Obrazy na stronie
PDF

bonum , et ducenlos siclos argenti, etc. Josue. 7. 1 9. et seq. Cujus cùm vocem balantis vir ejus audiisset, dixit: Videte, ne fortè furtivus sit, reddite eum dominis suis; quia non licet nobis edere éx furto aliquid, aut contingere, Tob. 2. 9 I. Non grandis est culpa, cum quis furatus fuerit : furatur enim, ut esurientem impleat animam : deprehensus quoque reddet sepluplum, et ómnem substantiam domùs suæ tradet. Prov. 6. 5o. 5 1. Maledictum, et mendacium, et homicidium , et furtum , et adulterium inundaverunt, et sanguis sanguinem tetigit, 0sea. 4. 2. Jesus autem dixit : Non homicidium facies : non adulterabis : non facies furtum : non falsum testimonium dices. Matth. 1 q. 18. Neque fures: neque avari, neque maledici, neque rapaces, regnum Dei possidebunt. 1, Cor. 6. 1 o, Et non egerunt poenitentiam ab homicidiis suis, — neque à fornicatione suâ, neque à furtis suis. /1poc. 9. 2 1.

Furtum sacrilegum.

Joas Reae , qui thesauros templi temerè surripuerat, ù servis suis interficitur. 4. Iîeg. c. 12. f}althazar , qui vasis sacris,

è templo Jerosolymitano ablatis, cum principibus et comcubinis abutebatur, à Deo corripitur, et postcà occiditur. Dan. c. 5, Antiochus ob spoliatum et profanatum templum, variis malis ac doloribus oppressus, miserrimâ morte periit. 1. Mach. 6. 1 2. IIeliodorus à Seleuco rege missus ad rapiemdos thesauros templi, ab Angelis flagellatur, et non nisi ad Oniæ summi Sacerdotis preces liberatur. 2. Mach. 5. 24. Iysimachus multis commissis in templo sacrilegiis et rapinis, antè ærarium interficitur. Ibid. 4. 59. Judas ærario Apostolico clàm pecunias surripit; sed hoc furtum fuit origo ejus interitüs. Joann. 1 2. 6.

fURES DICUNTUR, Qui veRbuM DEI p ERVERTUNT ET VERAM DOCTRINAM.

Proptereà eccè ego ad Prophetas, ait Dominus : qui furantur verba mea unusquisque à proximo suo. Jerem. 25. 5o.

Amen, amen dico vobis: qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliundè, ille fur est, et latro. Joan. 10. 1.

GAUDIUM. Gaudere et lætari honestè licet.

David reduacit arcam Domini in Jerusalem , cum su9 et totius populi ingenti gaudio. 1. Paral. 1 5. 96. Lætatusque est populus cùm vota spontè promitterent : quia corde toto oflerebant ea Domino : sed et David rex lætatus est gaudio magno. Et benedixit Domino coram universâ multitudine, et ait : Benedictus es, Domine Deus Israël patris nostri, ab æterno in æternum. Ibid. 29. 9. 1 o. Reversusque est omnis vir Juda, et habitatores Jerusalem, et Josaphat antè eos, in Jerusalem cum lætitiâ magnâ, eò quòd dedisset cis I}ominus gaudium de inimicis suis, etc. 2. Paral. 2o. 27. Et clarè cecinerunt cantores, et Jezraia præpositus :et immolaverunt in die illâ victimas , et lætati sunt: Deus enim lætificaverat eos lætitiâ magnâ : sed et uxores eorum , et liberi gavisi sunt, et audita est lætitia Jerusalem procul. 2. Esdr. 1 2. 4 1. 49. Tobiam è peregrinatione reducem pater ejus osculatus est eum cum uxorc suâ, et cœperunt ambo flere præ gaudio, etc. Tob. 1 1. 1 1. Reliquum verò vitæ suæ (Tobia) in gaudio fuit, et cum bono profectu timoris Dei, perrexit in pace. Ibid. 1 4. 4. Erat autem populus jucundus secundiim faciem Sanctorum. Judith. 16. 24. Esther de se testatur: Tu scis, Domine , quòd numquam lætata sit ancilla tua, nisi in te, hoc gaudium brevi evanuit, cùm audivit in convivio, Salomonem à Davide constitutum regem , etc. 5. Reg. 1. 9. et seq. Qui lætantur cùm malefecerint, et exultant in rebus pessimis. Prov. 2. 14. Risum reputavi errorem : et gaudio dixi : Quid frustrà deciperis? Eccles. 2. 2. Melius est ire ad domum luclùs, quàm ad domum convivii : in illà enim finis cunctorum admonetur hominum, et vivens cogitat quid futurum sit. Ibid. 7. 3. . Noli lætari, exultare sicut fornicatus es à 0seae 9. m. Gaudium malorum describit Propheta Amos : Væ — qui separati estis in diem malum, et appropinquatis solio iniquitalis. Qui dormitis in lectis eburneis, et lascivitis in stratis vestris — Qui canitis ad vocem psalterii — Bibentes vinum in phialis, et optimo unguento delibuti : et nihil patiebantur super contritione Joseph (pauperis). Amos. 6. 5. et seq. Et lætatus est Jonas super hederà lætitiâ magnâ : sed brcve fuit gaudium ; nam unâ nocte viruit, et diluculo earáruit. Jomae 4. 6. Filii Jambri, cum læti processissent ad muptias, occisi sunt. Et conversæ sunt nuptiæ in luctum, et vox musicorum

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][graphic]

Israël, noli opuli : quia eo tuo, etc.

ipsorum in lamentum. 1. Mach. 9. 41. Miseri estote, et lugete, et plorate : risus vester in luctum convertatur, et gaudium in moerorem. Jacob. 4. 9.

Gaudium in persecutione.

Beati, qui persecutionem patiuntur propter justitiam : quoniàm ipsorum est regnum coelorum. Beati estis, cùm maledixerint vobis (homines), et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversùm vos mentientes, propter me : gaudete et exultate, quoniàm merces vestra copiosa est in cœlis : sic enim persecuti sunt Prophetas, qui fuerunt anlè vos. Matth. 5. 1 o. et seq. Et illi quidem (Apostoli) ibant gaudentes à conspectu concilii, quoniàm digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati. Actor. 5. 41. Sed nihil horum vereor : nec facio animam meam pretiosiorem quàm me, dummodò consummem cursum meum et ministerium verbi, quod accepi à Domino Jesu, testificari Evangelium gratiæ Dei. Ibid. 2o. 24. , Non solùm autem, sed et gloriamur in tribulationibus : scientes, quòd tribulatio patientiam operatur : patientia autem probationem : probatio verò spem : spes autem non

confundit, elc. IRom. 5. 5. 4. 5.

Qui nunc gaudeo in passio , nibus pro vobis, et adimpleo ea, quæ desunt passionum Christi, in carne meâ, pro corpore ejus, quod est Ecclesia. Coloss. 1. 24.

Nam et vinctis compassi estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis, cognoscentes vos habere meliorem et manentem substantiam, Hebr, 1 o. 54.

Fide Moyses grandis factus, negavit se esse filium filiæ Pharaonis, magis eligens aflligi cum populo Dei, quàm temporalis peccati habere jucunditatem : majores divitias æstimans thesauro Ægyptiorum, improperium Christi : aspiciebat enim in remunerationem. Ibid. 1 1. 24. et seq.

Gaudium spiritùs.

Quale gaudium habuerit Amma, mater Samuelis, indicat in suo Cantico : Exultavit cor meum in Domino etc. quia lætata sum in salutari tuo. 1. Reg. 2. 1. Magi videntes — stellam, gavisi sunt gaudio magno valdè. Matth. 9. 1 o. In ipsâ horâ exultavit Spiritu Sancto (Jesus), et dixit : Confiteor ti].i, Pater, Domine coeli et terræ, quòd abscondisti hæc à sapientibus et prudentibus, et revelásti ea parvulis. Luc. 1 o. 2 1. Spe gaudentes : in tribulatione patientes : orationi instantes: necessitatibus Sanc

[blocks in formation]

In die illâ cantabitur canlicum istud in terrâ Judi'* 26. 1.

Respice Sion civila' se; lemnitatis nostræ : oculi tui videbunt Jerusalem, habitationem opulentam, ulti; culum quôd nequaquà' T. ferri poterit : nec auferentu clavi ejus in sempitern""''' omnes funiculi $; n0n Ę pentur : quia so ummod) fer imagnificu§ est Dominus" etc. Ibid. 53, 20. 21. .

Justorum autem aP' manu Dei sunt, ct n""

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]

Sap. 5. 1. Fulgebunt justi, et tanquàm scintillæ in arundineto discurrent. Judicabunt nationes, et dominabuntur populis, et regnabit Dominus illorum in perpetuum. v. 7. 8. /ide. Mat. 13. 45. Item 1. Cor. 6. 2.

GEMiTUs QUIS PROBATUS, QUIS IMPROBANDUS.

Et audivit gemitum eorum, ac recordatus est fœderis, quod pepigit cum Abraham, Isaac, et Jacob. Et respexit Dominus filios Israël, et cogûovit eos. Eaeod. 2. 24. 25. Tunc Tobias ingemuit, et oepit orare cum lacrymis, dicens : Justus es, Domine, et omnia judicia tua justa sunt, et omnes viæ tuæ, misericordia, et veritas, et judicium. Tob. 5. 1. 2. Gemitus matris tuæ me obliviscaris. Eccli. 7. 29. Et dixit Dominus ad eum (Angelum): Transi per mediam civitatem in medio Jerusalem : et signa Thau super frontes virorum gementium et dolentium super cunctis abominationibus, quæ fiunt in medio ejus. Ezech. g. 4. Sed, cùm plagisperimeretur, ingemuit (Eleazarus), et dixit: Domine, qui habes sanctam scientiam , tu scis quia cüm à morte possem liberari, duros corporis sustineo dolores : secundùm animam verò propter timorem tuum libenter hæc patior. 2. Mach. 6. 5o.

Scimus enim, quòd omnis creatura ingemiscit, et parturit usquè adhuc Rom. 8. 22.

Nolite ingemiscere, fratres, in alterutrum, ut non judicemini : eccè judex atitè januaim assistit. Jacob. 5. g.

GENERATIO. {;eneratio mala.

Ne fiant sicut patres eorum, generatio prava et exasperans , generatio, quæ non direxit (cum Deo) cor suum. Psal. '77: 8. . . . . Nationis enim iniquæ dirae sunt consummationes. Sap. 5. 10. Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite. — Vos facitis opera patris vestri diaboli. Joan. 8. 59. 41. Qui facit peccatum, ex diabolo est : quoniàm ab initio diabolus peccat. 1. Joan. 5. 8.

Generatio bona.

Quoniàm Doininus in generatione justâ est. Psal. 15. 6. Generatio rectorum benedicetur. Psal. 1 1 1. 2. Qui non ex sanguinibus— sed ex Deo nati sunt. Joan. 1. 15. * Quod natum est ex carne, caro est : et quod natum est ex spiritu, spiritus est. Ibid. 5. 6. Et omnis qui diligit, ex Deo natus est, et cognoscit Deum. 1. Joam. 4. 7.

« PoprzedniaDalej »