Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]

Signa aulem eos, qui crediderint, hæc sequentur : In nomine meo dæmonia ejicient, linguis loquentur novis, serpentes tollent, et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit: superægros manus imponent, et benè habebunt, Mare, 16. 17. 18. Amen, amen dico vobis: qui credit in me, opera quæ ego facio, et ipse faciet, et majora horum faciet. Joan. 14. 1 o. Alii quidem per Spiritum δlatur sermo sapientiæ : alii autem sermo scientiæ, secundùm eumdem Spiritum : alteri fides in eodem Spiritu : alii gratia sanitatum in uno Spiritu : alii operatio virtutum ; alii prophetia : alii discretio spirituum : alii genera linguarum: alii interpretatio sermonum. Hæc autem omnia operatur unus atque idem Spiritus, dividens singulis prout vult. 1, Cor. 1 2. 8. 9. 10. 1 1.

Ecclesia debet esse Catholica.

Benedicentur in semine tuo (id est in Christo, ut caeponit

S. Paulus, Galat. 5. 8.) omnes gentes terræ. Gen. »». 18, Postula à me, et dabo tibi gentes hæreditatem tuam : et possessionem tuam terminos terræ. Psal. 2. 8. Reminiscentur, et convertentur ad Dominum universi fines terræ. Psal. » 1. 28. Ab ortu enim solis usquè ad occasum, magnum est nomen meum in Gentibus : et in omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda, Malach. 1. 1 1. Et prædicabitur hoc Evangelium regni in universo orbe. Matth. 24. 14. /ide JMarc. 16. 1 5. Euntes ergò docete omnes gentes. Ibid. 28. 1 9. Fides vestra annuntiatur in universo mundo. Rom. 1. 8. J^ide Coloss. 1. 6. In omnem terram exivit sonus eorum, et in fines orbis terræ verba eorum. Ibid. 1o. 18. Item Psal. 18. 5. Evangelium pervenit ad vos, sicut et in universo mundo est. Coloss. 1. 6. /ide Luc. 24. !7. Actor. 1. 8.

Ecclesia debet esse Apostolica.

Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam. Matth. 16. 1 8.

Superædificati super fundamentum Apostolorum et ProΚ"; ipso summo angulari apide Christo Jesu. Ephes,

2. 2o.

Et ipse dedit quosdam qui- i

dem Apostolos, quosdam autem Prophetas — ad consummationem Sanctorum, in opus ministerii, in ædificationem corporis Christi : donec occurramus omnes in unitatem fidei, et agnitionis Filii Dei, in virum perfectum , in mensuram ælatis plenitudinis Christi : ut jàm non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinæ in nequitiâ hominum, in astutiâ ad circumventionem erroris. Ibid. 4. 1 1, 1 2. 13. 14.

[blocks in formation]

Ecclesia debet habere Caput .

visibile, et Judicem supremum ac infallibilem. {ì. Papa.

Comparatur Ecclesia castrorum aciei ordinatæ. Cant, 6. 5.

Comparatur Regno. Dan. 2. 44. Corpori, Ephcs. 4. 5. Domui. 1. Tim. 5. 15. etc.

Tibi dabo claves — et quodcunque solveris super terram,

erit solutum et in cœlis, etc. Matth. 16. 19. Pasce oves meas. Joan. 2 1. 17. Ecclesia est corpus Christi.' Et omnia subjecitsub pedibus ejus : et ipsum dedit caput supra omnem Ecclesiam, quæ est corpus ipsius, etc. Ephes. 1. 22. 25. Kide c. 4. 4. Quoniàm vir caput est mulieris, sicut Christus caput est Ecclesiæ : ipse Salvator corporis ejus. Ibid. 5. 25. Vos autem estis corpus Christi, et membra de membro. 1. Cor. 12. 27.

- - * • - Ecclesia, fidelium nascitur

et propagatur per sanam

doctrinam.

Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine ejus : qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate Viri, sed ex Deo nati sunt.Joan. 1. 1 2. 15.

' ' Quicunque enim Spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei. Rom.

8. 1 4. ``Nam si decem millia pædagogorum habeatis in Christo, §ed non multos patres. Nam in Christo Jesu per Evangelium ego vos genui. 1. Cor. 4. 15. Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur ÉÉî. in vobis. Galat. 4. 19. Secundùm fidem äelorum Dei, et agnitionem vcritatis, quæ .ā pietatem est, in. §pem vitæ æternæ, Tit. 1. 1. Obsecro te pro meo filio, quem genui in vinculis. Philem. J 0.

Voluntariè enim genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creaturæ ejus, Jacob. 1. 18.

Renati , non ex semine corruptibili , sed incorruptibili, per verbum Dei vivi, et permanentis in æternum. 1. Petr. 1. 23. /ide et 1. Joan. 5. 9. c. 5. 18.

Ecclesia seu fdelium caetus tenetur Sacerdotibus , et pastoribus suis necessaria *ministrare. Vide et Evangelizans.

Cave, ne derelinquas Levitem in omni £"; quo versaris in terrâ. Deut. i 2. 19. Item c. 14. 27. c. 16. 1 1. Non ligabis os bovis terentis in areâ fruges tuas. Ibid. 25.4. Vobis quoque notum facimus de universis Sacerdotibus et Levitis etc. et ministris domûs Dei hujus, ut vectigal, et tributum, et annonas non habeatis potestatem imponendi super eos. 1. Esdr. 7. 24. Dignus enim est operarius cibo suo. Matth. 1 o. io. Item Luc. 1 o. 7. Nam si spiritualium eorum participes facti sunt Gentiles : debent et in carnalibus ministrare illis. IRom. 15. 27. Quis militat suis stipendiis unquàm? Quis plantat vineam, et de fructu ejus non edit ?

Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat? Nunquid secundùm hominem hæc dico? An et lex hæc non dicit? Scriptum est enim in lege Moysi: Non alligabis os bovi trituranti, etc. 1. Cor. g.7.8. g. Sinos vobis spiritualia seminavimus, magnum est, si nos carnalia vestra metamus? v. 1 1. Vide 1. Tim. 5. 1 8. 'Communicet autem is, qui catechizatur verbo, ei, qui se catechizat, in omnibus bonis. Galat. 6. 6. Epaphroditum cooperatotem misi ad vos : Excipite itaque illum cum omni gaudio in Domino, et ejusmodi cum honore habetote. Philipp. 2. 29. Scitis autem et vos, Philippenses, quod— nulla mihi Ecclesia communicavit in ratione dati et accepti, nisi vos soli, quia — semel et bis in usum mihi misistis. Ibid. 4. 15. 16. Rogamus autem vos, fratres, ut noveritis eos, qui labora! inter vos, et præsünt vobis in Domino; et monent vos, ut habeatis illos abundantiùs in caritate propter opus illorum ; Pacem habete cuih eis. 1. Thcss. 5. 1 9. 15. Mementote præpositorum vestrorum, qui vobis locuti sumi verbum Dei. Hebr. 15. 7.

Tenetur etiam pro suis præfectis orare.

Et Petrus quidem servabatur

in carcere. Oratio autem fiebat sine intermissione ab Ecclesiâ ad Deum pro eo. Actor. 1 2. 5. Obsecro ergò vos, fratres, per Dominum nostrum Jesum Christum , et per caritatem Sancti Spiritùs, ut adjuvetis me in orationibus vestris pro me ad Deum. Rom. 15. 5o. Scio enim , quia hoc mihi proveniet ad salutem, per vestram orationem, et subministrationem Spiritùs Jesu Christi. Philipp. 1. 1 9. Orationi instate , vigilantes in eâ in gratiarum actione : orantes simul et pro nobis, ut Deus aperiat nobis ostium sermonis adloquendum mysterium Christi, etc. Coloss. 4. 2. 5. De cætero, fratres, orate pro nobis, ut sermo Dei currat et clarificetur , sicut et apud vos, etc. 9. Thess. 5. 1. J^ide IIebr. 15. 18.

Ecclesia est sponsa Christi.

Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam: et obliviscere populum tuum et domum patris tui. Et concupiscet rex decorem tuum : quoniàm ipse est Dominus Deus tuus, et adorabunt eum. Psal. 44. 1 1. 1 2.

Et juravi tibi, et ingressus summ β tecum (Ait Dominus Deus ), et facta es mihi. Ezech. 16. 8.

Et sponsabo te mihi in sempiternum : et sponsabo te mihi in justitiâ, et in judicio, etc. Oseae 2. 1 g.

AEmulor eniin vos Dei æmulatione. Despondi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo. 2. Cor. 1 1. 2. Christus dilexit Ecclesiam, et se ipsum tradidit pro eâ , — ut exiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam, non habentem maculam, etc. Ephes. 5. 25. 27. Gaudeamus, et exultemus— quia venerunt nuptiæ Agni, et uxor ejus præparavit se, etc. 4poc. 19. 7. Veni, et ostendam tibi sponsam, uxorem Agni. Quæ est Ecclesia, ut sequentes versus satis indicant. Ibid. 2 1. 9.

Ecclesiæ caput est Christus.

Vos autem estis corpus Christi, et membra de membro. 1. Cor. 1 2. 27.

Et omnia subjecit sub pedibus ejus : et ipsum dedit caput supra omnem Ecclesiam, quæ est corpus ipsius. Ephes. i. 22. 2δ.

Veritatem autem facientes in caritate, crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus. etc. Ibid. 4. 15.

Quoniàm vir caput est mulieris : sicut Christus caput est Ecclesiæ. Ibid. 5. 93.

Et ipse est caput corporis Ecclesiæ, qui est principium, primogenitus ex mortuis : ut sit in omnibus ipse primatum tenens. Coloss. 1. 18. /ide c. 2. 1 0.

Ecclesiæ membra sunt veri fideles, eidem capiti Christo ejusque /icario subjecti, cujuscumque nationis fuerint, sive Judæi sive Gentiles,

Et alias oves habeo, quæ non sunt ex hoc ovili: et illas oportet me adducere, et vocem meam audient, et fiet unum ovile et unus pastor. Joan. 1 o. 16.

Sicut enim corpus unum est, et membra habet multa, omnia autem membra corporis cùm sint multa, unum tamen corpus sunt : ità et Christus, etc. 1. Cor. 1 2. 1 2.

Gentes esse cohæredes et concorporales, et comparticipes promissionis ejus in Christo Jesu per Evangelium: cujus factus sum minister, etc. Ephes. 5. 6. 7.

Ecclesiæ membra vera sunt etiam peccatores , injusti et improbi.

Ecclesia comparatur areæ, in quâ comgregantur triticum et paleæ. Matth. 5. 1 2. Iterùm comparatur civitati, in quâ sunt boni et mali cives, Ibid. 5. 14. Agro , in quo bonum et malum semen seminatur. Ib. 15, 24. Sagenae et reti, pisces bonos et malos concludenti. v. 47. Decem virginibus, quarum quinque prudentes, et quinque fatuæ, Ibid. 25. 8. Corpori, quod habet varia membra. Rom. 1 2. 4.

Magnæ domui, in quâ sunt vasa aurea et argentea, lignra et fictilia, etc. 2. Tim. 2. 20, Omnes nos in unum corpus baptizatisumus, 1. Cor. 12. 15. ObedirePræpositisjubemur, non tantùm bonis — sed etiam malis et dyscolis. 1. Petr. 2. 18,

Ecclesiæ claves et potestas promittuntur,

Et tibi dabo claves regni coelorum. Et quodcunque ligveris super terram, erit ligatum et in Coelis : et quodcunque solveris super terram, erit solutum et in Cœlis. Matth. 16. 19, J^ide et Isa. 22. 22.

Ecclesiæ claves traduntur.

Amen dico vobis : quæcunque alligaveritis super terram, êrunt ligata et in cœlo, elt. Matth. i8. 18.

Accipite Spiritum Sanctum; quorum reniiseritis peccala. remittuntur eis : et quorum* tinueritis, retenta sünt, Jon* 20. 2 2.

Claves eaeercentur,

Vide. Eaecommunicatio. Confessi^ Quod si non audierit * (testes), dic Ecclesiæ : si au' Ècclesiam non audierit, siti" sicut Ethnicus et Publicamu* Matth. 18. 17. Vide exemplum

1. Cor. 5. 5. etc.

Ecclesiam sibi Christus

comparavit suo sanguin*

Attendite vobis et univer*

« PoprzedniaDalej »