Statisztikai következtetések elmélete

Przednia okładka
Typotex Kft, 2005 - 407
 

Co mówi± ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis tre¶ci

Előszó
9
Előismeretek
15
Statisztikai alapfogalmak
63
Becsléselmélet
97
Hipotézisvizsgálat
137
Többváltozós statisztikai módszerek specifikumai
201
Lineáris módszerek dimenziócsökkentés struktúrafeltárás
243
Kontingenciatáblák elemzése osztályozási módszerek
299
Algoritmikus modellek
327
Függelék
367
Irodalom
391
Jelölések
399
Prawa autorskie

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

ábra abszolút folytonos adódik ahol alakú algoritmus Állítás analysis azaz azonos eloszlású minta béta-eloszlás binomiális eloszlás Bizonyítás definiált Definíció diagonális mátrix dimenziós diszkrét együttes ekvivalens elégséges statisztika elemű elosz eloszlásból eloszlásfüggvény els˝o elsőfajú hiba elutasítjuk éppen exponenciális feltétel feltételes várható érték fenti független azonos eloszlású függetlenek függvény hipotézis Hq fennállása esetén illetve invertálható iteráció Jelölje kanonikus komponensei konstans konzisztens korrelációs kovarianciamátrix következ˝o következő kritikus tartomány különböz˝o kvadratikus Legyen Lemma létezik likelihood-függvény lineáris lineáris transzformáció matematikai statisztika mátrixok maximum likelihood Megjegyezzük mérhető függvény mintaelemek mintaelemszám Mivel monoton n-es négyzetes nevezzük normális eloszlású nullhipotézis ortogonális p-dimenziós paragrafus paragrafusban paraméter paraméterek például próba próbastatisztika sajátértékek sajátvektor standard normális sűrűség sűrűségfüggvénye szabadságfokú szimmetrikus szimmetrikus mátrix szinguláris szórás szórásnégyzet Tegyük teljesül Tétel tetszőleges torzítatlan becslés többdimenziós normális többváltozós transzformáció u-próba valós valós szám valószínűséggel valószínűségi változó véges Vegyük észre vektorok véletlen vektor versus xrAx

Informacje bibliograficzne