Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

fui amoris. Letio fexta.

Tadimpleretur,qd dictum ēà Liorūgde ptiosa mors Marty- dominoper prophetam dicen rūlaudéi confessione

pmeruit

, tem:Ex Ægypto vocaui filium meū. horúi cósummatióe cóplacuit.Quia Respondeantqui Hæbreorum voluíincipiétis vitæprimordijs

, ipse eisoc minum denegant veritatem, vbi hoc casusinitiūgloriæ dedit,qplentis ter in Septuaginta legatur. Interpretib?: minū imposuit,quos Herodisimpie- quod cum non inuenerint, nos eisdi taslačtētes matrů vberibus abstraxit. cemus , in Ofee Propheta scriptum, Quiiure dñr Martyrú flores, quosin sicut exéplaria probare possunt, quæ medio frigoreinfidelitatis exortos,ve nuper edidimus. lutprimaserūpētesEcclesięgemmas, R. Vidi sub altare Dei animas interquędam psecutionis pruina decoxit. fećtorúpp verbú Deiqd habebat,& Bu Ifti sūt,g nõingnauerútvestimēta clara voce dicebant: *Vindica dñesã fua:* Ambulabūt mecūíalbis,qa di- guinē sanctorūtuorú, qui effusus est. gnisunt. Ý Hisunt, qcũ mulieribus Subthrono Deioēs sancti clamát. nõsuntcoinqnati:virgines enim sūt. Vindica. Bño. Adsocietatem. Leim. Ambulabunt . Gloria Ambulabūt. T Vnadimpletumeft, qd dictué

: ps. Exultateiusti: curel.de comuni. Rhama audita est,ploratus, &vlula

Lco S. Euāg.fm Matthæum. L.vij. tusmultus, Rachel plorās filios fuos. cap.2. TNillo tpe:Angelus dñiapparuitin DeRachel natus est Beniamin, in cu

somnis Iofeph, dicés:Surge,&acci- ius tribu non eft Bethlehem. Quærit pepuerú,&matré ei',&fuge i Ægy- ergo, quomodo Rachelfilios Iudę,id ptû,&esto ibi vsq; dû dicā tibi.Et rel. est, Bethlehe,quası suos,ploret. Rñde Homilia S. Hieronymi presbyteri

. bimus breuiter,quia sepulta fit iuxta Lib.z.Comment.in cap.2. Matthæi. Bethleem in Ephrata:&ex minocor Vádo tollitpuerú,&matréei”,vt pusculihofpitio mrisnomé accepit.

tollit& tenebris:qa noctēignorātiæhis,a qb' TeDeû.non dicitur nifi hoc Festum ipse recessit,reliqtincredulis:Qīve- veniatin Dominica. Ru Iftiqui amiroreuertiti ludæã, nec nox nec tene- cti suntstolis albis, qui sunt:& vnde bræieuāgelioponunt.qai finemūdi venerunt?Etdixitmihi:Hi sunt, qui Iudæi fidē, tāquáChristã abÆgypto venerunt de tribulatione magna, & reuertētē suscipientes,illuminabunt. lauerunt ftolas suas,&dealbauerunt B. Cantabant fancti canticum nouũ easin fanguine Agni. ánte sedem Dei;& Agni: * Et resona- ¥. Vidi sub altare Deianimasinterfe bat terrain voces eorum.y. Hiempti etorum propter verbum Dei, &profunt ex omnibus primitiæ Deo & A- pter testimonium,quod habebant. gno,&inoreipsorum non est inuen- Hisunt.Gloria.Hisunt. tum mendacium.Et. Bno. Quorum

HErod

AdLaudes, &per Horas. Aña. feftum colimus. Lectio octaua. Erodes iratus occidit multos

puie

0

Apoe 14

puerosi Bethlehč Iudæ ciuitate Da- Profareto Sophane, Aña Stepha uid.bs. Dñsreg.cūrel. f.7. Aña. Abi nusautē... Sepelierüt Stephanum. matu, &infra,occiditmultos pueros Oratio Da nobisquæsumus. 82. Herodes ppter dñm. Aña. Angeli Profan&to lohanne. Antiphe:12. Iste eorum semp vidēt facié patris. Aña. est Iohannes. V. Hic est discipulus. Voxīrhama audita est,plorat',&vlu Oratio. Ecclesiam tuam domine.83. lat”,Rachel ploransfiliosfuos. Aña. Adiij Aña. A bimatu. Cap. Vidisu Subthrono Dei oés sácti clamāt, Vin pra mõtēSiõ.Pc.br. Lętamini in dño; dica sanguinénñm Deus nofter.Cap. * Etexultate iusti.Lętamini. Etglo

Idi supramontē Sion Agnú riaminioés recti corde. Etexultate. ftantē,&cum eo cētụm qua- Gloria.Lætamini. ¥. Exultētiusti in

draginta quatuor millia, ha- cospectu Dei. Etdelectēt i lætitia. bentes nomen eius,&nomé patrisei. Advi.Aña. Angelicorum. Caplm. in frontibussuis.

Isuntq sunt Apoc Si Aluete flores Martyrum,

, & Quos lucisipfoin limine fequuntur Agnum quocunqueierit. Christiinsecutor sustulit, P2.br. Exultētiofti, In cölpectu Dei. Ceu turbo nascentes rosas.

Exultēt. y. Et delectent in lætitia. In Vosprima Christi victima, cõpetu. G loriapa.Exultēt. ¥. Iufti Creximmolatorum tener, autemin perpetuum viuent. B. Et Aram ante ipsam simplices apud dominum eft merces corum. Palma & coronisluditis.

Adix. Aña. Sub throno Dei.. Cap. Gloria tibi domine, Qui natus es de virgine,

Hiemptifunt exomnibusprimi

tiæ Deo&Agno,& in ore ipfoCumpatre,&fanctospiritu, rum non est inuentum mendacium, In sempiterna fæcula. Amen. fine macula enim suntantethronum

Herodesiratus occiditmultospue Dei. R.brc. Iustiautem, In perperos, B4. In Bethlehem ludæ ciuitate tuum viuent.Iusti. y. Et apud dâm Dauid. Ad Benedictus. Antiphona. est merces eorum.In. G loria.lusti. Hi funtqui cum mulierib' non sunt . Exultabunt sancti in gloria. coinquinati, virgines enim sunt, &se Bl. Lætabunturin cubilibussuis. quuntagnum quocunq; ierit. Oro. Advespas.An. Tecum principium.

Euscuius hodierna die præco- cum reliq.Añis&Pfal. 81. Caplm.

nium innocentes Martyres, nó Vidisupra montem. Hym. Saluete loquédo,sed moričdocõfessisunt:oia flores mar.y. Sub throno Deiomnes in nobis vitiorum mala mortifica: vt fancti clamant.B. Vindica fanguiné fidêtuā,quâlingua nostra loquit, etiã noftrum Deus nofter. Ad Mag. Añ. moribusvita fateatur.Per dominum. Innocentes p Chrifto infantes occisi Deindefit comme.de Natiuit. Aña. lunt,abiniquoregelactētesinterfecti Gloria in excelsis. Ý Notum fecit. sunt,ipsum sequuntur Agnūsinema

cula:& dicuntsemp.Gloria tibi dáe.

Oratio.

Oratio. Concede quxsumus.82.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Oratio. Deuscuius hodierna die.

In fecundo Nocturno,
ProS. Thoma Cantuariēli, nisi fuerit Ex Martyrio,quod scripfit Iohannes
Sabbathū,Aña. Istefanetop lege Dei Carnotenfis Episcopus, &alij. L.lij.
fui certauit vsq; ad morte, & àverbis

Homas Lodini impiorú no timuit:fundat enim erat

í Anglia natus fuprafirmāpetr.. y. Gria & honore

Theobaldo fuccefcoronasti eúdne. Bc. Et costituisti eû

sıtCātuariēliepo:& super opera manuú tuarum.Oratio.

qanteaiadministrā Eus procuiusEcclesia gloriosus

do Cácellarięmune pontifex Thomasgladijsimpio

repclare le gesserat rum occubuit: præfta quæsumus:vt

i epali officio fortis, omnes, qui eiusimplorant'auxilium, &inuict' fuit.Cú enim Héricus,

Anpetitionisluęsalutarem consequatur gliæ Rex, coacta lynodo puincialiú effectum.Per dominum noftrum.

eporũ,leges ferret vtilitati, ac dignita Ethitcommemo.deNatiuitate.Aña. ti ecclesiasticęrepugnātes, adeo conHodie Christus. Notum fecit. 81. státer obstititregięcupiditati,vt,neq; Oratio. Concedequæsumus.8o. pollicitationib', neque terroribus de q. Defancto Stephano. Antiphona. fententia decedés, In exiliūpulsussit. Sepelierunt Stephanū... Stephanus Moxq;proping eius omnisætatis eie vidit.87. Oratio. Da nobis.82. Eti,amici,fautores omnes, ijs, quibus & De fancto Iohanne, Antiphona perçtatem liceret,iureiurando adftri Exijtsermo. y. Valde honoran. 84. &tis, vniuersos se Thomā adituros, si Oratio. Ecclesiam tuam.84. fortaffe miserabili suorum calamita-,

Si festuS.Thomæ veneriti Dñica; tis aspectu moueretur,quià fanéto ptrasferti ij. Feriá,&in Sabb.poft Ofo pofitopriuatis incommodisdeterrené SS. Innocē.dfAn.y.&Orodñicę riminimè potuisset, Non respexit is quępauloinfra habet:deindefitcom carnem,aut sanguinem, neque vllus, memoratioaliarum Oétauarum. in eo humanitatis sensus paftoralisof, & Etinfecundis

Vesperis Dominicę ficij constantiam labefactauit, fitcoinmemo. S. Thomr, &aliarum B: Honeftum, Lectio quinta. ,

Ontulitigitur Alexandrú

tertium Pontificem,à quo benitate,quæ duplicãt, &à Cap. fit de S. gnè acceptus eft:&inde profectus, Silueftro,cú com.s.Thomx, & octa. monachis Pontiniacēsis monafterij IN FESTO SANCTI Cisterciensisordinis,ab eodem com

Thomæ Epi,&martyris. mendatus. Quodvtcognouit Hen-. Omnia de cóivnius marr. præici ricus, missis ad conuentum fratrum Eestiones secundi&tertij Nocturni. Cifterciensium minacibus litteris; touro Nocturno de Actibus Thomam e Pontiniaco monasterio Ancam. A Mileto.dccommu exturbare conatur. Quare vir fannivniosnartyris Pontificis. fo.481. ctus veritus ne fua caula mali ali-

quid

:

[merged small][ocr errors]

qdCiftercięsis familia pateret, spõtè *IsmiliaS. Iohannis Chrysostomi

. discessit,&Ludouicú Calliærege, ei Agnum quiddam, dilectiffi

M inuitatu côuenit:vbi tadiufuit, quo- mi,magnum,inquam, eft eccle ad Põtifice Maxi,&ipfo Rege agēti- liæprælatio, &qux multa indiget far bus,abexilio suma toti' regni gratu- pientia,&fortitudine,qualem Chrilatione reuocaćq duboni paftoris of Ituspropofuit: vt animam pro ouis ficiūsecur'exequit

, ecce calūniatores bus ponamus, & nunquam illas de adregēdeferút,eu multa cötra regnú feramus:vtlupo generosè refiftam". &publicã qetê moliri: vt propterea Hæc enim inter paftorem, &mercefæpius cöquereretRex,seisuo regno narium eftdifferentia.Alter proprię cumvno facerdotepacem habere no contemptis

ouibus:alter: fua contem poffe. Desiderium, Lectio sexta. pta,ouium semper salutiinuigilat. Pa

X qua regis vocenefarij satellites storis ergo exemplo demonftrato, de

{perátesgratū se Regi facturos, si ceptores duos meminit, furem ma Thomāèmedio tollerét

, clă cõuenié êtantem,&rapientemoues:&merce tesCâtuariā, Episcopúin téplovesp. narium permittentem neque defentinis horisopam dāté aggrediūt. Qui dentem commisas. clericis tépliaditus præcludere cona- B. Corona aurea. Lectio octaua. tibusaccurrés,oftiú aperuit, illis vsus

VodsuperioritemporeEzechiel verbis ad suos:No eft Dei Ecclesiacuz his verbisinsectatuseft:.Væpasto ftodiệda more caftrorum:& egopro ribuslsrael:nonne pascebantlemetip ecclesiaDei libéter mortésubibo. Tú fos?nonnegreges pascuntur a pafto. ad milites : Vos Dei iuffu cauete: ne ribus? Sed illi contrarium faciebant, cuipia meorú noceatis.Deindeflexis quod maximæ malitiægenus eft, & genibDeo,Beatæ Meriç, Sãcto Dio- plurimorum causa malorum:idcirca nyfio,&reliqs sanctisęi' ecclesiæ pa inquit: Neque quod abiectum erat, tronis

, ecclesia;&feipsūcēmēdās, fa- reducebant : neque quod perierat, crūcaput eadé cõstátia, qua iniquif- quærebantnequc confractum alliga simi Regislegibʼreftiterat,impio fer-, bant:nequeirfirmum consolidabāt ropræcidedů obtulitquartoCalédas quoniam se, non gregem pafcebant, Ianuarij AnnoDñimillefimocente. Idem & Paulus significat, Omnes fimoseptuagesimoprimo:cuius cere quæsua sunt,quærunt, non quæ lesu brorespersum est totius tēpli pauimē Christi

. tum. Quēmultispoftea illustrem mi pHiceftvereMartyr, Letionona. raculisidem Alexander Pont.retulit in sanctorum numerum... Stola,

Erum ab vtroque dissidetChri

ftus,cum illis,q in peccatis eráty In tertio Nocturno. * Lectio S.Euang.fm lohan. Lcc.vij. & abundantiushřenthisautem, qui

diceret:pptereavenille, vt vitã hřent, INI

Nillotpe.Dixit IesusPharifeis:Ego ouesa lupis rapinegligebat, se ppter fumpaltor bonus,bonuspaftorani eas animamponere, ne oues periret

. mam suam dat pouibussuis . Et ref. Námcùm Iudæi ipsum interimere

vellent,

V

[ocr errors]

vellét,nõ preadęstitità doétrina,ne- Hisuntquicum mulieribus nõ sunt q; credétes tradidit,sed pstitit,&ptu- coinquinati yirginesenim sunt, &fe litmorté:ideofrequétefingo:Eğo sū quuntAgnum quocunq; ierit. y.He paftor bonus. Quæcũ nullo niti testi rodesirat occiditmultos pueros. Pia monio viderēt,(quod enim poneret InBethlehēludęciuitate Dauid. Ota eft, quod auta vitá haberent, acabun Dhium Innocchees Maregression dantius haberent,pofthuius vitæ mi- loquendo,sedmori@doconfessi sunt: grationem futurum erat)alterum ab omnia in nobis vitiorum mala mor, altero confirmat, Te Deum, tifica:vtfidem tuam,quam lingua no COMMEMORATIO ftra loquitur,etiam moribovita fateade Oétauis.

tur.Per dominum noftrum. ProNatiuitate:Aña. Gloria in ex- Sifeftum S.Thomænon venerit in celsis Dco,&in terra pax hoib'bonæ Dominica, Officium Dnicęfit dieim voluntatis, hal.hal.y Notū fecitdñs, mediatè fequenti festum Sanéti Tho hal. R. Salutaresuum,hat. Oratio. mæ,nisifuerit Sabbathum, quia tunae

Oncede quæsumus, omnipotés de Dnicafith commemor in die (

Deus, vt nos vnigeniti tui noua Sylucftri:&in Sabbatho fit Officiuni per carnem natiuitas liberet:quossub de Octaua Natiuit.vtinferius ponit peccauiugo vetustaseruitustenet. DOMINICA IN FRA Pro S.Stephano.Aña Stephan’autē Octauam Natiuitatis. plenusgra,&fortitudine faciebat fi- q. In secundis Vesp.S.Thomsqñno gna magna in populo. Sepelierunt veneriti Dñica. Añ. Tecúprincipiū. Stephanum viri timorati. Et fece cürel Añis&Plal.de Nati.81. Cap. rūtplačtum magnum supeum.Oro. Ratres,quanto tépore hæres

Anobisĩsdie,imitarina coli- paruuleft,nihil differt à ferDA mus, vt difcamus & inimicos di

uo,cum fit domin'omnium, ligere:quia cius natalitia celebramus sed sub tutoribus&actoribus eft, vf q nouitēt ppsecutorib'exorare dñm quead præfinitum tempusà patre. ním lesum Christum, filium tuum. Hymnus. Christeredemptor.75. ProS.Iohâne. Aña.Ifte estlohānes, . Verbum caro factum esthaf.R. Et fupra pectus dñi íccna recubuit:bea habitauit in nobis,haľ. Ad Mag. An t'Apostol,cuireuelata sūt secreta cę Dum medium silentium tenerētosa, lestia. . Hiceft discipulus ille, q testi &noxin suo cursu mediumiter habe moniú phibet de his. B2. Et scim'ga ret,omnipotenssermo tuo dñea rega verű el testimonium eius. Oratio. libus fedibus yenit,haleluiah. Oro.

Cclesiam tuam dominebenigno Mnipotenssempiternæ Deus,

illustra: vt beati Iohannis Apo-- dirigeactus noftrosin benepla ftoli & Euangelistæ illuminata do- cito tuo:vt in nomine dilecti filij tui

trinis;ad dona pueniat sempiterna. mereamur bonisoperibus abunda-ProSanctis Innocêtib'. Antiphona. re.Per eundem dominum. 2

Deinde

Gal...

« PoprzedniaDalej »