Obrazy na stronie
PDF

(eum). Sit primùm manus tua super eum, et posteà omnis »opulus mittat manum. LapidiÉ! obrutus necabitur : quia voluit tc abstrahere à Domino Deo tuo, qui eduxit te de terrâ Ægypti, de domo servitutis: ul omnis Israël audiens timeat, et nequaquam ultrà faciat quidpiam hujus rei simile. Deut. 15. 5. et seq. Cùmque diligentissimè perscrutantes, invenerint falsum testem dixisse contra fratrem suum mendacium : reddemt ei sicut fratri suo facere cogitavit, ct auferes malum de medio tui: ut audientes cæteri timorem habeant, et nequaquàm talia audeantfacere. Non misereberis ejus, sed animam pro animâ, oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede exiges. Ibid. ig. 18. usq. ad fin. Si genuerit homo filium contumacem et protervum, qui non audiat patris aut matris imperium, et coercitus obedire contempserit : apprehendent eum , et ducent ad seniores civitatis illius, et ad portam judicii, dicentque ad eos: Filius noster iste protervus et contumax est, monita nostra audire contemnit, comessationibus vacat, et luxuriae atque conviviis: lapidibus eum obruet populus civitatis: et morietur, ut auferatis malum de medio vestri, et universus Israël audiens perfimescat. Ibid. a 1. 18. ct seq.

Pestilente flagellato stulus sapientior orit: si aulem corripueris sapientem, intelliget disciplinam. Prov. 19. 9â. Mulctato pestilente sapienlior erit Š. et si sectetur sapientem, sumet scienliam. Ibid. 2 1. 1 1. Et agnoscent qui derelicii sunt, quoniàm nihil melius esl, quàm timor Dei; et nihildulcis, quam respicere in mandalis Domini. Eccli. 25. 37. Fid. Actor. 5. 1 m. Peccantes coram omnibus argue : ut et caeleri timorem habeant. 1. Tim. 5. 90.

Impios deridebit Deus.

Qui habitatin cœlis,irridebit eos : et Dominus subsannali eos. Psal. 9. 4. Dominus autem irridebit eum , $. prospiti T' veniet dies ejus. Psal.36.1} Et tu, Domine, deridebis cos, ad nihilum deduces omnes gentes. Psal. 58. 0. Ego quoque in interituves'' ridebo et subsannabo, cùm

| vobis id, quod timebatis, al

venerit. Prov. 1. 26,

Impii se ipsos perdunt. In animi.

Et si impius fuero, væ mihi est : et si `justus, non leva caput, saturatus afflictione e! miserià. Job 1 o. 15. . .

Quia in diom perditionis set. vatur malus, et àd diem furor* ducetur. Ibid. 2 1. 5o.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis — Pones eos ut clibanum ignis in tempore vultùs tui — ᾶ declinaverunt in te mala. Psal. 2o. 9. et seq. Iniquitates suæ capiunt impium, et funibus peccatorum suorum constringitur. Ipse morietur , quia non habuit discipiinaum , et in multitudine stùltitiæ suæ decipietur. Prov. 5. 22. 25. Et anni impiorum breviabuntur. Ibid. i o. 27. Et in impietate suâ corruet impius. Itid. 1 1. 5. In malitiâ suâ expelletur impius ; sperat autem justus in morte suà. Ibid. 14. 52. Ne impiè agas multüm , et

noli esse stultus, ne moriaris

in tempore non tuo. Eccles. 7. 18.

lmpii autem secundùm quæ cogitaverunt , correctionem habebunt : qui neglexerunt justum età Domino recesserunt. Sap. 5. 1 o.

Talia dixerunt in inferno hi,

qui peccaverunt : Ñ spes impii , tanquàm lanugo est , quæ à vento tollitur: et tanquàm spuma gracilis, quæ à procellâ dispergitur, et tanquàm fumus, qui à vento diffusus est , et tanquàm memoria hospitis uniüs diei prætereuntis. Ibid.

[ocr errors]

Vindicta carnis impii, ignis et vermis. Eccli. 7. 19. ' Væ vobis, viri impii, qui

dereliquistis legem Domini Altissimi. Et si nati fueritis, in maledictione nascemini: ct si mortui fueritis, in maledictionc erit pars vestra. Omnia, quæ de terrâ sunt, in terram convertentur: sic impii à maledicto in perditionem. Ibid. 4 1. 1 1. et seq.

Væ impio in malum : retributio enim manuum ejus fiet ei. Isa. 5. 1 1.

Misereamur impio, et non discet justitiam (facere): in terrâ Sanctorum iniqua gessit, et non videbit gloriam Domini. Ibid. 26. 1 o.

Si autem averterit se justus à justitiâ suâ, et fecerit iniquitatem secundùm omnes 'î minationes, quas operari solet impius, nunquid vivet ? Omnes justititiæ ejus, quas fecerat, non recordabuntur : in prævaricatione, quà prævaricatus est, et in peccato suo, quod peccavit , in ipsis morietur. E:ech. 18. 24.

In prole.

Oculi autem impiorum deficient, et effugium peribit ab eis, et spes illorum abominatio animæ. Job 1 1. 2o.

Quoties lucerna impiorum extinguetur, et superveniet eis iìiò, et âÄ. dividet furoris sui? Erunt sicut paleae antè faciem venti, et sicut favilla, quam turbo dispergit. Deus servabit filiis illius dolorem patris : et cùm reddiderit, tunc Sciet. Ibid. 2 1. 17. et scq.

Fructum eorum de terrâ perdes: et semen eorum à filiis hominum. Psal. 2o. 1 1.

Injusti autem disperibunt simul: reliquiæ impiorum interibunt. Psal. 36. 58.

Nepotes impiorum non multiplicabunt ramos. Eccli. 4o. 15.

In famâ.

Et nomen impiorum putrescet, Prov. 1 o. 7.

Quiderelinquuntlegem, laudant impium. Ibid. 28. 4.

Condemnat autem justus mortuus vivos impios, et juventus celeriùs consummata, longam vitam injusti. Videbunt enim finem sapientis, et non intelligent quid cogitaverit de illo Deus, et quarè munierit illum Dominus. ' Videbunt, et contemnent eum ; illos autem Dominus irridebit. Et erunt post hæc decidentes sine honoré, et in contumeliâ inter mortuos in perpetuum. Sap. 4. 16. et seq.

In substantiâ temporali.

Et tabernaculum impiorum non subsistet. Job 8. 22. Non sic impii, non sic ; sed tanquàm pulvis, quem projicit ventus à facie terrae. Psal. 1. 4. Vidi impium superexaltatum, et elevatum super cedros Libani: et transivi, et eccè non erat. Psal. 56. 55. 56. Egestas à Domino in domo impii. Prov. 5. 55. Quod timet impius, veniet super eum. Ibid. 1 o. 24.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

Et elegerunt ( Apostoli ) Stephanum , virum plenum fide et Spiritu Sancto et Philippum , et Prochorum, et Nicamorem, et Timonem, et Parmenam , et Nicolaum advenam Antiochenum. Hos statuerunt antè conspectum Apostolorum, et orantes imposuerunt eis manus. Actor, 6.5.6.

Qui cùm venissent ( Petrus et Joannes in Samariam ) , oraverunt pro ipsis, ut acciperent Spiritum Sanctum : nondùm enim in quemquam illorum venerat, sed baptizati tantùm erant in nomine Domini Jesu. Tunc iinponebant manus super

illos, et accipiebant Spiritum Sanctum. Ibid. 8. 15. et seq. Segregate mihi Saulum, et Barnabam , in opus , ad quod assumpsi eos. Tunc jejunantes et orantes , imponentesque eis manus, dimiserunt illos. Ibid. 15. 2. 5. His auditis, baptizati sunt quidam discipuli ( Ephesii ) in nomine Domini Jesu. Et cùm imposuisset illis manus Paulus, venit Spiritus Sanctus super eos, et loquebantur linguis, et prophetabant. Ibid. 1 9. 5. 6. Noli negligere gratiam, quæ est in te, quæ data est tibi per prophetiam, cum impositione manuum presbyterii. 1. Tim. 4. 14. Manus citò nemini imposueris , neque communicaveris peccatis alienis. Ibid. 5. 22. Propter quam causam admoneo te (loqùitur de fide Timothei, non fictâ), ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te, per impositionem manuum mearum. Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris ; sed virtutis, et dilectionis , et sobrie tatis. 2. Tim. 1. 6. 7.

fyIpU DICITIA CONTRA NATUIVAM.

Vocaveruntquc Loth (viri civitatis Sodoma- ), et dixerunt ei : Ubi sunt viri, qui introierunt ad te nocte ? (erant enim duo Angeli, quos Loth reeepit in domùm suam. ) Educ illos hùc , ut cognoscamus eos. Egressus ad eos Lot post tergum occludens ostium , ait : Nolite, quæso, fratres mei, nolite malum hoc facere. Habeo duas filias, quæ necdùm cognoverunt viruin : educam eas ad vos, et abutimini eis sicut vobis placuerit, dummodò viris istis nihil mali faciatis, quia ingressi sunt sub umbrâ culminis mei. Gen. 1 9. 5. et seq. Cum masculo non commiscearis coitu fœmineo , quia abominatio est. Lev. 18. 22. Qui dormierit cum masculo coitu fœmineo : uterque operatus est nefas, morte moriantur: sit sanguis eorum super eos. Ibid. 2o. 15. Illis epulantibus (Levita cum ttaeore suâ , quam à parentum domo reduaeerat), et post laborem itineris, cibo et potu reficientibus corpora , venerunt viri civitatis illius, filii Belia!, (idest absquejugo,) et circumdantes domum senis, fores pulsare coeperunt , clamantes ad dominum domùs , atque dicentes : Educ virum, qui ingressus est domum tuam, ut abutamur eo. Egressusque est ad eos senex, et ait : Nolite, fratres, nolite faccre malum hoc, quia ingressus est homo hospitium meum, et cessate ab hâc stultitiâ , habeo filiam virginem , et hic homo habet concubinam : educam eas ad vos, ut humilietis eas, et vestram libidinem compleatis ; tantùm obsecro, ne scelus hoc contra

naturam operemini in virum, etc. Judic. 1 9. 22. et scq. Proptereà tradidit illos Deus in passiones ignominiæ. Nam feminæ eorum immutaverunt maturalem usum, in eum usum qui est contra naturam. Similiter autem et masculi, reliclo naturali usu feminæ, exar* runt in desideriis suis in inicem, masculi in masculos lufpitudinem operantes, etmer* dem, quam oportuit, erroris sui in semetipsos recipienles, Et sicut non píobaverunt!)rum habere in nótitiâ, tradidiis Deus in reprobum sensum: ut faciant ea, quae non convenium, elc. IRom. m. 26. et seq. . . Nolite errare : neque fri* carii , neque idolis serviem'* nequé adulteri, neque m'*, neque masculorum confu' res, neque fures, neque?' neque ebriosi, neque inleii, neque rapaces, regnuml)eiP* sidébunt. 1. Cor. 6. 0. 1° Lex justo non es! P'*''**' injustis et non subditis, £ et' peccatoribus, s£**' ' contaminatis, parricili*°'"'* tricidis, homicidis, fìrni;" masculorum concubitori"*' etc. 1. Tim. m. 9. 10,

IN CAN TATIONES ET wALEFICIA.

Vocavit autem Phar* *, pientes et maleficos : et fecerum etiam ipsi per ing! Ægyptiacas, et arcanaqu* : siiiiiliter. Projeceruntque * guli virgas suas, quæ "

« PoprzedniaDalej »