Obrazy na stronie
PDF
ePub

In Natiuitate
nunciate nobis:īterris qs apparuit?* Iudicare populum tuum in iuftitia:
Natū vidimo,&choros angelorú col &pauperestuosiniudicio.
laudātes dñm,¥.Dicite, qdnā vidi- Suscipiantmontes pacem populo:&
ftis?&annunciate Christi natiuitaté. colles iustitiam.
Natum. G loria. Natum.

Iudicabit pauperes populi, &faluos
Inij.Noct. Aña.Suscepim'De' mise- facietfilios pauperum:&humiliabiť
ricordia tua ímedio téplitui, ps.47. calumniatorem.
M

Agn'dñs, & laudabilis nimiss Etpmanebitcum fole&antelunam:

ciuitate Dei nrijīmõte sető ei, in generatione&generationem. Füdafexultatióe vniuerseterræmnos Descendetsicutpluuiain vellus:&fi Sio:latera Aqlõis,ciuitasregismagni cutstillicidiaftillantia fuper terram. Deusin domibus eius cognofcetur. Oriet in diebus eiusiustitia, &abun cum suscipiet eam

dantia pacis:donec auferatur luna, Quoniam eccereges terræ congrega Etdñabità mari vsq; ad mare:&àfu tisunt:conueneruntin vnum. minevsq; ad terminos orbis terrarū. Ipsividētessicadmirati sút,cõturbati Coram illoprocident Æthiopes:& sūt,comoti sõttremor apphēdit eos, inimici eius terram lingent, Ibi dolores vtparturientis:

in fpiritu Reges Tharsis,&infulemunera offe vehementi conteres naues Tharsis. rēt:Reges Arabum,&Saba dona adSicutaudiuimus,ficvidimus in ciui- ducent tate domini virtutum,in ciuitate Dei Etadorabunteum omnes Reges ter noftri:Deustundauit eam inæternū, ræ:omnes gentesseruientei. Suscepimus De' misericordiam tua; Quia liberabit pauperem à potenţe: in medio templitui.

& pauperem cui non eratadiutor. Secúdú nomētuũ De',fic& la tua í Parcet pauperi&inopi: & animas fines ferrę:iustitia plena ē đxtera tua, pauperum laluas faciet, Lætetur monsSion,& exultent filiæ Exvsuris&iniquitate redimet ani-Iudæ:propter iudicia tua domine. mas eorum:&honorabile nomen eo Circundate Sion, & complectimini rum coram illo. eam:narratein turribus eius. Etviuet & dabitur ei de auro AraPonite corda veftrain virtute eius,& biæ,&adorabunt deipfofemper:todiftribuite domos eius:vt enarretisin ta die benedicentei. progeniealtera.

Erit firmamentum in terra in fum--
Qmhic est Der, De' noster í æternú, mismontium, superextolletur fuper
&ifæculú laculi:iplereget nos í scľa. Libanum fructus eius : & florebunt
Aña. Suscepimus Deus misericordia de ciuitate ficut fenum terræ.
tuam in medio templi tui.

Sitnomen eius benediétum in fæcu-
Aña. Orietur in diebus dominiabū- la:ante solem permanet nomen eius.
dantia pacis,& dominabitur. ps. 71. Etbñdicentin ipso oës tribus terræ:
De :
Eusiudicium tuum regi da : & omnesgentes magnificabunt eum.

Benedictus Dominus Deus Ifrael:

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

qui facit mirabilia solus,

Benedictio. Deus pateromnipotens. tbñdictú nomémaieftatis ei'iæter

Sermo Sancti Leonis Papæ nú:&replebit maieftate ei oīs terra, Serm...de NatiuitateChristi. Leilij fiat,fiat, Ana Oriet in dicbus domi

Aluator nofter,dile&tislimi, hodie niabundantia pacis,&dominabitur. natusest:gaudeamus.Neque enim Aña, Veritas deterra orta eft, & iufti fas eftlocü elle triftitiæ, vbi nataliselt tia decælo profpexit. Pfalmus,84. vitæ:quæ,consumpto mortalitatis ti

Enedixisti domineterram tuam: more,ingerit nobis depromislaæter

auertisti captiuitatem lacob. nitate lætitiarn. Nemoabhuiusalacri Remisisti iniquitatem plebistuę:ope tatis participationesecernit. Vna cũruisti omnia peccata eorum. ĉtis lætitięcommunis eft ratio:qa dñs Mitigasti omnemiram tuam:auerti- nofter peccati,mortisớ; destructor, fi stiabira indignationis tuæ. cut nullūà reatu liberű repperit, ita Conuertenos Deus salutaris noster: pro liberādisoinnibus venit. Exultet &auerte iram tuam à nobis. sanctus,qa appropinquat ad palmā: Núqdięternū irasceris nobis? aut ex gaudeat peccator, quia inuitatur ad tēdesirā tuāàgñatione i gñationem? veniá:animet gentilis, ga vocaturad Deus tu conuersus viuificabis nos:& vitā.Dei nãq; filius secundú plenituplebs tua lætabitur in te.

dinētéporis:quãdiuini cofilij inscru stēdenobis domine misericordia tabilisaltitudo disposuit,reconcilian tuam:&falutare tuum da nobis. dā auctori suo naturā generis assumA udia,qd loquatímedñs Deus:qñ pfithumani,vtinuentor mortis dialoquetur pacem in plebem suam. bolus,p ipsam,quâ vicerat, vinceret. Et super sanctossuos:&in eos quico R: Omagnum mysterium, &admira uertuntur ad cor.

bile facramétú,vt aialia viderēt dñm Verútñ ppetiméteseū salutare ipsi': natum,iacentem in præsepio, Beata vtinhabitetgloria in terra noftra, virgo,cui' viscera meruerüt portare Misericordia &veritas obuiauerunt dominum Christum, .Aue Maria, fibi:iuftitia & pax ofculatæ sunt. gratia plena:dñs tecum. Beata virgo. Veritas de terra orta est:&iustitia de Bño. Christus perpetuæ. Lectio v. ; cælo profpexit.

N quo conflictu pro nobis inito, Etenim dňs dabit benignitatem : & magno,& mirabili æquitatis iure terra nostra dabit fructum suum. certatū est,dūoípotensdñs cū fæuifJustitia ante eum ambulabit : & po- simohostenon in sua maiestate , sed netin viagressus suos.

in noftra congredithumilitate, obijAña. Veritas deterra orta est, &iusticiens ei çandem formam, eandemý; tia deceloprofpexit, y.Speciosus for naturam, mortalitatis quidem nomapræfilijs hominum, : Diffusa est ftræ participem, sed peccati totius ex gratia in labijstuis.

pertem.Alienum quippeabhacnati Pater nofter. Abfolo Ipfius pietas,

uitate eft, quod de omnibus legitur: W. lubedomne benedicere.

Nemo mundus à forde, nec infans, ;

[ocr errors]

1

In Natiuitate cui'évni diei vita fup terrä. Nihiler- ventristui.Quia Gloria. Quia, gosistā singularénatiuitaté de carnis in iij.Noct.Añ. Ipse inuocabit me, cócupiscétia trāliuit, nihil de peccati haľah.Pater me' es tu, haľah. ps88. legemanauit. Virgo regia Dauidicæ Ifericordias dominiinæternu stirpis eligit, quæ sacro grauidāda foc cantabo, tu,diuinã, humanãq; prolē pri' cõci: Ingeneratione&generationem: anperet menteộ corpore.Etne superni nūciabo veritatem tuam in ore meo, ignara consilij ad inusitatos paueret Quoniam dixisti,inæternum miseri affatus,quodin ea operandum erat à cordiaædificabiturin cælis: præpara Spisitu sancto,colloquio discitAnge bitur veritas tua in eis. lico,nec damnūcredit pudoris, Dei Disposui teftamentum electis meis

, genitrix mox futura.

iuraui Dauid seruomeo: vsque in æB. Beata DeigenitrixMaria,cuius vi ternum præparabosemen tuum. scera intacta permanent: * Hodiege- Etædificaboingeneratione&genenuit Saluatorem fæculi, v. Beata quę rationem:fedem tuam. credidit:qñperfectasuntomnia,quę Cöfitebunt celi mirabilia tua dñe:ete dicta sunt eià domino. Hodie. nim veritatētuāiEcclefia sanctoru, Benedictio. Ignem sui amoris. Om quisin nubibus æquabitur doLongi°post predicta,circa finĉ. L.vj. mino?fimilis erit Deo in filijs Dei? Gam'ergodilectissimigrasDeo Deus quiglorificatur in concilio san

0:91 pter multã charitatēsuā, qua dilexit nesquiin circuitu eius funt. nos, misert' est nostri:& cum essemus Dñe De'virtutű,gsfimilis tibi?potés mortui peccatis, conuiuificauit nòs esdñe,& veritas tua in circuitu tuo. Christo,vt essemusinipfonoua crea- Tudñaris poteftati maris:motum au tura,nouũ figmétū. Deponam'ergo tem fluctuum eius tu mitigas. yeteréhoiem cũ actib?suis:&adepti Tuhumiliafti ficut vulneratum, suparticipationé generationis Christi

, perbum:in brachio virtutis tuæ dispcarnisrenunciem'opib'.Agnosce,ò listiinimicos tuos. Christiane,dignitatê tuam,& diuinę Tuisuntcæli,&tua estterra, orbem colors factus nature,noliin veterēvi- terræ & plenitudinem eius tu fundalitatē degenericonuersationeredire. sti:aquilonem,&maretu creasti. Memêto,cui' capitis & cui' corporis Thabor & Hermon in nomine tuo fis membrū.Reminiscere, quod eru- exultabunt:tuum brachium cum po tus de potestate tenebrarum, transla- tentia. tus es in Dei lumen,&regnum. Firmetur man'tua,&exaltetur dexBx

. Sancta &immaculata virginitas, tera tua:justitia &iudicium pręparaquibuste laudibus efferam, nescio;* tiosedistuæ,

, Quia quem cæli capere non poterāt, Misericordia & veritas præcedent fa tuogremiocontulifti

. v. Benedicta ciem tuam:beatus populus qui scit iu tuin mulieribus, & benedictus fructo bilationem.

Do.

A om,

Dñeintumine vulto tui ambulabūt: facíam irrita. & in nominetuo exultabūt tota die, Semel iuraui in fancto meo, fi Dauid &iniustitia tua exaltabuntur. mētiar:semē eiusinæternū manebit. Omgloria virtutis eorû tu es:&inbe Etthronus eiussicut sol in cõspectu neplacito tuo exaltabit cornu noftrū meo:&ficutluna perfecta inæternū, Quia domini eft affumptio noftra: &teftisin cælo fidelis. & fanéti Israel Regis

noftri

. Tuverò repulifti &defpexifti:distuTūclocutus es in visione sanctis tuis, listi Chriftum tuum. &dixifti:posui adiutoriú in potente Auertisti testamentum serui tui: pfa & exaltaui electum de plebe mea. naftiin terra fanétuarium eius. Inueni Dauid feruum meum: oleo Destruxisti omnes fepes eius: poluisti fanéto meo vnxi eum.

firmamentum eius formidinem, Manus enim mea auxiliabitur ei : & Diripuerunt eú oés transeuntes via: brachium meum confortabit eum, factus estopprobrium vicinissuis. Nihil pficietinimicusin eo: &filius Exaltasti dexteram deprimentiú eń: iniquitatis non apponet nocere ei. lætificafti omnesinimicos eius. Etcöcida à facieipfius inimicos eius uertistiadiutorium gladijeius:& & odientes eum in fuga conuertam. non es auxiliatus erin bello, Etveritas mea, & mifericordia mea Deftruxisti eum ab emundatione:& eumipfo:&in nomine meo exaltabiť sedem eius in terra collisisti. cornu eius.

Minorasti dies temporis eius: perfuT

tponam in mari manum eius:&in disticum confusione. fluminibus dexteram eius.

Vsquequo domineauertisin finem? Ipfe inuocabit me , pater meus es tu exardefcet sicutignisira tua? Deus meus:& susceptor falutis meæ. Memorare quæ mea substantia: nun Etego primogenitum ponamillum: quid enimvanèconstituisti omnes fiexcelsum præregibus terræ.

lioshominum? Inęternūseruaboilli misericordiam Quis est homo,qui viuet,&non vide mea:&teftamentum meüfidele ipfi. bit mortem : eruet animam fuam de Etponam in fæculum fæculi femen manu inferi? eius:&thronum eius ficut dies cæli, Vbi fut mifericordię tuę antiq; dne: Siaūtdereliquerint filij ei' legê mea: ficutiurasti Dauidin veritate tua? &iniudicijs meis no ambulauerint. Memor esto domine opprobrij serSiiuftitias meas prophanauerint:& uorum tuorum:quod continui in fimandata mea non custodierint. nu meomultarum gentium. Vifitaboin virga iniquitates eorum: Quod exprobrauerunt inimici tui &in verberibus peccata eorum. domine:quod exprobrauerunt com Mifericordiá aút meāno dispergam mutationem Christi tui. ab eo:neque nocebo in veritate mea. Benedictus dñsin æternum:fiat,fiat. Neque profanabo testamentū meu: Antiphona. Ipfe inuocabit me, hale&quæprocedụntdelabijs meis,non lurah, Pater meus estu, halėlạiah.

Aña,

CA

In Natiuitate Aña. Lætentur cæli & exultet terra etu gétium reuelauit iufiitiam suam, ante faciem dñi, qñ venit. Plals 95. Recordatus est misericordiæ suæ:&

Antate domino canticú nouũ; veritatis fuæ domui Ifrael.

cantate dominoomnis terra. . Videruntomnes termini terræ:falu Catate dño,&bñdicite nominiejus: tare Dei noftri. annunciate de diei diē salutare eius. Iubilate Deo omnis terra:cantate,& Annunciate intergentesgloriâ eius: exultate,&psallite. in omnibus populismirabilia eius, Pfallite dominoin cithara , in cithaQñmagnus dñs,&laudabilis nimis: ra,&vocepsalmi:in tubis ductilibus, terribilisestsuperomnes deos. &voce tubæ corneæ, Quoniam omnes dij gentium demo Iubilate in conspectu Regis domini: nia:dominus autem coelos fecit. moueaturmare &plenitudo eius, or Confessio&pulchritudo in conspen bis terrarum,&quihabitantineo. Etu eius:lanctimonia, &magnificen- Flumina plaudentmanu,simulmon tiain sanctificatione eius.

tęs exultabunt à conspectu domini: A fferte dñopatriæ gentium, afferte quoniam venit iudicareterram. dominogloriam &honorem:afferte ludicabitorbem terrarumin iustitia: dominogloriam nomini eius. &populosin æquitate. Tollite hostias, &introite in atria eiAna. Notum fecit dominus,balah, sa adorate dominü in atrio sancto eius. lutare suum,haleluiah. X.IpleinucComoueata facie ei' vniuerfa terra: cabit me, haleluiah.12. Pater meus es dicite ingentibụs,qa dñs regnauit. tu,haľah.Pater nofter. Abfolutio. E

Vinculis peccatorum noftrorú mouebitiudicabitpopulosīæqtate, Lætent cæli,& exultet terra, como sericors dominus.B. Amen. ueaturmare,&plenitudo ei':gaude- v. Jubedomne bencdicere. buntcampi,&omnia quæin eis sunt. Benedictio. Euangelicą lectio sit no. Tuntexultabuntomnia ligna silua- bis falus &protectio. Rz. Amen, rumà facie domini,quia venit: quo- *Leto fančti euang.fm Lucá, Le.vij

. niam venitiudicare terram.

Nillo tempore:Ěxijt edi&tum a Cæ cap.de I udicabitorbem terræinęquitate:& sare Augusto,vtdescribereturvnipopulosin veritatefua.

uersus orbis. Et reliqua. Aña. Lætentur coeli,& exultet terra Homilia sancti Gregorij Papæ.

faciem dominivenit, Vid ,Home Aña. Notum fecit dominus, halelu mūdus , iah, salutaresuũ,haleluiah. Pfals 97. quod apertè monftratur,quia C

Antate domino canticú nouú: illeapparebatin carne,q electos suos quia mirabiliafecit.

afcriberetinæternitate ? Quod conSaluauitfibi dextera eius: &brachių trà dereprobis per Prophetam dicit: fanctum ejus,

Deleantur de libro viuentiú,&cũiuNotū fecit dñs salutaresuūs confpe- stisnonscribantur. Qui bene etiá in

Bethle

tenim correxit orbé terra, qnőcée. A abfoluat hos omnipotens &mi

ар

Lil il

& IM

8.

« PoprzedniaDalej »