Obrazy na stronie
PDF
ePub

Ad Matutinum post Inuitator. & Hyınnum num totum officium ordinatur, vtin propriis de Sancta Maria dicitur vnum Nocturnum cũ locis ponitur. duodecim plalmis ferialibus, Versus de Sancta in festis Beatæ Mariæ, (omissis his quæ proMaria,tres Lectiones(quarum prima & secun- pria in illis habentur)hymni, nouem Psalmi,& da sunt ex Scriptura de Tempore) tertia lectio alia quædam requirenda sunt ex communi ei' de Sancta Maria secundum inensium disposi- officio paruo, circa finem Breuiarij

. tioné.& alia omnia tam in Matutinis, quàinin (Modus inchoandi officium,dicendi Inuitalaudibus & Horis,vt in officio Sanctę Marię in torium, Antiphouas,& Versus,habeturin prin fabbatho aflignatur.

cipio Plalt.Cùm verò Añæ duplicandę sunt di Dicuntur Preces Dominicales ad Primam cuntur integræ ante plalmos,sicut in fineplal& Cópletor.& fiunt suffragia consueta de Apo morum. stolis & Pace & tpe Paschali sola commemora. Modus dicendi Absolutiones, & Benedictio de Cruce,vt in ij.feria post octauá Paschæ.Poft nes ante lectiones:legendi,& terminádi lectioNonain nihil fit de ea, nisi consueta eius com nes:dicendi Responsoria post lectiones,ac ria memoratio.cum alijs suffragiis, quando agen- breuia poft Capitula.habetur in prima Domida est in officio de Dominica,

nica de Aduentu. De ordinando ofhcio ex prædictis rubricis. Quomodo fit inchoandum, & terininandú Iquis velit ex supradictis rubricis ordinare officium per Horas,habetur in Psalterio. Quo

officium occurrentis diei videat in Kaléda modo terminandum per Antiphonas. B. Mario , & in Tabula festorum mobilium , de rix, habetur in fine Comple. quo fiat officium sequenti die,& vt inuenerit Sed vt hçc omnia facilius habeantur, pofitæ essefaciendum,sicordinabit illud in Vesp.& funt fequentes rub. de singulis Horis,carúque aliis Horis nocturnis & diurnis.

partibo distinctè cognolcédis. De Marutino, Si sit officium de tempore, id olzde Dominica, vel feria,recurrédument fema A berediatutinum hợc per ordinem regulari. per adPsalterium:vbi ordinatè ponitur, quod cij,nisi aliter in quibusdam diebus annotetur. est commune officij de tempore, cum distribu Pater nofter. Aue Maria.Credo,omnia secreto: tione psalmorum:&ad Proprium de tempo- deinde clara voce hebdomnadarius dicit, Dne re, vbi Lectiones, Responloria, quçdam Anti- labia mea , &c. pollice signando sibios signo phonę, & Orationes ponuntur,quę desuntin Crucis. Deus in adiutorium, &c.manu extenta Psalte.Inuitatoria, Hymni,Cap.vl. Relponfo. fignando se signo crucis à fronte ad pectus, & siabreuia,& Antiphone,quæ diuersis tempori à sinistro humnero vsque ad dextrum, cum Glo busponuntur in Proprio, dicuntur loco eorú ria patri,& aliis, vt in principio Plalte. Deinde quæ sunt in Psalterio : cum verò propria non

dicitur Inuit.conueniens officio de tempore, fuerint,dicuntur vt in Psalterio.

vel de Santo:quod dicitur cum Pfalmo Veni(Si oficium sit ordinandum de Sancto,recur- te,co modo quo in principio Psalt.describiť. rendum est semper ad Commune Sanctorum Dicto plal.&reperito Inuit.dr hymnus,qui of. (nifi proprium habeat in Proprio Sanctorum) ficio de tempore vel de Sancto conuenit. ybı pro qualitate festi, si ix.Lectionum , id eft

, qPoftea in duplicibus,

& semiduplicibus dñr duplex vel seiniduplex fuerit, omnia ordinatė nouem psalmi (sed in Dominicis plures, vt in ponunrur: illis exceptis, quę propria suis locis Plalt.)cum fuis Antiphonis & versibus, quæ té habentur.Si festum fuerit trium lectio. (Noct. pori, vel festo conueniunt, & totidem lectioferiæ , & Lectionibus exceptis

) omnia de codé nes,cum octo. Respon. aliquando cum noué, Communi sumuntur. Tres Lectiones primi vt suis locis ponitur,pertres noctur.distinctos, Nocturni, in officio nouein Lect.& prima&ij. hocmodo. Iccio

, vel prima tantum in feftis trium le&tio. «In primo No&.dicuntur tres psalmi cum trifumuntur de Scriptura in officio de tempore

. 6° Antiphonis,polt fingulos plàlmos vna Año Quæ verò propriæ aur de Communi Sancto: sed tempore Paschali, id eft,à Dominica in Alrum,in feltis alignantur; ex Proprio vel Com- bis vsque ad Pentecosten, præterquam in Ascé

sione Domini , tres psalmi cuiusque Nocturni (In maioribus solennitatibus,& festis per an.

dicuntur fub vna Antiphona,& in fine Pfalmo

muni Sanctorum requirantur.

ruin

[ocr errors][merged small][merged small]

minicæ excepto.

.

inoma

Rubrice Generales rum post vltimam Antiphonam cuiusq; Noct. tur Responso.vt dicetur infra in Rubrica de dicitur Verlus.Postea, Pater nofter, Et ne nos. Versibus & Resp.Post Verlum dicitur Pater né, Absolutio, Exaudi. Benedictio, Benedictione Abloluuio , & Benedictiones, vt habetur infra perpetua:& aliæ ad singulas lectio.vt in prima in Rubrica de Absol. & Benediction. tres LeDominica de Aduentu ordinantur. Deinde le ctiones(si non adsit homilia)singulę in officio guntur tres lect.de scriprura quæ per ordinem feriali dicuntur de lcriptura, quçeo die occurin officio de tempore occurrunt, nisi alię alli- ritin Proprio de Tempore: li adsit hom. singnentur,& ad singulas lectio.dicitur vnum ko gulę tres de hom.In festis , prima & secunda de conueniens officio, si de tempore, vt in pro- eadem scriptura,tertia de Sancto.Si fuerint duę prio Temporis, si de sancto,ve in Proprio San- lectiones de Sancto,prima tantum erit de scriCtorum: alioquin vrin Communi, etiá fi lect. ptura,reliquę de lancto. primi Noct. fint de scriptura officij de tépore. Post singulas lectiones in Ferijs extra tempo & In fine vltimi Relponsorii cuiulq; Noc.dici- Paschale dicitur vnum Relponsorium, ita vt tur, Gloria patri,cum repetione partis Respon- dicantur cria Reia:Tempore vero Pasch. & in Fe lorij, co modo quo dicitur in prima Domini- ftis duo tantum Responsoria dicuntur:scilicet ca de Aduentu, primo Relponlorio illius Do- poft primam & secundam lectionem tantum.

In fine vltimi Responsorij,secundi scilicet,aut In secundo Nocturno dicuntur alij tres Plal certij,dicitur Gloria patri;cum repecitione parmi,& Antiphonx, Verlus, Pater noster, Ablo- tis Responlorij.Quæ Relponsoria in officio de lutio, Ipsius, & eius consequentes Benedictio- Sanctis,sumuntur ex Communi lanctorum: in nes,vt in dicta prima Dominica de Aduentu feriali officio,ex dominicis quando propria phabetur:tres lectiones de aliquo Sermone,aut ferias non distribuuntur, ordine descripto in de vita alicuius Sancti, & ad quam libet lectio- rubr.de Relponsorijs. Quando non dicitur ter nem vnum Responsorium.

tium Responsorium,poft tertiam lectionem di 9

In tetio No&t.alij tres plalmi cum Antipho- citur Hymnus, Te Deum. nis, vt supra: poft tertiam Antiphonam ¥. Pa

De Laudibus. çer nofter, Absolutio, A vinculis,&Benedictio D Laudes, Deusin adiutorium,&c. dicun nes consequentes ad singulas lectiones, quæ tur pfalmi,& canticum, Benedicite, vel aerunt dehom.Euangelij de Tempore,vel defe liud:vt in feriali officio extra tempus Paschale, sto,secundum qualitatem officij, vt in eadem cum Antiphonis officio conuenientibus. Qui priina Dominica de Aduentu ponuntur, Post Psalmi, & Canticum in dominicis per annum septimam & octauá lectionem dicitur Respon (exceptis Dominicis à Septuage.vsque ad Dosorium officio conueniens, aliquando autem, minicam Palmarum inclnsiue)& in feriali offidicitur etiam poft noná lectio.vt suis locis dici cio temporis Paschalis,ac in festis tam nouem, tur:& in fine vltimiRelpontorij aut octaui,aut quàm trium lect. dicuntur de Dominica, vtin noni diçitur Gloria patri: ve sup. Si non dicitur Psal.In predictis vero Dominicis à Septuagesi

. nonuin Pelponfo.poft vltimam lectionem di- vsque ad Dominicam Palmarum inclusiuèdicitur Hymnus Te Deuin.

cuntur,vt luis locis ponitur. In feriali officiop In officio iii. lect. Ad Matutin.Pater nofter.

annum,excra tempus Paschale, dicuntur vt in Aue Maria, Credo, domine labia, &c.Inuit. & Psalterio. Hymnus in feriali officio de Feria, si non sint q Antiphonæ in Dominicis quando propriæ in proprio de tempore,dicuntur vt in Psalt. in non assigantur, dicuntur vt in Psalt. In feftis no feltis defefto,vt in communi Sanctorum, dein uem & trium lectionnın, si non adfint proprię, de noct.ferix,ve in Psalt.id eft, duodecim Psal. dicuntur de Communi. Post psalmos dicitur mi,cum sex Antiphonis, & tempore Paschali Capitulu, Hymn'.Versus, Antiphona ad Cancum vna Antiphona: qui dicuntur tam in of- tic.Benedictus,cum eodem Cantico,&Oratio: ficio ferialı, quain in feltis simplicibus. oía pro qualitate officij,de tépore, vel de festo.

Post Plalmos & Antiphonas dicitur Versus q Preces quando dicendę sunt,dicátur ante pri in feriali officio,vt in Plálce.in feftis,vtin Com inam orationem:Commemorationes vero de muni Sanctorum,qui in festis sumitur , secun- Cruce,de Sancta Maria, Apoftolis,& Pace,simi duin ferias,ex noct.Communis, vnde sumun- liter quádo dicendæ sunt, poft Orationein, nisi

[ocr errors][merged small]

A

[ocr errors]

aliàcómemoratio felti simplicis occurrat: quç Dominicis & feriis,quando non habétur prosemper prædictas Commernorationes prece- pria de tempore,dicuntur vt in Psalterio. In fe dit,de quibus infraí propriis rubricis dicetur. Itis si in proprio Sanctorum nó sine propria, TÁnte Orationem dicitur, Dominus vobil- fumuntur de Com.poft Responsorium breue cum,& Oremus,post vltimam Orationem, re- dicitur Oratio,quç habetur in proprio Sancto peritur

, Dominus vobiscum, Deinde Benedicarum,alioquin ve in Communi. mus domino:& Versus Fidelium animç,Pater (Post orationem reperitur, Domino vobiscu: noster, De' det nobis suam pacem; & Antipho dicitur, Benedicamus domino: Fidelium anina Beatę Marię, vt habeturi fine completorii

, mæ:& Pater nofter, secreto. De Vesperis. si tunc discedendum sità choro; alioquin in fi nevlaimę Hore:nifi fequatur Milla, veroficii Ain Vefperas,Pater nofter, Aue Maria, De

in adiutorium,&c.Deinde dicuntur quin defunctorum, aut Litaniæ,vt in propria rubri- quc psalmi,cum quinque Añis , vt in proprio, ca dicetur. De Prima.

aut Communi Sanctorum signatur.In doinini A

D Primam, Pater noster, Aue Maria, Cre- cisautem,& Feriis Anę & plalmi lemper dicú

do, secreto Deus in adiutorium, &c. tur vtin pfalterio,vbi tempore palchali psalıni Hymnus, Iam lucis.

dicuntur sub vna Antipho.Alla nisi Antipho ÇDeinde inchoatur Aña quęconuenit; quçin næ(vcin Dominicis Aduentus)allignentur. festis ad omnes Horas sumitur ex Laudıb.per (Post Psalmos & Añas, dicitur Capit.Hym.y. ordinem, quarta prætermiffa. In aliis feruetur Aña.ad Mag.cum codem Cantico, & Oratio. Rubrica interius posita de Añis. Postea dicun- oinnia de Tempore,vel de Sancto, pro qualita tur Psalmi, qui in Dominicis & Feriis dicuntur

te officii. vt in Psalterio.In festis autem, & tempore pa- ÇPreces quando dicendę lunt, dicuntur ante schali;tres tantú,vt etiam ibi annotatur.

Orationem;Coinmemor.verò de Cruce,S.Ma. Post Antipho.dicitur Cap. Regi fæculoruin. ria, Apoftolis,& Pace,poft eam; vt infra in

proIn feriali officio extra tempus paschale dicitur priis Rubricis dicetur. Cap. Pacé .deinderium breue, Christe fili dei

DcCompletorio. viwi&ec.Poft Resp.breue in officio duplici,& Aprinoplalterio.deinde Pater nofter, Con

, infra octa.statim dicitur Oratio, Domine Deus omnipotens,in alio officio nó duplici dicitur fiteor, Misereatur, Indulgétiam, Cóuerte, Aña, Kyrieel.cum reliq.precibus,vtin psalt.vbiqó Psalmi,Hymnus, Capit.Respon.breue, Cantialiquis solus dicit officium seinel tantum dicit

, cum cum Antiphona omnia vcífine Plalterij, Cófiteor,omissis illis verbis:Tibi pater, vel Vo & polt eam in duplicibus, & infra octauas dici bis Fratres &,Te pater,& Vos Fraires ; quod ét tur Oratio.In alio autem officio non dup.ante leruatur, quando dicitur ad Completoriuin & Orationé df Kyrie eleis. cum reliq. precibus, Similiter dicat'Misereatur nostri & non vestri vtibidem in Psalterio. In feriali officio quando dicta sunt preces ad Post Versum, Benedicat,& custodiat nos,&c. Laudes, adduntur aliæ preces , yt ibi.

dicitur vna ex Antiphonis B.Mariç,cum Versi. Polt orationem in choro legitur Martyrolo- & Oratione,vt ibidem, & dicto verlu, Diuinú gium,deinde ,dicitur, Pretiosa,cum reliquis, auxiliumi, dicitur fecreto, Pater noster , Auc que etiam dicantur ab iis qui extra chorum nó Maria, Credo. legerint Martyrologium.In fine ad Absolutio

De Inuiratorio. nem Capit. in festis dicitur Capitulum Nonæ: Nuitatorium semper dicitur in officio ad alio tempore tain in Dominicis quàm Feriis, Matutinum. cum psalmo Venite, ordincin vt in Plasterio,

principio Psalterii descripto; sed variatur pro De Horis, Tertia,Sexta,& Nona. officij qualitate:vt in Psalterio, & in Proprio de D Tertiam,Sextam, & Nonam, ante sin- tempore, ac in Proprio & Communi Sactoru.

gulas Horas dicit; Pater nofter, Aue Ma- (Non dicitur in die Epipha. nec in triduo an ria, Deus in adiutorium , Hym.& plalmi,vtin te Pascha,vt fuis locis dicitur; nec in officio de pfalc.Añæ secundum officij qualitatem,ordine functorum per annun, excepto die Commequo fupra

. Dictis pralinis po Antiphoná dicić morationis oíum fidelium Defunctorum:& Cap.Bazsium breue pro qualitate oficii,quæ in pręsente corpore.

Dc

B.R.N.

[ocr errors]

Rubricę Generales
DcHymnis.

diuersitate officii,& Horarum.

qualibet Ho Si de tempore fiat officium,id eft, de Doiri. ra, præterquam à triduo ante Pascha, ví- nica,aut Feria; dicuntur Antiphonæ vt in plal. que ad labbathum in Albis,& præterquam in quæ cum psalmis positæ in velperis Dominicę officio Defunctorum.

Feriarum, in Completorio, ac in Nocturnis, $ Ad Matur. Hymnus dicitur post Pfalmum, ctiam quando fit officium de fefto trium lect. Venite, repetito Inuitator. præterquam in die id est,simplici

, nunquam mutantur, nisi temEpiphan. ad Laud. & vesperas dicitur poft Ca- pore paschali, quo tempore dicitur vna tantú pitu.ad Horas ante plalmos, & antiphonas.ad Antiphona Haleluiah:excepto ctiam tempore Completor.post psalmos & Antiphonam. Aduentus,quo tempore ad vesp.& Noct. Do

Dicuntur autem in Officio de Tempore, vt minicę ponuntur propriæ Antiphonæ In Lau. in Psalterio, quando proprii Hymnií proprio & aliis Horis mutantur pro diuerfitate tempo de tempore non adsunt, qui Hymni de psalter. ruin,vtin Proprio de Tempore habentur,cum in Dominicis & Fer.aslignati dicútur ab Octa verò proprię non affignantur, semper dicútur ua pentec.vsque ad Aduentum,(Dominica in- quę positę sunt in Plalterio. fra octauain Corporis Christi excepta ) & ab Antiphonę quæ in proprio de Tempore fab octaua Epiphan. vsque ad Dominicam primá batho ponuntur ad Magnificat proprima DoQuadrage.exclusiuè. In officio de Sanctis, dñr minica alicuius mensis,sumendę sunt ex ea Do ve in Communi Sanctorum, nisi proprii in minica quæ est proximior kalendis , vel cit in Proprio Sanctorum habcantur.

kalendis illius mensis ; vt supra in rubrica de In Natiuit.Domini vsque ad Epiphan. in fe- Dominicis, ac etiam in rubrica mentis Augufto Corporis Christi, & per octau.& quando- fti dicitur:& semper in sabbatho ponitur Ana cunque fic officium S.M ariç tam nouem quàm ad Magnificat,quæ contigua est libro Scriptutrium Lect.etiam tempore Paschali in fine om ræ in Dominica ponendo. nium hymnorum(preterquam in fine Hymni In festis nouein Lectionum ad Vesp. dicunAue maris ftella) dicitur Gloria tibi Domine, eur Antiphonæ de Laudibus, nili propriæ in Qui natus es de virgine. vt in eius officio par- Velper.aslignentur.Ad Horas similiter tam in uo;etias fi dicantur Hymni de Sanctis, qui in officio de Tempore,quam de Sanctis , quando fra octauam prędıctas celebrantur; dummodo habentur propriæ in Laudibus,& alię propriæ Hym.de Sanctis fint eiusdem metri.excepto fe non fuerint ad Horas, sumuntur ex Laudibus sto S. Crucis infra octau.Natiuitatis Beatę Ma- quarta prętermissa hoc ordine: Ad Primam,j. riæ occurrente.

Ad tertiam secunda: Ad Sextam, tertia: Ad No9 In Epiphan. Domini , & per totam octauá, nam,quinta. acin festo Transfigurationis, in fine omnium In feriis Aduent.quç non habent ad Horas Hymnorum dicirur, Gloria tibi Domine, Qui proprias Antiphonas,sumuntur ex Lau. Domi

nicæ præcedentis. Vbi verò in laudibus feriarú * A Dominica in Albis vsquead Ascensioné, Aduentus fuerint proprię,fuinuntur, vt dictú fimiliter in fine omnium hymnorum dicitur: est, ex ipfis Laudibus Feriarum propriæ. Gloria tibi Doinine , Qui súrrexisti à mortuis, < Tempore Paschali in offó tam nouein,quàm etiam in festis Sanctorum eodem tempore pa- trium Lect.plal.noctur.cuiuslibet Nocturni di fchali occurrentium, dummodo hyinni sint cuntur sub vnica Antiphona, quæ officio coneiusdem metri.

uenit;vt suis locis ponitur. $ In Ascensione autein vsque ad Pentecostes Ş In duplicibus ad Velp. Marutinú, & Laudes Gloria tibi Domine, Qui (candis super lydera, tantùm, Antiphonæ dicuntur ante Plalmos in fimiliter &in festis occurrentibus,

tegræ; & post psalmos integræ repetuntur: in I In Pentecoste verò & per octaua dicitur, Glo aliis Horis,& in officio non duplici,in princiria patri Domino, Natoque qui à mortuis, &c. pio plalmi inchoatur tancum Antiphona; dein Aliis temporibus terminantur Hvmni, vệ suis dein fine integra dicitur, Et quando Antipho locis ponitur. Dc Antiphonis. na incipit ficut psalmus, polt inceptam AntiA

Domnęs Horas semper, cum pfalmis di- phonam dicatur, quod sequitur in plalm. sine cuntur Antiphone,vel vna, vel plures,pro repetitione prícipii,ab co loco:vbi desinit Añ,

apparuifti hodie.

Antiphonis propriis,tam in officio de tempo- nain,& ad Completorium, nunquam mutanre,quá de sanctis semper cedunt quæ habentur tur,vt in Psalterio,siue de Sanctis, liue de Temtamn in Plalt.quàm in communi Sanctorum.

pore fiat officiuin. TQuando fit aliqua Commemoratio , semper (Psalmi de Dominica ad Velpcras,vt plurimú dicitur Antiphona ante Orationem cuin Ver- dicuntur in Velper.Feftorum, excepto vltimo, su: quæ lumicur ex officio, quod conucnic ei, qui mutatur:cum vero aliter fit, suis locis ande quo fit commeinor. ita vtin vefperis lumať notatur.In Velp. infra octauam dicuntur plalAntiphona, quæ assignatur ad Magnificat; in mi vt in ij.vesperis Festi exceptis primis Vespe laudibus,quçad Benedict', cum Versibus qui ris diei octaua: in quibus dicuntur, vc in prihabentur post Hymnun.

mis vespe. Festi. Antiphonę S. Mariæ pofitæ in fine Comple in fine psalmorun semper dicitur Gloria pa torii,dicuntur, vc inferius in propria rubrica tri, prçterquam in psalmo, Deus Deus meus, dicetur.

ad te de luce vigilo:& in Psalino, Laudate doDe Pfalmis.

minum de celis: in quibus dicitur tantum in Salmi in officio de tempore per omnes Ho fine vlcimi plalmi,ante Canticum Benedicice,

ras in Dominicis & Feriis dicuntur como &ante Capit.Preterea non diciturī triduo mada

quo distributi (unt in psalt. nisi aliquando ioris Hebdomadæ ante Pascha, necin officio aliter in proprio de Tempore signentur. In fe- Defunctorum, cuius loco

pro

defunctis dicistis autem dicuntur vt in propriis locis signan- tur, Requiem.eteroam &c. cur,alioquin, voin Communi Sanctorum.

De Canticis. Flaim ad laudes de Dominica cum Cático Camice dominicis,quàm feriis vt in plalte Benedicite dicuntur in omnibus Festis perannum,& in Feriis temporis Paschalis.

rio distribuuntur,ad Laudes, Vesper. &Cóple. Pfalmus Confitemini,dicitur ad Primã, cum In festis , & tempore Paschali ad laudes semp aliis plalmis in psalterio assignatis in omnibus dicitur canticum Benedicite , vr in Dominica Dominicis,(quando officium fic de Domini- & in fine eius non dicicur Gloria patri: ficut in ca) à tertia Dominica post Pente.inclusiuè vlą; aliis Canticis dicitur,nec respódecur, Añ. Alia ad Nat.Dñi exclusiuè vsque ad Septuag.cxclusi Cantica ferialia, vt in psalt.ad laud. non dicunuèà Septuagesima aurem inclusiuè, vsque ad cur, nisi quando officium fit de feria extra temPascha exclusiuè,cius loco dicitur pfalmus Do pus paschale. minus regnauit, &pfalmus Confitemini,tunc s Cantica Benedictus,Magnificat, & Nuncdidicitur að Laudes, post psalmú Miserere, vt suo micris, semper dicuntur suo loco,vtin plalter. loco dicitur. In Dominicis vero tempore pa

Dc Versibus.

Ersus Ascensionem exclusiuè, dicuntur tantum tres vltimú psalmum & Antiphonam Noct. psalmi,Gcut in feftis,addito Symbolo Athana- fiue in officio dicantur tres Noctur, fiuè vnus. Tii.Alii plalmi per singulas ferias distributi ad Ad Laud.& Vespe.versus dicitur post Hym. ad Primam, dicuntur singuli, loco psalmi Con- Horas dicitur in Responí.breui, poft repetitio firemini, in feriali tantum officio,quando de fe nem partis Responsorii,dicto Gloria patri. ria agitur extra tempus paschale. In feriis verò [In Pascha Relurre.& per eius octauá vsque temporis paschalis, in feftis per annum, & in ad Sabbathum in Albis inclusiuè, in Noctur. Sabbatho,siue de Sancta Maria , siue de feria in tantuin dicicur Versus, in aliis Horis non dici. co fiat officium, dicuntur tantum cres psalmi: tur, vt ibi. fcilicet, Dcus in nomine tuo, Beati immacula- Quando fit aliqua cominemoratio , femper ti,& Retribuc:etiam si fostum duplex celebre post Antiphonam eius de quo

fic

coinmemo, turin Dominica.

dicitur verlus,qui in eius officio ponitur post In Dominicis autem, quando officium fit de Hymnum Velperarum & Laudum. dominica,poft pfalmos additur semper Symb. Verlibus tempore paschali semper additur, Athanasii, Quicunquc vtinfra in propria rubri Haleluiah, ca dicetur.

Versus, Dominus vobiscum, semper pręponi Plalmi Horarü,fcilicecad tertiá;sextá & No tur Orationi, & poiteam repetitur, veinfra diB.R.N,

ij

[ocr errors]

cetur

« PoprzedniaDalej »