Obrazy na stronie
PDF

nem dierum. Per Christum Ddminum nostrum. Amen.

Benedicat vos Pater, et Filius gg, et Spiritus

sanctus. nl. Amen.

His peractis, Parochus aspergat aqud benedictd Sponsum et Sponsam, ac thalamum, omnesque circumstantes j et discedat.

CONTRA IMPEDIENTES USUM

MATRIMONII PER LIGATURAS ET SORTILEGIA.

iSi accidat, ut Conjuges maleficio aliquo et sortilegio impediti, opus Matrimoniiperficere non possint, superstiliosas- co3- remonias et orationes super se adhiberi non patientur.

Requisitus autem ab eis Parochus, quo sit utendum remedio, consuletut facto priiis diligenti peccatorum examine ,Deo reconcilienturper Sacramentum Pcenitentiai j Deinde celebratd Missd de Spiritu sancto jieri ubi poterit, has quce sequuntur Preces et Orationes Parochus, aut alius Sacerdos de ejus licentia in loco Ecclesice secreto,et nonpublice, superpelliceo, vel albd, et stold indutus, dicet:

f. Adjutorium nostrum in ndmine Domini,

vl. Qui fecit ccelum et terram.

f. Salvos fac servos luos,

itf. Deus meus, sperantes in te.

ir. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto,

vl. Et de Sion tuere eos.

ir. Nihil proficiat inimicus in eis;

Itf. Et Filius iniquitatis non apponat nocere eis.

f. Esto eis, Domine, turris fortitiidinis - ^. A facie inimici.

f. Ddmine, exaudi oratidnem meam,

itf. Et clamor meus ad te veniat. . . ..

•jr. Ddminus vobiscum,

g. Et cmn spiritu tuo.

Oremus.

Deus , qui per Angelum tuum Raphaelem, deemd

nium a Tobia et Sara ejus uxdre compescuisti; te

supplices deprecamur, ut hos Cdnjuges famulos tuos

ab omni Satanae ligamento, et maleficio liberare

digneris. Per Christum Ddminum nostrum. Itf. Amen.

Deinde super Virum et Mulierem seorsim, dicet sequens Evangelium, impositd extremitate stolce capiti utriusque.

ir. Ddminus vobiscum, B?. Et cum spiritu tuo* f. Sequentia Sancti Evangelii secunuum L ucam; vj.. Gloria tibi, Ddmine.

Cap. 6.

In illo témpore: Descendens Jesus de Monte, stetit in loco campestri, et turba Discipulorum ejus, et multitiido copidsa plebis ab omni Judsea et Jerusalem, et Maritima, et Tyri et Siddnis, qui venerant ut audirent eum, et sanarentur a langudribus suis. Et qui vexabantur a spiritibus immundis, curabantur. Et omnis turba quaerebat eum tangere, quia virtus de illo exibat, et sanabat omnes. Bj. Laus tibi, Christe.

Finito Evangelio, utrique stolam prcebeat osculandam :JEt statim subjungat:

jr, Dominus vobiscum, itf. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Domine Jesu-Christe, qui Matrimonium ab initio in oflicium naturae institutum, pro nobis homo factus ad SaCramenti dignitatem evexisti, "ruaque praesentia ac miraculorum tuorum primitiis dignanter illustrasti: respice, quassumus, super hosfamulos tuos, et in eis benedictiidnem jj^ tuam adimple; ut expulsis omnibus Satanse machinamentis, libere uti possint Matrimonio suo, ad generandam et fovendam prolem,in qua benedicatur nomen sanctum tuum in secula seculorum. vl. Amen.

Post hcec asperget illos aqud benedictd.

Optimum etiam adversiis hcec et alia maleficia remedium est frequens Pcenitentice et Eucharistice usus, totius anteactce vitce accurata confessio, aquce benedictce aspersio et asservatio continua, prcediclarum precum vel similium (modb sint ab Ecclesid probatce) assidua et humilis ejfusio, jejuniorum, etiam prceterprcecepta, devota,non superstitiosa observatio. Denique, si his peractis, maleficium nihilominus perseveret, Illustrissimum D. D. Episcopum, seu Vicarios ejus poterunt convenire, Ut deinceps quid facto sit opus, prudenter et mature judicetur. REGULAE

[graphic]

GENERALES DE BENEDICTIONIBUS.

'* *

Jsj"osse debet Sacerdos, quarum rerum Benedictiones ad ipsum, et quae ad Episcopum suo jurepertineant rn&.majoris dignitatis munera temerd aut imperitd unquam usurpet proprid auctoritate.

Ided hic utraeque suis capitibus distinctae sunt: etpriore quidem locopositae quae d SacerdoteJieripossunt: secundo verd, quae ab Episcopo tantum, vel ab eo qui legitimam ad hoc et specialem potestatem habeat. *

Sciat Sacerdos non licere sibi ullis aliis Benedictionibus Utij quam iis quae, in hoc Rituali, vel in Missali praescribuntur: aut iis, quovis praetextu, alienas caeremonias, aut Preces adjungere.

Caveaty ne Benedictionis causdponat, velab aliis apponi sinat aliquid indecens Super Altare: sed quod ejusmodi est, ponatur super mensam commodo loco paratam, vel sallem a Ministro porrigatur in vase honesto, seu linteo mundo ad Benedictionem.

Caveat etiam, ne quid temere benedicat ad pravos aut superstitiosos usus r* atque ided, quandd res postulabit, ojferentium animum et conditionem diligenter exploret.

In omni Benedictione extra Missam, Sacerdos saltem superpelliceo et stold, pro ratione temporis, utatur, nisi aliter in Missali notetur.

Cum aliquid benedicturus est, habcat Ministrum cum vaseaquaebenedictae etaspergillo, et cum hoc Rituali libro, seu Missali. Stando semper benedicat, et aperto capite7 et accenso saltem uno Cereo.

Inprincipio cujusque Benedictionis dicat:

f. Adjutorium nostrum in ndmine Domini,

itf. Qui fecit ccelum et terram.

f. Ddminus vobiscum,

itf. Et cum spiritu tuo. Nisi aliter notetur.

Deinde dicat Orationem propriam, unam, vel plures, prout suo loco notatum fuerit.

Postea rem aspergat aqud benedictd, nihil dicendo.

ORDO AD FACIENDAM

AQUAM BENEDICTAM.

D Iebus Dominicis, et quandocumque opusfuerit, pra>paratis Sale, Aqud mundd benedicendd in Ecclesia, et saltent itno cereo accenso, Sacerdos celebraturus Missam, vel alius ad hoc depulatus, superpelliceo, vel albd indutus, cum stola circa collum, stans in loco consueto primd producit super se signumcrucis etelevando manumsupra Sal,dicit:

f. Adjutorium nostrum in nomine IDomini,

si. Qui fecit ccelum et terram.

f, Sit nomen Ddmini benedictum,

vl. Ex hoc, nunc, et usque in seculum.

Exorcizo te, creatiira Salis, per De um vivum, per De )^( um verum, per De um sanctum, per Deum qui te per Eliseum Prophétam in aquam mitti jussit ut sanaretur sterilitas aquae : ut efficiaris Sal exorcizatum in saliitem credentium: ut sis dmnibus te sumentibus sanitas animae et corporis: et effugiat

« PoprzedniaDalej »