Obrazy na stronie
PDF
ePub

Deinde draña & Oropropria,& Deum ante conspectu fuum, pofteá ficontingat,fitcome alicuius E. cce enim Deus adiuuat me:& dofancti occurrētis. Poftremo(siid tps minus susceptor eltanimxmex. regrit) siuntcóme: desetá Mária, de A uertemala inimicis meis:&in ve. Aplis; de Pace,&de Patrono Eccl'ie ritate tua disperdeillos. in ordine aliarum cóm. fmilli digni Voluntarie facrificabo tibi:& cõfite tatē, vtīfīvesp.lab. In finéfi disceden bornomini tuo, Dñe,qñbonum est. dun firà choro,'di vna ex Anis bté. Qñexos tribulatióe eripuifti me:& Marie,vthabet in fine Compleorij. fupinimicos meos &fpexitoculme' DOMI. AD PRIMAM, Seq.ps. Cófitemini dřtñïdñicis,qñ Paternoster.A ve Maria.Credo, vë fitoftñ deDnica:'cui loco à lxx.vsq; Deusin adiutorium.vtiup. z.Hyni ad Pascha dips Dñsregnauit, fol. 7. Amlucisortofidere,

Onfiteminidño,qñbo ps. 117 Deum precemur supplices n':qñin scľum misericordia ei'.

Vtin diurnis actibus, Dicat nunc Israel, quoniam bonus: Nosferueta nocentibus.

quoniam in fclm misericordia eius. L inguam refrenans temperet,

Dicat nunc domus Aaron:qñin sæ: Nelitis horrorinfonet:

culum misericordia eius. Visum fouendocontegat,

Licant nuncqui timent dominum: Nevanitates hauriat.

qmin fæculum misericordia eius. intpura cordisintima,

D etribulatione inuocaui dñm:& ex Abfiftat & vecordia:

audiuitmeilatitudine dominus. Carnisteratsuperbiam Dominus mihi adiutor:non timebo

Potus cibique parcitas. quid faciat mihi homo.
V tcum dies abscesserit, Dominus mihi adiutor:& ego despi

Noctemque sors reduxerit, ciaminimicos meos.
Mundi perabstinentiam B onum est confidere in dño:quam
Ipsicanamus gloriam,

confiderein homine. D copatri sitgloria,

B onum est sperare i domino:quam Eiusquesolifilio,

sperare in principibus. Cum spiritu paraclito

ésgentes circuierunt me:&innoEtnunc&in perpetuum. Amen. mine domini, quia vltus sum in eos. fin Dominicisperannum &tem- Circúdátescircundederunt me:&in pore Paschali. Aña. Harpfalmo.53 nomine dñi,quia vltus sumin eos. D.

Eus in nože tuo saluũ me fac:& Circúdederütmesicutapes,&exar

in virtute tua iudica me. Deus exaudiorationem meam:auri- ne domini,quia vltus sum in eos.

seruntsicutignisīspinis:&in nomibuspercipeverba oris mei. Quoniam alieni insurrexerunt ad & dominus suscepit me,

I:mpulsus, euersus sum vt caderem: perlum me,&fortes quæsicruntani- F ortitudo mea , & laus mea domimam meam: & non propofuerunt nus:&factus est mihi in falutem,

opera domini.

Vox exultationis &falutis: 'in taber-Tuncnonconfundar:cum perspenaculisiuftorum.

xero in omnibus mandatis tuis. Dextera dni fecitvirtute,dextera dñi Cófitebor tibi in directione cordis: exaltauit me:&xtera dñi fecit virtutē. in eo quòd didici iudicia iuftitię tuę. Non moriar, fed viuam:&narrabo Iuftificationes tuas cuftodiam: non

mederelinquas vsquequaque. Castiganscaftigauit me dominus:& In quo corrigit adolescentior viam morti non tradidit me,

suam? in custodiédo sermones tuos. Aperite mihi portas iuftitiæ, & in. In toto corde meo 'exquisiui te:nere greffus in eas, confitebor dño: hæc pellas mea mandatis tuis. porta dñi,iufti intrabunt in eam. In corde meo abfcondi eloquia tựa Confitebor tibi, quoniam exaudisti vtnon peccem tibi. me:&factus es mihiin salutem. Benedictus es domine:doce meiufti Lapidēquēreprobaueruntædifică- ficationes tuas. tes: hic factus eltin caputanguli. Inlabijs meis pronunciaui:omnia in A domino factuin eft iftud:&cftmi- diciaoristui. rabile in oculis noftris.

In via teftimoniorum tuorum deleHæc dies quam fecit dominus: exul- étatus sum:ficutin oibus diuitijs. temus&lætemurin ea.

In mandatis tuis exercebor:&confi. Odñesaluũ me fac,òdňebene pspe derabo vias tuas. rárė:bñdictusqvenitin nominedội. In iustificationibus tuis meditabor: benediximus vobis de domodomia non obliuiscarsermones tuos. ni:Deus dominus &illuxit nobis.

Etribue feruo tuo, viuifica me Constituite diem folennem in con

R

&cuftodiam sermonestuosa denfis:vsquead cornu altaris. Reuela oculos meos:&considerabo Deus meus es tu, & confitebor tibi: mirabilia de lege tua. Deus meus es tu,&exaltabote. Incola egosum in tcrra:non abscon, Confitebor tibi, quoniam exaudisti dasà me mandata tua. me:&factus es mihiin salutem.

Concupiuitaia mea defiderareiufti Cofitemini dño,qmbon':qñisclm ficationes tuas:in omni tempore. misericordia eius. Pfalmus 1 18. Increpasti fuperbos : maledicti qui

Eatiimmaculati in via:quiam- declinantà mandatis tuis.

bulantin lege domini. Auferà meopprobrium &contemBeati qui scrutantur testimonia eius: ptum:quia testimonia tua exquifiui, in toto cordeexquirunteum. Etenim sederuntprincipes &aduer Non enim qui operantur iniquita- sum me loquebantur:feruusautētu tem:in vijs eiusambulauerunt. exercebaturiniuftificationibus tuis. Tu mandati mandata tua:cuftodi- Nā& testimonia tua meditatio mea rinimis,

eft:& cófiliú með iuftificationes tuę. Vtinam dirigantur viæ meæ : adcu- Adhæfitpauimentoanima mea: viftodiendasiuftificationes tuas. uifica me secundum verbum tuum. B.R. N.

Bij Vias

[ocr errors]

B

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

V ias meas enüciaui,& cxaudisti me: Sicutno tresicreati, nec tresimméfi:
docemeiustificationes tuas,

fed vnus increatus, &vn'immensus.
Viä iuftificationūtuarú inftrue me: 'Similiter omnipotens pater,oipotés
&exerceborin mirabilibus tuis. filius:omnipotensspiritus sanctus.
Dormitauit anima mea præ tædio: Ettñ non tresorps

: Ted vnus oms
confirma mein verbistuis, I ta De' pater, De'fili:De' spūssetūs.
Váaminiquitatisamouçà me: &de Ettñ non tres Dij:sed vnus eft Deus.
legetua miferere mei.

I ta dominus pater,domin:filius:do-
Viam veritatis elegi:iudicia tua non minus fpiritus sanctus.
fum oblitus.

Ettamen non tres domini; fed vnus
A dhæsi testimonijs tuis domine:no est dominus.
li meconfundere.

Quia ficut singillatim vnamquam-
Viam mandatorum tuorum çucur- que personam, Deum ac dominum
ri:cum dilatasti cor meum.

confiteri christiana veritate compel
(Sequens Symbolum dr in Dñicis limurita tres deos aut dominos dice
tātum, qñfit officium de Dominica. re, catholica religione prohibemur.
Symbolum Sancti Athanasij. Paterà nullo eft fa£tus: nec creatus,

Vicunque vult faluus effe:an. necgenitus.
teomnia opuseftvtteneatca-- Filiusà patresolo est:non factus, neç
tholicam
fidem.

creatus,fedgenitus.
ouă nisiqfq;ītegrāzīuiolatãq; ferua Spiritus sanctusà patre,&filio: non
uerit

, absq; dubio in æternu peribit. fačtus, nec creátus, nec genitus, sed
Fidesautem catholica hęceft,vt vnú procedens.
Deum in trịnitate:&trinitatem in v- Vnus ergo pater,non tres patres, vno
nitate venereinur.

filius,non tres filij:vnus spiritus san-
Neque confundentes personas: ne- ctus,non tresfpiritus fanéti.
quefubftantiam separantes

.

E tin hac trinitate nihil priusautpo
A lia eft enim persona Patris,alia filij iterius,nihilmaiusaut minus:fed to-
alia fpiritus sancti.

tæ tres personæ coçternæsibi funt &
Sedpřis &filij,&Spūs sētívnaēdiui coequales.
nitas:&qualisglia, coeterna maiestas. Ita vtper omnia,ficutiam supra di--

ualis pater,talis filius: talis fpiritus Etum eft:&vnitasin trinitate, & tri-
sanctus.

nitasin vnitate veneranda fit.
I ncreatus pater,increat'filius:increa Qui vult ergofaluus effe:ita de trini-
tusspiritus sanctus.

tate sentìat.
Immensus pater,immensus filius:im Sed necessariū estadęternā salutem;
mensus spiritus sanctus.

vt incarnationem quoque domini
A ternus Pater,æternus Filius: eter- noftri Iefu Chrifti fideliter eredat.
nus Spiritusfanctus.

E ftergofidesrecta , vt credamus&
Ettamen non tresçterni:sedynus æ- confiteamur: quia dñs nofter Iesus

[ocr errors]
[ocr errors]

Christus Dei fili,Deus&homo eft.

ternus,

Deus

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Leusestex fubftantia Patrisante fa- nobis, y Exurge Chrifte adiuua nos. culagenitus:&homo eft ex fubftan- R. Etlibera nospropter nomen tuu. tia matrisin fæculonatus.

Sequêtes ces nodări Duplic. nec Perfect'De', pfect homo: ex aía ra- infra oct.fed tuc dicto Respos.bre.di tionali, & humana carne fubfiftens. Dominus vobiscum.& Oro Domi Aqualis patri secundúdiuinitatem ne Deusomnipotens. vtintra. minor patresecundú humanitatem. Yricet.Chreel. Kyrieel: Přní Quilicet Deussit,&homo:non duo

K

secre.vfq; ad y Etnenosindutamen,fed vnus eft Chriftus. casītētationé. B. Sed libera nos à ma Vnus autem non conuersione diui- lo. Credo in Deữ. fecr.viq;ady Car nitatisin carnē: fed affumptione hu- nis resurrectionē. Vitāçterna. Am manitatisin Deum.

7. Et ego ad te dñe clamaui. Et Vnusomnino non confufione fub- mane ořomea præueniet te. Reftantiæ:fed vnitate personæ. pleaños mcūlaude. 1. Vtcáté gloriá Náficutaia rationalis & caro vnusć tuam,tota die magnitudinem tuam. homo:ita De' &homo vn'éChrist”. v. Dñe auerte faciem tua à peccatis Qui paffus est pro salute nostra, de- meis

. 3. Etoésiniquitates meas dele. scéditad inferos:tertia die refurrexit v. Cor mundūcrea in me Deus. Be amortuis.

Et spm reétüinuouaí vifcerib meis A fcendit ad cælos, fedetad dexterá y Ne proijcias mcà facie tua. Et Deipatrisomnipotentisinde yentu spă sanctum tuum neauferas å me. rus eftiudicareviuos&mortuos. Reddemihi lætitiam falutaris tui Adcuius aduentum oés hoíes réfur B. Etfpiritu principali cõfirma mo gerehabent cũcorporib°fuis:&reda y Adiutorium noftrum in nomine dituri sunt de faétis pprijsrationem. domini. 14. Qui fecitcęlum & terra Erg bona egerunt, ibútívitā ēternă: Deinde Hebdo. facit contellionen qui . Onfiteor

nifiqf

tæ Mariæfemper que fideliter, firmitera; crediderit. Michaeli Archangelo, beato lohan

ni Baptistæ , sanctis Apoftolis Petro An.Haleluiah, haleluiah, haleluiah. &Paulo, beato N.omnibus sanctis ThePatchadditaliud Halah. Cap. &vobis fratres : quia peccaui nimis R

Egi íclorü immortali & inui- cogitatione,verbo,& opere : mea

fibili,foli Deo honor & gloria culpa, mea culpa,mea maxima cul in scta fclorú Amen. ,,Deogratias

. pa:ideoprecor beatam Mariam fem .: Robre Christefili Dei viui, Miferere per virginem, beatum Michaelem

nobis. Streperi Christe filiDei viui, Archangelum, beatum Iohannem
miserere nobis

. Qui fedes ad dex Baptiftam, sanctos Apostolos Petrú

: Miferere nobis.
Cloria patri,& filio, &Spiritui san- &vos fratresorarepro mead don.i.
Eto, Christefili Dei viui, miserere num Deum noftrum.
B.R.N.

в iij Cho

[ocr errors]

zceltfidescatholica, quam nilige Mariælemper virgini, beato

faluus effe non poterit.

1. Ti.
1.d.

[ocr errors]

M

[ocr errors][ocr errors]

Aneta Maria, &omnes fancti in-
Tsereatur tui omps Deus,&di- tercedant pro nobis ad dominú:

miflisomnibus peccatis tuispvt nos mercamur ab co adiuuari &
ducatte ad vitamæternā. Amen. faluari,qui viuit & regnat in fæcula
Deinderepetitcófeffione,&vbids, fæculorum. Amen.
Vobis fratres,&, Vos fratres, dr, Tibi Deusin adiutoriū meum intende.
pater,&Tepater. Qnaligsfol' dicit Dñe adadiuuandum me festina.
oliñsemel tắtū dicitCöfiteor omi Etdster:vltimo additur Gloria pat.
(isillis verbisTibi pater viVobis frés Sicut erat. Kyrie eleison. Christe e-
&Tepater &Vos fratres. Quodetiã leison. Kyrie eleison. Pater nofter.
seruaturquãdo dicit ad cöpletoriū. Etnenosinducasin tentationem.
Facta conselfioneà choro, Hebdo-- P. Sed libera nosà malo.
madarius dicit

Respice in seruos tuos domine,&
Isereatur vřiompsDeus, &di- in opera tua,& dirige filios eorum.

millisomnib° peccatis vestris, Etsitsplēdor Domini Dei nostri
perducat vosad vitáæternã. 3 Añ. super nos,&opera manuum noftra-
Ndulgêtiâ,absoľoné,&remiffioné rum dirige, super nos, &op'manuú

oíum petorú níorú tribuat nobis noftrarum dirige. Gloria patri.
omps&
misericors domin'. Añ. Sicut erat. Oremus.

Oratio.
Et pfequit.Dignaredne die isto. Irigere&fanctificare,regere, &
ReSinepeccato nos cuftodire.. y Mi

gubernare dignaredomine De
sererenfi dñe. El. Miferenti. Fiat rex celi & terræ,hodie corda & cor-
mifericordia tua dominesup nos. Es pora noftra,sensus sermones, &act
Quéadmodusperauim•īte. Dñe noftros,in lege tua,&in operibusmā
exaudi oratione mea. Etclamor datorum tuorum:vthic,&inçternū,
me'ad teveniat. y Domin'vobiscú. teauxiliāte,falui, & liberi efle merea
2 Etcum fpū tuo. Oremus. - Oro. mur,saluator mundi. Qui viuis &re
Dei

Omine De'omps, q ad princi- gnasin sæcula fæculorum. tc. Amé.

piūhui diei nospuenire fecisti: Tube domne benedicere.
tua nos hodiefalua virtute: vtin hac Bño.Dies &acto noftros in sua

pace
diead nullú declinem peccatú, sed disponat dominusomos. 3. Amen.
semper ad tuã iustitia faciêdā nostra q Ad Absolonem Capituli in Dni-
procedanteloquia,dirigantur cogi- cisperannum,abocta.Epiphi vfque
tationes &opera. Per dominum no. ad Quadragesi

. &abocta. Penteco.
.Dñsvobiscũ. Re. Et cum spú tuo. vsquead Aduentum Lectio breuis,
# Benedicam'dño. 3. Deo gratias. Ominus
Deindei choro legii Martyrologiu,

3
» Poftea Hebdomadarius dicit, Dei,&patiétia Chri. Tu autem dñe

Pretiosa in conspectu domini. Po miserere nobis. 1z. Deo gratias.,
Morsfanétorum eius.: Absoluteline & ADhicaj. Aduentus, vsqueadvig
Oremus. aiciiur Oratio, gilian Natiuitatis dsi exclufiue.

D

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

2. Th.

« PoprzedniaDalej »