Obrazy na stronie
PDF
ePub

116

[ocr errors]

pofuit prodigia fuper terram:auferés O&qui non habetis argentú,pro

tesin cor maris.

Principes populorú congregati sunt
Sonuerút&turbatæsútas eorú:cõ= eum Deo Abraham:quoniã dij for-
turbati sút mõtesin fortitudine eius. ces terræ vehementer eleuati funt.
Fluminis impet’lętificatciuitateDei

: An. Psallite Deonio,psallite: psallite
láctificauit tabernacululuú altissimo. Reginoftro,pfallitesapienter,
De'in medio ei'nācómouebit:adiu Oisterra adoret te,&pfallat tibi

.
uabit eam Deus mane diluculo. Re Pfalmum dicat nomini tuo dñe.
Côturbatæsútgétes,&inclinata funt Pater nofter. V. Et nenos.
regna:dedit vocēsua,&mota ēterra. Abforo Exaudi dne. V. Iube done.
Dominus virtutum nobiscum: susce Bño. Benedictione perpetua.
ptor nofter Deus lacob.

De Ilaia Propheta. Lectio prima.
Mnes sitientes venite ad

aquas Lisa
bella vsquead finem terræ. perate,emite&comedite. Venite,e...
Arcum conteret, & cõfringet arma: mite absq; argento,&abfq;vlla com-
&fcuta comburetigni.

mutatione vinū&lac.Quare appēdi acate, &videte,qñegosūDe':exal tisargētu noin panibus &laborē vetaborin gêtibus,&exaltaborin terra. ftrú nó in faturitate?Auditeaudiētes Dominus virtutum nobiscum: susce me,&comedite bonum,& delectabi ptor nofter Deus Iacob.

turin crassitudine anima vestra. InAna Fluminis impetus lætificat,hal. clinateauré veftram,&veniteadme ciuitatem Dei, hapah. Aña. Plallite audite, & viuet anima veftra. Et feria Deo noftro,psallite:plallite Regino- vobiscum pactum sempiternum,mistro,pfallite sapienter. Pfalmus 46. sericordias Dauid fideles. Ecce testé

Mnesgentes plaudite manib': populis dedi eum : ducem,ac præce

iubilate Deo in voce exultatio- ptoremgentibus. nis.

Hodiein Iordane,baptizatodno, Quoniã dñs excelsus, terribilis:Rex aperti suntcęli,&ficutcolūba supeú magnus supcromnem terram. Spiritus mālit, & vox Patrisītonuit: Subiecitpopulos nobis:&gentes sub Hiceftfilius meus dilectus,in quomi pedibus noftris.

hi benecÕplacui. y, Descēdit Spirito
Elegitnobis hæreditatem suam:spe- sanctus corporalispecie,ficutcoluba,
ciem Iacob,quem dilexit

.
Afcendit Deus in iubilo:&dominus Prædictú Bedrhodie, & Domini,

in ipsum,&vox decelofacta eft

. Hic.
in voce tubæ.

ca infra octauam,&in dieoctaua tan
P fallite Deo noftro,pfallite: psallite tum.Infra octauama verò eiusioco di
Regi noftro pfallite.
Quoniá Rex omnis terræ Deuspfal- Triasuntmunera pretiosa, quæ obta

citur sequensResponsorium.
Regnabit Deus supergentes:Deusse in sediuina mysteria. In auro, vto-

lerüt Magi dominoi dičilta, &habēt det supersedem fanctam suam. ftendatur Regis potentia:in ture Sa

[ocr errors]

lite sapienter.

cer

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

II. 60.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cerdotem magnữ cósidera:&in myr vtlampas accendatur.
rha Dñicã sepulturam. . Salutisno- R Reges Tharsis, & insulæ munera
ftræ auctore Magi venerati suntincu offerent Reges Arabum,&Saba do
nabulis,& dethefauris suis mysticas nadno Deoadducent. . Omnes de
ei munerum species obtulerunt. In.: Saba venientaurum, &tus deferen.
Bño. Vnigenitus Deifilius. Lectioij. tes, Reges Arabum. Gloria.Reges.

Vrge,illuminare Ierusalem,qa ve Insecundo Nocturno. Antiphona.

nit lumen tuũ,&gloria dñi sup te Omnisterra adorette & pfallat tibi, brta est. Quia ecce tenebreoperiêt ter psalmum dicat noi tuo dñe. ps65. rā,& caligo populos.Sup teautē oric Vbilate Deo omnis terra, psalmú turdñs,& gloria eiusinte videbit:& dicite nomini eius : date gloriam ambulabūtgétesíluminetuo,&Rex laudi eius. gesin spledore orttui.Leuas circui- Dicite Deo,q terribilia sútopera tua tu oculos tuos,&vide:oésisticógrega domine:in multitudine virtutis tuæ tisunt, venerüttibi.Filij tui de longè mentientur tibi inimici tui. veniet,& filiętuę dlateresurgét. Tức Omnisterra adoret te,&plallattibi: videbis,&afflues,&mirabit,&dilata psalmum dicat nomini tuo. bit cor tuum,qñ cóuersa fuerit ad te Venite&videte opera Dei:terribilis multitudo maris

, fortitudo gêtiū ve- in confilijs super filios hominum. nerit tibi.InúdatioCamelorûoperiet Quiconuertit mareinaridam, influ te, Dromedarij Madia & Epha. Oés minepertransibuntpede:ibilætabide Saba venient,aurū&tus deferétes murin ipso. &laudem Dominoannunciantes. Qui dñaturin virtute fua in æternū, , EL. In columbæ specie Spiritus fant oculi eiussupergentes respiciunt:qui

isusest,paterna voxaudita eft: * Hic exasperāt,non exaltenfin semetipfis. eftfilius meus dilectus, in quo mihi Benedicitegétes Deum noftrum: & benecomplacui. v.Coli aperti sunt auditam facite vocem laudis eius. super eú,&voxpatris intonuit

. Hic. Qui posuitasam meâ ad vita:&non Bño. Spiritus sancti gratia. Lect.iij

. deditin commotionem pedes meos. Audésgaudeboin dño,&exul- Qmprobastinos Deus:ignenogexa

tabitaia mea in Deo meo:ga in- munafti,ficutexaminatur argentum. duitmevestimétis salutis,&indumé Induxisti nosin laqueum, posuistitri to iustitiæ circúdeditme,quasi spõlú bulationesin dorso noftro:imposuidecoratūcorona,&quasi spõlá orna sti homines super capita noftra. tā monilibus suis.Sicut enim terra ,p- Trāliuimusperignem, &aquam:& fertgermē suũ,&ficut hortus semen eduxisti nosin refrigerium. suú germinat,fic dñs De'germinabit Introibo in domum tuamīholocauiuftitiâ,&laudēcorāvniuerfisgétibo stis:reddam tibi vota mea,quæ distin Propter Siõ nõ tacebo,& ppter leru- xerunt labia mea. falēnon quiescam,donec egrediatur Etlocutum estosmeum: in tribulavtlplendoriustus eius, &faluatorei? tionemea. B.R. N.

[ocr errors][ocr errors]

lolo

N iij

[ocr errors]

Pfalmus 71.

Holocaufta medullata offeram tibi &pauperem cui non erat adiutor. cumincesoarietum:offeram tibị bo- Parcet pauperi &inopi:&asas pau. uescum hircis.

perum faluas faciet Venite, & audite,&narrabo očs,qui Ex vsuris&iniqtate redimetalas cotimetis Deum:quanta fecit alæ meæ, rū:&honorabilenomē eorú coráillo A dipsum oremeoclamaui:& exul- E tviuet&dabitur ei de auroArabie, taui sublingua mea.

&adorabuntdeipsosemper:tota die I niquitatem fi aspexi in corde meo; benedicentei. non exaudiet dominus.

Erit firmamentum in terra in fum-Propterea exaudiuit Deus:&atten- mismontium, superextolletur fuper dit vaci deprecationis meæ. Libanum fructus eius:&florebūt de Bñs De',q nõamouitofonémeâ:& ciuitatesicut fænum terræ. misericordia suã amę. Aña. Oister. Sit nomen eius benedictum in fæcuraadoret te,&psallat tibi:psalmú di- larantesolem permanet nomen eius. cat nomini tuo domine. Ana. Reges Et benedicenturinipfo oés trib'terTharsis,&insulæmunera offerét Rc ræ:oes gentes magnificabunt eum. gi domino

Benedictus dominus Deus Israel:qui Eusiudicium tuum Regida:& facit mirabilia solus.

iustitiam tuam filio Regis. Et benedictum nomen maieftatis ei
• 1 udicare populum tuum in iustitia: inæternum:&replebitur maiestate

&pauperes tuosin iudicio, eiusomnis terra,fiat,fiat.
$

ulcipiantmontes pacem populo;& Aña. Reges Tharsis,&losulęmunecollesiuftitiam.

ra offerēt Regidño Aña. Oésgentes ludicabitpauperes populi, &faluos quascunque fecisti, venient,&adora facietfilios pauperum:& humiliabit buntcoram te domine. Plalmus 851 calumniatorem.

Nclina dñeaurētuā,&exaudi me: Etpermanebitcum sole,&antelu- 1 quoniam inops &paupfum ego. nā:ingeneratione, & generationem. Custodi animam meam , quoniam Descendetsicut pluuia in vellus:&fi sancto fum:faluum fac feruum tuum cutstillicidia stillantia super terram. Deus meus sperantemin te. Orietur in diebus eius iuftitia,&abū Miserere mei Domine, quoniamad dantia pacis:donecauferatur luna, teclamaui tota die: lætifica animam Etdñabità mari vsq; ad mare:&à Alu ferui tui,quoniam ad te domine ani, mine vsq; ad terminos orbis terrarũ, mam meamleuaui.

oram illo procident Æthiopes: & Oñtu dñesuauis & mitis: &multæ inimici eius terramlingent.

misericordiæoîbus inuocantibus te. Reges Tharsis,&isulęmúera offerét

: A uribuspcipedñe orationé meam: eges Arabú,&Saba dona adducēt. & intende voci deprecationis mex, Etadorabunteum omnesReges ter- in die tribulationis meæ clamaui ad sæ:omnesgentesseruientei. Quia liberabit pauperemà potente: Non eft fimilis tui in dijs domine:

te:quia exaudistime.

&

[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

&non eftfecundum opera tua. caro factum,sicsusceptionis nostrętē Oi

mnes gentes quascunquefecisti ve perauit exordia, vt natus Iesus &crenient,& adorabuntcoram te domi- détibus manifeftus,&pfequétib'effet ne&glorificabuntnomen tuum. occultus.lā tunc ergo cæli enarraueQuoniam magnus estu,&faciensmi runtgloriâ Dei,&in oệm terra sonus rabilia:tu es Deus solus.

veritatis exiuit,quando&pastoribus Deduc me domineīvia tua,&ingre exercitus Angelorum, Saluatoris edi diarin veritate tua:lætetur cor meū, tiannunciatorapparuit, &Magos ad Vttimeat nomen tuuin.

eñadorādum præuiaStella perduxit: Cöfitebor tibi dñeDe'me'i toto cord vrà Solisortu vsque ad occasum veri meo:&glificabo nomētuũīæternū. Regisgeneratio coruscaret,cumre-Quia mía tua magna est super me:& rum fidem,&regna Orientis per Ma eruistiaiam meaexinferno inferiori. gos discerent,& Romanum Imperiú Deus iniquiinsurrexerunt superme, non lateret. B Illuminare, illumina&fynagoga potentium, quæsierunt re Jerusalem, quia venit lux tua; * Et animam meam:& non proposuerút gloria domini super teorta eft. V.Et tein conspectu suo.

ambulabuntgentes in luminetuo,& Ettu dñeDe'miserator&misericors: Reges in splendoreortus tui.Et. patiés&multæ mificordiæ, & verax. Bño. Chriftus perpetux. Leltiov. Respicein me,&miserere mei,da im Am&

&

N

mordialuspectilibiRegis extin filium ancillæ tuæ.

guere,huic dispēlationi nesciésseruie Facřecum signum in bonum,vtvi- bat:vt,dum atroci intētfaçinori igno deantqui oderuume,&confundan tủsibi puerūindiscreta infantium cę tur:quoniã tu domine adiuuisti me, de pfequitur annunciatú celitus Dña & confolatus esme.

turisortú insignior vbiq; fama loque Aña. Oēsgētes quascunque fecistive retur:quam promptiorem ad narran niet,&adorabūtcorãtedñe. . Re- dum; diligentioremq; faciebat& suges Tharsis,& insulæmunera offerêt. pernęsignificationis nouitas,&crué12. Reges Arabū,&Saba dona addu tissimi persecutorisimpietas. Tunc cēt, Pater nr. y.Etne nos. Abfoto. autem etiã Aigypto Saluator illatus Ipfiuspietas. y. lube domne.

est,vtgensantiquis erroribus dedita, Bío. Deus pater omnipotens. iamad vicinam salutem per occulta

Sermosancti Leonis Papx. gratiam signaretur:&quæ nondum Serm.2.de EpiphaniaDomini. Linj. eieceratabanimosuperstitionem, ia

Audete in dño dilectislimi, ite- hofpitio reciperet veritatem.

rūdicogaudete,qñ breui inter R Omnes de Saba venient, uallotpis, poft solēnitaté Natiuitatis &tus deferentes,&laudědominoan Chrifti,feftiuitas declarationis ei' il- nunciantes. Hal.hal.hal. v. Reges luxit:& qučinillo dievirgo peperit,í Tharsis,&Insulæmunera offerét Re hocmundus agnouit. Verbum enim gesArabū&Saba donaadducēt. Hap B.R.N.

[ocr errors]
[ocr errors]

GA

aurum

Bño.

aurum

N iiij

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Benedi&tio. Ignem fuiamoris. &siccam manus eius formauerunt
Longius poft predicta,fubfiné.L.vj. Aña Venite adoremus eum,quia ip-

Gnoscamus ergo,dilectissimi, in feest dominus Deus nofter.
A , & oues
tionisniæfideiớ; primitias;&exultā- manus eius:hodiesivocem eius audie
tibusanimis beatæ spei initia celebre ritis,noliteobdurarecorda vestra.
m.Exinde eniminæternā hæredita- Sicutin irritationefm diététationisi
tē cepim'introire,exindenobisChri deserto,vbi tētauerüt me přes vestri
stúloquêtia scripturarūarcana patue probauerunt,& viderút opera mea.
rūt,&veritas, quâ Iudæorú obcæca- Aña.Venite adoremus eum,quia ip-
tionõrecepit,oib'nationib'lumēsuũ feest dominus Deus nofter.
inuexit. Honoretitaq;à nobis sacratis Quadraginta annis oftensus fui gña-
simo dies,in quofalutisniæ auctor ap tioniilli:& dixi,femp hi errât corde.
paruit;&qué Magi infantē venerati Etisti non cognouerunt vias meas,vt
luntin cunabulis, nosoipotété adore iuraui in ira mea:fi introibunt in re--
musin ccelis.Acficutillide thefauris quiem meam.
suis mysticas dñomunerū species ob Aña. Venite adoremus cum, quiaip
tulerüt,ita &nos decordibus nostris, feest dominus Deus nofter.
quæ Deofunt digna, promamus. Gloria patri,&filio:&fpiritui sancto.
D. Magiveniūtab Oriente Ierosoly- Sicut eratin principio&nūc&fem-
māquærétes,&dicētes:Vbié,q natus per:&inięcula fçculorum.Amen.
eft,cui'stellávidimo. "Et venim’ado Aña. Venite adoremuseum, quia ip
raredñm? X.Vidimusstellam eiusin seest dominus Deus nofter.
Oriente.Etvenimus. Gloria.Et. Anapdicta cūsi opfàlmo di tãtü
Iniij.Noctur.Aña Veniteadoremus hacno&te:p O&ta. verò loco huius di
eum,quia ipse est Dñs Deus nofter. Aña. Homo natestin ea,&ipfefun-

Hæc Anuphona repetit in Pfalmo, dauiteam altissimus: Pfalmus 86. Ordineinfrascripto.

!

Vndamenta eiusin mõtibussan-
Enite exultemus dño:iubilem

Sion
Deo falutari noftro.

super omnia tabernacula lacob.
ræoccupemus faciem eiusin confef Cloriofa dicta sunt dete: ciuitas Dei
fione:&in psalmisiubilemus ei. Memorero Raab & Babylonis:scie-
Ana Venite adoremus eum, quiaip tium me.
se eft dominus Deusnofter.

Ecce alienigene,&Tyrus, & popuOm Deus magnus dñs:& Rex ma-- lus Æthiopum:hi fueruntillic. gnus superomnes deos.

Nunquid Sion dicet, homo,&homo Quia in manu eiusfuntfines terre:& natus eftin ea:&ipsefundauiteam al altitudines montium ipfiusfunt.

tiffimus? Ana. Venite adoremus eum, quia ip Dominus narrabitin fcripturis po-se eit dominus Deus nofter.

pulorum: &principum horum,qui ñipfius est mare,&ipsefecitillud: fueruntin ea.

« PoprzedniaDalej »