Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

1

Ria ij.Noctur.Dominice preterite. Riaiij.Noctur.Dominicæ preteritze.
Nascetur nobis.71. Lető fecüda. B2

. Juraui,dicit dñs.72. Lečtioij.

Tteditead me,populemeus, &
Æc dicit Dñscreás celos,&ex-
H
tédés eos:firmās terrā,&quęger

A

tribus mea meaudite : quia lex minátex ea dās flatū populoq

estlupa me exiet,&iudicium meum in lucē eā,&fpiritù calcãtibo eā. Ego dñsvo- populorum requiescet.Prope é iuft cauiteīiustitia,&apprehendi manā meus,egressus est Saluator meus, & tuā,&feruauite.Etdedi teīfæduspo brachia mea populos iudicabūt: me pulizīlucēgētiú:vtaperires oculos cæ insulæ expectabunt,&brachium me corú,&educeres de cóclufione vin- um fuftinebunt.Leuate in cælum oEtum, de domo carceris fedentes in te culos veftros,&videte subterra deor nebris.R. Ecceiam.71. Lectioijj. fum:quia celisicut fumus liquescent,

Antate dñocãticūnouü:la eius &terra sicut vestimentum atteretur

ab extremis terræ,q descéditisin &habitatores ei' ficuthæc interibūt: mare,&plenitudo ei',insulæ&habi- falusautem mea in sempiternum erit tatores earū.Subleuef desertū,& ciui &iuftitia mea non deficiet. tates ei?:īdomib'habitabitCedar:lau B Non discedimus.72. Lectio tertia datc habitatores petræ,de verticemo Vdite me,qfcitisiuftū:populus

meus,lex mea in corde eorum: laudé ei'í insulis núciabút.Dñssicut nolite timere opprobrium hoíum:& fortis egrediet,sicut vir preliator susci blasphemias eorú ne metuatis. Sicut tabitzelú,vociferabit,&clamabit:su enim vestimétumsiccomedet eosvern pinimicos suos cõfortabit. B. Virgo mis:&ficutlanā, sıc deuorabit eos tiIfraelreuerte.72. Ad Bñs. Aña. Con nea:salus autem mea i sempiternum surge,cõsurgeinduere fortitudinem erit,&iustitia mea in generationesge brachiū Dni.Deinde Kyrie eleis. 23. nerationum. RiIntuemini.72. Ad Magnificat, Antiphona. O. AdBñs. Aña. Ponā in Sion salute, &

FERIA QVARTA. in Ierufalēgloriam meam,haleluiah. D. Ilaia Propheta. Lectio prima. Deinde Kyrie eleison, 23.

Vdite me,q fequimini qd iuftú Ad Magnificat. Antiphona. O.

eft,& quæritis dñm: attēditead petrāvnde excisi estis,&ad cauernă De Isaia Propheta. Lectio prima. lacide qua .

V Tinam Abrahá patrévestrū, &ad Sarã quæ scenderesà peperitvos:quia vnúvocaui eu,&be fluerent,sicut exustio ignis tabelce-nedixi ei,&multiplicaui eû. Cõsola- rent, aquæ arderentigni,vtnotum fie bit ergo dñs Sion:cõfolabitur oēsrui- ret nomen tuum inimicis tuis à facie nas eius,& ponet desertum eius quasi tuagentes turbarentur. Cum teceris delicias,&folitudinem ei' quasıħor mirabilia non sustinebimus:descentumdñi. Gaudiü&lętitia inuenietur disti,&à facie tua montes defluxerút. in ea,gratiarum actio,& yoxlaudis. A fæculonon audierunt, neque

ca. 51.

A

Paci,dequa præcili estis. Attenditead V cendereta facie tua montes de

ca. 64

au

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

uerfi:&iniquitates noftræquali

ven. Inquid ego, qui alios parere

74 ribusperceperuntoculus non vidit, bimusin letitia veftra,ipfi auté cõfun Deus,absquete,quæ præparafti expe détur. Voxpopuli deciuitate

: vox de Etantibuste.

templo:vox domini reddétis retribu riaj. Noct. Dominicæ præteritæ, tionem inimicissuis.Antequam par Canite tuba. Lectio secunda. turiret,peperitantequa veniret par

Ccurristi lætāti, &faciéti iufti- tus eius, peperit mafculum. Quis auO

tiã:in vijs tuisrecordabunt tui, diuit vnquam tale?&quis vidit huic Ecce,tuiratus es,& peccauimus:inip. simile?nunquid parturiet terrain die fisfuimusfemp &faluabimur. Etta. vnalautparieturgensfimul,quia par Eti sumus,vtimmūdioēs nos,&quasi turiuit,&peperitSion filios suos? pannusmenstruatę vniuerfæ iuftitiæ Ę Nascetur.72. Lectio fecunda. nostræ:&cecidim,quafi folium vni- Vnquid

facio,ipsenon pariam,dicit dotus abftulerunt nos.Non eftquiinuo minus?Si ego, qui generationem cæcet nométuú,g cõfurgat,&teneatte. teris tribuo, fterilisero? ait dominus Abscondisti faciem tuam à nobis,& Deus tuus. Lętaminicumlerusalem, allisisti nosin manuiniqtatis noftræ, & exultate in ea omnes qui diligitiş B4. Non auferetur.71. Lectio tertia. eam:gaudetecum ea gaudio vniuerET

Tnúcdñe,paternoster estu, nos fi,qui lugetis super eam,yt sugatis,&

yerolutum:&fictor nofter tu,& repleamini ab yberibus conlolatio-opera manuú tuarumoes nos. Neira nis eius, vt mulgeatis,& delicijsafflua Scaris dñe fatis,& neyltra memineris tis ab omnimoda gloria eius. Quia iniquitatis noftrçecce,respice,popu- hæc dicit dominus: Ecce ego declina lus tu' oes nos, Ciuitas san&ți tui facta bosuper eam quasifuuium pacis, & est deserta,Sio deserta facta est, leru- quafi torrentem inundantem gloria salem defolata est:dom'sanctificatio- gentium quam sugetis:ad vbera pornisnoftræ,& gloriæ noftræ, vbilau- tabimini,&fupergenua blandientur dauerunt te patres noftri, faéta eft in vobis. exustionem ignis, &omnia desidera B: Ecceiam.71. Lectio tertia. bilia noftra versa suntin ruinas.

Vomodoficui mater bladiatur, B.Meoportet 71.

Adrñs. Aña. ita ego consolaborvos, &in lerú Consolamini , consolamini popule falem cölolabimini. Videbitis, &gau meus,dicit dominus Deus vefter. debitcor vestrum,&ossa vestra quası Deinde Kyrie eleison.23.

herbagerminabunt, &cognoscetur Ad Magnificat. Antiphona,

O. manus domini seruis eius, & indigna FERIA SEX T A. biturinimicissuis. Quia ecce domino De ifaia Propheta. Lectio prima inigneveniet,&quafı turbo quadri

Vditeverbum dñi,g tremitisad gxeius,reddere in indignatione furo

verbú ejus:dixerút fratres veftri remsuum,&increpationem luamin odientes vos,&abijciétes propter no fumma ignis: quia in igne dominus men meum:glorificetur dñs,&vide diiudicabit,&in gladio suo ad omné B.R. N.

Kij

[ocr errors]

A

car

carnem, &multiplicabuntur inter- Primum, vt per generatione Joseph feéti à dño. R Virgo IsrPreuertere.72 origo Mariæmonftraretur: secundo AdBás. Aña Eccecópleta suntoíağ ne lapidaretur à ludæis vt adultera: dicta suntpangelu devirgine Maria. tertio,vtin Ægyptum fugiens habeAdMag. Ana O Emmanuel. vtl.:67 ret solatium. Martyr. Ignatius etiam

Si vigilia Natiuitatis Dñi venerit quartam addidit causam,curà delpā i Dominica; Officium fit hoc modo, lata conceptussit,vt partus, inquiens & Ad Matut. Inuitator. de Vigilia. eiuscelaretur diabolo,dum eum puHodiescietis

, vt infra.Hým. de Ad- tatnon de virgine, sed de yxoregeneuét.An.Par.yfi.L25. & Rinj.&ij. ratum. Noet.dñrde Dñicaöced.In iij. Noct. R. Sanctificamini hodie,& estotepaAñæ,&Pfalmi de Dnica. Verfic. de rati:quia die craftina videbitis, MaVigilia, tres Letön. de Hom. Vig. cũ iestatem Dei in vobis. ¥. Hodie fciefuis Rijs. Laudes de vigil.cūcīmē.de tis,quia veniet dominus,& mane viDñica.Similiter & P Horas celebrat debitis.Maieftatem.Lcétiofecunda. Ofñde vig. HoñaūtDnicęnõlegit Ntequam conuenirent, inuenin vltima L'ect gapofita fuiti Sabla ta estin vtero habens de SpiriIN VIGILI A tu sancto.Non ab alio inuenta eft, niNatiuitatis Domini.

si à loseph,qui pene licentia maritali Ad Matutinum. Inuitatori futuræ vxoris omnia nouerat. Quod

Odiescie autem dicitur, antequam conueni-

țis,qa ve- rent,non sequitur vtpoftea conuene niet dominus

: rint:sedscriptura,quid factum nõ sit, Et mane vi- oftendit. debitis gloria Constantes estote: videbitis auxiei'. Venite. lium domini super vos:Iudæa, & leHym: de Ad rusalem nolite timere: Cras egredie uentu.Ana& mini,& dominus erit vobiscum.

Pfalmid Feria Sanctificaminifilij Israel,&eftote V. Hadiescietis,quia veniet domin.

parati.Cras. Lectio tertia Bu Etmane videbitisgloriam eius.

Ofeph autem vir eiuscum efletiu*L êtő S.Euang.fm MatthæūLec.j. luitoccultè dimittere cam.Siquisfor

stus, & nollet cam traducere, voNillotpe:Cú effet despolata mater nicariæ coniungitur, leļu Maria loseph, antequam con- efficitur:& in lege præceptum eft

,

vnum corpus uenirent,inuenta eltin vtero habens non solum reos, fed & conícios cride Spiritu sancto. Homilia Sancti Hieronymi presby. modo loseph,

cum crimen celauerit

minum obnoxios esse peccati : quoLib.i.Commentin cap. I. Matthæi. - yxoris,iuftusscribitur?Sed hoc testi

Varenon de simplici virgine, monium Marięeft,quod sciensillius sed de deíponsata concipitur?. caftitatem,&admirans quod euene

occurrente.

cap. 1.

Et reliqua,

[ocr errors]

rit,

ur:fecus

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Rom.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Tit,celatsilentio, cuius mysterium ne nientem quoque iudicem securi visciebat.

deamus dominum noftrum Iesum R Sanctificamini filij Israel, dicit do Chriftum filium tuum. Quitecum. minus: die enim crastina descendet ? Et dicitur per Horas diei, dominus, * Etaufereta vobisomnem Prima dicitursicutin duplici, & ad languorem.y.Crastina die delebitur Absolutionem Capituli dicitur Cainiquitas terræ,&regnabit fuper nos pitulum Nona: Saluator mundi.Et aufe. Gloria. Et. q Ad Tertiam. Antiphona.

Deinceps Officium fitduplex. Hodie fcietis. Capitulum. Paulus. Ad Laudes, &r Horas. Auntiphona,: Rebreue. Hodiescietis, Quia veniet Vdea,&Ierusalénolite timere,cras dominus.Hodie

. Et manevidebiegrediemini,& dominus erit vobi tisgloriam eius. Quia. Cloria. Hodie. scum,haleluiah. ps. Dñsregnauit. Constantes estote. E Videbitisau cũrcliq.7. An. Hodiescietis quia ve xilium domini super vos, niet dominus &mane videbitis gliã q Ad Sextain. Antiphona. eius. Aña. Crastina die delebitur ini- Craftina die. Capitulum. quitas terræ:&regnabit fuper nosSal Viprædeftinatus eft filius Dei in " uator mundi. Aña. Dominusveniet, virtute, secundum fpiritum sanoccurrite illi dicentes,magnum prin ctificationis,ex resurrectiõemortuocipium,&regni eius nó eritfinis:De rum lesu Christi domini noftri. fortis, dominator,princeps pacis, ha- · Bebreue. Crastina die, Delebiturini leluiah, haleluiah. Aña. Crastinadie quitas terræ.Crastina. Et regnabit eritvobis falus, dicit dominus Deus fupernos Saluator mundi.Delebitur exercituum. Capitulum.

iniquitas. Gloria,Crastina. tusapoftolus, segregatusin euan- Dicit dominus Deus exercituum. gelium Dei,quod ante promiseratp q Ad Nonam. · Antiphona. prophetassuosin scripturissanctis de Crastina dic. Capitulum. Filio fuo,qui facto est ei ex semine Da Er qucm accepimusgratiam, & uid fecundum carnem. Hymnus. Apoftolatum adobediendum fi Vox clara. 59. x. Craftina diedelebi- deiinomnibusgentibus pronomine tur'iniquitas terræ. R. Etregnabitsy- eius,in quibus estis & vosvocati Iesu per nos saluator mundi. Ad Bñs.An. Christi domini noftri. Orietur ficut fol Saluator mundi: & Babreue Craftina die, Erit vobis fa defcendetin vterum virginis , ficut lus.Crastina. y Dicit dominus Deus įmber super gramē,haleluiah. Oro. exercituum.Erit. Cloria patri. D

Eusqui nos redemptionis no-- Crastina. ¥.Crastina die delebitur

ftræ annua expectatione lætifi- iniquitas terræ. Et regnabit super cas:præsta, vt vnigenitum tuum, quê nos Saluator mundi. Redemptorem læti suscipimus, ve-

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Rom.

I.

[merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

R

Ana Magnificato eltrex pacifico fue Expatre patris vnice,

Pparuit benignitas,&huma mi nitasSaluatoris nriDei,nõex

opib'iustitie, fecimonos,fed f'm miam suā saluos nos fecit, Hym.

Hristeredemptoromnium,

D. Amb.

Ad Vefperas. Antiphona.

Ex pacific' magnificatus est,
cuius vultúdeliderat vniuer

fa terra. ps Dixit dñs.46.
Añasup
oēsreges vniuersæterræ. ps.Confite-
bor.f.47, Ana Cópletisunt dies Ma- Solusante principium
riæ, vt pareret filiú fuú primogenitū. Natus ineffabiliter.
ps Beatus vir.f.47. Ana Scitotequia Tulumen,tusplendor patris

,
ppe eftregnú Dei:Amē dico vobis, Tuspesperennisomnium,
qanotardabit

, ps.Laudate pue. 47. Intendequas fundunt preces Antiphona Leuate capita vestra:ec- Tui per orbem famuli. ceappropinquatredemptio vestra. Memento falutisauthor,

Quodnoftriquondam corporis,

« PoprzedniaDalej »