Obrazy na stronie
PDF

aliquid constituisti, aut fecisti. Quomodò autem posset aliquid permanere, nisi tu voluisses? aut quod à te vocatum non esset, conservaretur? Parcis autem omnibus , quoniàm tua sunt, Domine, qui amas animas. Sap. 1 1. 25. 26. 27. Cùm ergò sis justus , jusiè omnia disponis. Ibid. 1 2. 15.

Utiliter ordinantur.

Viditque Deus cuncta, quæ.

fecerat : et erant valdè bona. Cen. 1. 51. Cunctis diebus terræ, sementis et messis, frigus et æstus, æstas et hiems, nox et dies, non requiescent. Ibid. 8. 22. Opera Domini universa bona valdè. Eccli. 59. 9 1. Bona bonis creata sunt ab initio, sic nequissimis bona et mala. v. 5o. Initium necessariæ rei vitæ hominum, aqua, ignis, et ferrum, sal, lac, et panis similagineus, et mel, et botrus uvæ, et oleum, et vestimentum. Haec omnia sanctis in bona, sic et impiis et peccatoribus in mala convertentur — Omnia opera Domini bona. v. 51. 52. 59. Non est dicere : Hoc illo nequius est : Omnia enim in tempore suo comprobabuntur. v. 4o. Omnis creatura Dei bona est. 1. Tim. 4. 5. .

caEdulit As FALSA. Vide suspicio.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Dixitque Cain ad Abel fratrem suum : Egrediamur foràs : cùmque essent in agro, consurrexit Cain adversüs fratrem suum Abel, et interfecit eum. Gen. 4. 8. /ide et Sap. 1 o. 5. Matth. 95. 55. 1. Joan. 3. 12. Judæ v. 1 1. Oderat ergò semper Esaü Jacob pro benedictione , quâ benedixerat ei pater : dixitque in corde suo dies luctûs patris mei, et occidam Jacob fratrem meum. 1bid. 27. 41. Vide et Gen. 57. 18. Multæ tribulationes, justorum, et de omnibus his liberabit eos Dominus. Psal. 55. 2o. Septiès enim cadet justus, et resurget; impii autem corruent in maluum. Prov. 24 16. Fili, ascedens ad servitutem Dei, sta in justitiâ et timore , et præpara animam tuam ad tentationem. Eccli. a. 1. Eccè ego mitto vos, sicut oves in medio luporum. Estote ergò prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbæ. Matth.Ti o. 16. /ide Luc. io.5. ' Exeuntes autem Pharisæi, consilium faciebant adversùs eum quomodò perderent eum. Ibid. 1 2. 14. Tunc Jesus dixit discipulis suis : Si quis vult post me vemire, abneget semetipsum , et tollat crucem suam , et sequatur me. Ibid. 6. 24. . Tunc tradent vos in tribulationem, et occident vos : et eritis odio omnibus gentibus propter momen meum. Ib. 24. 9. Videte autem vosmetipsos. Tradent enim vos in conciliis, et in synagogis vapulabitis, et antè præsides et reges stabitis propter me , in testimonium illis. Marc. 15. 7. Si quis venit ad me, et non odit patrem suum, et matrem, et uxorem, et filios, et fratres, et sorores, adhùc autem et animam suam, non potest meus esse discipulus. Luc. 14. 26. Vide Matth. 1 o. 57. Mementote sermonis mei, quem ego dixi yobis : Non est servus major domino suo. Si me persecuti sunt, et vos persequentur : etc. Joan. 15. 2o. Vide et c. 1 5. 16. Item Matth. 1 o. 24. c. 24. 9. Sed quomodò tunc is, qui secundùm carnem natus fuerat,

persequebatur eum, qui secundùm spiritum : ità et nunc. Gal. 4. 29. Vide Gen. 2 m. 1 o. Ut nemo moveatur in tribulationibus istis : ipsi enim scilis, quòd in hoc positi simus. 1, Thess. 5. 5. Et omnes, qui piè volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur. 2. Tim. 5. 19. Carissimi, nolite peregrinari in fervore, qui ad tentationem vobis sit, quasi novi aliquid vobis contingat; sed communicantes Christi passionibus gaudete, ut et in, revelatione gloriæ ejus gaudeatis exultantes. 1. Petr. 4. 1 2. et 15. ; . . .

Cruæ à Deo imponitur ad nostram utilitatem.

Ego ero ei in patrem , et ipse erit mihi in filium : qui si iniquè aliquid gesserit, arguam eum in virgâ virorum , et in plagis filiorum hominum. Misericordiam autem meam non auferam ab eo. 2. Reg. 7. m 4. 15. Et quia acceptus eras Deo, necesse fuit, ut tentatio probaret te. Tob. 1 9. 15. Memores esse debent, quomodò pater noster Abraham tentatus est, et per multas tribulationes probatus, Dei amicus effectus est. Judith 8. 22. }(ide Gen. 22. 1. Beatus homo, qui corripitur è Deo; increpationem ergò Domini ne reprobes. Job 5. 17. Disciplinam Domini, fili mi, ne abjicias: ne deficias cum ab

[ocr errors]
[blocks in formation]

quasi innocenti parcam tibi.

Jerem. 46. 98. Obsecro autem eos, qui hunc librum lecturi sunt, ne abhorrescant propter adversos casus, sed reputent ea quæ acciderunt, non ad interitum, sed ad correptionem esse generis nostri. 2. Mach. 6. 1 2. Quod si nosmetipsos dijudiearemus, non utiquè judicaremur. Dùm judicamur autem, à Domino corripimur, ut non cum hoc mundo damnemur. 1. Cor. 1 1. 51. 52. Quem enim diligit Dominus, castigat; flagellat autem omnem filium, quem recipit. Hebr. 1 2. 5. 6. Vide Prov. 5. 1 9. Ego quos amo, arguo et castigo. AEmulare ergò, et poenitentiam age. Apoc. 5. 1 2.

Per crucem et adversitates pervenimus ad cognitionemn Dei , et ad vitam æternam.

Quantòque opprimebant eos, tantò magis multiplicabantur et £rescebant. Oderantque filios Israël Ægyptii, et aflligebant illudentes eis. Eæod. 1. 1 9.

Qui postquàm coangustatus est (scilicèt Manasses), oravit Dominum Deum suum: et egit pœnitentiam valdè, coram Deo patrum suorum. Deprecatusque

est eum, et obsecravit intentè : et exaudivit orationem ejus, reduxitque eum Jerusalem in regnum suum : et cognovit Manasses, quòd Dominus ipse esset Deus. 2. Paral. 55. 12. et 15.

Memores esse debent, quo

modò pater noster Abraham

tentatus est, et per multas tribulationes probatus, Dei amicus effectus est. Judith 8. 22. Vide Gem. 92. 1. Via vitæ increpatio disciplinæ (est). Prov. 6. 25. Nonne hæc oportuit pati Christum, et ità intrare in gloriam suam? Luc. 24. 26. /ide et v. 46. Item Philipp. 2. 8. Hebr. 2. 9. c. 1 2. 2. Qui amat animam suam, perdet eam : et qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodit eam. Joan. 1 9. 95. Vide et Matth. 1 o. 29.; c. 16. 15. ' Paulus et Barnabas erant confirmanies animas discipulorum, exhortantesque, ut permanerent in fide : et quoniàm per, multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei. Actor. 14. 2 1. Si autem filii et hæredes : hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi:. si tamen compatimur, ut et conglorificemur. IRom. 8. 17. Id enim, quod in præsenti est momentaneum el leve tribulationis nostræ, suprà modum in sublimitate æternum gloriæ pondus operatur in no

[blocks in formation]

Qui nunc gaudeoinpassionibus pro vobis, et adimpleo ea, quæ desunt passionum Christi, in carne meâ , pro corpore ejus, quod est Ecclesia, etc. Coloss. 1. 24. Nam et vinctis compassiestis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis, etc. Hebr. 1 o. 54. Omne gaudium existimate, fratres mei, cum in tentationes varias incideritis. Jacob 1. 2. Beatus vir, qui suflert tentationem, quoniàm cùm probatus fuerit, accipiet coronam yitae, quam repromisit Deus diligentibus se. v. 1 2. Quæ enim est gloria, si per; cantes, et colaphizati suffertis? sed si benè facientes patienlet sustinetis, hæc est grátia apud Deum, etc. 1. Petr. 2. 20. c. 5. 14. c. 4. 14. - • Carissimi, nolite peregrinari in fervore, qui ad tentationem vobis fit, quasi novi aliquid vobis contingat : sed comuunicantes Christi passionibus gaudete, ut et in revelatione gloriæ ejus gaudeatis exultan

tes. Ibid. 4. 12. et 15.

In cruce et afflictione consolatio.

Beatus homo, qui corripitur à Deo, etc. Job. 5. 17.

Antequàm conteratür, exaltatur cor hominis: et antequàm glorificetur, humiliatur. Pro': i8. 1». Vide et Isa. 26, 12. 16; Thren. 5. 28. Matth. 5. 1 o. Joan. 15. 2o. Amen amen dico vobis: quia plorabitis et flebitis vos; mun. dus autem gaudebit, vos autem contristabimini; sed tristitia vestra vertetur in gaudium. Joan. 16. 2o. ut in me pacem habeatis, in mundo pressuram habebitis : sed confidite, ego vici mundum. v. 55. Existimo enim, quòd non sunt condignæ passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis. Rom. 8. m 8. Tentatio vos non apprehendat, nisi humana : fidelis autem Deus est, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum, ut possitis sustinere. 1. Cor. m o. 15. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostrâ, ut possimus et ipsi consolari eos, qui in omni pressurâ sunt, etc. 2. Cor. 1. 5. 4.

Per crucem probat nos Deus.

et nunc, fratres, quoniam vos estis presbyteri in populo Dei, et ex vobis pendet anima illorum , ad eloqüium vestrum corda eorum erigite, ut memores sint, quia tentati sunt patres nostri , ut probarentur, si

verè colerent Deum suum. Judith 8. 2 1.

Sicut igne probatur argentum, et aurum camino : ita corda probat Dominus. Prov. 15. 5. Omne, quod tibi applicatum fuerit, accipe: et in dolore sustine, et in humilitate tuâ patientiam habe : quoniàm in igne probatur áurum et argentum; homines verò receptibiles in camino humiliationis. Eccli. 2. 4. 5. In paucis vexati, in multis benè disponentur: quoniàm Deus tentavit eos, et invenit illos dignos se. Tanquàm aurum in fornace probavit iflos, et quasi holocaustihostiam accepit illos, et in tempore erit respectus illorum. Sap. 5. 5. 6. /ide 1. Petr. 1. 7.

Cnu CIS FIGURAtio.

In serpente æneo , quem Hoyses præcepto fecit Domini, ponens in sublimi. Num. 2 1. 9.

Et levabit signum in nationes, et congregabit profugos Israël. Isa. 1 1. 1 2.

Transi per mediam civitatem in medio Jerusalem : et signa Thau super frontes virorum gementium, et dolentium super cunctis abominationibus, quæ fiunt in medio ejus. Ezech.

Et sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto: ità exaltari oportet Filium hominis: ut omnis, qui credit in ipsum, uon

« PoprzedniaDalej »