Obrazy na stronie
PDF
ePub

Tertullian: Röm. Gemeinde; Ursprung d. Episk.; Martyr. d. Petrus u. Paulus. 17 tantae ecclesiae una est illa ab apostolis prima, ex qua omnes. Sic omnes primae et omnes apostolicae, dum una omnes probant unitate communicatio pacis et appellatio fraternitatis et contesseratio hospitalitatis, quae iura non alia ratio regit, quam eiusdem sacramenti una traditio.

5

38. 5. Ende des Petrus und Paulus; Ansehen der römischen Gemeinde.

De praescriptione haereticorum c. 24. 36: Oehler II 23. 33 f. c. 24. Bene, quod Petrus Paulo et in martyrio adaequatur. — c. 36. Age iam, qui voles curiositatem melius exercere in negotio salutis tuae, percurre ecclesias apostolicas, apud quas ipsae adhuc cathedrae apostolorum suis locis praesident, apud quas ipsae authenticae litterae eorum recitantur, sonantes vocem et repraesentantes faciem uniuscuius- 10 que. Proxima est tibi Achaia, habes Corinthum. Si non longe es a Macedonia, habes Philippos, habes Thessalonicenses. Si potes in Asiam tendere, habes Ephesum. Si autem Italiae adiaces, habes Romam, unde nobis quoque auctoritas praesto est. Ista quam felix ecclesia, cui totam doctrinam apostoli cum sanguine suo profuderunt, ubi Petrus passioni dominicae adaequatur, ubi Paulus Ioannis exitu coronatur, ubi apostolus Ioannes, poste- 15 aquam in oleum igneum demersus nihil passus est, in insulam relegatur. 39. 6. Apostol. Ursprung d. Episkopats; Clemens, B. v. Rom, eingesetzt durch Petrus.

De praescriptione haereticorum c. 32 : Oehler 11 29 f. Ceterum si quae audent interserere se aetati apostolicae, ut ideo videantur ab apostolis traditae, quia sub apostolis fuerunt, possumus dicere: Edant ergo origines eccle- 20 siarum suarum, evolvant ordinem episcoporum suorum ita per successionem ab initio decurrentem, ut primus ille episcopus aliquem ex apostolis vel apostolicis viris, qui tamen cum apostolis perseveravit, habuerit auctorem et antecessorem. Hoc enim modo ecclesiae apostolicae census suos deferunt, sicut Smyrnaeorum ecclesia Polycarpum ab Ioanne collocatum refert, sicut Romanorum Clementem a Petro ordinatum itidem. Perinde utique 25 et ceterae exhibent, quos ab apostolis in episcopatum constitutos apostolici seminis traduces habeant.

a

40. 7. Martyrium des Petrus und Paulus in Rom.

Adversus Marcionem IV 5: csel XXXXVII 430. Videamus, quod lac a Paulo Corinthii hauserint, ad quam regulam Galatae sint re- 30 correcti, quid legant Philippenses, Thessalonicenses, Ephesii, quid etiam Romani de proximo sonent, quibus evangelium et Petrus et Paulus sanguine quoque suo signatum reliquerunt.

41. Scorpiace c. 15: csel XX 178. Quae tamen passos apostolos scimus, manifesta doctrina est. Hanc intellego solam 35 Acta decurrens, nihil quaero. Carceres illic et vincula et flagella et saxa et gladii et impetus Iudaeorum et coetus nationum et tribunorum elogia et regum auditoria et proconsulum tribunalia et Caesaris nomen interpretem non habent. Quod Petrus caeditur, quod Stephanus opprimitur, quod lacobus immolatur, quod Paulus distrahitur, ipsorum sanguine scripta sunt. Et si fidem commentarii voluerit haereticus, instrumenta imperii 40 loquentur, ut lapides Hierusalem. Vitas Caesarum legimus: orientem fidem Romae primus Nero cruentavit. Tunc Petrus ab altero cingitur, cum cruci adstringitur. Tunc Paulus civitatis Romanae consequitur nativitatem, cum illic martyrii renascitur generositate. Haec ubicumque iam legero, pati disco. Mirbt, Quellen. 3. Auflage.

2

42. 8. Bußedikt des römischen Bischofs Calixt; Eheschließung; Todsünden. De pudicitia c. I 4. 19: csel XX 220. 225. EROLFFS, D. Indulgenzedikt des röm. Bischofs

Kallist, TU XI, L 93; Friedrich 83 ff.; GESSER, Kath. 1902, II 193 ff.

Audio etiam edictum esse propositum, et quidem peremptorium. Pontifex scilicet 5 maximus, quod est episcopus episcoporum, edicit: Ego et moechiae et fornicationis delicta paenitentia functis dimitto. O edictum, cui adscribi non poterit bonum factum! -

4. Penes nos occultae quoque coniunctiones, id est non prius apud ecclesiam professae, iuxta moechiam et fornicationem iudicari periclitantur.

19. Ioannes illam (sc. distinctionem delictorum) commendavit, quod sint quaedam 10 delicta cotidiana e incursionis, quibus omnes simus obiecti. Cui enim

non accidet aut irasci inique, et ultra solis occasum, aut et manum immittere, aut facile maledicere, aut temere iurare, aut fidem pacti destruere, aut verecundia aut necessitate mentiri? In negotiis, in officiis, in quaestu, in victu, in visu, in auditu quanta tentamur?

ut si nulla sit venia istorum, nemini salus competat. Horum ergo erit venia per exora15 torem patris Christum. Sunt autem et contraria istis, ut gravior a et exitios a

quae veniam non capiant, homicidium, idololatria, fraus, negatio, blasphemia, utique et moechia et fornicatio, et si qua alia violatio templi dei. Horum ultra exorator non erit Christus; haec non admittet omnino qui natus ex deo fuerit, non futurus dei

filius, si admiserit. Ita Ioannis ratio constabit diversitatis, distinctionem delictorum dispo20 nentis, cum delinquere filios dei nunc adnuit, nunc abnuit.

43. 9. Verheißung an Petrus Mt 16 18 f. De pudicitia c. 21: csel XX 269 7. FRIEDRICH 84 ff.; LANGEN, Vatic. Dogma 54.

De tua nunc sententia quaero, unde hoc ius ecclesiae usurpes. Si quia dixerit Petro dominus: Super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, tibi dedi claves regni cae25 lestis, vel: Quaecunque alligaveris vel solveris in terra, erunt alligata vel soluta in

caelis, idcirco praesumis et ad te derivasse solvendi et alligandi potestatem, id est ad omnem ecclesiam Petri propinquam? Qualis es, evertens atque commutans manifestam domini intentionem personaliter hoc Petro conferentem? Super te, inquit, aedificabo

ecclesiam meam, et, Dabo tibi claves, non ecclesiae, et, Quaecunque solveris vel alli30 gaveris, non quae solverint et alligaverint. Sic enim et exitus docet. In ipso ecclesia ex

tructa est, id est per ipsum, ipse clavem imbuit.

44. 10. Klerus und Laien.

De exhortatione castitatis c. 7: Oehler 1 747 f. Nonne et laici sacerdotes sumus? Scriptum est1: Regnum quoque nos et sacerdotes 35 deo et patri suo fecit. Differentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctori

tas, et honor per ordinis consessum sanctificatus. Adeo ubi ecclesiastici ordinis non est consessus, et offers et tinguis et sacerdos es tibi solus. Sed ubi tres, ecclesia est, licet laici. Unusquisque enim sua fide vivit, nec est personarum exceptio apud deum, quoniam non auditores legis iustificantur a domino, sed factores, secundum quod et apostolus dicit?.

40

45. 11. Synoden.

De ieiunio c. 13. csel XX 292. Aguntur praeterea per Graecias illa certis in locis concilia ex universis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur, et ipsa repraesentatio totius nominis christiani magna veneratione celebratur.

1 Apk 16.

2 Rö 2 11. 13.

46. 12. Ausbreitung des Christentums. Adv. Iudaeos c. 7: Oehler II 1713. ASCHWARZE, Unters. über d. äußere Entwicklung der

afrik. Kirche, Gö 92; HARNACK, Mission II 8 f. (Die messianischen Weissagungen, wie die von Jesaias 45 1, daß die Heiden den Mes

, sias hören werden, sind erfüllt). In quem enim alium universae gentes crediderunt, nisi in Christum, qui iam venit? Cui enim gentes crediderunt, Parthil, Medi, Elamitae, et 5 qui habitant Mesopotamiam, Armeniam, Phrygiam, Cappadociam et incolentes Pontum et Asiam et Pamphyliam, immorantes Aegyptum et regionem Africae, quae est trans Cyrenen, inhabitantes, Romani et incolae, tunc et in Hierusalem Iudaei et ceterae gentes, ut iam Getulorum varietates, et Maurorum multi fines, Hispaniarum omnes termini, et Galliarum diversae nationes, et Britannorum inaccessa Romanis loca, 10 Christo vero subdita, et Sarmatarum et Dacorum et Germanorum et Scytharum et abditarum multarum gentium et provinciarum et insularum multarum nobis ignotarum, et quae enumerare minus possumus?

47. Apologeticus c. 37: Oehler 1 250 f. Si enim et hostes exertos, non tantum vindices occultos agere vellemus, deesset nobis 15 vis numerorum et copiarum? Plures nimirum Mauri et Marcomanni ipsique Parthi, vel quantaecunque unius tamen loci et suorum finium gentes quam totius orbis. Hesterni sumus et vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum; sola vobis reliquimus templa. Cui bello non idonei, non prompti fuissemus, etiam impares copiis, qui tam libenter truci- 20 damur, si non apud istam disciplinam magis occidi liceret quam occidere? Potuimus et inermes nec rebelles, sed tantummodo discordes solius divortii invidia adversus vos dimicasse. Si enim tanta vis hominum in aliquem orbis remoti sinum abrupissemus a vobis, suffudisset utique dominationem vestram tot qualiumcumque civium amissio, immo etiam et ipsa destitutione punisset. Procul dubio expavissetis ad solitudinem vestram, ad silen- 25 tium rerum et stuporem quendam quasi mortui orbis. Quaesissetis quibus imperaretis. Plures hostes quam cives vobis remansissent. Nunc enim pauciores hostes habetis prae multitudine christianorum, paene omnium civitatum paene omnes cives christianos habendo. Sed hostes maluistis vocare generis humani potius quam erroris humani.

[ocr errors]

30

48. 13. Der römische Bischof (Viktor) und der Montanismus. Adv. Praxean c. 1: csel XXXXVII 227 f. -- LANGEN I 179 ff.; NBONWETSCH, Gesch. d. Montanismus, Erl 81; ThZahn, Forsch. z. Gesch. d. NTlichen Kanons V, Erl 93, 1 ff.; HARNACK,

LG II 1, 374. Iste (Praxeas) primus ex Asia hoc genus perversitatis intulit Romanae humo, homo et alias inquietus, insuper de iactatione martyrii inflatus ob solum et simplex et breve car- 35 ceris taedium, quando et si corpus suum tradidisset exurendum, nihil profecisset, dilectionem Dei non habens, cuius charismata quoque expugnavit. Nam idem tunc episcopum Romanum , agnoscentem iam prophetias Montani, Priscae, Maximillae, et ex ea agnitione pacem ecclesiis Asiae et Phrygiae inferentem, falsa de ipsis prophetis et ecclesiis eorum adseverando et praecessorum eius auctoritates defendendo co- 40 ëgit et litteras pacis revocare i am emissas et a proposito recipiendorum charismatum concessare. Ita duo negotia diaboli Praxeas Romae procuravit, prophetiam expulit et haeresim intulit, paracletum fugavit et patrem crucifixit.

[blocks in formation]
[ocr errors]

5

Origenes (gest. 254). ERREDEPENNING, Origenes' Leben u. Lehre, 2 Bde., Bonn 41 ff.; HARNACK, LG I 332 ff., DG I 650 ff.; SEEBERG I 393 ff.; BARDENHEWER $ 29; KRÜGER § 61; PREUSCHEN, RE XIV 467 ff.

49.

1. Ende des Petrus in Rom. Eusebius h. e. III 1: Origenis op. ed. C Delarue II, P 1740, 24. Των ιερών του σωτήρος ημών αποστόλων τε και μαθητών εφ' άπασαν κατασπαρέντων την οικουμένην, Θωμάς μέν, ώς ή παράδοσης περιέχει, την Παρθίαν είληχεν, 'Ανδρέας δε την Σκυθίαν, Ιωάννης την Ασίαν, πρός ούς και

διατρίψας εν Εφέσω τελευτά. 2. Πέτρος δ' εν Πόντο και Γαλατία και Βιθυνία 10 Καππαδοκία τε και 'Ασία κεκηρυχέναι τοις [εκ] διασποράς Ιουδαίοις έoικεν·

ός και επί τέλει εν Ρώμη γενόμενος ανεσκολοπίσθη κατά κεφαλής, ούτως αυτός αξιώσας παθείν. 3. τι δει περί Παύλου λέγειν, από Ιερουσαλήμ μέχρι του Ιλλυρικού πεπληρωκότος το ευαγγέλιον του Χριστού και ύστερον εν

τη Ρώμη επί Νέρωνος μεμαρτυρηκότος; ταύτα 'Ωριγένει κατά λέξιν έν τρίτη 15 τόμο των εις την γένεσιν εξηγητικών είρηται.

50. 2. Verheißung an Petrus Mt 16 18 f. Commentariorum in Matthaeum t. XII: Delarue III 523 f. — LANGEN, Vatic. Dogma I 67.

C. 10. Ει δέ φίσαντες και ημείς ως ο Πέτρος και συ ει ο Χριστός, ο υιός του θεού του ζώντος“, ουχ ώς σαρκός και αίματος ημίν αποκαλυψάντων, αλλά 20 φωτός ημών τη καρδία ελλάμψαντος από του εν ουρανούς πατρός, γινόμεθα

Πέτρος, και ημίν αν λέγοιτο από του Λόγου το ασυ ει Πέτρος και τα εξής. πέτρα γάρ πάς ο Χριστού μαθητής, αφ' ου έπινον οι εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, και επί πάσαν την τοιαύτην πέτραν οικοδομείται και εκκλησιαστικός πας λόγος και η κατ' αυτόν πολιτεία.

c. 11. Ει δε επί τον ένα εκείνον Πέτρον νομίζεις υπό του θεού οικοδομείσθαι την πάσαν εκκλησίαν μόνον, τί αν φήσαις περί Ιωάννου του της βροντής υιού ή εκάστου των αποστόλων; άλλως τε άρα τολμήσωμεν λέγειν, ότι Πέτρου μεν ιδίως πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν, των δε λοιπών αποστόλων και των τελείων

κατισχύσουσιν; ουχί δε και επί πάντων, και εφ' εκάστω αυτών το προειρημένον, 30 το , πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής γίνεται, και το επί ταύτη τη πέτρα

οικοδομήσω μου την εκκλησίας και άρα δε τω Πέτρα μόνω δίδονται υπό του κυρίου αι κλείδες της των ουρανών βασιλείας, και ουδείς έτερος των μακαρίων αυτάς λήψεται ; ει δε κοινόν εστι και προς ετέρους το δώσω σοι τας κλειδας

της βασιλείας των ουρανών, πώς ουχί και πάντα τά τε προειρημένα και τα 35 επιφερόμενα, ως προς Πέτρον λελεγμένα; .. παρώνυμου γαρ πέτρας πάντες

οι μιμηται Χριστού, της πνευματικής ακολουθούσης πέτρας τοις σωζομένοις, ένα εξ αυτής πίνωσε το πνευματικών πόμα. ούτοι δε παρώνυμοί είσι της πέτρας ως Χριστός. αλλά και Χριστού μέλη όντες, παρώνυμοι εχρημάτισαν Χριστιανοι· πέτρας δε, ΙΙέτροι.

14. Ίδωμεν, πώς λέλεκται τω Πέτρα, και παντί Πέτρα το δώσω σοι τας κλείδας της βασιλείας των ουρανών".

51. 3. Petrus, Bischof v. Antiochien.

Homilia VI in Luucam: op. III 938. Rursum in mea mente volvens quaero, quare deus, cum semel salvatorem iudicaret 45 nasci ex virgine, non elegit puellam absque sponso, sed eam potissimum, quae iam fuerat

desponsata. Et nisi fallor haec causa est. Debuit de ea virgine nasci, quae non solum sponsum haberet, sed, ut Matthaeus scribit, iam viro tradita fuerat, licet eam vir necdum

25

40

nosset, ne turpitudinem virginis habitus ipse monstraret, si virgo videretur utero tumenti. Unde eleganter in cuiusdam martyris epistola scriptum reperi, Ignatium dico e piscopum Antiochia e post Petrum secundum, qui in persecutione Romae pugnavit ad bestias: principem saeculi huius latuit virginitas Mariae!; latuit propter Joseph, latuit propter nuptias, latuit quia habere virum putabatur. Si enim non habuisset spon- 5 sum et ut putabatur virum, nequaquam potuisset principi mundi huius abscondi.

52. 4. Die Kindertaufe.

Commentarius in ep. ad Romanos V 9: op. IV 565.
Ecclesia ab apostolis traditionem suscepit etiam parvulis baptismum dare.

10

Hippolytus, Bischof in Rom (gest. nach 235). Refutatio omnium haeresium: ed. LDuncker et FGSchneidewin, Gö 59, 4. 458. NBONWETSCH, RE VIII 126 ff.; HACHELIS, Hippolycstudien (TU NF I 4, 97); HARNACK, LG I 605 ff. 893 ff.

20

25

53. 1. Die Bischöfe Besitzer des heiligen Geistes. I. Pro0emium. Ουδέ γάρ μικράν τινα βοήθειαν τω των ανθρώπων βίω καταλείψομεν προς το μηκέτι πλανάσθαι, φανερώς πάντων δρώντων τα κρύφια αυτών 15 και άρρητα όργια, ά ταμιευόμενοι μόνοις τοις μύσταις παραδιδόασιν. Ταύτα δε έτερος ουκ ελέγξει, ή το εν εκκλησία παραδοθέν άγιον πνεύμα, ου τυχόντες πρότεροι οι απόστολοι μετέδωσαν τους ορθώς πεπιστευκόσιν' ων ημείς διάδοχοι τυγχάνοντες της τε αυτης χάριτος μετέχοντες αρχιερατείας τε και διδασκαλίας και φρουροί της εκκλησίας λελογισμένοι ουκ οφθαλμώ νυστάζομεν, ουδέ λόγον ορθόν σιωπώμεν. 54. 2. Bußedikt des Bischofs Calixt. — Unabsetzbarkeit des Bischofs. Priesterehe.

ΙΧ 12. (Κάλλιστος) συνεστήσατο διδασκαλείον κατά της εκκλησίας ούτως διδάξας, και πρώτος τα προς τας ηδονάς τους ανθρώπους συγχωρείν επενόησε, λέγων πάσιν υπ' αυτού άφίεσθαι αμαρτίας.

Ούτος εδογμάτισεν όπως εί επίσκοπος αμάρτοι τι, ει και προς θάνατον, μη δείν κατατίθεσθαι. επί τούτου ήρξαντο επίσκοποι και πρεσβύτεροι και διάκονο: δίγαμοι και τρίγαμοι καθίστασθαι εις κλήρους· ει δε και τις εν κλήρω ων γαμοίη, μένειν τον τοιούτον εν τώ κλήρω ως μη ημαρτηκότα. 55. Cornelius, B. v. Rom (251-253): Umfang u. Klerus d. röm.

Gemeinde. Brief an Fabius, B. v. Antiochien: Eusebius h. e. VI 4311, JR. 106. — HARNACK, LG I 650 ff.;

LANGEN I 290; LEIMBACH RE, IV 287 ff. “Ο εκδικητής ούν του ευαγγελίου ουκ ήπίστατο ένα επίσκοπον δεν είναι εν καθολική εκκλησία, εν ή ουκ ήγνόει (πώς γάρ;) πρεσβυτέρους είναι τεσσαρά- 35 κοντα έξ, διακόνους επτά, υποδιακόνους επτά, ακολούθους δύο και τεσσαράκοντα, εξορκιστάς δε και αναγνώστας άμα πυλωρούς δύο και πεντήκοντα, χήρας συν θλιβομένοις υπέρ τας χιλίας πεντακοσίας, ούς πάντας ή του δεσπότου χάρις και φιλανθρωπία διατρέφει.

1 Ignatius ep. ad Ephesios 19 1.

30

« PoprzedniaDalej »