Obrazy na stronie
PDF

naturalem usum in eum usum, qui est contrà naturam. Rom. 1. 96. . Omninò auditur inter vos fornicatio, et talis fornicatio, qualis nec inter gentes, etc. 1. Cor. 5. 1. An nescitis, quia iniqui regnum Dei non possidebunt? Nolite errare : neque fornicarii , neque idolis servientes — neque masculorum concubitores regnum Dei possidebunt. Ibid. 6. q. $int quidam ex ipsis fornicati sunt, et ceciderunt unâ die viginti tria millia. 1bid. 1 o. 8. Hoc enim scitote intelligentes, quòd omnis fornicator, aut immundus, aut avarus , quod est idolorum servitus, non habet hæreditatem in regno Christi et Dei. Ephes. 5. 5.

Mortificáte ergo membra

vestra, quæ sunt super terram : fornicationem, immunditiam, libidinem , concupiscentiam , malam, et avaritiam, etc. Coloss. 5. 5. Haec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra: ut abstineatis vos à fornicatione. 1. Thess. 4. 5. Pornicatores enim et adulterosjudicabit Deus. Hebr. 15. 4.

ADULTERlUM CARNAI.E ET SPIRITUALE IN HIBETUR : COMMITTITU R , ET PU N 1TUR.

Venit autem Deus ad Abimelech per somnium nocte, et ait illi: En morieris propter mulie

rem quam tulisti: habet enim virum. Gen. 2o. 5. Qui tetigerit hominis hujus uxorem, morte morietur. Ibid. 26. 1 1. Non concupisces domum proximi tui, nec desiderabis uxorem ejus, non servum, non ancillam, etc. Eacod. 2o. m 7. Si moechatus quis fuerit cum uxore alterius, et adulterium perpetraverit cum conjuge proximi sui, morte moriantur, et moechus et adultera. Levit. 20. 1 2. Vir, cujus uxor erraverit, maritumque contemnens, dormierit cum altero viro, et hoc maritus deprehendere non quiverit, sed latet adulterium, et testibus argui non potest, quia non est inventa in stupro, etc. adducet eam ad sacerdotem , etc. Num. 5. 1 2. Non concupisces uxorem proximi tui : non domum , non agrum, non servum, etc. Deut. 5. 2 1. Si dormnierit vir cum uxore alterius, uterque morietur, id est, adulter et adultera. Ibid. 22. 29. Non accipiet homo uxorem patris sui , nec revelabit operimentum ejus. Ibid. 2o. 5o. Missis itàque David nuntiis, tulit eam (Bethsabeam) ; quæ ciim ingressa esset ad illum , dormivit cuin eâ. 2. Reg. 1 1. 4. Quamobrem non recedet gladius de domo tuâ usquè in sempiternum, eò quòd despexeris

me , et tuleris uxorem Uriæ Hethæi, etc. Ibid. 1 2. 1 o. Oculus adulteri observat caliginem , dicens : Non me videbit oculus : et operiet vultum suum, Job 24. 15. Pepigi fœdus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine. Ibid. 51. 1. Quia eccè, qui elongant se è te, peribunt : perdidisti omnes qui fornicantur abs te. Psal. 72. 26. Favus enim distillans labia meretricis, et nitidius oleo guttur ejus. Prov. 5. 5. Longè fac ab eâ viam tuam, et ne appropinques foribus domûs ejus. Ibid. v. 8. Quarè seduceris, fili mi, ab alienâ, et foveris in sinu alterius ? v. 2o. Ut custodiant te à muliere malâ, et à blandâ linguâ extrameà. Ibid. 6. 94. Qui autem adulter est propter cordis inopiam , É animam suam. •*. •) 2. Viæ inferi domùs ejus (meretricis), penetrantes in interiora mortis. Ibid. 7. 27. Si dimiserit vir uxorem suam, et recedens ab eo, duxerit virum alterum : nunquid revertetur ad eam ultrà ? nunquid non polluta et contaminata erit mulier illa? Tu autem fornicata es cum amatoribus multis : tamen revertere ad me, dicit Dominus. Jerem. 5. n. Super quo propitius tibi esse potero ? Filii tui dereliquerunt me, etc. et in domo me

retricis luxuriabantur. 5. 7. Ündè et ego nudavi femora tua contrà faciem tuam, et apparuit ignominia tua. Adulteria tua et hinnitus tuus, scelus fornicationis tuæ : super colles in agro vidi abominationestuas. Å. 15. 26. et 27. Et filiorum illius non miserebor; quoniam filii fornicationum sunt. Oseæ 2. 4. • Filii autem adulterorum in consummatione erunt, et ab iniquo thoro semen exterminabitur. Sap. 5. 16. Audistis, quia dictum est antiquis : Non moechaberis. Ego autem dico vobis : quia omnis, qui viderit mulierem ad concupiscendam eam, jam mœcháius est eam in cordésuo. Matth. 5. 27. Herodes enim tenuit Joannem, et alligavit eum : et p0suit in carcerem propter Hergdiadem uxorem fratris sui. Dicebat enim illi Joannes : Non licet tibi habere eam. Ibi 1 4. 5. Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur : el qui dimissam duxerit, moechatur, Ibid. 1 9. g. Adducuni aùtem Scribæ et Pharisæi mulierem in adulterio deprehensam, et statuerunt eam in medio, et dixerunt ei: Magister, hæc mulier modò £Γ. hensa est in adulterio. In lege

[ocr errors]

autem Moyses mandavit nobis hujusmodi lapidare. Joan. 8. 5. /ide Levit. 2o. 1 o. Neque fornicarii, neque idolis servientes, neque adulteri, neque molles — regnum Dei possidebunt. 1. Cor. 6. 9. Hæc est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra : ut abstineatis vos à fornicatione. 1. Thess. 4. 5. Fornicatores autem et adulteros judicabit Deus. Hebr. 15. 4. Adulteri, nescitis, quia ami. citia hujus mundi inimica est

Dei? Jac. 4. 4.
ADVENTUS DOMINI EXSPECTANDUS.

Vigilate ergò, quia nescitis, quâ horà Dominus vester venturus sit. Matth. 24. 42.

Vigilate itàque, quia nescitis diem neque horam. Ibid. 25. 15.

Et venit ad discipulos suos, et invenit eos dormientes, et dicit Petro : Sic non potuistis unâ horâ vigilare mecüm? Ib. 26. 4o.

Videte, vigilate, et orate : nescitis enim quandò tempus sit. Marc. 13. 53.

Et vos estote parati , quia quâ horâ non putátis Filius hominis veniet. Luc. 1 2. 4o.

Attendite autem vobis, ne fortè graventur corda vestra in crapulâ et ebrietate, et curis hujus vitae; et superveniet in vos repentina dies illa. lbid. 2 1. 54.

Nox recessit, dies autem appropinquavit : abjiciamus ergò opera tenebrarum, etc. Rom. 1 ò. 19. Orantes omni tempore in spiritu : et in ipso vigilantes in omni instantiâ et obsecratione pro omnibus sanctis. Ephes. 6. 18. Orantes simul et pro nobis, ut Deus aperiat nobis ostium sermonis ad loquendum mysterium Christi, propter quod etiam vinctus sum, ut manifestem illud , ità ut oportet me loqui. Coloss. 4. 5. íî non dormiamus sicut et ceteri, sed vigilemus et sobrii simus. 1. Thess. 5. 6. Patientesigitur estote et vos, et confirmate corda vestra: quoniam adventus Domini appropinquavit. Jac. 5. 8. In mente ergò habe qualiter acceperis, et audieris: et serva, et poenitentiam age. Siergò non vigilaveris, veniam ad te tanquam fur, et nescies quâ horâ veniam ad te. Apoc. 5. 5. Ecce venio sicut fur : Beatus qui vigilat , et custodit vestimenta sua, ne nudus ambulet,

et videant turpitudinem ejus. 1bid. 16. 15.

AdveRsiTAs. /idc tribui.Atio.

AEGROTATIO ET MORBUS SUNT PÆNA PECCATI.

Cunctum languorem, quem posui in Ægypto, non inducam super te : ego enim sum Dominus sanator tuus. E.rod. 15. 26.

[blocks in formation]

Auferet Dominus à te omnem languorem : et infirmitates AEgypti pessimas, quas novisti, non inferet tibi, sed cunctis hostibus tuis. Deut. 7. 1 5. Percutiat te Dominus ulcere /Egypti, et partem corporis, per quam stercora egeruntur , scabie quoque et prurigine, ità ut curari nequeas. Percutiat te Dominus amentiâ et cæcitate, ac furore mentis. Ibid. 28. 27. Augebit Dominus plagas tuas, et plagas seminis tui, plagas magnas, et perseverantes , infirmitates pessimas et perpetuas. Et convertet in te omnes aflictiones /Egypti, quas timuisti, et adhærebunt tibi. v. 5g. Cùmque venisset Gad ad David, nunciavit ei, dicens : Aut septem annis veniet tibi fames in terrâ tuâ : aut tribus mensibus fugies adversarios tuos : et illi te persequentur : aut certè tribus diebus erit pestilentia in terrâ tuâ, etc. 2. Reg. 24. 15. Immisitque Dominus pestilentiam in Israël de manè usquè ad tempus constitutum, et mortui sunt ex populo à Dan usque ad Bersabee 7 o. millia virorum. v. 1 5. /ide et v. 1 6. In diebus illis ægrotavit Ezechias usque ad mortem : ncmpe

post mirabilem victoriam de Assyriis , ne miraculoso hoc triumpho nimium eaetolleretur. 4. Reg. 2o. i.

Ægrotavit etiam Asa — dolore pedum vehementissimo, et nec in infirmitate suâ quæsivit Dominum, sed magis in medicorum arte confisus est ; ideò etiam mortuus est. 9. Paral. 16. 1 2. /ide et 4. Reg. i.

Sed et lepra Naaman adhærebit tibi et semini tuo usquè in sempiternum. Et egressus est ab eo leprosus quasi nix. 4. Reg. 5. 27.

Et super hæc omnia percussit eum (Joram) Dominus alvi languore insanabili. 2. Paral. 2 1. 18.

Impius et superbus Antiochus per morbum , in quem incidit, cæpit in cognitionem Dei et sui ipsius venire : unde eaeclamavit: Justum est subditum esse Deo, et mortalem non pariaDeo sentire. 2.Mach. 9. 1 m.

Christus Dominus sa-piùs infirmis remisit peccata, antequàm eos samaret , ut ostem— deret , tùm originem morborum esse peccata, tùm opti mtum contrà morbos remedium esse paenitentiam de pcccatis. }Iatth. 9. 2. /ide etiam Luc. 5. 2o.

Indignatur Dominus, quòd * ovem leprosi ab co sanati nullas ipsi gratias $'£? crccepta sanitatis gratiâ. Luc. i ;. 17,

Postcà invenit eum Jesus in

[blocks in formation]

His ità transactis, nuntiatum est Joseph, quòd ægrotaret pater suus: qui assumptis íí filiis Manasse et Ê, , ire perrexit. Dictumque est seni : Eccè filius tuus Joseph venit ad te. Qui confortatus sedit in lectulo, etc. Genes. 48. 1. Porrò Ochozias filius Joram rex Juda descendit invisere Jo. ram filium Achab in Jezraël, quia ægrotabat ibi. 4. Reg. 8. 29. Eliseus autem ægrotabat infìrmitate quâ et mortuus est : descenditque ad eum Joas rex Israël, et flebat coràm eo, dice#y; : Pater mi, pater mi, currus Israël, et auriga ejus. Ibid. 15. 14. Igitur audientes tres amici Job omne malum quod acci{lisset ei, venerunt singuli de loco suo, Eliphaz Themànites, et Baldad Suhites , et Sophar Naamathites. Condixerant énim ut pariter venientes, visitarent eum, et consolarentur. Job 2. 1 1. Dominus opem ferat illi super lectum dóloris ejus : uniyersuin stratum ejus versasti in infirmitate ejus. Psalm. 4o. 4. Melius est ire ad domum luciùs, quàm ad domum convivii:

in illâ enim finis cunctorum admonetur hominum, et vivens cogitat quid futurum sit. Eccli. 7. 5. Non desis plorantibus in consolatione , et cum lugentibus ambula. Non te pigeat visitare infirmum; ex his enim in dilectione firmaberis. Eccli. 7. 58. Tunc respondebunt et justi, dicentes : Domine , quandò te vidimus esurientem, et pavimus te : sitientem, et dedimus tibi potum : infirmum --- et venimus ad te, et visitavimus, etc. Tunc respondebit eis : Quandiù fecistis uni ex fratribus meis minimis, mihi fecislis. Matth. 25. 57.

Miserunt ergò sorores ejus ad eum, dicent€s : Domine, ecce quem amas, infirmatur. Audiens autem Jesus, dixit eis : Infirmitas hæc non est ad mortem, sed pro gloriâ Dei, ut glorificetur filius Dei per eam. Ioan. 1 1. 5.

Cognovit ergò turba multa ex Judæis, quia illic est: et venerunt non propter Jesum tantùm, sed ut Lazarum viderent, quem suscitavit à mortuis. Ib. 1 2. 9. Qui consolatur nos in omni tribulationc nostrâ , ut possimus et ipsi consolari eos, qui in omni pressurâ sunt, per exbortationem , quâ exhortamur et ipsi à Deo. 2. Cor. 1. 4.

AEGROT AT IO CURATUR PER DEUM.

Fili , in tuâ infirmitate ne

« PoprzedniaDalej »