Obrazy na stronie
PDF

sus Christus ad suam sanctam gratiam et benedictidnem, fontémque Baptismatis dono suaepietatis vocare dignatus est, ut fiat ejus templum per aquam regeneratidnis in remissidnem omnium Deccatorum, in ndmine ejusdem Ddmini nostri Jesu Christi, qui ventiirus est judicare vivos et mdrtuos, et saeculum per ignem. Bj. Amen.

Tunc Parochus mittat de saliva oris sui, quam pollice dexterce mantis accipiet, in dexteram et sinistram aurem infantis,

dicens: Ephphéta, quod est, Adaperire. Deinde in nares,

dicendo: lnodoremsuavitatis. Tu autem effugare, dia

Lole, appropinquabit enim judicium Dei.

Absterso decenter pollice, sumat infantem per pannos, et introducat in Ecclesiam, dicendo: Ingredere inTemplum Dei, ut habeas partem cum Christo, in vitam aeternam. Rj. Amen.

Ciim fuerint Ecclesiam ingressi, dicat Parochus, Pater noster, Ave Maria, Credo in Deum. Injungatque Patrino et Matrinai ut pariter dicant, rtd hoc ut infans gratiam Baptismi suscipiat et conservet.

Interim praiparetur infans, et denudetur usque ad scapulas. Deinde Patrinus et Matrina accipiant illum, teneantque supra piscinam fontibus adhcerentem.

Tum Parochus infantem nominatim interroget, Patrinusque et Matrina pro eo respondeant, ut sequitur:

Par.N. AbreniintiasSatanae? Le Pret. Renoncez - vous k

Satan?

Abreniintio. Jy renonce.

Par. Et 6mnibus operibus Le Pret. Renoncez - vous a ejus? toutes ses ceuvres?

Abreniintio. J'y renonce.

Le Prét. Renoncez-vous a toutes ses om es? P P , 2,1. J`y renonce.

Le Prét. Croyez-vous en Dieu le Pere tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ? ‘ nl." Ty crois. ' Le Pr-Et. Croyez-vous aussi en Jesus - Christ son F ils unique notre Seigueur, qui est né et a sou ffert ? i nl. J 'y crois. ' Le Prét. Croyez-vous au Sain tEsprit, at la sainte Eglise Catholique , la communion des Saints, la remission des péchés, la resurrection de la chair , et la vie eternelle apres la mort?

[ocr errors]

Par. Et omnibus pompis ej us? 1tl.Abrenuntio.

Tunc Parochus cum bacillo oleo Catechumenorum intincto

limat infantem in pectore et inter scapulas in modum Crucis Q

dicens :

Et ego linio te oleo salutis in péctore E, et inter scapulas HQ, in Christo Jesu Domino nostro. Unctionibus absterszlg stupd vel re simzli, Parochus (leponat .stolam violaceam; sumptdque alta stold coloris albi, baptizan

dum expresso nomine interroget, Patrzno .et Matrz'n¢i pro eo

respondentibus in hunc modum :

Par. .lV. Credis in Deum Patrem omni potentem Creatorem eoeli etterra ? ul. Credo. '- Par. Credis et in Jesum Christum Filium ej us unicum Dominum nostrum , natum et passum ? ~ gl. Credo. - ' Par. Credis et in Spiritum sanctum, _sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum , carnis resurrectionem , vitam aternam post mortem ? 11,2. Credo. _ Par. Vis baptizati?

P1. Volo.

Tunc .fi constet infantem non fuisse baptizatum , Patrino et Matrind ipsum tenentibus, Parochus urceolo, seu alio quo

piam vasculo ad eum usum parato, accipit aquam de Fonte Jiaptismali, quem mojc operculo suo recludit, et continud actione de edfundit super caput infantis paululiim inclinati ad eam excipiendam, et simul fundendo, verba jormoe semel tantiim pronunciat, distincte et attente dicens:

Et ego baptizo te in nomine Patris gg, et Filii {Sg, et Spiritus sancti Amen.

Ita ut ipsd effusione aquai terfaciat signum Crucis super caput baptizandi: primo, cum dicit, In nomine Patris: secund6, cum dicit, et Fllii : tertid, ciim dicit, et Spiritus sancti, Amen.

Siverb probabiliter dubitatur an infans fuerit baptizatus, fundet quidem Parochus aquam eo modo quo supra sed utetur in baptizando hac formd:

Si non es baptizatus, ego te baptizo in nomine Patris gg, et Filii gg, et Spiritus sancti , Amen.

Deinde bacillo Chrismate intincto ungit infantem in vertice capitis, in modum Crucis , dicens:

Deus ommpotens, Pater Domini nostri Jesu Christi, qui te regeneravit ex aqua et Spiritu sancto, quique dedittibi remissidnem dmnium peccatorum tuorum, ipse te liniat Chrismate saliitis jjg, in eodem Christo Jesu Domino nostro. B^. Amen.

Tum abstergit locum inunctum, et imppnit capiti infantis linteolum Chrismale loco vestis alboe, dicens:

N. Accipe vestem candidam, sanctam et immacu

latam, quam perferas ante tribiinal Domini nostri

Jesu Christi, ut habeas vitam aeternam. Amen.

Deinde infans pannis involvatur, et interim Parochus solus lavet manus. Post hcec deferatur infans ad Altare majus, ubi Parochus cereum accensum ad dearteram ipsius apponet a Pa~

trino et Matrind tenendum, dicens:

JY. Accipe lampadem ardentem, et irreprehensi

bilis custodi Baptismum tuum: ut cum venerit Domi

nus tuus ad nuptias, possis ei occiirrere una cum

omnibus Sanctis in aula ccelesti, et vivas in saecula

sa3Culorum, Amen.

Quibus expletis, Parochus impositd extremitate stolai supef caput infantis, dicet, signans se signaculo sanctce Crucis in fronte, ore etpectore:

f. Dominus vobiscum; v}. Et cum spiritu tuo,

f. Initium sancti Evangelii secundiim Joannem. vl. Gloria tibi, Domine.

In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum: Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, anod factum est. In ipso vita erat,et vita erat lu* hdminum: et lux in tenebris lucet, et tenebrse eam non comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine, Eratlux vera, (jua3 illuminat omnem hdminem venientem in hunc mundum. Inmundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. ln propria venit, et suj eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eumdediteis potestatemfilios Dei fieri ,his qui credunt in ndmine ejus: qui non ex sangumibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. ET VER8UM CARO FACTUM EST, et habitavit in nobis: et vidimus gtoriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenumteratiae et veritatis. vl. Deo gratias. ^

Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta,

jr. Sit nomen Domini benedictum!

tf. Ex hoc nunc et usque in saeculum.

Oremus. «

Pt # Rotector in te sperantium Deyjs, sine quo nihil

est validum, nihil sanctum, multiplica super nos misericdrdiam tuam: ut, te rectore, te duce, sictranseamus per bona temporalia, ut non amittamus seterna. Per Christum Dominum nostrum. itf. Amen.

Parochus stolam infanti det osculandam. Deiude ipsum benedicat, dicens;

■s

Jllluminet te Pater, illuminet te Filius, illuminet te Spiritus sanctus, in ndmine ejusdem sanctissimae et individuae Trinitatis, Patris, et Filii Jjg, et Spiritus sancti. itf. Amen.

Antequam infans ex Eeclesid asportetur, Parochus Baptismum referet in Libros de quibus supra dictum est in Regulis. Deinde Susceptores admonebit esse sui officii providere, ut infans, pro quo Deo et Ecclesiai fidem dederunt, ciim idoned fuerit cetate, recte infide et Religione Catholicd instituatur ,firmiterque in ed usque ad extremum vitce spiritum perse\>erete

D

« PoprzedniaDalej »