Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]

b vi

2

[ocr errors]

XX

с

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

C vi

[ocr errors]
[ocr errors]

d v

V

II

[ocr errors]

I 2

[ocr errors]

f inj

[ocr errors]
[ocr errors]

Haber dies xxxj.Lunaverò xxx. xxij A Kalé. 1 Remigij episcopi &confefl.451. xxi

3 xix d d iii Francisci confessoris. duplex.451.

4 xvii; e ii

5 xvij f Prid. xvi

8 Non.7 S.Marci Papæ & confeff.451.&cóme. SS. Sergij,Bac.
A vij 8

(chi, Marcelli,& Apuleijñ.
xilii b vii 9 Dionysij,Ruftici,& Elcucerijă, semiduplex. 452
xili
xii
xi
e iiij

13 ix g Prid. 14 Calixti Papę& marty. semid.452. viii: A Idib. iš vii

b xvij 16 vi C xvi

17 d 18 Lucæ euangelistæ.duplex.452. mi iii f xiii

21 Hilarionis abbatis.453.& com. SS. Vrfulæ,&fociaru i A xi

(virgin.marty b

23 xxix Ĉ ix

24 xxviid viii 25 Chrysanti,&Dariæmartyrum.453. xxvii e vii

26 Euaristi papæ,& marty.453. xxvi f vi 27

Vigilia. 25 XXV 8 V 28 Simonis & Iudę Apostolorum. duplex.453. xxiiii Aiiij

29 xxiii bij

30 xxiic Prid

Vigilia.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

JE KULLOIDLUNULDU

iij 3

3 De Oétaua.

Habet dies xxx.Luna vero xxix.
xxi d Kalē. í Feftum omnium Sanctorum duplex. 454.
c iiij

2. Commemoratio oïum fidelium Defunctorum dupl.

&deOēt.omnium Sanétorum.
xix füj
xviij g Prid. 4 De Oeta. &cõm.SS. Vitalis, &Agric.mart.
xvij A Non.5 De Oétaua.
xvi b yii. De O&taua.
cvii

(coronatorum martyrum. xili d vi Ś Oétaua Omniumsanctorü. dup.&cõm.Ss. Quatuor XI11

9 Dedic.Bafflic; aluatoris.du.463. & cố, S. Theodam. xii f iii 10 Tryphonis, Respicij,&Nymphemarty.464. xi & iii 11 Martini Epi&Cofes.dup. 464 & co.S.Mennę mart.

A Prid. 12 Martini papę &marty.465. semiduplexi

XV

7 De Octaua.

e V

X

b Idib. 13 c xviii 14

VIIL
vii d xvii

15 vi e xvi 16 f

XV 17 Gregorij Thaumaturgi episc.& Confell.466. 8 xiiii 18 Dedicatio Basilicarum Petri & Pauli duplex.466. A xiii

19 Pontianipapa, & martyris.467.

111

b xii

20

21

cxi
d

X

xxix e ix

23

[ocr errors]

8 xii

25

22 Cęcilię Virginis &mart. femid.468. (citatisă.

Clementis papę &martyris. semid. 470. &co.S. Felixxviiif viïi 24 Chrysogoni martyris.471.

Catharinæ Virginis & mart.duplex.471. 25 xxvi A vizó Petri Alexandrini episcopi & marty.472.

27 28

29 Vigilia, &comme. S.Saturnini mar.339. € Prid. 30 Andreę. Apostoli. duplex:339.

XX v xxiui b v

XXil c illi xxii dui

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Xix

8 vj

XV

Habet diesxxxj. Luna verò xxx, f Kale. I

2 Bibianę virginis & marty.342. cóm. xvilj A v

3 .xvij biii 4 Barbarę virginis &mar. com. 342. xvi C 111

5 Sabbæ Abbatis. commc. 342. d Prid. Ő Nicolai Episcopi & Confes

. femid. 342. xiii ? Non. 7 Ambrosij episc.confes.& ecclesiæ doct. dup.342. xiii f viij ó Conceptio beatæ Mariæ. dupl. 343. xii

g vii xi A vi

Melchiadis papæ,& mar, comme. 345. by 1.1 Damasi Papę,& confeff. semid. 345. ix

ciiij viii d jij

13 Luciæ virginis& marty, duplex.345.
vii
vi f

g xvij 16
A xvi

9

[ocr errors]

X

I2

c Prid.

14

[ocr errors]

1111

17

[ocr errors]

b XV

18

11

d xiii

[ocr errors]

20

[ocr errors][merged small][merged small]

c xilaj 19 i

Vigilia. 21 Thomę Apostoli. duplex.346. xxix f xi

23 XXVII Aix

Vigilia.74 Xxvi b viii Natiuitas Domini noftri Iesu Christi. duplex.75. 25XXV

26 Stephaniprotomart. dupl.81.&com. Osta. Natiuit. XXIII d vi: 27 loannis Apoft.& Euang dup.& cõm. Oeta.83. xxii f lij 29 Thomę Cátuaričlis,epi,&mar. Temiz &cöm. O&.87.

30-De Dñica ifra oct.Nati.vel de oct. cũcõm. Oftaua. 88. A Prid.

Sylueftri Papę & confef. dupl. cūcóm. Octauarú.go. Hęc Epacta 19.nigra nüquaeftivlu,niliqñ eodéānoɔcurritcū au.nu. 19.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]

De Officio duplici.

Lcctio.sub officio duplici,vtibi. Fficium fir duplex in dicbus à Quo modo sit ordinandum officium dupl: feria v.in Cena Dñi, vsq; ad fe in Vesperis;Matut.& cæteris Horis:siiniliter & riá iij. Paschę inclusiue in Dñi de Antiphon. Responsoriis, Versibus, Capitu ca in Albis, in Ascensio. Dñi, lis,& aliis,in eo dicendis, habentur inferius de in Pente. & duobus dicbus se singulis proprię Rubricæ.

quết.inclulue in ferto Trinit. Preces & luffragia de S. Maria, Apostolis,& pa Corpis Chri,Dedic. pprię Eccle.in feltis,quibe ce,in officio duplici nódicunt', vc etiá in,ppriis in Kalend.apponitur hçc uox, Dup.in die octa eorú rubricis dicet. De Oficio Semiduplici. ucl plurium alicuius locijuel titularis ecclefiæ: & infra/octauas:hocelt, Dominicç per an

; & in feltis Sanctorum, qui apud quasdam Ec- num(excepta Dominica í Albis, quæ ft dup:) csias, Rclig. uel congregationes consueuerunt & dies infra octauas, celebrantur sub officio sem solenniter celebrari, cum corum octauis con- midup.ltem officium fit semidupl.in festis, qui suetis,& officiis propriis à Sede Apoftapproba bus in kalendario ponitur hçcvox , Semidupl

. tis, aut ex eiusdem Sedis auctoritate receptis, Item in festis propriis quorundam locorum, uel recipiendis, (seruata tamé forına huius Bre. leu congregationum, quæ solennius apud iluiarii) alioquin de communi,etiam fi predicta las quàm funplicia consueuerunt celebrari

. felta in eius kalenda.non sint descripta. Præte- De festo femidup.fit co die quo cadit, nisi có rca officium fit dup.pro defunctis in commc- tingat transferri, ve dicetur in Rubrica de Tran moratio.omnnium fidelium defunctorum,& p. llatione festorum. lente corpore,ut in eius offó di,circa fi.Breuia. Habet totum officium integrú sicut & Dup.

Festum duplex celebratur co die quo cadit; sed non duplicantur Antiphonę. nisi illud cótingat transferri,ut dicicur in Rub. Ad Matutinūdicútur tres Noct.( pręterquá de Translatione festorum.

infra octa.Palcæ & Pente.in qbus dicitur vnú (Haber primas & secundas uelper. integras, Noct.cum tribus pfalmis, & totidem Lectionisi cum alio simili concurrat, ut dicitur in Ru nib.)& regulariter quando dicuntur tres Noc. brica de Concurré. officij; & tocum officium (Dominicis exceptis)dicuntur nouem plalmi, fir de duplici incipiendo á primis uesperis ulq; & totidem lectiones. ad Completorium scquentis diei inclusiuè,ex- Quomodo fit ordinádú offń leinid.tă í festis ceptis tribus diebus maioris Hebdomadę an- qidñicis,& infra oct. ité & de Añis, Versibus, te Palcha, in quibus officium duplex incipit à Riis,& huiusmodi aliis, & qñilemiduplici diMatur.& uigilia Natiuit.Domini, in qua offi- cunáPreces ad Primá& Cópletoriú: &ad Vel. cium dup.incipità Laudibus. Officium autem & Laud.Suffragia seu Cómemo. cómunes de S. Defunctorum habet tantum prinas uespe.Ma- Ma.Apost. & Pace: habencinferius de singulis tutinú& Laud. ut circa finem Breuiarii ponit. propriæ Rubricæ. De officio fimplici.

In utrisque uefperis, Matutino, & Laudibus Fficiú fit simplex ídicb'ferialib.qñ occur tantú,non auté in aliis Horis duplicant'Aña rit ficri de for.hoc est offri de Fer.elt lim

Ad Matutinú regulariter dicuntur tres Noc. plex,ve in ppria Rub.dicec.Ité offüm fit limp. cum nouein Pfalmis, & totidein Lcctionibus, i festis qb'i Kaléd.nó apponitur hçc vox, Duprçterquá in Paschate Rclur.& Pente.cú duo- plex,vel Semiduplex,vel dc Octaua. bus sequentibus diebus,in quibus dicitur vnú De festo simplici fit eo dic quo cadit nisi tátum Noctur.cum tribus Plalmis., & totidem codem die occurrat fieri officiuin noué lectio.

BR.N.

زiii ماه

num

num vel de S. Maria í Sabbatho, vel de feria,cui pprio de epe,cú cóm.oct.oınislis etiá dictis pfestum Simplex cedit, ve dicetur in Rubrica de cibus & fuffragiis, vt fupra.De Dñica occurren Commemorationibus.

te in die oct.fit comme.sicut dictum est, quanHabet cantum primas Vesp.à Capitulo, nisi do in ea fit de festo duplici: prçterquá í die oct. cum eo cócurrat feftuin ix.Lect. dominica, vel Epipha.in qua nihil fit de Dominica. octaua, ve dicetur in rubrica de Concurrentia Positú aút est offñi sex Dñicarum ab Epiph. officij : & ei' oftń terminatur ad Nonam.Poft vfq; ad Septuag.& vigintiquatuor à Pente. vsq; Nonam nihil amplius fit de felto simplici nec ad Aduć.vt cópleat numerus Dñicarum , quæ commemoratio:Feria autem incipit,& desinit

, sunt & ab Epiph.vfq; ad Septuag. & à Penteco. vbi desinit & incipit officium præcedens,vt in vsq; ad Aduétú;ne vlla dñica pannú ab Epiph. sua rubrica dicctur.

vsq; ad Septuag.& à Pent. vsq; ad AduentúvaAd Matutinum dicitur vnum tantùm No. cet,quin fàlcé de ea fiatcom. Ná quæ aliquádo Ĉturnú cú duodecim plalmis,vt in psalterio, le supersunt poft Epipha.ante Septuag.ponuntur cundum feriam quę occurrit, & tres lectiones postvigesi.tertia à Pét.hoc ordine.Si dñicæ post legútur,vt infra in Rub.de Lectionibus habet. Pente. fuerint xxv.xxiiii. post Pente.erit,quç elt

Quomodo sit ordinanduin eius officium tã vj.post Epipha.Sixxvj.xxiiij.erit,qelt v. & xxv. in feftis, quàm in feriis,ad Vesperas. Matutin.& quæ est vj. Si xxvii. xxiiii.erit iii

. xxv. erit v. & alias Horas;item & de Anis, Versibus,Respon xxvi.erit vi. Si xxviii. xxiii. erit iii. xxv. erit iiii. soriis, & alijs , ac quando Preces &Cómenor. xxvi erit v.xxvii.eric vj.& vltimo loco semper communes seu suffragia de Cruce, S. Maria, ponitýin ordine est xxiiii. post Pente. etiam si Apoftolis,& Pace dicendę fint, habentur infc post Pentec.aliquando nó lint, nisi viginti tres rius propriæ rubricæ.

dominicæ.Tucenim vigefimaquarta ponit lo De Dominicis.

co vigesimętertiæ,& oftñ vigelimç tertięponi E Dominica lemper fit offří dominicis turin præcedenti sabbatho nó ípedito Felto ix.

Adué.&í Dñicis à Septu.vsq; ad Dñicáí Lect.alioquin in alia præcedéti Feria, 1 qua fiat Albis īclusiuè,quocúq; testo duplici, vel semi. offín de feria,& in ea legant’tres Lect.de homidup.adueniéte qa tunc festú trástert vtí Rub. liadominicę,omissis Lect

. Scriptu.illius feriæ. de Trállatione Feftorum dicet) nisi illud festú & ad Laudes dicatur Añ.ad Benedi&tus & Ora sit de principali Titulo vel Patrono alicuio Ec- tio de Dominica vigesima tertia.quod Similicție. vel loci:qa túc de huiusmodi festo fit tálú ter fieri pot de officio illius Dñicæ post epiph. in ea Ecclesia, vel loco ,cuius est Titulus vel pa quæ aliquando Superest, propter Dominicam tronus,cú cómemor.Dñicę(qbusdá dñicis ex- Septuagesımç. cepris)ve dicet’in Rubr.de coinme. In aliis do- lidé leruat'de Dominica secunda poft Epiph. minicis pannú fit de Dominica, quando dic quando Dñica Septu.venerit immediate post Dúico non occurrit festúduplex:quia tunc fit Oct.Epiph.tunc enim in sabbatho præcedéti de duplici củ cóm.Dñicçí vtrifq; Vesp.& Lau- vt supra nó impedito,alioquin primo die post dib.&ad Macutinú nona lectio legiťde Hoń. octa.fiat offñ de feria in qua ria dominicę pri Dominicę, vc dicetur in rubrica de commemo mo ponútur, & tres lectiones leguntur de Ho rationib.Si Seiniduplex eodédie occurrat, trál milia eiusde dominicæ,cum eius Antipho.ad fertur, ve dicetur in Rubrica , de Translatione Bńs,& Orone.Festum verò semidup. in ca ocfestoruin.

currens transfertur in primam diem simili feI De Dnicis infra o&ta. Nat. Epiphanię, Ascen- Ito non impeditam. fionis,& Corporis Chri occurrétib?, officiü fit 9 Cum aut in Proprio de tempore,dicitur alificut de oct. exceptis Capit. Lect. Versic. Añis, qua Dominica esle priina mensis, in qua priad Mag.& Bńs.& Drone,& octa.gio, q est pro mo ponitur initium libri de Scri.cuin sua hiprium in Dñicis infra oct. Nat.& Ascensionis

, storia,id eft,cum Responsoriis; animaduerten quæ dicunt'de Dominica,cú cóm. octa. vt luis dum est,cam dici primiam Dominicam mélis, locis ponit:ncc dicunto in illis preces ad Prima quæ venit in Kalendis illius mensis,vel est pro & Copleroriú.ncc ad Vesp. & Laudes suffragia ximior kalendis;hoc inodo: Si Kalendçuenede S.À. Apfis,& Pacc.De dominicis infra alias rint in secunda,tertia, & quarta Feria. Domini odta.torú öffi fit de Dñica, vt in Plalter. & in ca prima mensis erit:quæ præcedic Kalendas,

[merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »