Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu: Działania i doświadczenia

Przednia okładka
Eugenia Rostańska, Mirosław Kisiel
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej , 2011 - 301
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

Wprowadzenie
9
Mirosław Kisiel Muzyczne inspiracje popularyzowania wartości
17
Anna Watoła Współpraca naukowodydaktyczna w Polsce i za granicą
31
Eugenia Rostańska Aktywność językowa jako cecha relacji dziecko
47
Anna Maria WaligóraHuk Kształtowanie świadomości
59
Anna Brosch Problemy dydaktycznowychowawcze w szkole
83
Magdalena Zrałek Wykorzystanie muzyki w pracy profilaktycznej
93
Grażyna Stokłosa Felicja Porada Dziecko aktywny uczestnik
105
Jolanta WalaszekLatacz Zimowa turystyka dziecięca w wieku
161
Anita Kania Gabriela Zwoźny Studenckie koło naukowe
173
Irmina BujnowskaKubisa Anna Watoła Diagnozowanie dzieci
183
Łukasz Ryba Pozycja radia na rynku mediów w kontekście funkcji
199
Grażyna Janik Kompetencje dzieci sześcioletnich w zakresie
223
Katarzyna Kluska Formy aktywności muzycznej i ich recepcja
237
Dorota Sławińska Wykorzystanie mediów dydaktycznych
253
Anna Watoła Recenzja pracy Dziecko i dorosły w rozmowie
267

Danuta Chudek Dziecko niepełnosprawne w rzeczywistości szkoły
113
Magdalena Zrałek Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego
127
Zofia Malec Jolanta WalaszekLatacz Prawidłowe i racjonalne
135
Urszula MaciołKisiel Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
145
Mirosław Kisiel Recenzja książki pt Płomyki pamięci 2010
275
Agata WoźniakKrakowian Recenzja pracy zbiorowej Doradztwo
283
Mirosława Kisiela 288 Anita Kania Gabriela Zwoźny Wizyta studyjna studentów
297
Prawa autorskie

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne