Obrazy na stronie
PDF
ePub

£

I

[ocr errors]
[ocr errors]

2

[ocr errors]

Diuplex primæClaffis

6'6 2 2 10 14 16 14 14 I Duplex secundxClassis

19 16 12 2 10

2 10 14 16 14 11 11 uplex perannum.

4 16 12 18 1 11 4 4 11 atronus Ecclefiae

16 16 12 12 10 14 16 14 t 11 Dies infra o&tauam

4 16 13 3 15 !3. 173.13.3 D ies oétaux

14 16 12 2 13 17 14 14 13 13 Semiduplex

14 6 lo 1 1 1 1 14 li lii anta Maria in Sabbatho

14 lo 15 5 15 15 15 lo lo implex

lo 13 13 13 15 13 13 13 13 13 ranslatio deprimo, offă defecúdo. 8888888888 flñ deprimo, Trállatio defecúdo.

618181818
3 Comemora.de primo Offń desco.
4 flñ de primo Comemora.descão.
5 Nihil deprimo, Offñ de secundo.
6 Officium deprimoNihil de sécūdo.
7 officium de digniori Commemora-

tio deminus digno
8 Officium de digniori, Translatio de

minus digno.
flñ de primo & commemora. de

fecundoin laudibus tantum.
Diesodlauæ nunquã trãsfertur:ideo rétibusin Aduétu, Quadrag.&Qua
quanquam Natiuitas S. Iohannis Ba tuor téporibus,vel occurrentein illis
ptistæoccurrēs in diecorporisChri- Dupl.primę&secüdę classis, seu pa-
Iti transferaturin diem sequentē, nõ trono Ecclesiæ.
tamen transfertur octaua.

De Dñicis Aduétus, &a Septuag.ad qDeFerijs Aduentus, Quadragesi- ołta.Pascheinclusiuefit com.inij.ve mę, Vigiliarum, &Rogationum, fit sper.quocûq; adueničte festoi.ij. fer. femper officium, nisi occurrente in Cumplures funtconmemorativeis fefto nouem lectionum:quo casu nesfiunthocordine. DeDuplici, de deferijs Aduentus, & Quadragesi- Dominica,de semiduplıcı, de Diein mæfitCommemoratio in vtrifq; Ve fra Ottayam,de Feria, de Simplici

. fperisacin Laudibus:De Vigilijsau (Commemoration autem de Do tem, Quatuor temporibus, &Roga- minica,'de Semiduplici, de Octaua, tionibus, in laudibus tantum. & defanéta Maria in Sabbatho in ve Dealijsferijs per annnm nunquã fit fperis sextæ Ferię pręcedunt comme comemoratio,nec de Vigilijs occur- morationi simplicis sequentis Diei. BR. N.

中中中中

& simplex. & S. Maria in Sabbatho

& Duplex perannum &Patronus Ecclefiæ

&D iesinfra octauam & ñica secundęClaffis &nica primæ Classis

per annum

[ocr errors]
[ocr errors]

In Albis

I

DOMINICÆ SECVNDA

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Qucnon orfiittiintur,nifi occurran
té Patrono

Eccfiz.

onitob. . Secunda

1 ertia ; Aduentus.

Claffis.

Claffis. Inquibus nulla fit Commemo,quo

Quænunquamomittuntur. rumcumq;Feftorum occurrentium, nili Titularis Ecclefiæ priuilegio ali

Prima Aduentus. Prima Quadr. tei heri oporteat.

Paflionis

Palmarum Natiuitas Domini.

Paschę

Trinitatis. Pascharesurrect.cum tribus præce- Pentecostes

dentibus, & duobus sequ. diebus. Afcenfio Domini. ? 7 0 Pentecoftes cum duobus feq. dieb'.

Claslis.
Corpus Christi.
Natiuit

. S. Iohannis Baptistæ.
Festum SS.Apostol. Pétri,&Paūli.
Affumptio Beatæ Mariæ.
Feftum Omnium Sanctorum.
Dedicatio propriæ Ecclesiæ.

uarta DVPLICIA SECVNDÆ Dominicę Claffis.

Secunda Inquibus de simplicibus fitComme moratoin laudibus tantum.

Tertia

Quarta
Circuncifio Domini.
Dominicain Albis.
Feftum Sanctffimæ Trinitatis.
Purificatio
Annunciatio Beatæ Mariæ.
Natiuitas
Festa Apostolorum.
Fefta Euangelistarum.

ci,fit Commemoratio.
Festum S. Laurentij
.

Dies octaux nunquam transfertur,
Dedicatio S. MichaelisArchangeli.
Duplex, vel Semiduplex occurrens

Johannis Baptistæ occurrēs in die in Vigilia Natiuitatis Domini, &

Corporis Christi transferatur in Pentecoftes,in Feria quartaCine

diem sequentem, non tamen trālrum, acin tota maiori hebdoma- fertur octaua. da transfertur.

Quando

Septuagefimæ
Sexagelimæ
Quinquagesimæ
Quadragesima

:

Infra octauas Epiphania, Paschæ,

& Pentecostes, non fit de duplici,

velsemiduplici, fed transfertur.
Infrä octauam Corporis Christi.se-

miduplex tantum transfertur:&
de ea,quocunq; adueniente dupli

ideo quamquam Natiuit. Sancti

I

I

1

I

1314141418814141016 Duplex Secundæ Claffis

131414141414'4141016 atronus Ecclesię

31414141881414100 Duplex

316 41414141416111 Semiduplex

312 | 616144/612 |1|1 Simplex

| 110101015151111111 ancta Maria in Sabbatho

1010 10151010 1011.1111 Dominica

31 2141 olol 41412 | 1 ili Diesinfra octauam

101217161 0101612 . Dies octauę

316141414141416 1 1 Feria

3111015.1515111il1
Totum de scquenti, & nihil de pręce-

denti.
2 Totum de sequenti, &Commemora-
tio de precedenti

.
3 Totum de precedenti, & nihil de fe-

quenti.
4 Totum de precedenti,&Commemo-

ratio de sequenti.
s Capitulum de sequenti;&nihil de prę

cedenti.
6 Capitulum desequenti,&Commemo

ratio de precedenti.
7 Totum de digniori, &Commemora-

tio deminus digno.
8 T otum de precedenti, &nihil dese-

quenti.
(In primis vesp.diei octauxCorpo secundæ claffis,feu Patronus Eccle-
ris Christi totum officium fitde oct. fiæ,quia tuncde festofieret officium
cũcome.pcedétis festi duplicis, nisi & deoctaua commemoratio.
fuerit feftú loléne principale qa túc CnQuadrangulis, autem illising
de festo fieret offñ& come.deolta. bus sibi inuicem occurrunt in vtra
Cla fecundis Vefperis diei octau. que tabella Duplicia Prime&Secu
Epiphaniæ, Pascha, Ascensionis, Pé dæclassis

, & Patronus Ecclesiæ, nultecostes, & Corporis Christi, de fe- lus apposítus est numeros:vtin eo ca quenti duplici fit tantum comnie- su quideraro contingit, recurratur moratio; nisi illud fuerit primæ vel ad Rubricam Breuiarij. B.N.R.

*** ij

cum Die

octau cum ieinfra octauam

cum Sancta Maria in Sabbatho

cum Duplici per Annum cum Patrono Ecclefiæ cum Duplici primę& secundæclaffis

[ocr errors]

A

[blocks in formation]
[ocr errors]

159
245
52

[ocr errors]

523

416

HYM NO R V M INDEX
Dcçnam Agni.

189 Lux eccesurgit.
Ad preces noftras. 139 Lauda mater ecclesiç.
Æteroa cęligloria.

41

M agne Deus potent.
Æterna Christi mun. 473 Martyr Dei qui vnicum.
Aterne rerum

8 Memento falutis auct.
Æterncrex altiffime,

216 Noctesurgentes.
Ales diei nuncius.

27 Noxatra rerum.
Amor Iesudul.

418 Nox &tenebrę.
Angularis fundam.

513 Nunc fancte nobis.
A folis ortus.

80 O gloriosa domina.
Audi benigneconditor.

136 Olux beata Trinitas.
Audit tyrannus anxius,

85 Onimis felix.
Aue marisftella.

.

522 Osola magnarum vrb.
Aurora lucis rutilat.

192 Pangelingua gloriasi.
Aurora iamsparg.

46 Pangelingua glo.
Aurea luce.

393 Plasmator hom.
Beata nobisgaudia.

233 Primo dierum.
Cçli Deus sanat

50 Quem terra, pontus.
Christe redemptor om.

75 Quicunq; Christ.quær.
Christe sanctorum decus,

382 Rectorpotens.
Claro Paschali gaudio.

480 Rerum creator opt.
Conditor almefyderum.

57 Rerum Deus tenax.
Confors paterni lumnis,

23 Rex gloriose mart.
Deus tuorum militum.
Doctor egregie.

419 Rex sempiterne dom.

355 Saluete flores mart.
Ecceiã noctis. 9 Ex morc docti. 137 Sanctorum meritis.
Exultet celum laudibus.

84 Somnorefectis art.
Hoftis Herodesimpie.

97 Splendor paternę.
Iam Chrifte Soliustit.

iz& Summę Deus clement.
lam Chriftus aftra.

231 Telucisanter term.
Jam bone pastor Pet.

352 Tellurisingens.
lamlucis.

9
Tibi Chresplendor patris

.
lesu saluator seculi.

220 Tristes erant Apoftoli

.
Icluçorona celsior.

509 Tu Trinitatis vnitas.
Ielu coroną virginum.

345 Venicreatorspiritus.
Ielu noftra redemptio.

220 Verbum supernum prode
Ielu redemptoromnium.
Immense celicond.

496 Vexilla regis prodeunt.

48 Virginis proles.
Inte confessor.
Luftristex quiiam per,

492 Vox clara ecce inton,

16. Vrbs beata Ierusalem,
Lucișcrcator opt,

47 Vt qucantlaxis,

16

27
17

[ocr errors]

491

[ocr errors]

189
86

Cance
Cuft
Conho
Conho
Coo
Confi
(5

[blocks in formation]

1

PSAL

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

21

2

38

2

D dñm cũ trib. Ps. 119.f.48. De laudē meã ne tacueris.108.

45
Adte dñc clamabo.27. 19 Deus misercatur nostri & 66.

8
Adte dñeleuaui. 24.
12 Deus nf,refugium.45.

25
Adte leuaui oculos meos. 122. 49 Deus quisfimilis erit tibi.82.

37
Afferte dño 28.
19 Deus repulifti nos & dest.59.

29
Attendite popule mcus. 77. 34. Deus ftetitin fynagoga. 81.

37
Auditchęcoēs gentes.48. 26 Deus veneruntgentes.78.

35
B eati immacul.in via. 1 18. 10 Deus vltionum dñs.93.

30
Beati omnes qui timent. 127. 49 Dilexi,qñ exaudiet.114

48
Beati quorum remislęsunt.3 1. 20 Diligam te domine fort.17.

5
Beatus qui intelligitsup 40. 24 Dixi,cuftodia vias mcas.38.

27
Beatus vir qui non abiit. 1. 2 Dixit dominus dño meo. 109.

46
Beatus vir qui timet dñm 111. 47 Dixit iniuftus vtdelinquat. 35.
Benedicam dñm.33.
20 Dixit insipiens in corde fuo. 13.

4
Benedic anima mea. 103. 42 Dixit infipiés in cordeluo.52.

27
Benedicanima mea. 102. 42 Dnc clamauiadte. 140.

52
Benedictus dñs Deus.143.

52 Dñe Deus meus in te.7.
Benedixisti dñe terram.84. 37 Domine Deus falutis mcę. 87
Bonum eft confiteri dño.91. 45 Dác dominus nofter. 8.
Cæli enarrátglo.18. 6 Cătated.95.39 Dñcexaudi orat.meã.&cl.101. 41
Cátate dño.149.8Cãtate dño.97.41 Dñe exau.oronémeā;aur. 142

40
Confitebimur tibi.74 33 Domine in virtute tua.20. 6
Confitebor tibi dne.g.

3 Domine nein furore tuo.6.
Confitebor tibi dñe. I 10. 47 Domine nein furore.37.
Confitebor tibi dñe.137.

SI

Dñe non est exaltatu'm. 130. 50
Confitemini dño, &inu. 104. 43 Dñeprobastime,& 137.

SI
Confitemini dño qñ: Jos.

43 Dñcquid multiplicati. 3.
Cofitemini dño qñ.106.

44 Dñe quis habitabit 14.
Confitemini dño qm. 117,

9 Dñe refugium factus es.89.
Confitemini dño qñ.135.

50 Dñi est terra&plenit.23.
Conferua me domine.15.

Dñs illuminatio mea.26.
4

18
Credidi ppter q& locutus. 115. 48 Dominus regit me.22.
Cúinuocare exaudiuit me.4.

55 Dominus regnauit decorē.92. 7
eprofundis clamaui.129.
49 Dñs regnauit,exultet 96.

39
Deus žuribus noftris.43.

25 Dominus regnauit,irasc.98.
Deus deorum dñs.49.

26 Ecce nunc benedic. 133.
Deus Deus meus respice.2 1.

13. Eccequàm bonum.132.
Deus Deus meus ad te de.62.
7 Eripe me de inimicis.58.

29
Deusin adiutoriú meủ.69.
32 Eripe medñeab ho.139.

52
Deusin nomine tuo fal.33:
iż Eructauit cormeú verbū.44.

25
Deus iudiciú tuum regi da: 71.
32 Exaltabo te Deus meus. 144.

бо
Exal-

2

[ocr errors]

2

4
36

I

41
55
50

« PoprzedniaDalej »