Obrazy na stronie
PDF

Siautem in luce ambulamus sicut et ipse est in luce : societatem habeamus ad invicem, et sanguis Jesu Christi Filii ejus emundat nos ab omni peccato. 1. Joan. 1. 7. .

Qui dicit se in ipso manere, debet, sicut ille ambulavit, et ipse ambulare. Ibid. 2. 6.

Et omnis , qui habet hanc spem in eo, sanctifical se, sicut et ille sanclus est. Ibid 5. 5.

Christiani erunt in Christo.

Si quis mihi ministrat, me sequatur : et ubi sum ego, illic et minister meus erit. Joan. 1 2. 26. Quia vado parare vobis locum : et si abiero, et præparavero vobis locum, iterùm venio, et accipiam vos ad me ipsum, ut ubi sum ego, et vos sitis. 1bid. , ,. 9. Pater , quos dedisti mihi, volo, ut ubi sum ego, et illi sint mecum: ut videant claritatem meam, quam dedisti mihi: quia dilexisti me antè constitutio

nem mundi. Ibid. 17. 94. CIBUS, QUI JUDÆIS INHIBEBATUR.

Si bos cornu percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur: et n0n £ì; carnes ejus : dominus quoque bovis innocens erit. Earod. 2 1. 28.

Viri sancti eritis mihi : carnem, quæ à bestiis fuerit prægustata , non comedetis : sed projicietis canibus. Ib. » 2. 51.

Jure perpetuo in generationibus et cunctis habitaculis vestris, nec sanguinem, nec adipem omninò comedetis. Levit. o. 17. Loquere filiis Israël: Adipem ovis, et bovis, et capræ, non comedetis. Ibid. 7. 25. Quidquid autem ruminat quidem, et habet ungulam, sed non dividit eam, sicut camelus, et cætera, non comedetis illud, et inter immunda reputabitis. Ibid. 1 1. 4. Homo quilibet de domo Is. raël, et de advenis, qui peregrinantur inter eos, si come. derit sanguinem , obfirmabo faciem meam contra animam illius, et disperdam eam de populo suo. Ibid. 17. 1 o. et v. i5. Non comedetis cum sanguine. Non augurabimini, nec observabitis somnia. Ibid. 1 9. 26. /ide Deut. 1 2. 16. Hoc-solum cave, ne sanguinem comedas : sanguis enim eorum pro animâ est; et idcircò non debes animam comedere cum carnibus: sed super terram fundes quasi aquam. Deut. 1 9. 25. Quæ absque pinnulis et squamis sunt, ne comedatis, quia immunda sunt. Ibid. 14. i o.

Ciborum et potus in conviviis Iluaeus. Vide etiam Ebrietus et Gula, et præcipuè Convtvta. Cithara et lyra et tympanum

et tibia , et vinum in conviviis vestris ; et opus Domini non respicitis, nec opera manuum ejus consideratis. Isa. 5. 19. Eccè hæc fuit iniquitas Sodomæ sororis tuæ, superbia, saturitas panis, et abundantia, et otium ipsius et filiarum ejus: et manum egeno et pauperi non porrigebant. E:ech. 16. 49. Homo quidam erat dives, qui induebatur purpurâ et bysso, et epulabatur quotidiè splendidè. I.uc. 1. 24. Attendite autem vobis, ne fortè graventur corda vestra in £î et ebrietate, et curis hujus vitæ : et superveniat in vos repentina dies illa. Ib. 1 6. 1 9. Sicut in die honestè ambulemus; non in comessationibus et ebrietatibus; non in cubilibus, et impudicitiis ; non in contentione et æmulatione. Rom. 15. 15. Sufficitenim præteritumtempus ad voluntatem Gentium consummandam his, qui amBulaverunt in luxuriis, desideriis, vinolentiis, commessationibus, potationibus, et illicitis idolorum cultibus. 9. Petr. 4.5.

Cibare esurientes , seu fame laborantes.

Ammo\tes et Moabites etiam post decimam generationem non intrabunt Ecclesiam Domini in æternum : quia noluerunt vobis occurere cum pane et aquâ in viâ, quandò egressi. estis de Ægypto , etc. Deut. 25. 5.

Dixitque ad viros Soccoth : Date, obsecro, panes populo, ui mecum est, quia valdè £;„'j' etc. Judic. 8. 5. Nunc ergò si quid habes ad manum , 'j quinque panes, da mihi, aut quidquid inveneris. Et respondens sacerdos (Afchimelech) ad David, ait illi: Non habeo laicos panes ad manum, sed tantùm panem sanctum : si mundi sunt pueri , maximè è mulieribus, etc. 1. Reg. 2 1.5. Frange esurienti panem tuum, et egenos vagosque induc in domum tuam : cùm videris nudum, operi eum, et carnem tuam ne despexeris. Isa. 58. 7. Esurivi enim, et dedistis mihi

manducare : sitivi, et dedistis

mihi bibere, etc. Matth. 25.55.

Cibus Sumemdus cum gratiarum actione. V. Gratia.

Cibi delectus habendus. Vide Abstinentia.

CILICIUM, /ide AspERiTAs vestiunt.

CIRCUMCISIO CARNAI.IS ET SPIRITUTALIS.

Et circumcidit (Abraham) eum (Isaac) octavo die, sicut præceperat ei Deus. Gen. 2 1. 4.

Tulit illicò Sephora acutissimam petram, et circumcidit præputium filii sui, etc. Earod. 4. 25.

Omnis autem servus empti. tius circumcidetur, et sic co— Et die octavo circumcidetur infantulus Levit. 1 2. 5. Circumcidite igitur præputium cordis vestri, et cervicem vestram, ne induretis ampliùs. Deut. 1 o. 16. Circumcidet Dominus Deus tuus cor tuum, et cor seminis tui : ut diligas Dominum Deum tuum in toto corde tuo, et in totâ animâ tuâ, ut possis vivere. Ibid. 5o. 6. Fac tibi cultros lapideos, et circumcidesecundofilios Israël. Josue 5. 2. Tumc Achior videns virtutem, quam fecit Deus Israël, relicto Gentilitatis ritu, credidit Deo, et circumcidit carnem præputii sui, et appositus est ad populum Israël, etc. Judith 14. 6. Hæc dicit Dominus Deus ; Omnis alienigenaincircumcisus

medet. Ibid. 1 2. 44.

[blocks in formation]

brium, et non suscipient illud. Ibid. 6. 1 o. Eccè dies veniunt, dicit Dominus, et visitabo super omnem, qui circumcisum habet præputium. Ibid. 9. 25. Et factum est in die octavo, venerunt circumcidere puerum (Joannem), et vocabant eum nomine patris sui Zachariam. Luc. 1. 59. Et postquàm consummati sunt dies octo, ut circumcideretur puer, vocatum est nomen ejus Jesus , quod vocatum est ab Angelo priusquàm in utero conciperetur. Ibid. 9. 2 1. Proptereà Moyses dedit vobis circumcisionem , non quia ex Moyse est, sed ex patribus : et in sabbato circumciditis hominem. Joan. 7. 22. Et dedit illi testamentum circumcisionis: et sic genuit Isaac, et circumcidit eum die octavo. Actor. 7. 8., Nisi circumcidamini secundùm morem Moysi, non potestis salvari. Ibid. 15. m. Hunc (Timotheum) voluit Paulus secum proficisci : et assumens , circumcidit eum , propter Judæos, qui erant in illis locis. Ibid. 16. 5. Sed quiin abscondito Judæus est : et circumcisio cordis in spiritu, non litterà : cujus laus non ex hominibus, sed ex Deo est. Rom. 2. 29. Circumcisio nihil est, et præputium nihil est: sed observatio 1 0

mandatorum Dei. 1. Cor. 7. 19. /ide Gal. 6. 1 2.

Nos enim sumus circumcisio, qui spiritu servimus Deo, et gloriamur in Christo Jesu, et non in carne fiduciam habentes, etc. Philipp. 5. 5.

In quo et circumcisi estis, circumcisione non manufactâ in expoliatione corporis carnis, sed in circumcisione Jesu Christi : consepulti ei in baptismo. Coloss. 2. 1 1.

CIVITAS SUPERNA.

Exspectabat enimfundamenta

habentem civitatem ( /1braham), cujus artifex et conditor Deus. Hebr. 1 1. 1 o.

Sed accessistis ad Sion montem, et civitatem Dei viventis, Jerusalem coelestem. Ib. 1 2. 22.

Non enim habemus hîc ma. nentem civitatem, sed futuram inquirimus. Ibid. 15. 14.

Et murus civitatis habens fundamenta duodecim. Apoc. 9 1. 14. Et fundamenta muri civitatis omni lapide pretioso ornata etc. Et templüm non vidi in eâ. v. 1 9. Dominus enim Deus omnipotens templum illius est, et Agnus. v. 22. Et civitas non eget sole, neque lunâ, ut luceant in eâ : nam claritas Dei illuminat eam. v. 25.

Civitas terrena, pietate gubernatur.

Sihabitaverit advena in terrâ vestrâ, et moratus fuerit inter vos, non exprobretis ei, sed sit

[blocks in formation]

Præcipita, Domine, diri; linguas eorum, quoniàm vidi iniquitatem, et contradictione! in civitate. Die ac nocte C"* cumdabit eam super muros?]" iniquitas, et laborinmediogj"; ciijustitia. Et non defecit* plateis ejus usura et dolus, Psal. 54. 1 o. 1 1. 12. . . . Nisi Dominus custodierit ° vitatem; frustrà vigilat quic"* todit eam. Psal. 126. i. Benedictione justorum£**"* bitur civitas : et ore impior"" subvertetur. Prov. 1 1. 1!' Homines pestilentesdissip" civitatem : sapientes verò aver* tunt furorem. Ibid. 29. §. Susurro et bilinguis male tus: multos enimturbavitpa%" habentes. Lingua tertia $" commovit, et'dispersit illo* de

[ocr errors]

gente in gentem. Civitates muratas divitum destruxit, et domos magnatorum effodit. Eccli. 28. 15. 16. 17.

Et eris deserta : quia oblita es Dei salvatoris tui, et fortis adjutoris tui non es recordata. Isa. 17. 9.

Væ qui ædificat civitatem in sanguinibus, et præparat urbem in iniquitate. Habac. 2. 12.

CLAVIS MORTIS.

Et dabo clavem domùs David superhumerum ejus: et aperiet, et non erit qui claudat: et claudet, et non erit, qui aperiat. Isa. 22. 22. Eccè sum vivens in sæcula sæculorum,ethabeo claves mortis et inferni. Apoc. 1. 18. Hæc dicit Sanctus et Werus, qui habet clavem David, qui aperit, et nemo claudit: claudit, et nemo aperit. Ibid. 5. 7.

COGITATIO. Cogitationes pravas odit Deus.

Etunusquisque malum contra amicum suum ne cogitetis in cordibus vestris : et juramentum mendax ne diligatis : omnia enim hæc sunt, quæ odi, dicit Dominus. Zaeh. 8. 17.

Homo apostata, vir inutilis, graditur ore perverso, annuit oculis, terit pede, digito loquitur, pravo corde machinatur malum, et omni tempore jurgia seminat. Prov. 6. 12.

De corde enim exeunt cogitationes malæ, homicidia, adul

teria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphemiæ.Matth. 15. 1 9. Ab intùs enim de corde hominum malæ cogitationes procedunt,adulteria,fornicationes, homicidia, etc. Marc. 7. 2 1.

Cogitationes cordis novit Deus.

Tu exaudies in coelo in loco habitationis tuæ, et repropitiaberis, et facies, ut des unicuique secundium omnes vias suas, sicut videris cor ejus : quia tu nosti solus cor omnium filiorum hominum. 5. Reg. 8. 59.

Tu exaudies de cœlo, de susublimi scilicet habitaculo tuo: et propitiare, et redde unicuique secundùm vias suas, quas, nosti eum habere in corde suo: tu enim solus nosti corda filiorum hominum. 2. Paral. 6. 5o.

Et quia opus ei non erat, ut quis testimonium perhiberet de homine: ipse enim sciebat, quid esset in homine. Joan. 2. 25.

Mulla cogitatio latet Deum,

Scio, quia omnia potes, et nulla te 'É, cogitatio. Job. 42. 2. (ognovit enim Dominus ominem scientiam, et inspexit in signum ævi , annuntiamis quæ præterierunt, et quæ superventura sunt , revelans vestigia occultorum. Eccli. 4o. 1 9. Væ qui profundi estis corde, ut à Domino abscondatis consilium, quorum sunt in tenebris opera, `et dicunt : Quis videt

« PoprzedniaDalej »