Obrazy na stronie
PDF
ePub

sita prius poenitentia publica, quae criminis atrocitati rsspondeat; ut dum ipsi sese corrigunt, abstergant etiam scandalum quod crearunt: juxta decreta sacrosancti Concilii Tridentini, nostraque in hanc rem statuta in primo, et tertio nostrcs Provinciee Concilio : nec satisfactiones has poenitentiasque publicas commutare praesumat in secretas, nisi prius at nobis speciali ad id factii potestate. Et ut liberius agat cum poenitente suo (quemadmodum tanti muneris ratio postulat), majoremque auctoritatem habeat apud eum , iis" in rebus quas illius saluti judicabit esse necessarias, non avaritiam tantum, sed et illius suspicionsm omnem a. se procul amoveat. In primis autem nec verbis, nec nutibus, aut alio signo, vel in confessions, vel etiam ratione Confessionis, pecuniam , aut aliam quamlibet rem efflagitabit: quin et palam faciet omnibus , non verbis tantum , sed etiam actibus, ab his omnibus sese vehementer abhorrere. Si quandb posnitenti presscribat ut Missas aliquot celebrandas curet, sas ns sibi aut Ecclesiaa suas, aut etiam Monasterio applicet. Idem omninb servabit, si quam satisfactionem imponat, aut propter incerta qua'-:dam debita, aut vota forte commutata, aliaque similia. Majorem etiam cautionem adhibebit, ne aut pecuniam, aut alia recipiat, quorum facienda sit restitutio, nisi forte, si celandi poenitentis necessitas urgeat: quo quidem casu, curabit diligenter, ut schedulam ab eo recipiat, cui restitutio facta fuerit, qua rsstitutam per eum summam compsrtum sit; eam_dem postea posnitenti traditurus; Sic denique in

omnibus se geret , ut ne vel minima quidem apparsat avaritiae suspicio. _

[ocr errors][ocr errors]

V.
C A N 0 N E S
ALIQUOT POENITENTIALES,

Ex Burcllardo, Iv6ne, Anselmo , aliisque collectorilms, tum vere pneczpue ex Pcenitentiali R0mano desumpti, et pro Decalogi ratione clispositi.

PRAECEPTUM I. Dominum Deum tuum atlorabis, et illi soli servies.

QU: a Fide Catholica desciscens , intimo , summoque praevaricationis suas dolore affectus ad Ecclesiam redierit, poenitentiam aget annis decem. Quo temporis spatio decurso ei communio praestari debet. . Qui cum .Tudaeo cibum sumpssrit, poenitens erit dies decem, pane et aqua victitans. Qui auguriis st divinationibus servierit, quive incantationes diabolicas fecerit, poenitens erit annos septem. Mulier incantatrix poenitentiam aget annum, vel ut alio canons cavetur, annos septem. ` Qui herbas medicinales cum incantationibus collegerit, poenitsntiam aget dies viginti. A Qui magos consuluerit, quive domum suam induxerit ,* aliquid arte magica exquirendi causa, in pceniten tia erit annos quinque. ' Qui sedes magicis cantionibus lustrat, aliudve tale admittit; et qui ei consentit, quive consulit, in poenitentia erit annos quinque. Si quis ligaturas, aut fascinationes fecerit, poenitens erit annos duos, per leg-itimas ferias.

- Si quis in codicibus, aut in tabulis, sorte ducta, res futuras requisierit , poenitens erit dies quadraginta. Respiciens furtat in astrolabio , annis duobus.

PR/ECEPTUNI II.
JV on assumes nomen Dei tui in vanum.

Quicumque sciens pejeraverit, quadraginta dies in pane et aqua; et septem sequentes annos poeniteat, et nunquam sit sine poenitentia, et nunquam in testimonium recipiatur, et post hzec communionem percipiat. _ Qui perjurium in Ecclesia fecerit, poenitentiam aget annos decem. Si quis per cupiditatsm pejeraverit , omnes res suas vendet , et pauperibus distribuet, et monasterium ingressus jugi se poenitentiae subdet. Si quis coactus, nscsssitateque aliqua impulsus , perjurium commiserit , in poenitentia erit quadragesimis tribus. Qui compsllit alium ut falsum juret, quadraginta dies in pane et aqua, et septem annos in poenitentia erit. Si quis se jursjurando obstrinxerit, ut cum aliquo litiget , nec pacem cum so reconcilist, poenitentiam aget dies quadraginta in pans et aqua, fper annum a sacra communione ssgregatus : ad charitatem verb celeriter redsat. Si quis per capillum Dei, aut per caput ejus juraverit , si semel nesciens fecerit , poenitens aqua et pane septem dies victitet: si secundo, ac tsrtib monitus, idem fecerit, dies quindecim. Si per coelum, aut per aliam aliquam creaturam , dies item quindecim. Si quis blasphemat , tamdiu poenitens erit , quamdiu imposnitsns permansit. ~ Si quis Deum , vel beatam Mariam Virginem , vel aliquem Sanctum publice blasphemaverit: pro foribus Ecclesiae diebus Dominicis septem in manifesto , dum Missarum solemnia aguntur, stet, ultimoqus ex illis die sine pallio, et calceamentis, ligatus corrigia circa collum , septemque praecsden

tibus feriis sextis in pane et aqua jejunst, Ecclesiam nullo modo tunc ingressurus : singulis item septem illis diebus Dominicis, tres, aut duos , aut unum pauperem pascat , si potest, alioquin alia poenitentia afficiatur: recusans Ecclssiae ingressu interdicatur, in obitu Ecclesiastica sepultura careat. Dives at Magistratu mulctetur poena solidorum quadraginta , alioqui triginta, seu viginti. De hoc detestabili peccato extat sanctio Leonis dscimi, Pontificis, in Concilio Lateranensi, sessions none.

PRASCEPTUM III.

' Salzlzata sanctyices.

- Qui opus aliquod servile die Dominico, Festove fecerit , poenitentiam aget tres diss in pans et aqua. Qui die Dominico opus tsrrenum fecerit, qui navigaverit aut equitarit, dies septem poenitentiam aget. Si quis ante Ecclesias, vel dis Festo, saltationss, quas ballationss vocant, fecerit, emendationem pollicitus, poenitentiam aget annis tribus. In Greeco codice, Clericus deponatur, laicus excommunicetur. Si quis pransus Misses interfusrit, poenitens erit dies tres in pane et aqua. ' Si quis sacram Communionem sumpserit post aliquam , vel minimam dsgustationsm, poenitentiam aget diss dscsm in pane et aqua. Si quis in Ecclesia confabuletur, cum diviua fiunt, posnitens erit dies decem in pans st aqua. Si quis jejunia indicta violarit, poenitentiam aget dies viginti in pane et aqua. In Quadragesima , carne sine inevitabili necessitate vescens in Pascha non communicet, ac praetsrea a earns abstineat. Qui in Quadragesima jejunium violaverit, pro uno die poenitentiam aget dies septem. Si quis jejunium quatuor temporum non custodierit, poenitens erit dies quadraginta. in pane et aqua. Qui

Qui neglexerit in quatuor his solsmnitatibus, dis Cosnaa Domini, in Pascha, Pentecoste, et_in l\latali.Domini sacram communionem sumers, aget poenitentiam in pane et aqua dies viginti PR]ECEPTUl\I IV.

Haeeas in honors parentes.

QU: parentibus maledixerit, quadraginta dies poenitens si: in pane et aqua. Qui parentes injuria affecerit, tres annos; Qui percusssrit, annos septem. ' Qui .expulerit, tamdiu poenitens, quamdiu in impietaté psrmanserit. Si quis contra Episcopum, Pastorem, et Patrem suum insurrexerit, uno in loco, Monasteriovs poenitentiam aget omnibus diebus vitas sum. Addit Gratianus, ut in primis omnia bona ej us proscriptions publicentur, deinde in uno monasterio, etc. Bzidem poenitentia afficiatur, qui contra Presbyterum; Si quis in eo conspiraverit, ut Episcopi doctrinam, vel prazcepta irrideat, vel subsannst, aget in pans et aqua poenitentiam dies quadraginta. Qua poenitentia etiam afficiatur, si quis ita conspiraverit, ut ejus ministrorum preecepta contsmnat. ~ 'Si quis item Presbytsri, Parochive sui pracepta irriserit, poenitens item erit dies quadraginta in pans et aqua.

PRECEPTUM V.

1Von Occides.

Qui Presbyterum occiderit, poenitentiam aget annos duodecim; I Qui vel ipse, vsl de ejus consilio, aliquem Ecclesiastici ordinis hominem, aut Psalmistam , Ostiarium, aut Lsctorem, aut Exorcistam, aut Acoluthum, aut Subdiaconum, aut Diaconum, aut Prssbytsrum , per singulos Ordines sing

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »