Obrazy na stronie
PDF

Orate pro persequentibus et calumniantibus vos. Matth. 5. 44. /ide et Luc. 6. 28. Neminem concutiatis, neque calumniam faciatis ; et contenti estote stipendiis vestris. I.uc. 5. m 4. Quarè non magis injuriam accipitis ? quarè non magis fraudem patimini ? Sed vos injuriam facitis, et fraudatis, et hoc fratribus. m. Cor. 6. 7. 8.

[merged small][ocr errors]

Pergebat ergò (Tobias) ad omnes, qui erant in captivitate, et monita salutis dabat eis. Tob. v. 15. Tunc respondebuut ei justi, dicentes : Domine, quandò te vidimus esurientem, `et pavimus te, sitientem, et dedimus tibi potum ? Matth. 95. 57. Et Petrus quidem servabatur in carcere. Oratio autem fiebat sine intermissione ab Ecclesiâ ad Deum pro eo. Actor. 1 2. 5. Det misericordiam Dominus Onesiphori domui : quia sæpè me refrigeravit. Et catenam mieam non erubuit. 2. Tim. 1. 1 6. Mementole vinctorum, tamquàm simul vincti : et laborantium , tamquàm et ipsi in corpore morantes. Hebr. 15.5.

CAPTIVOS NON DESERIT DEUs.

Fuit autem Dominus cum Joseph, et misertus illius, dedit ei Tomus I.

gratiam in conspectu principis carceris. Gen. 59. 2 1. Hæc venditum justum non dereliquit,—descenditque cum illo in foveam. Sap. 1 o. 15. Vide Gen. 57. 28. Angelus autem Domini per noctem aperiens januas carceris, et educens eos (Apostolos), dixit : Ite, et stantes fìi in templo plebi omnia verba vitæ hujus, Act. 5. 1 9. 2o. Annuens autem eis manu , ut tacerent, narravit quomodò, Dominus eduxisset eum de carcere, dixitque : Nuntiate Jacobo et fratribus hæc. Ibid. 1 2. 1 7. Qui cùm tale praeceptum accepisset, misit eos in interiorem carcerem, et pedes eorum strinxit ligno. Mediâ autem nocte Paulus et Silas orantes , laudabant Deum. Ibid. 16. 24. 95.

cARiTAs. Vide ET DiLEctio.

Videbantur illi pauci dies, præ amoris magnitudine. Gen. 99. 2o. Qui autem diligunt te, sicut sol in ortu suo splendet , ità rutilent. Judic. 5. 51. Et universa delicta operit caritas. Prov. 1 o. 1 9. Qui despicit proximum suum, peccat. Ibid. 14. 2 1. . Ordinavit im me caritatem. Cantic. 2. 4. Fortis est, ut mors, dilectio : dura sicut infernus æmulatio — Aquæ multæ non potuerunt extinguere cariy- »

nec flumina obruent illam. Ib. 8. 6. 7.

In tempore tribulationis illius ermane illi fidelis, ut et in aereditate illius cohæres sis. Eccli. 22. 29. Ne avertas faciem à proximo tuo Ibid. 41. 26. In his duobus mandatis universa lex pendet, et Prophetæ, Matth. 22. 4o. Et quoniàm abundavit iniquitas, refrigescet caritas muliorum. Ibid. 24. 12. Benè, Magister, in veritate dixisti, quia unus est Deus, et non est alius præter eum. Et ut diligatur ex toto corde. — Et diligere proximum tanquàm se ipsum, majus est omnibus holocautomatibus et sacrificiis. Marc. 1 2. 59. 55. Majorem hâc dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Joan. 15. 15. Qui manet in me (per caritatem), et ego in eo, hic fert fructum multüm : quia sine me nihil potestis facêre. v. 5. Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum , qui datus est nobis. Rom. 5. 5. Caritate fraternitatis invicem diligentes. Ibid. 1 9. 1 o. Necessitatibus sanctorum communicantes. v. 15. Per caritatem Spiritùs servite invicem. Gal. 5. 15. Caritas patiens est, benigna est: Caritas non æmulatur, non

agit perperam, non inflatur, non ést ambitiosa, non quærit quæ sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate; congaudetauteim veritáti: omnia suffert,omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. 1. Cor. 15. 4. 5. 6. 7. Si linguis hominum loquar, et Angelorum , caritatem autem non habeam, factus sum velut æs sonans, — Et si hahuero omnem fidem, ità ut montes transferam , caritatem autem non habuero, nihil sum. Ibid. v. 1. a. Et si distribueroin cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum, ità ut ardeam, caritatem autem non habuero; nihil mihi prodest. v. 5. Caritas nunquàm excidit. £. 8 Nunc autem manent, fides, spes, caritas, tria hæc: maj' autem horum est caritas. v. 1° Sectamini caritatem, æmulamini spiritalia. Ibid. 14. 1; Omnia ( Opera ) vestra in caritaie fiant.' Ibid. 16. 14. Fructus autem Spiritùs es' caritas, etc. Galat. 5. 22. Alter alterius onera portale, et sic adimplebitis legem Chri* ti. Ibid. 6. 2. Sipraeoccupatus fuerit hom? in aliquo delicto, vos qui$' rituales estis, hujusmodi ImStruite in spiritu lénitatis, £"' siderans té ipsum , ne et tu tenteris. Ibid. v. 1. . Suscipite infirmos, patiem"* estote ad omnes. Tkess. 5. 1li.

Incaritale radicati et fundati, nt possitis comprehendere cum omnibus sanctis, quæ sit latitudo et longitudo , et subliimitas, et profundum, etc. Eph. o. 17. Veritatem autem facientes in caritate, crescamus in illo per omnia. Ibid. 4. 15. Et ambulaie in dilectiome, sicut et Christus dilexit nos. Ibid. 5. 2. Et hoc oro, ut caritas vestra magis ac magis abundet. Philipp. 1. 9. Super omnia autem hæc, caritatem habete, quod est vinculum perfectionis. Coloss. 3. 14. Finis autem præcepti est caritas de corde puro, et conscìewtìà bonâ, et fide non fictâ. 1. Tim. 1. 5. Consideremus invicem in provocationem caritatis, et bonorum operum. Hebr. 1 o. 94.

Caritas fraternitatis maneat '

in vobis. Ibid. 15. 1. Antè omnia autem, mutuam in vobismetipsis caritatem continuam habentes : quia caritas operit multitudinem peccatorum. 1. Petr. 4. 8. Deus caritas est : et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo. 1. Joan. 4. 16. In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam ille pro nobis animam suam posuit : et nos debemus pro fratribus animam ponere. Ibid. v. g. /ide totum Caput, et Ibid. c. v. 16.

Diligamus nos invicem, quia caritas ex Deo est. Ibid. v. 7.

Timor non est in caritate : sed perfecta caritas foras mittit timorem : quoniam timor poenam habet. Ibid. 18.

Hæc est enim caritas Dei, ut mandata ejus custodiamus. ibid. 5. 3.

Et hæc est caritas, ut ambulemus secundùm mandata ejus. 2. Joan. 6.

CARITAS EST VIRTUS FIDE PRÆSTANTIOR.

Odium suscitat rixas : et universa delicta operit caritas. Prov. 1 o. 19. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et in totâ animâ tuâ, etc. Hoc est maximum et primum mandatum. Matth. 22. 37. Et cap. 25. eacluduntur à nuptiis non ha. bentes oleum caritatis. Diligere proximum tamquàm se ipsum, majus est omnibus holocautomatibus, et sacrificiis. Marc. 12. 55. Si linguis hominum loquar, et Angelorum,' caritatem autem non habeam, factus sum velut æs sonans, etc. 1. Cor. 15. 1. Nunc autem manent fides, spes, caritas, tria hæc : major autem horum est caritas, v. 15. Super omnia autem hæc, caritatem habete , quod est vinculum perfectionis. Coloss. 5. 14. Finis autem præcepti est caritas de corde puro, et conscientiâ bonâ, et fide non fictâ. 1. Tim. 1. 5. Anlè omnia autem, mutuam in vobismetipsis caritatem continuam hahentes : quia caritas operit multitudinem peccatorum. 1. Petr. 4. 8. Deus caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo 1. Joan. 4. 16.

CARITAS FRATeRNA , }(ide et Dilectio phoxivi.

Dixit ergò Abraham ad Lot : Ne, quæso, sitjurgium inter me, et te, et inter pastores meos, et pastores tuos : fratres enim sumus. Gen. 15. 8. Non oderis fratrem tuum in corde tuo. Lev. 1 9. 17. /ide et 1. Joan. 2. 1 1. c. 5. 1 5. Non videbis bovem fratris tui , aut ovem errantem , et præteribis : sed reduces fratri tuo. Dcut. 92. 1. In tribus placitum est spiritui meo, quæ sunt probáta coram Deo , et hominibus : Concordia fratrum , et amor proximorum, et vir et mulier benè sibi consentientes. Eccli. 25 1. /idc et 1. IReg. 18. 1. Eccè quàm bonum et quàm jucundum , habitare fralres in unum. Psal. 152. 1. Quid autem vides festucam in oculo fratris tui : et trabem in oculo tuo non vides? Matth. . 5. Honora patrem tuum, et matrem tuam; et diliges proxi

mum tuum sicut te ipsum. Ibid. 1 9. 1 9. Si ergò ego lavi pedes vestros, Dominus et Magister : et vos debetis alter alterius lavare pedes. Joan. 15. 14. Mandatum novum do vobis : Ut diligatis invicem, sicut dilexi vos. ut et vos diligatis invicem. v. 54. Hoc est præceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos. 1bid. 15. 1 2. /ide et 1. Joan. 5. 25. Caritate fraternitatis invicem diligentes. Rom. 1 2. 1 o. Ostendit Paulus caritatis mecessitatem, ipsius officia, perpetuitatem, et praeeaecellentiam supra fidem et spem, reliquaque Dei doma. i. Cor. c. 15. Omnis enim lex in uno sermone impletur : Diliges proximum tuum sicut te ipsum. Gal. 5. i 4. Implete gaudium meum, ut idem sapiatis, eamdem caritatem habentes , unanimes , idipsum sentientes. Philipp. 2. 2. Supportantes invicem , et donantes vobismetipsis, si quis adversiis aliquem habet querelam, sicut ei Dominus dónavit vobis, ità et vos. Coloss. 5. m 5. De caritate autem fraternitatis non necesse habemus scribere vobis. Ipsi enim vos à Deo didicistis ut diligatis invicem. 1. Thess. 4. g. Caritas fraternitatis maneat in vobis. Hebr. 13. 1. P^ide et Prov. i o. 1 9.

Antè omnia autem mutuam in vobismetipsis caritatem conuinuam habentes. 1. Petr. 4. 8.

Carissimi, diligamus nos invicem; quia caritas ex Deo est. Et omnis, quidiligit, ex Deo natus est, et cognoscit Deum. 1. Joan. 4. 7.

CARNEM SUAM CRUCIFIGEnE quomodò oporteAT.

Operarius ebriosus non locupletabitur : et qui spernit módica , paulatim decidet. Vinum et mulieres apostatare faciunt sapientes , et arguent sensatos. Eceli. 1 9. 1. Cibaria et virga , et onus asino : panis, et disciplina, et opus servo. Ibid. 55. 25. Ultionem accipite de eâ (scilicèt carme): sicut fecit, facite ei. Jerem. 5o. 15. Ex die primo , quo posuisti cor tuum ad intelligendum, ut te affligeres in conspectu Dei tui, exaudita sunt verba tua. Dan. 1 o. 1 2. Sicut fecisti, fiet tibi: retributionem tuam convertet in caput tuum. Abdiæ. v. 15. Intra in lutum et calca, subigens tene laterem. Valvum. 5. 14. Ingrediatur putredo ia ossibus meis, et subter ime scateat: • ut rcquiescam in die tribulationis. Habac. 5. 16. Homo agricola ego sum (proprii corporis) ; quoniam Adam Exemplum meum ab adolescentiâ meâ. Zachar. 15. 5.

Velus homo noster simul crucifixus est, ut destruatur corpus peccati , et ultrà non serviamus peccato. Rom. 6. 6. Non ergò regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupiscentiis ejus. v. 12. Vide et cap. 8. 1 9. Si enim secundùm carnem vixeritis, moriemini : si autem spiritu facta carnis mortificaveritis , vivetis : quicumque enim Spiritu Dei aguntur , iisunt filii Dei. Ibid. 8. 15. 1 4. Obsecro itaquè vos, fratres, er misericordiam Dei, ut exfî. corpora vestra hostiam vivenlem, sanctam , Deo placentem, rationabile obsequium vestrum. Ibid. 1 2. 1. Sed castigo corpus meum , et in servitutem redigo : ne fortè cùm aliis prædicaverim, ipse reprobus efficiar. 1. Cor. 9. 97. Semper mortificationem Jesu in corpore nostro circumferentes, ut et vita Jesu manifestetur in corporibus nostris. 2. Cor. 4. 1 o. Christo confixus sum Cruci. Vivo autem , jam non ego : vivit verò in me Christus. Galat. 2. 1 9. Dico autem : Spiritu ambulate, et desideria carnis non perficietis. Ibid. 5. 16. Qui autem sunt Christi , carnem suam crucifixerunt cum vitiis, et concupiscentiis. v. 24. I)e caelero nemo mihi mofestus sit : ego enim stigmata

« PoprzedniaDalej »