Obrazy na stronie
PDF
ePub

19 Nifi quia dñs.123.

6

28

29

29

Exaltabo te dne,quo.29.
Exaudiat te dominus in. 19
Exaudi Deus orationem.54.
Exaudi Deus deprecationé.60. 29
Exaudi Deus orationem.63.
Exaudi domine iuftitiam. 16.
Expectans expectaui dom. 39.
Exultate Deo adiutori. 80.
Exultate iufti in dño. 3 2.
Exurgat Deus & diffipent.67.
Fundamenta cius in.86.
Inclina domine auré tuã.85.
In conuertendo dom. 125.
In dño confido.10.

In exitu Ifrael de Ægypto.113.
In te domine fperaui.30.
In te domine fperaui.70.
Jubilate Deo ois terra.ps. 65.
lubilate Deo ois terra,seru. 99.
Judica domine nocentes.34.
Iudica me Deus,& difc.42.
Iudica me dñe quoniam. 25.
Lætatus fum in his q.121.
Lauda anima mea. 145.
Lauda Ierufalem.147.
Laudate dñm de celis. 149.
Laudate dñm in fanctis. 156.
Laudate dñm omnes. 116.
Laudate dñmqm.146.
Laudate nomen dñi. 134.
Laudate pueri dim.112.
Legem pone.
Leuauioculos meos.120.
Magnus dns &47.
Memento dne.131.
Miferere mei Deus. 56.
Miferere mei Deus,qm.55.
Miferere mei Deus fecun.50.
Mifericordiam &iudiciú.100.
Mifericordias dñi. 88.
Nifi dñs ædificauerit.126.

24

Paratum cor meu Deus. 107.

37

Quàm bonus Ifrael.72.

20 Quàm dilecta tabern. 83.

30

38

49

Quare fremuerunt. 2.
Quemadmodú defiderat.41.
Qui confidunt in dño. 124.
Quid gloriarisin malitia.5.
Qui habitat in adiutorio 90.
47 Quiregis Ifrael intende.79.
Saluum me fac Deus. 68.
Saluum me fac dñe.11.

3

19

32

29

41

Sepe expugnauerunt me.128.
Siverè vtique iuftitiam. 57.
20 Super flumina Babylonis. 136.
Tedecethymnus Deus 64.
Venite exultemus.94.

27

I 2

48

48 Verba mea auribus 5.
53 Voce mea addominu.76.
53 Voce mea ad dñm. 143.
8 Vfquequodne obl.12.
8 Vt quid Deus repulifti in.73.
Canticorum Index.
53 Audite celi que loquor.
50 Benedicite omnia opéra.
47 Benedictus dñs Deus Ifrael.
15 Cantemus dño gloriofe.
48 Confitebor tibi domine.
26 Domine audiui auditionem,
50 Ego dixi in dimidio.
28 Exultauit cor meum
28 Magnificat.
22 Nunc dimittis.
41 Quicunque vult fal,
38 Te Deum.

49

FINIS

29

Noli emulari in malig.35.
Nonne Deo fubiecta erit. 61.
Notus in Iudça Deus.75.
Omnes gentes plaudite manibus iu-
bilate.46.

33

38

49

21

25

44

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

junt

ABSOLVTIONES ET BENEDICTIO NES

Dicende ante Lectiones in officio nouem &trium Lectionum.
In primo Nocturno. Ablolutio.
Xaudi,dñelefuChre,pces fuoru
tuorú,&miferenobis,qcũ pře&
Spuletõ viuis & regnas in fæcula fæ-
culorum. P. Amen. Benedictiones.
1 Benedictione perpetua benedicat
nospatereternus. Amen.
2 Vnigenitus Dei filius nos benedi-
cere&adiuuare dignetur.
3 Spiritusfancti gratia illuminet fen
fus&corda noftra.

In fecundo Nocturno. Antiphona.
Pfius pietas, & mifericordia nos
adiuuet, qui cum patre & Spiritu
fancto viuit& regnat in fecula fęcu-
lorum. R.Amen. Benedictiones,
4 Deus Pater omnipotens fit nobis

propitius&clemens. Amen.
5 Chrsppetuę det nobis gaudia vitę.
6 Ignem fui amoris accedat Deus in
cordibus noftris.
In tertio Nocturno.Abfolutio.
Vinculis petorú nforũ abfoluat
nos omnipotens & mifericors
dominus. R.Amen. Benedictiones.
7 Euangelica lectio fitnobis falus &
protectio. R-Amen.

8 Diuinum auxilium maneat fem-
per nobifcum.

9 Adfocietatem ciuium fupernorú
perducat nos rex Angelorum.
Si officium fit de Sancto nouem
Lectionum, octaua benedictio erit.
Cuius feftum colimus,ipfe vel, ip-
faintercedat pronobis ad dominu.

Quando funtplures, dicitur,
Quorum vel quarum feftum coli-
mus,ipfi velipfæ intercedant prono
bis ad dominum.

Si officium fit de Sancto trium Le
&tionum prima benedictio erit.
uit& regnat. Amen.
Illenos benedicat,quifine fine vi
2 Cuiusvelquorum
3 Adfocietatem.

2

3

2

Si olim fit de S.Maria, viij. bro erit.
Cuius feftú colimus,ipfa virgo vir
ginu intercedat p nobis ad dominũ.

Siin vltima lectione legendum fit
benedictio erit.
aliud Euangelium cum Homilia 1x.
PerEuägelica dicta dleat̃nra dlicta.

in nocte Natiuitatis Domini, dicitur
Que benedictioPer Euangelica,
ante octauam Leftionem,&tuncan
tenonam Lectionem dicitur."

Chriftus filius Dei.
Verba fancti Euägelij doceat nos

In officio trium Lett.dnr Abiolo.
& Benedictiones predicte, ordine in.
Aduentu defcripto:ccin eo quando.
rub.generalibus,&inj.Dominica de
non legitur Homil. cum Euangelio,
& benedictiones fumenda funt ex
tertio Noct. prima benedictio dicit.
uit&regnat.
Illenos benedicat,quifine finevi-

Diuinum auxilium.

Adfocietatem.

In officio trium Lectionum quan
do legitur homilia cum Euangelio,
prima benedictio erit.
Euangelica lectio.
2 Diuinum.

3. Adfocietatem.

In officio de Sancta Maria in Sab batho, Abfolutio & Benedictiones dir vtin eius officio in Sabbatho.

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]

Ante Matutinum & omnes Horas, præterq ad Copletorium di fecreto. ATER nofter, qui es in cœlis, fanctificet nomen tuum: adueniatre gnum tuum, fiat volun tas tua, ficutin cœlo, & in terra:panem noftrum quotidianu da nobis hodie & dimitte nobis debi ta nfa,ficut & nos dimittimus debitoribus nris:&ne nos inducas in teta tionem:fed libera nos à malo.Amen.

P

Ve Maria, gratia plena: Dominus tecum, benedicta tuin lieribus, & benedictus fructus ventris tui Iefus. Sacta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, & in hora mortis noftræ. Amen.

[ocr errors]

R2

Deusin adiutorium meu intende.
Domine ad adiuuadú me feftina.
Gloria patri,&filio,&fpũi sancto.
Sicut erat in principio, &nunc,&
femp,&in fecula feculoru.Am. Hal.
mu-Sidr Haleluiah. ad omnes horas
per totú Annu, preterquam à Dnica
in Septuagefimam vfq; ad Feriam v
in Cena Domini:tunc enim dicitur,
Laus tibi Domine rex æternæ glorię.

Inuitatorium fequens drab Octa.
Epiph.vfq; ad Dominicam Septuag.
& ab Oct. Pentec. vfq; ad Aduentur.
Inuitatoriú. Adoremus Dominum.
Qui fecit nos. Repetitur, Adoremus
Dominu, Qui fecit nos. Palinus 9.4

Enite, exultemus Domino,iu

bilemus Deo falutari noftro: præoccupemus faciem eius in confeffione, & in pfalmis iubilemus ei. Adoremus Dominum,qui fecit nos. Quoniã Deus magnus Dominus:&

In principio Matutini, & Prime, acin fine Completorij dicitur etiam

Symbolum Apoftolorum. Redoin Deum, Patrem omnipotentem, creatorem celi&ter ræ,&in Iefum Chriftum, filium eius vnicum,Dominum noftru,quicon

detad dextera Dei Patris omnipoté-
tis:inde vêturus eft iudicare viuos &
mortuos. Credo in Spiritum fanctũ,
fancta Ecclefia Catholica, Sanctoru
comunione,Remifsionépcorũ,Car
nisrefurrectioné,vitam æternã. Am̃.
Deinde clara voce dicitury.
Omine labia mea aperies.
Etos meum annunciabit |
laudem tuam.

ceptus

eft de fpiritu fanéto, natusex Maria virgine, Paffus fub Potio Pilato, crucifixus, mortuus & fepultus: defcendit ad inferos: tertia die refurrexità mortuis:afcenditad cælos: fe

3

B. R. N.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

D.Gre

gorij.

I

rex magnus fup omnes deos:qm non repellet Dns plebe fuam,gain manu eius funtoes fines terræ, & altitudines motiu ipfecofpicit.Qui fecit nos, uoniam ipfius eftmare, & ipfe fe citillud, &aridam fundauerût manus eius: venite, adoremus,&procidamusante Deum:ploremus coram Domino qui fecit nos, quia ipfe eft Dominus Deus nofter, nos autem populus eius, & oues pafcua eius. Adoremus Dominum, qui fecitnos, Hodiefi vocem eius audieritis, nolire obdurare corda veftra, ficutin exacerbatione fecundum diem tentationis in deferto,vbi tentauerunt me patres vestri, probauerunt, &videruntopera mea. Qui fecit nos, Quadraginta annis proximus fuige nerationi huic, & dixi,femper hierrantcorde: ipfi vero non cognouerunt vias meas, quibus iuraui in ira mea,fiintroibút in requiem meam. Adoremus Dominum, qui fecitnos, Gloria patri, & filio, &Spuifeto: Sicuteratin principio,&nuc,&sep,& in fcta fæculorú. Am. Qui fecit nos. Adoremus Dominum, qui fecit nos.

Et expiatos fordibus
Reddat polorum fedibus.
Vtquique facratifsimo
Huius diei tempore
Horis quietis pfallimus,
Donis beatis munerèt.
amnunc paterna claritas
Tepoftulamusaffatim,
Abfitlibido fordidans,
Omnisque actus noxius.
N'e foeda fit vellubrica
Compago noftri corporis,
Perquam Auerni ignibus
Ipfi crememur acrius,
Obhoc Redemptor quæfumus,
Vtprobra noftra diluas,
Vitæ perennis commoda
Nobis benigne conferas.
Quo carnis actu exules
Effectiipficælibes,
Vtpræftolamur cernui,
Melos canamus gloriæ.
Præfta paterpijfsime,
Patriq; compar Vnice,
Cum Spiritu paraclito,
Regnans pomne fæculum. Amen.
Subfequens Hymnus dicitur ab
Octaua Pentec.vfq;ad Daicamp
ximiołem Kalen. Octob. Hymnus

Seques Hymn' dr ab Oct.Epiph. vfq; ad Dñicaj.Quad, &à Dnica pxy mioriKal. Oct. vfq; ad Adue.Hym

Rimo dierum omnium,
Quo mundus extat conditus,
Vel quo refurgens conditor
Nos morte victa liberat,
Pulfis procul torporibus,
Surgamus omnes ocyus,
Et nocte quæramuspium
Sicut prophetam nouimus,
Noftras preces vtaudiat,
Suamque dextram porrigat,

Ofte furgentes vigilemus oes,
Sep in pfalmis meditemur, atq;
Viribus totis Domino canamus
Dulciter hymnos.
tpioregi pariter canentes,
Cum fuis fanctis mereamur aulam
Ingredi caeli,fimul & beatam
Ducere vitam,

V.

Præftet hoc nobis deitas beata
Patris,ac Nati, pariterq; fancti
Spiritus,cuius reboat in omni
Gloria mundo,Amen.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »