Obrazy na stronie
PDF

sum sunt sapite, non quæ super terram. Coloss.. 5. 1. 2. /idc 1. Petr. 5. 29.

Christus venturus est judicare vivos et mortuos.

Tunc exultabunt omnia ligna sylvarum à facie Domini, $ venit : quoniàm venit judicare terram. Judicabit orbem terræ in æquitate , et populos in veritate suâ. Psal. 95. 1 9.

Filius enim hominis venturus estim gloriâ Patris sui cum Angelis suis: et tunc reddet unicuique secundùm opera ejus. Matth. 16. 97. /ide et c. 25. 2 1.

Et tunc apparebit signum Filii

hominis in coelo: et tunc plangent omnes tribus terræ : et videbunt Filium hominis venientem in nubibus coeli cum virtute multâ , et majestate. Ibid. 94. 3o.

Nam sicut fulgur coruscans de sub coelo, in ea quæ sub coelo sunt, fulget; ità erit Filius hominis in jÉ suâ. I.uc. 1 7. 24. Vide v. 5o. Item 9. Thess. I. 7.

Éîeruntsigna in sole et lunâ, et stellis, et in terris pressura gentium , præ confusione soniiûs maris et fluctuum : ares

[merged small][merged small][ocr errors]

Viri Galilæi, quid slalis aspicientes in coelum? Hic Jesus, qui assumptus est à vobis in coelum , sic veniet, quemadmodùm vidistis eum euntemin coelum. A1ctor. m. 1 1. Et præcepit nobis prædicare populo, et testificari, quia ipse est, qui constitutus est à Deo judex vivorum et mortuorum. Ibid. 1 o. 42. /ide et c. 7. 51. Testificor coram Deo et Jesu Christo , qui Judicaturus est vivos et mòrtuos, per adventum ipsius et regnum ejus. %. Tim. 4. 1. /^ide Hebr. 9. 98. Judæ 14. Qui (blasphemantes) reddent rationeiim ei, qui paratus est judicare vivos et mortuos 1. Petr. 4. 5. Eccè venit cum nubibus, e! videbit eum omnis oculus, “ qui cum pupugerunt. .4poc. ' 7. /ide c. 2o. 1 m.

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Juravit Dominus , et non pœnitebit eum : tu es sacerdos inæternum, secundùm ordinem Melchisedech. Psal. 1 og. 4.

Multiplicabitur ejus imperium, et pacis non erit finis : super solium David, et super regnum ejus sedebit : ut confirmet illud, et corroboret in judicio et justitiâ, amodò et usquè in sempiternum. Isa. 9.7.

Et dedit ei potestatem, et honorem, et régnum : et omnes populi, tribus , et linguæ ipsi servient : potestas ejus,

[blocks in formation]

cognoscetis, quia ego sum in Patre meo , et vos in me, et ego in vobis. v. 2o. Ut omnes unum sint , sicut tu, Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint : ut §.% mundus, quia tu me misisti. Ibid. 17. 2 1. Dicentibus, hic est Christus , aut ibi, non cst credendum.

Tunc si quis vobis dixerit : Eccè hîc est Christus : aut illic : nolite credere. Surgent enim Pseudochristi et Pseudorophetæ, etc. Matth. 24 25. dem Marc. 15. 9 1. ad verbum habetur. Et dicent vobis : Eccè hîc, et eccè illic; nolite ire, neque sectemini. Nam sicut fulgur coruscans de sub cœlo, in ea, quæ sub coelo sunt, fulget: ita erit Filius hominis in die suâ. Cue. 17. 25.

Christus movit omnia.

Nunc scimus, quia scis ommia , et non opus est tibi, ut quis te interroget : in hoc credimus, quia à Deo existi. Joan. 16. 5o.

Dixit ei tertiò ( sil. Jesus Petro): Simon Joannis, amas me ? Contristatus est Petrus , quia dixit ei tertiò : Amas me ? Et dixit ei : Domine, tu omnia nosti : tu scis , quia amo te. Ib. 22. 17. /ide Apoc. 9. 95.

Christus sibi reputat fieri quod Christianis fit.

O Sion, fuge, quæ habitas

apud filiam Babylonis : quia hæc dicit Dominus exercituum: Post gloriam misit me ad gentes, quæ spoliaverunt vos: qui enim tetigerit vos, tangit pupillam oculi mei. Zach. 2. 27. Qui calumniatur egentem, exprobrat factori ejus ; honorat autem eum : qui miseretur pauperis. Prov. 14. 51. Qui despicit pauperem, ex; probrat factori ejus : et qui ruinâ lætatur alterius , n0n erit impunitus. 1bid. 17. §. . Quicumque potum dederit uni ex mifiimi§ istis calicem aquæ frigidæ tantùm jn n0mine discipuli : amen dicoy0bis , non perdet mercedem suam. Matth. 1 o. 42. Item c. 18. 5. • . • Esurivi enim , et dedistis mihi manducare, etc. Quandiù fecistis uni ex his fratribus meis minimis , mihi fecistis. Ibid. 95. 55. • Qui enim non est adversum vos, pro vobis est. Marc. 350; Qüi vos audit, me audit;* yj vos spernit, me spernit. ue. 1 o. 16. Itàque qui hæc spernit, non hominem §pernit, sed Deum; qui etiam dedit Spiritum suu! Sanctum in nobis. 1. Thess.4.8

CHRISTANi. Christiani appellantur fidele* Quem cùm (scil. Barnabas Saùlum) invehisset, perdus" Antiochiam. Et annum totgP conversati sunt ibi in Ecclesiâ* et docuerunt turbam multam, ilà ut cognominarentur primüm Antiochiæ discipuli , Christiani. Actor. 1 1. 25. Agrippa autem ad Paulum : In j£; suades me Christianum fieri. Et Paulus : Opto apud Deum et in modico et in magno non tantùm te , sed etiam omnes , qui audiunt , hodiè fieri tales, qualis et ego sum , exceptis vinculis his. Ibid. 26. 28. 99. Si quis confidit sibi, Christi se esse , hoc cogitet iterùm apud se: quia sicut ipse Christi est, ità et nos. 2. Cor. 1 o. 7.

Christiani dicuntur sancti , quia sanctitatem profitentur.

Et cum vocasset sanctos et viduas, assignavit eam vivam. (Tabitham). Actor. 9. 41. Omnibus, qui sunt Romæ, dilectis Dei, vocatis sanctis. (scilicet gratia et paae). Rom. 1. 7. Necessitatibus sanctorum communicantes. Ibid. 1 9. 15. Nunc igitur proficiscar in Jerusalem ministrare sanctis. Ibid. 15. 95. Salutate Philologum, et Juliam, Nereum et sororem ejus, et Olympiadem, et omnes, qui cum eis sunt , sanctos. Ibid. 16. 15. Ecclesiæ Dei, quæ est Corinthi, sanctificatis in Christo Jesu, vocatis sanctis, cum om

nibus, qui invocant nomen Do

mini nostri Jesu Chrisli, etc. 1. Cor. 1. 2. Audet aliquis vestrûm, habens negotium adversùs alterum, judicari apud iniquos, et non apud sanctos ? Ibid. 6. 1. Non enim est dissensionis Deus, sed pacis : sicut et in omnibus Ecclesiis sanctorum doceo. Ibid. 1 4. 55. Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, et Timoiheus frater, Ecclesiæ Dei, quæ est Corinthi , cum omnibus sanctis, qui sunt in universâ Achaià. 2. Cor. 1. 1. Nam de ministerio, quod fit in sanctos, ex abundanti est mihi scibere vobis. Ibid. 9. 1. Salutate invicem in osculo sancto : Salutant vos omnes sancti. Ibid. 15. 1 2. Paulus AposlolusJesu Christi per voluntatem Dei, omnibus sanctis, qui sunt Ephesi, et fidelibus in Christo Jesu. Eph. 1. 1. Proptereà et ego audiens fidem vestram, quæ est in Domino Jesu, et dilectionem in omnes sanctos. v. 15. Mihi omnium sanctorum minimo data est gratia hæc, etc. Ibid 5. 8. Ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis, quæ sit latitudo, et longitudo, et sublimitas, et profundum. v. 18. Etipse dedit quosdam quidem Apostolos , quosdam autem Prophetas, alios verò Evangelistas, alios autem Pastores et Doctores , ad consummatio : nem sanctorum , in opus ministerii, in ædificationem corporis Christi. Ibid. 4. 1 1 . Per omnem orationem et obsecrationem orantes omni tempore in spiritu : et in ipso vigilantes in omni instantiâ, et obsecratione, pro omnibus sanctis. 1bid. 6. 18. Paulus el Timotheus servi Jesu Christi , omnibus sanctis, in Christo Jesu , qui sunt Philippis, etc. Philipp. 1. 1, Salutate omnem sanctum in Christo Jesu. Idid. 4. 9 1. Paulus ApostolusJesu Christi per voluntatem Dei, et Timotheus frater, iis, qui sunt Golossis, sanctis et fidelibus fratribus in Christo Jesu. Coloss. 1 . 1 • Adjuro vos per Dominum, ut legatur epistola hæc omnihus sanctis fratribus. 1. Thess. 5. 27. Non enim injustus Deus, ut obliviscatur operis vestri, et dilectionis , quam ostendistis in nomine ipsius, qui ministratis sanctis , et ministratis. Hcbr. 6. 1 o. * Salutate omnes præpositos vestros et omnes sanctos. Ibid.

15. 24. Christiani falsi.

Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum. Eaeod. 9o. 7.

Nec pollues nomen Dei tui. I.ev. 19. 1 9.

Nec polluatis nomen meum sanctum. Ibid. 22. 52.

Tantummodò invocetur nomen tuum super nos, aufer opprobrium nostrum. Ias. 4. 1. Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo. Matth. 1 o. 55. Domine, nonnè bonum semen (/idei) seminasti in agro tuo? Undè ergò habet zizania (perversorum operum et hæresum)? Ibid. 15. 97. Confitentur se nosse Deum, factis autem negant. Tit. 1. 1 6. Tu credis, quoniàm unus est Deus: Benè facis : et dæmones credunt, et contremiscunt. (In hoc te minùs mali sunt, quia tu non times, et illi contremis

' cunt) Jacob. 2. 1 9.

Ministrate in fide vestrâ virtutem, in virtute autem scientiam , in scientiâ autem abstinentiam, in abstinenlià autem patientiam, in patientiâ autem pietatem, in pietate autem amorem fraternitatis , in amore autem fraternitatis caritatem. 2. Petr. 1. 5.6. 7.

Et in hoc scimus, quoniàm cognovimus eum (per fidem), si mandata ejus observemus. Qui dicit se nosse eum (Deum). et mandata ejus non custodit, mendax est. i. Joan. 2. 5. 4.

Christianis vivendum est, ut viaeit Christus.

Ego enim per legem, legi mortuus sum, ut Deo vivam : Christo confixus sum cruci. Gal. 2. 1 9.

« PoprzedniaDalej »