Obrazy na stronie
PDF

Sed in omnibus exhibeamus nos metipsos, sicut Dei ministros, in multâ patientiâ. Ibid. 6. 4. Et vestra æmulatio provocavit plurimos. Ibid: 9. 2. Ut sitis sine querelâ et simplices filii Dei, sine reprehensione, in medio nationis pravæ, et perversæ : inter quos lucetis sicut luminaria in mundo, verbum vitæ continentesad gloriam meam in die Christi. Philipp. 2. ι5. 16. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus. Ibid. 4. 5. Præcepimus vobis (fratres) et ut honestè ambuletis ad eos, qui foris sunt : et nullius aliquid desideretis. 1. Thess. 4. 1 1. Ab omni specie malâ abstinete vos. Ibid. 5. 29. Exemplum esto fidelium, in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate — ut profectus tuus manifestus sit omnibus. 1. Timoth. 4. 1 2. et 1 5. In omnibus te ipsum præbe exemplum bonorum operum , in doctrinâ, in integritate, in gravitate, verbum sanum, irreprehensibile. Tit. 2. 7. 8. Quis sapiens et disciplinatus inter vos? Ostendat ex bonâ conyersatione ;j;';; suam in mansuetudine sapientiæ. Jacob. 5. 15. Exemplum accipite, fratres exitùs mali , laboris, et pa

tientiæ, prophetas : qui locuti !

sunt in nomine Domini. Ibid. 5. 1 o. Conversationem vestram inter gentes habentes bonam : ut in eo, quod detrectant de vobis, tanquàm de malefactoribus, exbonis operibus vos considerantes , glorificent Deum in die visitationis. 1. Petr. 2. 1 2. Sic est voluntas Dei , ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam. v. 15. Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia ejus. v. 2 1.

Malum eaeemplum, et scandalum vitandum.

Si quis aperuerit cisternam et foderit , et non operuerit eam , cecideritque bos, aut asinus in eam, reddet dominus cisternæ pretium jumentoruln : quod autem mortuum est, ipsius erit. Eaeod. 2 1. 55. 54. Reddet animam pro animâ. supr. v. 25. Non sequeris turbam ad faciendum malum ; nec in judicio, plurimorum acquiesces sententiæ, ut à vero devies. Ibid. 25. 2. Cave, ne imitari, velis abominationes illarum Gentium. Deut. 18. g. Facies murum tecti per circuitum, ne effundatur sanguis in domo tuâ, et sis reus labente alio, et in præceps ruente. 1 b. 29. 8. Quarè præcipitas hæreditatem Domini (eaeemplo tuo ) ? 2. Reg. 2o. 19. Videte ergò, ne et vos similes efficiamini factis alienis (in malum). Baruch. 6. 4. Si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te. Matth. 5. 29. /idc c. 18. 9. Item Marc. 9. 46. Ut autem non scandalizemus eos, vade ad mare (ait Jesus Petro), et mitte hamum , et eum piscem qui primus ascenderit, tolle, et aperto ore ejus invenies staterem : illum sumens da eis pro me, et te. Ibid. 17. 26. Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei, ut suspendatur mola asinaria in collo ejus, et demergatur in profundum maris. Ibid. 18. 6. (Item Marc. 9. 41.) Væ mundo à scandalis. Necesse est enim, ut veniant scandala : verumtamen væ homini illi, per quem scandalum venit. v. 7. /ide Luc. 7. 2. Ne ponatis offendiculum fratri , vel scandalum. Rom. 14. 15. Si enim propter cibum frater tuus contristatur : jàm non secundùm caritatem ambulas. Noli cibo tuo illum perdere, pro quo Christus mortuus est. v. 15. Noli propter escam destruere opus }? Omnia quidem sunt munda ; sed malum est homini, qui per offendiculum (alterius) manducat. v. 2o. Bonum est non manducare carnem , et

non bibere vinum, neque in quo frater tuus offenditur, aut scandalizatur, aut infirmatur. v. 2 1. Vide 1. Cor. 8. 1 1. 15. Videte ne fortè hæc licentia vestra offendiculum fiat infirmis. 1. Cor. 8. 9. Et peribit infirmus in tuâ scientiâ frater, propter quem Christus mortuus est? v. 1 1. Sic autem peccantes in fratres, et percutientes conscientiam eorum infirmam, ia Chrislum peccatis. Quapropter si esca scandalizat fratrem meum , non manducabo carnem in, æternum , ne fralrem meum scandalizem. v. 1 2 et 15. Nemini dantes ullam ofTensionem, ut non vituperetur mi. nisterium nostrum. 2. Cor. 6. 5. Vide 1. Cor. 1 o. 52.

Eaeemplum in correptionem et cautelam.

Sin autem declinásti à viro tuo, atque polluta es, et concubuisti cum altero.viro — det te Dominus in maledictionem , exemplumque cunctoruminpopulo suo. Num. 5. 2o. 2 1. . Gladio et igne pereat, et sic deleatur, ut non solùm hominibus, sed etiam bestiis — sit in sempiternum pro exemplo contemptûs et inobedientiæ. Esther. 16. 24. Posuit me quasi in proverbium vulgi, et exemplum sum coram eis. Job 17. 6. Qui se jungit fornicariis, erit nequam : putredo, et ver

mes hæreditabunt illum , et extolletur in exemplum majus, et tolletur de numero anima ejus, Eccli. 1 9. 5. Eritque Moab in derisum, et in exemplum omnibus in circuitu suo. Jerewm. 48. 59. Et projiciam super te abominationes (tuas), et contumeliis te afficiam, et ponam te in exemplum. Nahum 5. 6. Mathathias moriturus, proponit plurima eaeempla Sanctorum , ad imitandum. 1, Mach. 2. 49. Et civitates Sodomorum et Gomorrhæorum in cinerem re

[blocks in formation]
[blocks in formation]

EXPERIENTIA LAUDABILIS.

Vir in multis expertus, cogitabit multa : et qui multa didicit, enarrabit intellectum. Qui non est expertus, pauca recognoscit. Eccli. 54. 9. 1 o.

Eæplicatio Sacræ Scripturæ. Vide, Sacra Scriptura.

fACERE, PRO SACRIFICARE IN SCRIPTURIS.

Qui (Sacerdos) faciet unum' ro peccato, et alterum in hoÊ, : rogabitque pro eo coràm Domino, ut emundetur à fluxu seminis sui. Lev. 15. 15. Item. v. 5o. , Facietque Sacerdos unum ro peccato, et alterum in hoĘ , et deprecabitur pro eo, quia peccavit super mortuo. Num. 6, 1 1, Quæ offeret Sacerdos coram Domino, et faciet tàm pro peccato, quàm in holocaustum, v. 16.

Levitæ quoque ponent manus suas super capita boum, è quibus unum facies pro peccato, et alterum in holocaustum Domini, ut depreceris pro eis. Ibid. 8. 1 9. Faciant filii Israël Phase in tempore suo. Ibid. 9. 9. Præcepitque Moyses filiis, Israël, ut facerent Phase. v. 4. Homo, qui fuerit immundus super animâ, sive in viâ procul in gente vestrâ, faciat Phase Domino , etc. v. 1 o. Peregrinus quoque et advena, si fuerint apud vos, faciant Phase Domino juxtà ceremonias et justificationes ejus. v. 1 4. Si autem vis holocaustum facere , ofler illud Domino. Judic. 15. 16. Hoc facite in meam commemorationem. Luc. 22. 1 9. Item. 1. Cor. 1 1. 24.

Fallacia mulierum. Vide Mulierum fallacia.

FAMA.

Fama bona, præstantior divitiis. Fuit ergò Dominus cum Josue, et nomen ejus vulgatum est in omni terrâ. Josue. 6. 27. Major est sapientia, et opera tua , quàm rumor quem audivi. Beati viri tui, et beati servi tui, qui stant coràm te semper, etc. 5. Reg. 1 o. 7. 8. Et erat hæc (Judith) in omnibus famosissima, quoniàm timebat Dominum valdè ; nec

erat qui loqueretur de illâ verbum malum. Judith. 8. 8. Melius est nomen bonum, quàm divitiæ multæ : super argentum et aurum, gratia bona. Prov. 22. 1. Melius est nomen bonum, quàm unguenta pretiosa, et dies mortis, die nativitatis, Eccles. 7. 2. Curam habe de bono nomine : hoc enim magis permane; bit tibi, quàm mille thesauri pretiosi et magni. Bonæ vitae numerus dierum : bonum altem nomen permanebit Im aevum. Eccli. 41. 15. ' Quæcunque (sunt) bon*f* mæ (sectemiini). Philipp.%%. Oportet autem illum (Epicoptim) et testimonium habere bonum ab iis qui foris sit, ut non in opprobrium incidit, et in laqueuih diaboli. 1. Ti* 5. 7.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

bona fama, quam ego audio, sit transgredi faciatis populum Domini. 1. Reg. 2. 24.

Ne dederis maculam in gloriâ tuâ (sive , ne imprimas famæ tuæ maculam). Eccli. 55. 24.

FAMES ET ANNONAE CARITAS ANNUMERANTUR 1NTER MALA poenae.

Facta est autem fames in terrâ (Haran) : descenditque Abraham in Aegyptum, ut peregrinaretur ibi : prævaluerat enim fames in terrâ, Gen. 1 9. 1 O. Ortâ autem fame super terram, post eam sterilitatem, quæ acciderat in diebus Abraham, etc. Ibid. 26. 1. Somnia Pharaonis de bobus et spicis unicus Joseph interpretatus , toti Aegypto praeficitur, et eac Aesemeth datâ sibi à Pharaone uacore , duos sustulit filios antè septem annos famis. Ibid. c. 41. Cogente fame, argrè impetrârunt fratres Joseph à patre, ut in Ægyptum revertentes cum muneribus, ac duplici pecuniâ, Benjamim secum ducerent, qui educto Simeone de carcere , simul epulati sunt eum Joseph. Ibid. c. 42. /ide et capita 45. 44. 45. Fames tantùm premit Ægyptum, ut venditis pecoribus, terram quoque venderc sint coacti : quo factum est, ut quinta pars frugum regibus Aegypti

perpetuò cedat, præterquàm in possessionibus Sacerdotum. Ib. e. 47. Dixerunt filii Israël ad eos (Moysen et Aaron) : Utinam mortui essemus per manum Domini in terrâ Ægypti, quandò sedebamus super ollas carnium, et comedebamus panem in saturitate : cur eduxistis nos in desertum islud, ut occideretis omnem multitudinem fame? Earod. 16. 5. - Consumentur fame, et devorabunt eos aves morsu amarissimo ; dentes bestiarum immittam in eos , cum furore trahentium super terram, atque serpentium. Deut. 52. 24. Elimelech Bethlehemita præ ?mimiâ fame cum uaeore Noëmi, ac filiis in Moab concedit , ibique moritur. Ruth. c. 1. Immissâ propter Saülis in Gabaonitas peccatum fame triennii, ad illorum petitionem David reliqnias Saülis præter }1 iphiboseth tradidit, ut crucifigerentur, etc. 2. Reg. c. 2 i. Cùmque venisset Gad ad David, nuntiavit ei, dicens : Aut septem annis veniet tibi fames in terrâ tuâ : aut tribus mensibus fugies adversarios tuos, et illi te persequentur : aut certè tribus diebus erit pestilentia in terrâ tuâ. Nunc ergò delibera, et vide, quem respondeam ei, qui me misit, sermonem. Dixit autem David ad Gad : Coarctor nimis; sed melius est, ut incidam in manus Domini (multæ

« PoprzedniaDalej »