Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Exillibata virgine

ciamus à nobis įugum ipforum. Nascendo,formam sumpseris. Quihabitat in coelis irridebit eos: & Sicpræsenstestatur dies

dominussubfannabit eos. Currensperannicirculum, Tuncloquetur ad eosin irasua:&in Quòd solusà sede patsis

furorefuo conturbabit eos. Mundi falusadueneris.

Egoaūtcöftitut sõ rex ab eo sup Sió Hunc cælum,terra,huncmare, mõtē sanctú ei":prçdicās ceptu eius. Huncomne,quodin eisest, Dominus dixitad me:filius meus es Auctorem aduentustui

tu,ego hodie genuite. Laudansexultat cantico. Postula à me,&dabo tibi gētes heredi Nos quoque qui sancto tuo tatētuā:& poffesfionétuatminostrę. Redempti sanguine sumus, Reges eosin virga ferrea , & tanquã Ob diem natalistui

vasfiguli confringes eos, Hymnum nouum concinimus, Etnuncregesintelligite : erudimini Gloria tibi domine,

qui iudicatis terram. Quinatus es de virgine,

Seruite dominoin timore:&exultaCum patre& fanéto fpiritu, te ei cum tremore, In sempiterna fæcula. Amen. Apprehédite disciplinam:nequádo Sic terminãt oês hymni,eiusdémetri irascatur dñs,&pereatis de via iusta. vfq; ad Epiph.y.Crastina die delebi Cum exarseritin breui ira eius:beati turinigtasterræ. : Etregnabitsup omnes,qui confiduntin eo, nos Saluator mundi. Ad Mag. Ana. Aña: Dñs dixitad me:Fili' meo es tu, Dum ortus fueritSoldecælo,videbi ego hodiegenui te. Aña. Tās spēļus tis Regem Regū procedenteà Patre, dñs procedésdethalamo fuo, ps 18. tang sponsum de thalamo suo, Oro: opera manuum eius annunciat

Æli enarrant gloriam Dei: & Oncede,Ğs,opsDeus,vt nos vni

geniti țui noua p carnē natiuitas firmamentum. liberet:quos subpeccati iugo vetusta Djes diei eructatyerbum;&naxnoferuitustenet. Per eundem dominū. eţi indicat scientiam, Ad Matutinum.: Inuitatorium. : Nonsuntloquelą, neque sermones

Hristusnatuseftnobis: * Venite quorum non audiantur voces eorū. CH

adoremus. š. Venite, 1. Hym. In oém terram exiuit fonus eorum Chreredéptor.vts

. In primoNočtur. &in fines orbis terræverba eorum, Aña. Dominus dixit ad me: filiome' In sole posuit tabernaculum suum: es tu,ego hodiegenuite. Pfalmus 2. & ipse tanquam fponfus procedens

Varefremueruntgentes : & po dethalamosuo.

pulimeditați suntinania? Exultauit vtgigasad currendam via: Astiteruntregesterræ , & principes à summo cælo egressio eius, conueneruntin ynum:aduersus do- Etoccursus eius vsque ad summum minum,&aduersus Christum eius. eius:nec est,qui seabscondat à calore Dirụmpamušvincula eorú:& proij- ejus. B.R. N.

Lex

[ocr errors][ocr errors]

K iij

1

L ex dñi immaculata conuertens ani Dilexisti iustitiam,&odisti iniquitamas:testimonium dominifidele, la- tē:propterea vnxit te Deus Deustulis

pientiam præftansparuulis. oleo lætitiæ,præ consortibus tuis. | uftitiæ dñirectæ,lætificates corda:Ď Myrrha &gutta, & calia à vestimétis ceptúdñị lucidū illuminans oculoş. tuis à domib' eburneis:ex qbus deleTimor dñi láct'pmanęsí sclm scli:iu étauerunt te filięRegũi honore tuo. dicia dñi vera,iustificata i semetipsa. A stititRegina à dextris tuisin vesti Desiderabilia lupaurū,&lapideptio tu deaurato:circundata varietate. sú multú:& dulcioralup mel&fauý. A udi filia, & vide, & inclina aurem E tenim feruus tuus cuftoditea:incu tuam:& obliuiscere populum tuum, ftodiendis illis retributiomulta, &domus patris tui. Delicta qs intelligit?aboccultis meis E tconcupiscet Rex decorem tuum: mūdame,&abaliéisparceseruo tuo. quoniam ipse est dominus Deus tuus simei nõ fuerit dñati, tūc immacula & adorabunt eum. t'ero:&emūdaboradlicto maximo. Etfilix Tyriímunerib?:vultū tuum E terüt vtcomplaceant eloquia oris deprecabútur omnes diuites plebis

. mei:& meditatiocordis mei in con- Omnisgloria eius filiæ Regis abinfpectu tuo semper.

tusinfimbrijs aureis, circumamicta D ñeadiutor me': & redéptor meus. varietatibus. Aña. Táquam spõlus dñsprocedens AdducenturRegi virgines poft eam: dethalamofuo. Aña. Diffufa eft gra- proximæ eius afferentur tibi. tia in labijs tuis, propterea benedixit A fferenturin lætitia & exultatione: te Deusin æternum. Pfalmus 44. adducenturin'templum Regis.

Ructauit cor meum verbum bo pro patribo tuisnati sút tibifilij:çõsti E num:dico ego opera mea regi. tues eos Principeslup omné terram, Lingua mea calamus scribæ : veloci- Memores eruntnominis tui dñe: in ter scribentis.

omnigeneratione,& generationem. Speciofus forma pręfilijs hominum, Propterea populi confitebuntur ti diffusa est gratia in labijstuis:propte- biinæternum:&in sæculum içculi. rea benedixit te Deusinæternum. Aña Diffusa est gratia in labijs tuis A ccingere gladio tuo: fuper femur proptérea bñdixit te Deusīętérņum. tuum potentissime.

Taquam spõlus.rs. Dominus pro Speciętuą, &pulchritudine tua:intē cedensdethalamosuo.Pater nofter. deprospere procede,&regna. Ablolo Exaudi dne. lube done. propter veritatem,&mansuetudi-, Benedictio. Benedictione perpetua, nem,&iustitiam:&deducette mira- Tressequentes lectiones llaięlegua biliter dextera tua.

turfinetitulo. Lectio prima, dentin corda inimicorum regis.

PLim

Rimo temporealleuiata est terra

Zabulon,&terraNephthalim,& Sedes tua Deusin fæculumlęculi: vir, nouissimo aggrauata eftvia maristrās ga directionis,virga regni tui. Iordanem Galilęægentium. Popul',

cap.ge

quiambulabatin tenebris; viditlucē praua in directa,&alperain viaspla: magnam:habitãtibus in regionevm- nas.Etreuelabiturgloria domini, & bræ mortis,luxorta eft eis. Multipli- videbitomniscaro pariter , quod os castigentem,non magnificasti letiti.. domini locutū est. Vox dicentis,ClaLætabuntur coram te,ficutqui lętan ma.Etdixi:Quid clamabo? Omnis turin meffe:ficut exultantvictoresca caro fenum,&omnisgloria eius qua pta præda, quando.diuidunt fpolia. fiflus agri:exiccatum eft fenum, &ce Jugum enimoneris ei',& virgam hu- ciditfos:quia Spiritus domini sufflamerreius, &sceptrum exactoris eius üitin eo. Verè fenum est populus. fuperafti,ficut in die Madiam. Quia Exiccatum eft fenum, &ceciditflos omnis violenta prædatiocum tuinul verbum autem domini noftri manet tu,& vestimētum miftum fanguine, inæternum. eritin combustionem, &cibusignis

. By. Hodie nobis decælopax vera de Paruulus enim natuseftnobis:&Fi- fcendit

. Hodieper totum mundum lius datus eftnobis.Et factus est prin- melliflui faĉtisuntcali. . Hodie il. cipatus superhumerum eius:&voca luxit nobis diesredemptionis nostre, bitur nomen eius,Admirabilis, Con reparationisantiquæ,felicitatisæter siliarius Deus,fortis,Paterfuturi lựcu næ.Hodieper totum mundum. li, princeps pacis.

Bño. Spiritus fanétigratia. Lectioiija B Hodienobiscęlorum Rex de vir- Onfurge,consurge,induere for ginenascidignatus eft, vthominem titudinetua Sion.induere vestiperditum ad celestia regna reuocaret mentis gloriæ tuæ Ierusalem ciuitas

Gaudet exercitus angelorú:quia fa- Sancti : quia non adijciet vltra vtper lusæternahumano generi apparuit transeat per te incircuncifus, & im: 1. Gloria in excelsis Deo, & in terra mundus Excutere de puluere: conpaxhominibus bonęvoluntatis. Gau surge,sede Ierusalem : solue vincula det exercitus ange. Gloria patri,&fi- collitui captiua filia Sion:quia hęc di lio,&fpiritui sancto.

cit dominus:Gratisvenundati estis.fi Iterürepetit Buiū. Hodienobiscę lineargento redimemini. Quia hæc lorū.vsq; ad y. Gloria í excelsis Deo. dicit dominus Deus:In Ægyptum de Bño. Vnigenitus Dei filius. Lectij scenditpopulusme' in principio, vt

Onfolamini,consolamini popú colonus essetibi:&Affur absquevila lemeus,dicit Deusvester.Loqui causa calumniatus est eum.

Et nung mini ad cor Ierusalem, & aduocate quid mihi esthic?dicit dñs. Qñablaeā:qñcópleta eft malitia ei', dimissa tus est populus meusgratis:dominaestiniquitasillius. Sulcepit de manu tores eiusiniquèagunt , dicit domidñi duplicia poib'peccatis suis. Vox nus:&iugiter tota dienomen meum clamantisí deserto:Parate viam dñi, blasphematur.Propter hoc sciet porectas facitein solitudinesemitas Dei pulus meus nomen meum in die illa: nostri.Omnis vallisexaltabit:& om- qa egoipsequiloquebar,ecceadsum. nis mons,& collishumiliabit:& erüt B Quem vidistis Pastores?dicite:an

nun

nunciate nobis:īterris qs apparuit?* Iudicare populum tuum in iuftitia:
Natū vidimo,&chorosangelorü col &pauperes tuosin iudicio.
laudátes dñm, v. Dicite, qdnávidi- Suscipiantmontes pacem populo:&
ftis?&annunciate Christi natiuitaté. collesiuftitiam.
Natum. G loria.Natum.

Iudicabit pauperes populi, &faluos Inij.Noct. Aña. Suscepim'De'mise. facietfilios pauperum:&humiliabit ricordia tua í medio téplitui, ps.47. calumniatorem.

Agn'dñs,& laudabilis nimisí Etpmanebit cum fole&antelunam:

ciuitate Dei nřijímõte setāci. ingeneratione&generationem. Füdafexultatiõevniuerlęterræinõs Delcendetsicutpluuia in vellus:&fi Sio:latera Aqlõis,ciuitasregismagni cutstillicidiaftillantia fuper terram. Deusin domibus eius cognoscetur: Oriet in diebus eiusiustitia,&abun cum suscipiet eam

dantia pacis:donec auferatur luna, Quoniam eccereges terræ congrega Etdñabità mari vsq; ad mare:&àflu tisunt:conueneruntin vnum. minevfq; ad terminos orbis terrarű, Ipfividētes ficadmirati lūt,cóturbati Coram illoprocident Æthiopes:& sūt,comoti sūt.tremor apphēdit eos, inimici eius terram lingent, Ibi dolores vt parturientis:

in fpiritu Reges Tharsis,&infulemunera offe vehementi conteres naues Tharsis. rēt:Reges Arabum,&Šaba dona adSicutaudiuimus,fic vidimus in ciui- ducent. tate domini virtutum,in ciuitate Dei Etadorabunteum omnes Reges ter noftri:Deustundauit eam inæternú, ræ:omnes gentesseruientei, Suscepimus Deo misericordiam tua: Quia liberabit pauperem à potenţe: in medio templitui.

& pauperem cui non eratadiutor. Secúdú nomētuú De',fic&la’ tua s Parcet pauperi &inopi: & animas fines ferrę:iustitia plena ē đxtera tua, pauperum faluas faciet, Lætetur mons Sion,& exultent filiæ Exvsuris&iniquitate redimet ani-Iudæ:propter iudicia tua domine. mas eorum:&honorabile nomen eo CircundateSion, & complectimini rum coram illo cam:narratein turribus eius.

Etviuet & dabitur ei de auro AraPonite corda veftra in virtute eius,& biæ,& adorabunt deipfofemper:todistribuite domos eius:vt enarretisin ta die benedicentei. progenie altera.

Erit firmamentum in terra in sum-om hic eft De',De'nofter i æternū, mismontium, superextolletur super &ifæculú fæculi:iplereget nosí scľai Libanum fructus eius:& florebunt Aña. Suscepimus Deus misericordiã de ciuitate ficut fenum terræ. tuam in medio templi tui.

Sit nomen eius benedictum in fæcuAña. Orietur in diebus domini abú- la:ante solem permanet nomen eius. dantia pacis,& dominabitur. ps. 7Etbñdicentin ipso oēs tribus terræ: Eusiudicium tuum regi da : & omnesgentes magnificabunt eum.

Benedictus Dominus Deus Israel:

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

iuftitiam tuam filio Regis.

qui facit mirabilia solus,

Benedictio Deus pater omnipotens. tbñdictú nomémaieftatis ei'iæter Sermo Sanéti Leonis Papæ nú:&replebit maiestate ei' oís terra, Serm. 1.deNatiuitateChrifti. Le.iiij. fiat,fiat, aña Orief in diebus domi- Aluator nofter, dilectissimi, hodie niabundantia pacis,&dominabitur. natusestgaudeamus. Neque enim Aña. Veritas de terra orta est,& iusti fas est locú elle tristitiæ , vbi natalisest tia decælo profpexit, Pfalmus,84. vitæ:quæ,consumpto mortalitatis ti

Enedixisti domineterram tuam: more,ingerit nobisdepromissa æterB

auertisti captiuitatem Iacob. nitate lætitiam. Nemo ab huiusalacri R emisisti iniquitatem plebis tuę:ope tatis participationesecernit. Vnacũruisti omnia peccata eorum. Etislætitięcommunis eft ratio:qa dñs Mitigastiomnemiram tuam:auerti- noster peccati,mortisq; destructor, si stiabira indignationis tuæ.

cut nullú àreatu liberü repperit, ita onuertenos Deus falutaris nofter: proliberādisoinnibus venit. Exultet &auerte iram tuam à nobis.

sanctus,qa appropinquat ad palmā: Nūqdięternū irasceris nobis? aut ex gaudeat peccator, quia inuitatur ad tēdesirā tuāà gñatione i gñationem? venia:animet gentilis, qa vocaturad Deus tu conuersus viuificabis nos:& vitā.Dei nãq; filius secundúplenituplebs tua lætabitur in te.

dinētęporis:quãdiuini cõsilij inscru stedenobis domine misericordia tabilisaltitudo disposuit,reconcilian tuam:&falutare tuum da nobis. dã auctori fuo natură generis assum

A udia,qd loquasi medñs Deus:qñ pfithumani,vtinuentor mortis dialoqueturpacem in plebem suam, bolus,p ipfam,quâ vicerat, vinceref. Et super sanctos suos:&in eos quico Omagnum myfterium, &admira uertuntur ad cor.

bile sacramētū, vt aíalia viderēt dñm Verūtñ ppetimétes eú salutare ipsi'; natum,iacentem in præsepio, Beata vtinhabitetgloria in terra nostra. virgo,cui' viscera meruerüt portare 1 isericordia & veritas obuiauerunt dominum Chriftum, v Aue Maria, sibi:iustitia & paxosculatæ sunt. gratia plena:dñs tecum. Beata virgo. Veritas de terra orta eft:&iustitia de Bño. Christus perpetux. Lectio v. cælo prospexit.

N quo conflictu pro nobis inito, Etenim dñs dabit benignitatem:& magno,& mirabili æquitatis iure terra noftra dabit fructum suum, certatú est,dū oīpotens dñs cū sæuisJustitia ante eum ambulabit : & po- fimo hofte non in sua maieftate , fed netin viagressus suos.

in nostra congredithumilitate, obijAña. Veritas de terra orta est, &iusti cienseiçandem formam, eandemg; tia deceloprofpexit, v Speciosus for naturam, mortalitatis quidem no:mapræfilijs hominum,; Diffusa est ftræ participem, sed peccati totius ex gratia in labijs tuis.

pertem.Alienum quippeabhacnati Pater noster. Abfolo. Ipfìus pietas, uitate est, quod de omnibus legitur: V. lubedomne benedicere. Nemo mundus à forde, nec infans,

cuius

$

« PoprzedniaDalej »