Obrazy na stronie
PDF
ePub

æternum.

!

Dominica
A terna faccum sanctis tuisin gloria Testimonia tua credibilia facta sunt
munerari.

nimis: domūtuā decet sattudo dne
S aluum fac populum tuú Domine: in longitudine dierum. Pfalmo.99.
&benedic hæreditati tuæ.

Vbilate Deo omnis terra: feruite
E t rege cos, & extolleillos: vfquein Dominoin lætitia.

I ntroite i colpectu ei':íexultatione.
Persingulos dies benedicimuste. Scitote, qñ dominusipfe eft Deus:
E t laudamus nomen tuum in fæcu- . ipsefecit nos, & non iplinos.
lum &in fæculum fæculi.

Populus eius,&ouespafcuçeius, in-
Dignare domine dieisto:sine pecca- : troite portas eiusin confeflione:atria
tonos custodire.

eiusin hymnis,confitemini illi.
Miferere noftri dne:miserere noftri. Laudate noméei',qñsuauis est dñs,

Füatmisericordia tua domine super inęternú misericordia eius:& vfque
i nos:quemadmodúsperauimusin te. ingñone,&gñonēveritas eius.p.62.
. In te domine fperaui:non cõfundar

D

Eus Deus meus.: ad te de luce.
inæternum.

vigilo.
AD LAVDES.
Sitiuitinteanima mea: quam

mul-
Eusí adiutoriū mcūintēde. tipliciter tibicaro mea?
2. Domineadadiuuandum in terra deserta, inuia, &inaquosa,
me feftina.

sicin sancto apparui tibi:vt viderem
Gloria patri,&filio,&fpirituiscõ. · virtutem tuam,&gloriam tuam.

Sicut eratin principio, &nunc;& iQs melior est misericordia tua su-
semper, &in fæcula fæculorū. Amé. per vitas: labia mea laudabuntte.
Haleluiah.vel Laus tibi Dñe, Rex Sic benedicãtein vita mea:&in no-
æternæ glorix,ptēporis diuerfitate. mine tuoleuabo manus meas.

ADnicapoítot. Epiph.vfq; ad Se- Sicutadipe,&pinguedinerepleatur
ptuag.&ab Oat. Pēt.vfq; ad Aduen. anima mea:&labijs exultationis lau-
&tpe Pasch,An: Haleluiah.Pfal.92. dabitos meum.
D

Ominus regnauit,decorem in- Sic memorfui tui sup stratum meū,

dutus est:indutus est Dominus in matutinis meditabor in te: quia
fortitudinem, & præcinxit se.

fuifti adiutor meus.
Etenim firmauit orbem terræ: qui Etin velamento alarum tuarū exut-
non commouebitur.

tabo,adhæfit anima mea poftte: me
Parata sedes tua Deus ex tunc à fæcu fuscepit daxtera tua.
lo tu es.

I psiverò in vanum quæsierunt ani-
Eleuaueruntflumina domine:eleua mam meam, introibunt in inferiora
runtflumina vocem suam. terrę:tradenturin manus gladij

, par-
E leuaueruntfumina,fluctus suos:à tes vulpium erunt.
vocibus aquarum multarum. R ex vero lętabiturin Deo, laudabū-
Mirabiles elationes maris:mirabilis tur omnes qui iurantin eo: quiaob-
in altis Dominus

fructum estos loquentium iniqua.

[ocr errors]

Hienon di loria patriPsalmus 66. Bñdicite mõtes&colles dño:bñdici D

Eusmisereatur noftri:&bene te vniuersa gerininãtia in terra dño.

dicat nobisilluminet vultusuú Benedicite fontes domino:benedifuper nos, &mifereatur noftri. cite maria &flumina domino. Vt cognoscamus in terra viam tuã: Benedicite cęte, &omnia aquæmoin omnibusgentibus salutare tuum. uenturin aquis domino:benedicite Confiteantur tibi populi Deus:con- omnes volucrescęli domino. fiteantur tibi populi omnes. Benedicite omnes bestiæ, &pecora L ætentur, & exultent gentes, quo dño:benedicite filij hominum dño. niam iudicas populosinæquitate:& B enedicat Israel dominum : laudet gentes in terra dirigis.

&fuperexalteteumin fæcula. Cöfiteanćtibi ppri Deus,cõfiteantti- B enedicite sacerdotes dñi domino: bi populi oés: terra dedit fructūsuú. benedicite ferui domini domino. Benedicatnos Deus Deus nofter, be Benedicite fpiritus & animæ iuftonedicat nos Deus:&metuant eum rum domino:benedicite sancti&hu omnesfines terrę. Gloria patri. miles corde domino. ThePafch. An. Hal. hal.hahal.hať. Benedicite Anania, Azaria, Misael, hal.hal halhat. Ana. Surrexit Chrs. dño:laudate &supexaltate cúi fçra. Perānū.an. Hal.hal.An: Tres pueri. Benedicamus Patrem & Filium,cú Canticum trium puerorum,

sanctospiritu:laudemus &fuperexEnediciteomnia opera domini altemuseum in fæcula.

domino:laudate &fuperexalta Benedictus es domine in firmamen te eumin fæcula.

tocoli:&laudabilis, &gloriofus, & B enedicite angeli domini domino: fuperexaltatus in fæcula. benedicitecęli domino.

Hicnon dicitur Gloria patri

, neque B ñdicite açoőszą sup celossūt, dño: Amen. In aljs Canticis dicitur. benedicite omnes virtutes dñi dño. Tempore Paschali, Ana. Surrexit B enedicite fol & luna domino:be- Christus de sepulchro, qui liberauit nedicitestellæcæli domino. tréspueros de caminoignisardentis, B enedicite imber & ros dño: bene- haleluiah. Antiphona Haleluiah. diciteomnes spiritus Dei domino. Per Annum, Aña. Tres pueri iuffu Benedicite ignis, & æftus domino: Regisin fornacem miffi funt non ti benedicite frigus&xstas domino. mentes flammam ignis, dicentes:beBenediciterores,&pruina domino: nedictus Deus. Auna. Halel

. Piir4.3, benedicite gelu &frigus domino. Audate dominum decoclis:lauBenedicite glacies, &niues domino:

in excelsis benedicite noctes, & dies domino. Laudate euinomnesangeli eius:lau Benedicite lux & tenebræ dño: be- date eum omnes virtutes eius. nedicite fulgura&nubes donino, Laudate eum sol,&luna: laudate eŭ Benedicat terra dominum:laudet & omnesftellæ &lumen. superexalteteum in sæcula. Laudate cũ cæli cælorú:&ağ oés

quæ

[ocr errors]

B

L dudauerdominum decoclisilau

[ocr errors]

quæsup cælossūtılaudết nomeDñi. Hicnon di Gloria patri. Pfalm.150. Quia ipse dixit,&ficta suntipfemās Audate Dñm in fatis eius lauda dauit &creata sunt

te eù in firmamēto virtutis eius. Statuitea içternū, & in fçculū sçculi

: I audate eumin virtutibus eius:laupræceptum posuit, &nõ præteribit

. date eum secundum multitudinem Laudate Dominum de terra:draço- magnitudinis eius. nes&omnes abyssi.

Laudate euin in sono tubæ:laudate Ignis, grando,nix, glacies, spiritus p- eum in psalterio & cithara. cellarum:quæ faciuntverbum ejus. Laudate eum in tympano,&choro: Montes &omnescolles.ligna fructi- laudate eum in chordis&organo. fera, &omnes cedri.

I audate euincymbalis bene fonanBestiæ,&vniuersa pecora: serpentes tibus, laudate eumin cymbalisiubi&volucres pennatr.

lationis:omnis fpirituslaudet Dñm. R egesterræ, &omnespopuli:prin- Gloria patri. Tépore Paschali,&per cipes,&omnes iudices terræ. Annum. Ana. Haleluiah, halah,hal. I uuenes, &virgines

, senescũ iunio. Sequens Capłm dřin Dñicisà ij.poft fibus, laudentnomen Domini:quia Epiph.vfq; ad Septuag.&à Dnica iij. exaltatim eftnomen eius solius.

poftPent.vfq;ad Aduétü.Capitulo Confessio eiussuper coelum &terra: Enedi£tio, &claritas, &fapien- Apo&exaltauitcornu populisui.vn

B

tia, &gratiarú actio, honor, vir- cal.; Hymnus omnibus sanctis eius, filijs tus, &fortitudo Deo noftroin'fệcula Israel: populo appropinquanti sibi. fæculorum. Amen. B.Deogratias. Hicnon dr Gloria patri. Pfalm.149. Sic rñdef in fine omniú Caplora.

Antate Dño canticum nouum: Quando ad Noctur. dicitur Hymn.

1

12

Lætetur Israelin eo,qui fecit eum:& Eternérerum conditor, filiæ Sion exultentin rege fuo.

A Noctem diemý;quiregis , Laudentnomé eius in chórorin tym Ettemporum das tempora, pano, &psalterio pfallantei.

Vtalleues fastidium. Lite Quia bñplacitū estDñoin pppo

fuo: Præco diei iamsonat, &exaltauit mansuetos in falutem. Noctis profundæ peruigil

, web Exultabunt sancti in gloria:lætabun Nocturnalux viantibus, turin cubilibus suis.

Anocte noctem segregans. Exultationes Dei ingutture eorum: Hoc excitatuslucifer &gladijancipites in manibus eorū. Soluitpolum caligine, Ad faciendam vindictam in natio : Hoc,omnis errorum chorus nibus: increpationes in populis. Viam nocendideferit. Ad alligādos Reges eorû in cõpedi- Hoc nauta vires colligit, bus:&nobiles eorüimanicis ferreis. Pontiĝ; mitescunt freta: Vtfaciátin eis iudicium conscriptū: Hoc,ipfa petra Ecclesiæ, gloria hæc eftomnibus sanctis eius. Canente, culpam diluit,

Surgamus

[ocr errors][merged small]

B

Surgamus ergoftrenue,

In Adue.Hymn. Vox clar. Voxcta
Gallusiacentos excitat,

mātisí deserto, Parate via dni. R.Re
Etlomnolentes increpat,

Etas facite femitas ei!, In Quad.Hym.
Gallus negantes arguit.

láChřesol. y.Angelis suis Deusmã
Callocanente spesredit

,

dauitdete. Bi. Vtcustodiāt teinoibo Agrisfalusrefunditur,

vijs tuis. Toe Paffi.Hym. I ustrissex. Mucro latronis conditur, ¥. Eripe me de inimicis meis Deus Lapsisfidesreuertitur.

meus. Etab insurgentibus in me Tesu labentesrespice,

libera me. Tempore Paschali Hym.
Et nos videndo corrige:

Aurora lucisrutilat. y In resurrectio
Sirefpicis,lapsistabunt,

ne tua Christe, haleluiah. B. Cæli &
Fletuque culpa foluitur terra lætentur, haleluiah.
Tulux refulgelensibus,

Canticum Zacharia.
Mentisk; somnum discute:

Enedictus dominus Deus Ifra- Luc..
Tenoftra vox primum sonet, el:quia visitauit, &fecitredem-
Etora soluamus tibi. ,

ptionem plebis suæ.
Deo patri sitgloria,

Eterexifcornu lalutis nobis:ī domo
Eiusque solifilio,

Dauid puerisuí.
Cum spiritu paraclito,

Sicut locutus est per os sanctorum:
Etnunc&in perpetuum.Amen. quià fæculo funtprophetarum eius.
SA Septuag. vsq; ad Quadrag: #. Salutem ex inimicisnřis:& de manu
Dñerefugiú factus es nobis.p: Age omnium qui oderunt nos.
neratiõe&pgenie, erannū. y Dñs. A faciêdă mificordiācū patrib°nris

:
regnauit,decorē induitp. Induit do &memorari teftamenti sui sancti.
min' fortitudině&pcinxitseyirtute

. I usiurandū,qdiurauitad Abraham
Muandoad Nočt. di Hym. No patrem noftrum: daturum fe nobis.
Etesurgentes
, ad Laud.df Hymnus

. Vtsinetimorede manu inimicorum
Cceiam noctis tenuatur vmbra, noftrorum liberati:seruiamusilli

. Lucis aurora rutilans coruscat, In fanctitate & iustitia coram ipfo: Nisibus totis rogitemusomnes

omnibus diebus nostris.
Cunetipotentem. Et tu puer,propheta altissimi voca-
VtDeus nostri miseratusomnem beris:præibisenim ante faciem domi

Pellatlanguorę, tribuat salutem, ni,parare vias eius.
Donet&nobis pietate Patris Addandā fcientiâ lalutis plebi eius:

Regna polorum. in remissionem peccatorum eorum.
Prestethocnobis Deitas beata Per viscera misericordiæ Deinri:in

Patris acnati, pariterý; sancti quibus visitauit nosoriens exalto.
Spiritus,cuiusreboatin omni Illuminare hisqui in tenebris&vm-

Gloria mundo Añ. Perannữ. y. bra moris sedent:ad dirigendos pe-
Dñsregnauit decoréiduit
. R4Induit des noftros in viam pacis

.
dñs fortitudiné,&pcinxitse virtute. Gloria patri,&filio:&fpiritui sető.
B.R.N.

B Deinds

[ocr errors]

D.Gre

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Deinde dřaña & Ofopropria, & Deumante conspectu fuum, poftea fi contingat,fitcome alicuius Ëcce enim Deus adiuuat me:& dosancti occurrétis. Poftremo(si id tps minus susceptor estanimæ meæ. regrit) fiuntcome. deseta Maria de A uertemala inimicis meis:&inve. Aplis; de Pace,&de Patrono Ecclià ritatetua disperdeillos. in ordine aliarum com.fmilli' digni Voluntarie facrificabo tibi:& cõfite tatē,vtisí vesp.fab.In finiesi difceden bor nomini tuo, Dñe,qñ bonum est. duin lità choro, drvna ex Añis bte. Q sex.os tribulatiõe eripuisti me:& Marię,vthabet in fine Compleorij

. fup inimicos meos &fpexitoculme
DÖMI. AD PRIMAM. Seq.ps.Cófiteminidftñīdñicis,qn
Pater nofter A ue Maria.Credo, y fit oftñ de Dñica:cui loco à lxx.vsq;
D eusin adiutoriumýtlup. 7.Hym, ad Pascha dřps Dñs regnauit, fol. 7.
Amlucisortosidere,

Onfiteminidño,qñbo ps. 117
Deum precemur supplices

CO

n':qñin scľum misericordia ei'. Vtin diurnis actibus, D'icat nunc Ifrael, quoniam bonus: Nosserueta nocentibus. quoniam in fclm misericordia eius. Lingua'm refrenans temperet,

Dicat nunc domus Aaron:qñin fæ: Nelitis horrorinfonet:

culum misericordia eius. Vifum fouendocontegat,

Dicant nunc qui timent dominum: Ne vanitates hauriat.

qñin fæculum misericordia eius. Sintpura cordisintima,

D etribulatione inuocaui dñm:& ex Abfiftat & vecordia:

audiuitmeilatitudine dominus. Carnisteratsuperbiam

Dominus mihi adiutor:non timebo Potus cibique parcitas.

quid faciat mihi homo. V tcum dies abfcefferit,

Dominus mihi adiutor:& egodespi
Noctemque sors reduxerit, ciaminimicos meos.
Mundi perabstinentiam B onum est confidere in dño:quam
Ipsicanamus gloriam,

confiderein homine. D copatri sitgloria,

Bonum est sperare i domino:quam Eiusquesolifilio,

fperare in principibus. Cum spiritu paraclito

és gentes circuierunt me:&in noEtnunc&in perpetuum. Amen. mine domini, quia vltus sum in eos. f in Dominicis perannum & tem- Circúdátes circundederunt me:&in pore Paschali. Aña. Harpsalm?.53 nomine dñi,quia vltus sumin eos.

Eus in nose tuo faluú me fac:& Circúdederút mesicutapes, & exar

in virtute tua iudica me. seruntsicut ignisīspinis:& in nomiDeus exaudiorationem meam:auri- ne domini,quia vltussum in eos. bus percipe verba oris mei. I mpulsus, euersus sum vt caderem: Quoniam alieni insurrexerunt ad & dominusfufcepit me, uerlum me,&fortes quæsicruntani- Fortitudo mea , &laus mea domimam meam: & non proposuerunt nus:&factus est mihi in salutem,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »