Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

REG. I. Monas gignit monadem, et in se suum re-
fieclit ardorem:

621

REG. V.

el omega.

REG. IV. In Patre unitas, in Filio æqualitas, in Spiri-
(u sancto unitatis æqualitatisque connexio.
625
Sola monas est alpha et omega sine alpha
625
REG VI. Omne limitatum alpha et omega aut est ho
uum ab alpha. aut est bonum ab alpha et omega. 626
REG. VII
Deus est spæra (sic) intelligibilis, cuius
centrum ubique, circumferentia nusquam.
627
REG. VIII - Deus est cui quidlibet quod est, est esse
omne quod est.
627
REG IX · Quidquid est in Deo, Deus est.
628
REG. I.
Omnis prædicatio de Creatore facta, copula-
La est et conjuncta.

628

[ocr errors]

REG. XXII. - Omni theologica prædicatione ostenditur
Deus esse quid, vel ad quid.

-

REG. XXIU. - Omnis terminus, qui de Deo dicitur se-
cundum subs antiam, de tribus personis dicitur singilla
tim, et in singulari numero; et de tribus in summa, et
in singulari numero.
651

REG. XXIV. Nullum nomen substantivum voce et
significatione, vel voce tantum, pertinens ad essentiam
de tribus personis dicitur in summa, et in plurali nume-
ro, sed in singulari (antum.

[ocr errors]

639

REG XXV. Omne nomen adjectivum, adjective reten-
tum, ad essentiam pertinens, de tribus personis dicitur
in summa, el in plurali numero.
632
REG. XXVI. Omnis translatio in divinis, nominis est,
et non rei.
633
REG. XXVII. Omne nomen, vel pronomen distincti-
vum, in masculino, vel feminino nomini personali adjun.
clum, pertinet ad personam, in neutro vero ad essentiam.
634
REG. XXVIII. Nullum nomen, vel pronomen partiti-
vum convenienter adjungitur nomini essentiali. 655
REG. XXIX. Quotiescunque dictio exclusiva adjung!-
tur nomini essentiali, nomen potius facit in genus rei,
quam in rem generis: nec est pro quo fiat suppositio,
sed indeterminale fit sermo de aliquo.
635
REG XXX. Omne nomen essentiale, aut est quasi
mathematicum, aut est quasi concretivum.
635
REG. XXXI. Omue nomen mathematicum minus im-
proprie dicitur de Deo, quam concretivum.
636
REG. XXXII. Omne nomen, quod de Deo dicitur,
aut est essentiale, aut coessentiale, aut personale, aut
compersonale, aut partim personale, partim essentiale.

[ocr errors]

-

-

636

REG XXXIII.--Nullum nomen privationis, vel obnoxie-
Latis, vel violentiæ designativum cadit in Deum 637
REG. XXXIV. - Omnis sermo theologicus debet catho-
licus esse, generalis, usitatus, ab intellecto non dissonys,
rei, de qua loquimur, consonus.
637
REG. XXXV.. Nomina substantiva minus improprie
dicuntur de Deo, quam adjectiva.
637
REG. XXXVI. Quotiescunque per pronomen demon-
strativum de Deo fit sermo, cadit a demonstratione. 638
REG. XXXVII. Verba per majorem improprietatem
dicuntur de Deo, quam nomina, vel pronomina. 639
REG. XXXVIIL Nullum nomen in divinis est nota
ejus quod de altero dicitur, vel quod alterum, sed potius
639
ejus quod idipsum est.
REG. XXXIX. Nullum verbum minus improprie di-
610
citur de Deo, quam hoc verbum est.
REG. XL. Omne verbum præsentis temporis minus
improprie dicitur de Deo, quam præteriti, vel futuri. 640
REG XLI. Omne adverbium locale dictum de Deo
prædicat immensitatem divinam, sive quamdam collatio-
nem Creatoris ad creaturas, secundum quam Creator in
creaturis tanquam causa efficiens in suis effectibus esse
610
dicitur.

-

[ocr errors]

REG. XLII. Localibus circumlocutionibus de Deo
prædicatur aut immensitas divina, aut collatio, aut unio.
610

REG, XLIII. Adverbia temporalia de Deo dicta præ-

--

dicant æternitatem.

640
REG. XLIV. Adverbia similitudinis de Deo dicta, aut
essentiæ veritatem, aut improprietatem, aut adjunctionem
630
significant.

REG. XLV. Hæc præpositio. in, in divinis aliquando
notat essentiæ Mentitatem, et personæ pluralitatem ; a i-
quando quasi diversitatem ; aliquando æternam prædira-

Pisces marini recensentur, eorumque natura breviter
describitur, 285. Pisces fluviatiles specificantur, eorum-
que natura describitur, 286.

Planctus. Libri De planctu Naturæ præfatio ad lectorem
de novo addita, 279.

Planetæ septem sub totidem gemmarum typo descri-
buntur, 284. Planetarum naturæ et influentiæ, 336. Pla-
netarum orbes et motus, 356.

Plato Genesim legit, 104. Plato cognovit Deum creasse
omnia, 206.

Pœnæ corporales in diversos criminosos decernuntar,
320. Pœnarum futuri sæculi gravitas, 162. Puenæ inferna-
les æternæ, 156. Poenis juste cruciantur mali, 162.

Poenitentia. Vide Satisfactio. Hæc exhortatio duo habet
themata Fucite fructus dignos pœnitentiæ. -(Matth. m.)
Poenitentiam agite, appropinquabil enim regnum cœlo-
rum, 99. Pœnitentiæ origo, 99. Poenitentiæ fructus,
177, 99. Requisita ad veram prenitentiam, 342. Pœniten-
tia duplex, transiens et perseverans, 99. Pœnitentia non
procrastinanda, 430. Penitentia dicitur pants subcineri-
cius, 129. Pœnitentiæ varie acceptiones, 191. Pœniten-
tia interior, ibid. Pœnitentia exterior, ibid. Poenitentia
civilis, 192. Pœnitentia solemnis, ibid. Pœnitentia priva-
ta, ibid. Pœnitentia ecclesiastica, ibid. Pœnitentiæ sacra-
mentum. Ad sacramentum pœnitentia exhortatio habetur,
99, 124. Pœnitentia quid sit, 177, 259. Poenitentiæ exor-
dium, 99. Pœnitentiæ sacramentum tria requirit, contri-
tionem, confessionem, satisfactionem, 177. Pœnitentia
fructus, 99, 177. Pœnitentiæ eficacia, 241, 242. Pœni-
tentie sacramentum impugnant hæretici, 258. Refutantur,
239. Pænitentiam ex toto rejiciunt alii hæretici, 211. Re-
fellantur, ibid. Pœnitentiam posse iterari demonstratur,
239, 240. Pœnitentia est causa sine qua non remissiones
peccatorum, 241. Pœnitentia. Vide Satisfactio et Carena,
Poenitentiarum diversitas pro eodem peccato, 193. Pœni-
tentiæ quales injungi debeant infirmais, ibid. Poenitentiæ
confitentium sunt arbitrariæ confessariis, ibid. Pœniten-
tiæ pars est erubescentia, 194. Poenitentiæ olim muito
rigidiores injungebantur quam modo, 190. Districtionis
ratio, ibid. Poenitentia septennis olim erat communis, 193.
Pænitentiæ modo temperandæ, 190. Poenitenti acquie-
scendum in pœnitentia injunctione, 124, 190. Pœnitentia
spiritualis commutari potest in temporalem, 266. Pœni-
tere oportet per totam vitam, 178, 239.

Pænitentialis libri præfatio eidem de novo addit, 181,

182.

Poetarum scripta figmentis plena sunt, 296. Mystice
exposita utilia sunt, ibid.

Polus B. Mariam designat, 121.

Poma mysticæ dicuntur sacræ Scripturæ intellect., 44.
Pomæ convallis fructus sunt humilitatis, 38. Pomorum
odore quidam pascuntur, 246.

Potus tam in vitro quam in auto sapit, 429.
Prædestinationis causas rimatur prudentia, 382.
Prædicatio. Vide. Concio. De prædicatoria arte liber
incipit, 51. Prædicatio quid sit, 53. Prædicatio quomodo
differat a doctrina, prophetia, et concionatione, ibid. Præ-
dicationis tres sunt species, 54. Prædicationis bonæ con-
ditiones, ibid. In prædicatione plura sunt cavenda, 53. Præ-
dicatio accommodanda auditoribus, 54, 107. In prædica-
tionibus, quales adhibendæ auctoritates, ibid. Prædicatio
quibus proponenda sit, 107. Prædicatio prælatos decet,
106. Prædicationis officium nemo sibi usurpare debet,
259.

Prædicator debet esse prudens, doctus et discretus,
106. Prædicator opere implere debet quod alios docet,
116. Prædicatores debent mitti a superioribus, vel a Deo,
258. Prædicatores non debere operare manibus, docent
Waldenses, 274. Refelluntur, 275. Prædicatores possunt
necessaria accipere ab auditoribus, ibid. Prædicatores
vani per concubinas figurantur, 36

Prælatus debet esse forma gregis, 119. Prælatus debet
esse speculum, ibid. Prælatus debet habere tria genera
unguentorum, 119. Prælatorum ubera quibus subditos pas-
cant, 119. Prælatorum superfluitates carpuntur, 305. Præ
Jatis bonis duntaxat obediendum, volunt Waldenses, 202.
Refelluntur, ibid. Prælatis semper obediendum, nisi in
fide erraverint, 262. Prælatorum sententia semper ti-
menda et tenenda, 261.

Præmia laboribus comparata, gratiora sunt, 291.
Præstigium, quid sit, 245.

Príncipes et judices. Exhortationem ad principes, 110,
sub bec themale : Diligile justitiam, qui judicatis terram.
(Sap. 1.) Principes sub Deo se humiliare debent. Princi-
pum et regum paricula, 111. Principes mundi Mariam
honorant, 25.

Principia duo rerum omnium statuta. Albigenses hæ-
retici, 203. Idem probare conantur auctoritatibus ei ra-

PATROL. CCX.

tionibus, ibid. et 204. Refellantur, solvunturque eorum ar-
gumenta, 204 et seq. Principits instandum, 432.
Promittere non debes quod non potes præstare, 423.
Prophetiæ descriptio, 53.

Propitiatorium dicitur divina majestas, 149.

Prosperitas et adversitas sunt filie fortunæ, 398. Pró-
speritatis instabilitas, 72. Prosperitas oppugnat hominem,
414.

Proximi querela de homine, 62.

Prudentia Exhortationi huic duo assignantur themata,
87. Estole prudentes sicut serpentes, et simplices sicut co-
lumba. (Matth. x.) Beatus vir qui in sapientia morabitur.
Prudentiæ descriptio, 87. Prudentiæ effectus, ibid. Pru-
dentiæ dona, 393. Prudentia omnes virtutes ordinat, 87.
Prudentia regina est virtutum cardinalium, 89. Pru-
dentia neminem fallit, ibid Prudentia ministris Eccle-
siæ necessaria, 129. Prudentia seipsam aliis impertiendo
magis augetur, 310. Prudentia imprudentiam devincit.
Prudentiæ pulchritudo sub typo Virginis describitur, 328.
Prudentiæ vestimenta, 329. Prudentia trutinam in ma-
nu gerit, ibid. Prudentiæ trulina omnia_trutinantur, 325.
Prudentia aliter vocatur Phronesis, 337, 340. Prudentia
naturæ astipulatur, 329. Prudentia humana non capit ea
quæ Dei sunt, 331. Prudentia a virtutum concilio desti-
natur ad Deum, 336. Prudentia verbis concordiæ inducta,
legationem assumit ad Deum, 504. Prudentia cedit ratio-
ni, 331. Prudentiæ currum ædificant septem artes libera-
les, 340. Prudentiæ in cœlum tendenti, conceduntur
quinque equi, id est quinque sensus exteriores,357. Pro-
dentiæ auriga est ratio, 560. Prudentia currum ascendit
moniturationis, 361. Prudentia acrem penetrando, ejus na-
turam scrutatur, ibid. Prudentia considerat Spiritus in aere
vagantes, ibid. Item, casus dæmonum et Luciferi miseriam,
362. Prudentia Theologiæ ducatum requirit, 370. Prudentia
occurrit Fides, 381. Prudentia comitata Fide et Theologia,
cœlestia loca ingreditur, 382. Equos jubetur relinquere, ex-
cepto, 2,571. Oculos armiat speculo, contemplatura coelestia,
582. Prudentia cœlorum secreta rimatur, 336. Prudentie
languenti datur polio cœlestis, 380. Prudentia varia Dei,
judicia perpendit, 382. Alia item cœli empyrei mirabilia,
383. Prudentia Deum alloquitur cum omni humilitate,
384. Conqueritur mundum totum in maligno positum, ibid.
Voti compos revertitur cui occurrit ratio, 387.
Pudicitiæ et modestiæ dona, 391.

Puer excrescit in virum, 423.

Pugna. Vide Conflictus. Pugna virtutum et vitiorum ele-
ganter describitur, 407.

Pulchritudo interior B. Mariæ, 24. Pulchritudo B. Ma-
riæ exterior et interior, 22. Pulchritudinis humanæ vani-
tas, 116. Pulchritudo corporis, luxuriæ fomes, 155. Item
fomentum superbiæ, ibid.

Puritas mentis, 179. Puritas cordis et corporis servan
dæ, 163. Puritas cordis in tribus consistit, 167. Puritas
etiam actionis triplex, 166. Puritas quoqué sermonis tri-
plex est, 166.

Pythagoræ error, 210.

Q

Quadragenarius numerus quare deputatus jejunio, 123.
Quatriduani mortui resuscitatio, 130.

Quadriga Aminadab, Christi principales sunt virtutes
in Incarnatione exhibitæ, 38.

R

Ratio mentis est oculus, 331. Ratio mensura est boni,
335. Ratio se speculatur tribus speculis, 332. Ratio fidei
se submittere debet, 381. Rationi cedit prudentia, 531.
Ratio senior est prudentia, 332. Rationis efficacia et effec-
tus, 290. Rationis dona, 592. Rationis et fidei assensas
differentia, 232. Rationi fortuna nocere non potest, 157.
Ratio assistit Fortunæ, 401. Ratio non sinit dari divitias
nisi mensurate, ibid., 401. Ratio debellat stimulum carnis,
413. Ratio hominem perfectum in terris optat, 535. Ra-
tionis discursus, 332. Rationis discursus alius, 334. Ratio
coram Natura se humiliat, ibid. Consilium Naturæ appro-
bat, 335. Ratio auriga est Prudentiæ et Sapientiæ, 360.
Ratio quinque equos jungit currui Prudentiæ, 357, 360.
Rationis monita, Prudentia currum ascendit, 361.
Reclinatorium Christi, anima ejus est, 21.
Rectitudo affectus in quo consistat, 179.

Rectores Ecclesiæ, illam inter fluctus sæculi regere de-
bent, 165. Rectores et ministri Ecclesiæ debent esse pru-
dentes. 129. Rectores Ecclesiæ ad studia admonentur,
126. Rectores auctoritatem conservare debent, 161
Regi non debent omnes uno modo, 428.
Reginæ sunt doctores Ecclesiæ, 36.
Regiones umbræ mortis, 145.

33

Regnum virtutum, ejusque felicitas describitur, 415.
Ibidem perpetua lux est, ibid.

Begum et principum pericula, 111.

Reipublicae speciem gerit homo, 291. In hac republica
imperat sapientia, ibid. Reipublicæ comparatur mundus,
291.

Religio et religiosi. Vide Clanstrales.

Religiosi de quibus admoneri debent, 108. In religiosis
debet esse triplex unitas, 111. Religiosis necessaria est
unitas charitatis, 112. Religiosorum unitas cum prælato,
ibid. Religiosorum unitas inter se, 112. Religiosi volunta-
tem propriam abnegare debent, 112. Religiosi confessio-
nes sæcularium audire non debent, 194. Religiosorum
proprietas damnatur, 112. Religiosorum vanitas in vestitu
carpitur. 111. Eorumdem alii excessus taxantur, 112.

Remedia generalia et specialia, contra omnia capitalia
vitia, insigni carmine describuntur, 311. Remedia contra
superbiam, 512. Remedia contra avaritiam, 312. Remedia
contra gulam, 311. Remedia contra libidinem, 311. Reme-
dia contra oculorum evagationem, ibid.

Rerum substantia simul creata est, sed non species
formæ, 160.

Responsio mollis frangit iras, 422.

Resurrectio mortuorum astruitur, 217, 219. Eamdem ne-
gant hæretici, ob rationes relatas, 218. Solutio dictarum
rationum, 218. Resurrectionis hora B. Mariæ, incerta,
20.

Resuscitati tempore passionis Christi, cum ec ascende-
rant in cœlum, 213.

Resuscitatio quatriduani mortui mystice exponitur,

130.

Reus impoenitens quomodo tractandus confessario,
188.

Rhetorica sub typo Virginis describitur, 547, 348. Rhe-
torica tubam gerit in dextera, et cornu in sinistra, 348.
Rhetorica officium, et usus, ibid. Rhetoricæ dona, 304.
Rhetoricæ orationis partes, 348. De rhetorica optime me-
ritus est Cicero, 349. Rhetoricæ auctores præcipui, ibid.
Rhetorica temonem in curru Prudentiæ ornat gemmis el
argento, 550. Axi quoque varios flores insculpit, ibid.
Rhythmus de Incarnatione Domini, 418.
Risus laudabilis, 391. Risus malus, ibid.
Roris expositio triplex, 131, Ros gratiæ cœlestis,

[ocr errors]

Sacerdotalis ordinis dignitas, 263.

29.

Sacerdos. Ad sacerdotes exhortatio habetur egre-
gia, 113, super themate sequenti: Vos estis sul ter-
ra, quod si sal infatuatum fuerit, in quo, sulietur.
(Matth. v.) Sacerdotes sunt spirituales medici, 83. Sa-
cerdotes sali comparantur, 113. Sacerdotes sali infa-
luato quando comparari possint, ibid. Sacerdotes mi-
nistri sunt pœnitentiæ, 264. Sacerdotum potestas ligandi
et solvendi, 153. Sacerdotes quomodo ad pœnitentiam in-
ducere debent subditos suos. Sacerdoti confitendum et non
lafco, cum fieri potest, 264. Sacerdotem habere non va-
lentium Deus corda exaudit, 263. Sacerdotum vita nemi-
nem lædere debet, 264. Sacerdotes etiam mali valide li-
gant, licet indigne, 262. Sacerdos celebrans in peccato
mortali, peccat, missa tamen prodest et a quo celebratur,
266. Sacerdotis mali benedictio, quomodo censeatur a
Deo maledicti, 262. Sacerdotum negligentia arguitur, 113.
Sacerdotum avaritia culpatur, ibid., 153. Sacerdotum am-
belio, ignorantia et impra vita taxantur, 183. Sacerdotum
vitam carpere pergit, ibid., 184. Sacerdotum quidam sunt
blesi, alii tacituroi, ali muti, 183. Sacerdotes exhortatur
auctor ad vitæ emendationem, 185. Sacerdotes compa-
rantar pueris, 181.

Sacramenti definitio, 123. Sacramentorum figuræ variæ,
ibid. Sacramenta vocantur vasa gratiæ, ibid. Ad sacramen-
tum pœnitentiæ, exhortatio habetur, 121. 99. Sacramen-
torum vis non dependet a bonitate ministri, 267.
Sæculi futuri solemnites, 127.

Sali comparantur sacerdotes, 113. Sal tripliciter infa-
tuatur, ibid.

Salomon Christi typus est, 20. Salomonis lectulus B.
Mariam designat, ibid. Lectulum hunc virtutes ambiunt,
21.

[blocks in formation]

tiones unde efficaciam suam, ibid. Sanctorum orationes.
Vide Oratio. Sanctificati in utero fuerunt aliqui, 159.
Sanir mons, mystice exponitur, 25.
Sapiens quis vere sit, 33.

Sapientia laus, 306. Sapientia reperitur multiplex,
65 Sapientia desursum, ibid. Sapientia sursum, ibid.
Sapientiæ domus est Ecclesia, ibid. Item anima justi,
166. Sapientia annulus est aureus, 148. Sapientia est
scientia, divitiæ sunt animi, 393. Sapientia quomodo ac-
quiratur, 307. Sapientia clausa perit, sparsa augetur, 394,
Sapientia hoc tempore vilescit, 306. Sapientiæ vanitas,

57.

Satietas mater libidinis, 302.

Satisfactio. Vide Pœnitentia. Satisfactio quid sit, 177.
Satisfactio contritionem confirmat, 195. Satisfactio ordi-
narie, semper injungenda, 188. Satisfactio à sacerdotibus
suscipienda, 264. Satisfactio commensuranda est culpæ,
188. In satisfactionibus injungendis, considerari subinde
debet status persona, 189.

Saturni sphæra describitur, 565. Tarde movetur, ibid.
Saturni stella mala, ibid.

Scala dicitur crux Christi, 137. Per scalam hanc ascen-
dunt angeli, ibid. Scala quam Jacob (Gen. xxvin) vidit.
Mystica interpretatio 52, in præfat.

Scientia vocis, quid sit, 136. Scientiæ omnes ordinate
per partes addiscendæ sunt, 436.

Scioli, docere voientes quod non didicerunt arguantar,
425.

Scripturæ sacre commendatio, 164. Scriptura sacra di-
citur vas, 148. Scripturæ sacræ triplex est sensus, histo-
ricus, tropologicus, allegoricus, 126. Scripturæ sacræ
triplex sensus in lacte designatus, 149. Scripturæ sensus
litteralis comparatur saxo, mysticus melli, 125. Scriptura
pani comparatur, 127. In Scripturarum lectione opus est
circumspectione, 161.

Scurrilitas omnis fugienda, 391.

Seguities quam perniciosa, 64. Vid. Socordia, et Acc-
dia,

Semita distinguitur a via, 152. Semila recta quæ,
ibid.

Senectus ex virtute computanda, 69. Senectus morum
in juvcne, 391. In senectute deserviat, qui in juventute
non fecit, 65. Senectus luctando hominem invadit, $10.
Senectutis arma, ibid. Senectus sine vulnere vincitur,
411. Victa fugit, dejectis armis, contenta baculo, ibid.

Senes bis pueri, 450. Senibus secreta non commilien-
da, 421.

Sensualitatis et rationis bellum, 290. Sensualitatis effi-
cacia, ibid.

Sensuum custodia, 392. Sensus externí, sive equi
Prudentiæ, cœli secreta penetrare nequeunt, 367.
Septenarii numeri variæ considerationes, 133.
Septuagesima quid designet, 127.

Seraphim, ardens dicitur, significatque Scripturam sa-
cram, 173. Seraphim quando dicatur stare, surgere, am-
bulare, ibid. Seraphim stat, Deo sedente, 174 Seraphino-
rum volatus, ibid. Seraphim. Vid. Alæ.

Sermo vabus, conscientiæ vanæ judicium est, 91.
Servire Deo, regnare est, 435. Servitus triplex in
mundo, Dei, hominis et dæmonis, ibid. Servitus vitio-
rum, durissima, ibid.

Servus. Servi sub disciplina tenendi, 161. Servus fidelis
diligendus, ibid. Servus nequam, beneficiis non emenda-
tor, 428. Pejor est cane, 161.

Sigillum Dei Patris, Christus est, 154.
Signaculum Dei, Angelus, ibid.

Signom Dei, quælibet creatura, ibid. Signum verbi,
quid, 151. Signa Zodiaci, duodecim gemmis comparautur,

285.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

661

tum faciens; voluntas effectionis est meritum perficiens, REG. LXXX. Non paritas effectus in voluntate, sed paritas affectus in voluntate paritatem parit in crimine. 662

REG. LXXXI. Omne peccatum, quo pœni entiæ pœna remittitur, pœnitentia pœnæ admittitur, non essentia actus, sed equipol entia reatus. 662 REG. LXXXII. Omne meritum pœnæ penes hominem est actione; omne meritum gloriæ super hominem auctoritate. 663 REG. LXXXIII. - Homo gratia a Spiritu habet posse quo velit; gratia in Spiritu habet velle quo possit. 663 REG. LXXXIV. Omne hominis arbitrium magis liberum est ad malum serviendo, minus liberum ad bonum liberando, ut major libertas sit servitutis, minor libertatis. 661

REG. LXXXV. Sicut omne bonum meritorium in homine, aut progrediendo proficit aut tependo languescit, aut cessando deficit: sic omne malum meritorium in homine aut continuando angetur, aut attritione remittitur, aut contritione dimittitur. 664

REG. LXXXVI. Omnis justus alil mereri potest meritum præmii, non præmium meriti. 663

REG. LXXXVII. — Gratia ad meritum fit in nobis sine nobis, libero arbitrio comitante, non cooperante; gratia vero in merito fit in homine per hominem arbitrio libero faciente ad hoc, non sufficiente. 666

REG. LXXXVIII. — Omnes virtutes simul, et similiter dantur homini a creatione, ut sint per naturam, ex recreatione vero infunduntur homini, ut sint virtutes per gratiam; pariter quidem habitu, sed dispariter usu. 666

REG. LXXXIX. Virtus et vitium sunt opposita mediate, non medii positione, sed utriusque abuegatione.

667

REG. XC. Meritum boni consistit penes liberum arbitrium occasionaliter, penes virtutem formaliter. penes motum virtutis essentialiter, penes gratiam efficaciter, penes opus instrumentaliter. 669

REG. XCI. Charitas inter virtutes est causa prior, diuturnitate major, mater informatione, forma apparitione, finis remuneratione, universalior opere. €69

REG. XCII. Charitas in aliquo homine est ut rivulus et quasi finalis, cui communicat alienus; in aliquo vero est ut fons, et finalis, quam non participat nisi domesticus, 669 REG. XCHI Ex fide dicitur justificari homo, non quod ex ea sit justificatio, sed quia procedit ex ejus articulo. 670 REG. XCIV. Nullum opus m charitate factum deformatur ad meritum pœnæ æternæ; sed opus ex charitate factum informatur ad meritum gloriæ.

670

REG. XCV. Sicut in homine consideratur perfectio ratione comparationis, comprehensionis, fecit, voti, sufficientiæ, conscientiæ: ita in charitate consideratur perfectio, signi ratione, impedimenti exclusione, continuatione, radicatione, fervoris intensione. 671

REG. XCVI Omnis timor bonus aut est initialls terminus fidei intra sumptus, vel extra sumptus; aut finalis terminus fidei vel intra sumptus, vei extra sumptus. 671

REG. XCVII. - Sicut caro dicitur obedire rationi, quando non agit directe coutra rationem, et ita ratio dicitur consentire carui, quando non reprimit carnem. 673

REG. XCVIII. — Charitas quæ ab homine habetur, facit aliquid diligi, aut quia habet, aut ut habeat, aut ut habeatur. 673

REG. XCIX. Sicut homo per charitatem a thesi suæ nature in apotheosim gratiæ ascendens est deificatus : ita Deus per charitatem ah apotheosi suæ n ¡uræ in hypothesim nostræ miseriæ descendeus est humanatus. 673 REG. C. - Humana natura unita est divinæ, ut substantiæ diversitas sit in uno, et naturæ proprietas maneat in unito. 674

REG. CI. Sleut pars non potest esse totum, vel constituens constitutum, ita assumens non potest esse assumplum. 675 REG. CII. Ad hoc ut Christus esset homo, triplex con urrit unio: unio compersonalis, ut humanæ naturæ esset; unio subpersonalis, ut viveret; unio propersonalis.

676

REG. CHL - Numerus cadit in Christum memorialis, quo numeratur substantialis hypostascos; materialis, quo numeratur usia cum usiosi. 676

REG. CIV. Necessitas moriendi fuit in Christo, non ex actione superans animum, sed voluntate astringeas

1055

eventum.

ORDO RERUM QUÆ IN BOC TOMO CONTINENTUR. 677 REG. CV. In Christo fuit timor propassionis, non rationi obvians; sed non timor passionis mentem conturbans.

,677 REG. CVI. Christus nil sibi meruit operibus suis: sed quidquid meruit, meruit nobis operibus singulis. 677

REG. CVII. Sicut Creator factus creatura per creaturæ susceptionem: ita creatura it corpus Creatoris per creature transubstantiationem. 678 REG. CVIII. —- In alia specie est corpus Christi, et sub alia specie est. 679

REG CIX. - Ad hoc ut panis transubstantietur in Dominicum corpus, fit quatuor concursus: ut sit in persona ordo, in agente intentio, in paue materia, in verbis for679

ma.

[ocr errors]

--

1056 REG. CXV. Sacer ordo est sacramentum, quo insigni tur homo, ut sic aliis per honorem præsit, ut eis per onus prælationis prosit. 681 REG. CXVI. Omne dictum usque adeo a causa est, ut 681 si causa non fuerit, ipsum quidem vacuum sit. REG. CXVII. Aliud est dictum, aliud dicendi causa. 682 REG. CXVIII. Omnis causa dicti, alio dicitur, et alio exponitur. 682 REG. CXIX. Diversa dicendi causa est a re cujus es', ut dictum est, causa. 682 REG. CXX.

aliud.

-

Causa rei alia intrinseca, alia extrinseca.

682

REG. CXXI. Causarum alia dicitur per se, alia ad

[merged small][ocr errors]

683 Causarum alia prima, alia secunda.

[blocks in formation]

680

Incipit Liber in Distinctionibus dictionum theologicalium. Index analyticus.

687

1013

REG. CX. Sicut eucharistia est sacramentum, dignitatis justitiam perficiens; sic baptismus est sacramentum necessitatis ad justitiam proficiens. 679 REG. CXI. Sacramentum confirmationis non datur ad boc ut baptismus habeatur, sed ut plenius possidea tur. 679 REG. CXII. Sicut baptismus est primum remedium contra peccati originalis lapsum sic pœnitentia est secunda tabula post peccati naufragium. 680 REG. CXIII. — Sicut baptismus est sacramentum fidei, confirmatio sacramentum spei, et eucharistia sacramentum charitatis: sic extrema unctio est sacramentum po nitentiæ, vel contritionis.

-

[blocks in formation]
[ocr errors]

FINIS TOMI DUCENTESIMI DECIMI

Ex Typis L. MIGNE, au Peti-Montrougu.

« PoprzedniaDalej »