamo et aquâ in viâ, quandò egressi estis de Ægypto, et quia comduxerunt contra te Balaam filium Beor de Mesopotamiâ Syriæ, ut malediceret tibi. Deut. 25. 5. 4.

Angelus Dei benefieia refert : quo audito, flet populus Israël. Judic. c. 2. Vide Cap. 6. et 8. s.

Postquàm autem mortuusest Gedeoni, aversi sunt filii Israël ct fornicati sunt cum Baalim. Percusseruntque cum Baal firdus, ut esset eis in deum : * recordati sunt Domini Dei su qui eruit eos de manibus i* micorum suorum omnium P: circuitum, etc. Ibid. 8. 3); 54.

Haec dicit DominusDeuslsr*

Ego eduxi Israël de ££'P", et erui vos de manu Ægyirum, et de manu omnium !** gum, qui aflligebant y°," autem hodiè projecistis Deum vestrum, qui solùs salia''''" de universis malis, et tribulationibus vestris, 1, ht$ '° 18, 19.

Quomodò Jacob ingressuses! in /Egyptum, et climaveru' patresvestri ad Dominum; et; sit Dominus Moysen et Aaron, eduxit patresvestrosd*££' et collòcavit eos in log''. Qui obliti sunt -Domim'

[ocr errors]
[ocr errors]

verunt adversùm eos. Ibid. 1 a. 18. 9. Multa beneficia recepit Saüt à David, et tamen ad occidendum eum , modis, quibus potuit, laboravit. 1. Reg. c. 15. /ide sequentia capita. Salvavit David habitatores terræ Ceilæ , et tamen voluerunt eum tradere in manus Saül. Ibid. 25. 1 2.' Reddiderunt filii Ammom pro beneficio et honore contumeliam , quandò vituperaverunt nuntios David , quos miserat ad consolandum eorum *egem. 2. Reg. 1 o. 4. . Misit itaque (Absalom) ad Joab, ut mitteret eum ad regem: qui noluit venire ad eum. Cùmque secundò misisset, et ille noluisset venire ad eum, dixit servis suis : Scitis agrum Joab juxta agrum meum, habentem messem hordei : ite igitur, et succendite eum igni. Succenderunt ergò servi Absalom segetem igni. Et venientes servi Joab , scissis vestibus suis , dixerunt : Succenderunt servi Absalom partem agri igni. Surrexitque Joab, et venit ad Absalom in domum ejus, et dixit: Quarè succenderunt servi tui segetem meam igni? elc. 2. Reg. m 4. 29. et seq. Joas à servis suis occiditur in lectulo, quòd interfecerit Zachariam filium Joiadæ sacerdotem. 2. Paral. 94. 9 1. 95. -1masias, divino fretusauaei

[ocr errors]

auferens deos eorum, adoravit illos. Igitur missus ad eum. Propheta, diacit : Cur adorâsti deo$, qui non liberaverunt populum suum de manu tuâ? Ibid. 25. 1 4. 15. Qui reddit mala pro bonis, non recedet malum de domo ejus Prov. 17. 15. Ingrati enim spes tanquàm hybernalis glacies tabescet, et disperiet tanquàm aqua supervacua. Sap. 16. 29. Audite, coeli, et auribus percipe terra, quoniàm Dominus locutus est. Filios enutrivi, et exaltavi; ipsi autem spreverunt me. Gognovit bos possessorem suum, et asinus præsepe Domini sui; Israël autem me non cognovit, et populus meus non intellexit. Væ genti peccatrici, populo gravi iniquitate , semini nequam, filiis sceleratis : dereliqüerunt Dominum, blasphemáverunt Sanctum Israël, abalienati sunt retrorsùm. Isa. 1. 2. et seq. Quid est, quod debui ultrà facere vineæ meæ, et non feci ei? an quòd expectavi, ut faceret uvas, et fecit labruscas? Isa. 5. 4. Hacc dicit Dominus: Quid invenerunt patres vestri in me iniquitatis, quia elongaverunt (se) à me et ambulaverunt post vanitatem : et vani facti sunt? Et non dixerunt : Ubi est Dominus, qui ascendere nos fecit de terrà Ægypti, qui traduxit nos per desertum, per terram474 1NG inhabitabilem et inviam, per terram sitis, et imaginem mortis, per terram, in quâ non amBulavit vir , neque habitavit homo? etc. Jerem. 9. 5. 6. Jerusalem priùs abjectissi*ma, mirum in modum à Deo caealtata, ostendit ingratitudinem variâ idololatriâ , in quâ ct Samariam et Sodomam superavit ; idcircò tradet eam Dominus in vastationcm , et in ignominiam omnibus gentibus. E:ech. c. 1 6. Oseas abominationes Israël ostcndit. propter quas ipsi mi?matur eæitium. Dominus dicit, se solum csse Deum et liberatorem, argucns Israël ingratitudinis de benefíciis in deserto acceptis, gravemque ob id vindictam illis comminaiur. Oseae c. 15. Disceptat Dominus cum ingratis, reccnset collata eis beneficia, indicans etiam quid sit honum, et quid Dominus à populosuo requirat;sedpropter injttstitiam , aliaque scelera filiorum Israël, comminatur eis , Dominus varias , afflictioncs. Micheae c. 6. Misit Jonathas fortes armatos, qui liberaverunt regem Demetrium de manibus Antiochcnorum. Et posteà alienavit sc ijcmetrius à Jonathâ, et non retribuit ei secundùm beneficia, quae sibi retribuerai, et vexabat eum valdè. 1. Mach. 1 1. 55. Vide et cap. 1 6. ■ 6.

Tunc cœpit (Jesus) exprobrare

civitatibus, in quibusfactæsumi plurimæ virtutes ejus, quia non egissent poenitentiam, Mattl. 1 1. »o. Vide Joan. 1 1. l6. lj. De decem viris leprosis â Salvatore sanatis et mundatis, tantium regressus est unus, magnificans Dcum, et gratius agens. Luc. 17. 18, Ingrati fuerunt Patilo domini vel parentes puellae p)thonissaráquá spiritum malim ejecit Paulus. Hagis enim doluerunt de quæstu amisw, quàm gavisi sint de daemont ea pulso. Actor. 16. 18. ! 10, Quicüm cognovissenilrum, non sicut Deum glorifica* runt , aut graiias egeruut; ! evanuerunt in cogilaiioiiibus suis, et obscuratumestinsipi* cor eorum. llom. 1. 2i. . . Hoc autem scito, quo in novissimis diebus illu" tempora periculosa: erum Ę mines se ipsos amanles, cujù, clati , superbi, ]lasphemi, parentibus non obedienle ; ingrati, scelesti, sine affeciione, etc. 9. Tim. 5. 1. et se].

1 nl ospitalitas, Vide Hospitalitas,

INIMICITIA ET ODITM. J^ide et INVIDIA.

Post peccatum prin* parentum, statim posui! De inimicitias inter serpenta"* mulierem, et inter utriu* semem. Gen. 5. 15. Hiaeati sunt pastores d. tit. raris adversùs pastores Isaac pro puteo , quem foderunt. Idcircò appellavit 1saac puteum , Inimicitias. Ibid. 26. 2 1 . Oderat ergò semper Esaü Jacob pro benedictione, quâ benedixerat ei pater : dixitque in corde suo: Venient dies luctûs patris mei , et occidam Jacob fratrem meum. Ibid. 27. 41. Videntes autem fratres ejus (Joseph), quod à patre plus cunctis filiis amaretur, oderant eum , nec poterant ei quidquam pacificè loqui. Ibid. 57. 4. /^idens Saül, quòd populus altè de David semtiret, etc. factus est inimicus ejus cunctis diebus. 1. IReg. c. 18, Postquàm Amnon oppresserat Thamar sororem suam , exosam eam habuit — odio magno nimis: ità ut majus esset

[graphic][graphic][graphic]

odium, quo oderat eam, amore,

quo antè dilexerat. 2. Reg. 15. 1 5.

Conquercns de Amam superbissimo Esther, diaeit Assuero: Hostis et inimicus noster pessimus iste est Aman. Esther. 7. 6.

Inimicus mom passim

contemnendus cst.

[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

De signis autem : Eccè dies venient, in quibus apprehendentur qui inhabitant terram in censui multo : et abscondetur veritalis via, et sterilis crit à fide regio, et multiplicabitur injustitia super hanc quam ipse tu vides, et super quam audisti olim. 4. Esdr. 5. i. 2.

Quantùm enim invalidum fiet sæculum à senectute, tantum multiplicabuntur super inhabitantes mala. Ibid. 14. 1 6.

« PoprzedniaDalej »