Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji: Komentarz

Przednia okładka
Wolters Kluwer, 1 gru 2010 - 352
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji jest podstawowym aktem prawnym regulującym status i funkcje komornika, organizację jego aparatu pomocniczego - kancelarii komorniczej, koszty postępowania egzekucyjnego, nadzór nad komornikami, ich powoływanie, odpowiedzialność dyscyplinarną i samorząd. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji była wielokrotnie zmieniana i nowelizowana, przy czym doktryna nie zawsze oceniała pozytywnie te zmiany. Po zmianach wprowadzonych w 2007 r. pojawiło się w tej ustawie wiele sprzeczności i nieporozumień. Kolejne, najnowsze zmiany z 2010 r. także są niejasne i budzą wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją. Wszystko to sprawia, że korzystanie z komentarza jest niezbędne.

Adresaci:
Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków postępowania egzekucyjnego: adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników sądowych oraz wszystkich osób zajmujących się zawodowo sądowym dochodzeniem należności. Sięgnąć powinien jednak po nią każdy, kto interesuje się egzekucją sądową, a w szczególności studenci prawa i aplikanci.

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Informacje bibliograficzne