Obrazy na stronie
PDF
ePub

sus actuai Humlolos

cas Euan emporada deligne

egeso:li

j.co.4

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

natiquia tunc ea ptermiffa dř Aña. Iustisở; regnum probonis.

Eccecompleta funtomnia,quę dieta Nondemum arctemur malis isimula sunt per Angelum devirgine Maria. Proqualitate criminis,

quod etiã feruat(siidé cötingat)infe Sedcum beatiscompotes,
quétib'diebo. Deide Kyrieet.23.OF. Simus perennescælibes.

Eusqui cõspicis, quia ex noftrá Laushonor virtus:gloria
get indica prauitate affligimur: cõcede,p- Deopatri,&filio,
ok Bis

piti':vt ex tua visitatione cololemur. Sancto simul paraclito, ecula Qui viuis&regn. Etdipoes Horas. In fæculorum fæcula.Amen.

Ad Vespcras. Capitulum. Inj. Noct.Aña. Veniet ecce rex.

SE Ratres, fic nos existimet ho- Beatusvir. cumrel. vtin Plalte. 48. gioneld .

mo,vt ministros Christi, & De lsaia Propheta. Leétio prima. dispensatores mysteriorum

LA

Ætabit deserta, &inuia,&exulcatori dei.Hiciamqueritur inter dispensa- tabitsolitudo,&florebitquasiliwhānet tores,vtfidelis quis inueniat. Hym. liū.Germinasgerminabit, & exultatiz pred

Conditor almesiderum. folio 57. bitlætabūda,&laudās.Gloria Libaeditola

Rorate coeli desuper, &nubesplu ni data estei,decor Carmeli, & Saro. emili

antiuftum. R.Aperiatur terra,&ger Ipfi videbūt gloriã dñi,&decorē Dei Remit

minet Saluatorem. Aña Ad Magn. nfi.Cõfortatemanus dissolutas,&ge vna ex maioribus O.

Oratio. nua debilia roborate. Dicite pusillaXcita,īs dñe, potétia tua,&veni, nimis:Cõłortamini,&nolite timere: pulmi

&magnanobisvirtute succurre: ecce De'yestervltionē adducet retri vt pauxiliūgratiæ tuæ, quod nrapec butionis:Deusipfeveniet,&faluabit çata præpediunt,indulgétia tuæpro- vos. Túcaperient oculi cęcorú, &au pitiationis acceleret. Qui viuis &reg. res surdorú patebūt.Tuncsalietficut DOMINICA QVARTĂ ceruus claudus,& aperta erit lingua Aduentus.

mutorú:qa sciffæ funti deserto aquæ, AdMatutinum. Inuitatorium. &torrétesí solitudine:& eratarida, Propeestiam dominus; Veniteada eritīstagnū;&fitiésinfontes aquarū. remus. ps.Venite. I. Hymnus. 1.Canite tubain Sion, vocate gétes,

Erbum supernum prodiens annunciate populis,& dicite: Ecce
A patreolim exiens,

Deus faluator nofter adueniet. An
Quinatusorbifubuenis nunciate,&auditum facite:loquimi
Cursu decliuitemporis.

ni &clamate.Ecce Deus. Lettioij. Illuminanuncpectora,

Ncubilibus,in quibus prius draco Tuoq; amoreconcrema,

nes habitabant,orietur viror calaAuditovtpræconio

mi,&iunci. Et eritibisemita, & via, 6 Sintpulsa tandem lubrica.

&via sancta vocabitur:non tranfibit . Judexa; cum poftaderis,

peam pollutus,&hæc eritvobis dire Rimari facta pectoris,

Èta via,ita vtstulti non errent p eam. Reddensvicem pro abditis, Non erit ibi leo, & mala bestia non

ascen

[ocr errors]

peccar

[ocr errors]
[ocr errors]

0, tenta

li

[ocr errors]

et

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

ascédet p cânecinueniet ibi:&am- in quodá speculo diuinę benignitatis bulabūtq liberati fuerint. Et redépti formaresplendeat

. Adqua quotidie a dño,cóuertēt& veniétí Sió cũ lau- nos vtiq;reparatgraSaluatoris,dú qd de & lætitia sempiterna super caput ceciditin Adá primo,erigiti secúdo, eorum:gaudium & lætitiam obtine- R. Nascetur nobisparuulus,&vocabunt,&fugiet dolor&geinitus, bitur Deus fortis * Ipfe fedebit super Be

. Nõ auferes sceptrūde Iuda,&dux thronum Dauid patris sui, &imperą
defemore eius, donec veniatg mitte- bit; cuius potestas super humerum
dus eft: Etipseerit expectátio gêtiū. eius. y. In ipfo benedicentur omnes

Pulchrioressút oculi eiusyino, & tribus terræ, omnes getes seruient ei,
détes ei'lačtecãdidiores. Etiple, tij. Ipsesedebit Lectio quinta.
T
Accātad meịnfulæ:&gétes mu-

Gm

Ausa autē reparationis noftræ tent fortitudine.Accedāt, & túc nõelt nisi misericordia Dei:qué loquant:fimul adiudiciú propinque non diligeremus, nisi prius nos ipse mus. Quis suscitauit ab Oriēte justū, diligeret,&tenebras ignorantiæ novocauit eū,yt sequeret se?Dabit in có stræsuæ veritatis luce discuteret. Qd {pectueius gétes, & Reges obtinebit

: per sanctum lsaiam dñs denuncians dabitquasi puluerēgladio eius, ficut ait:Adducā cęcosin viā, quãignorat stipulávēto raptā arcui ei?, Perseque: bant,&femitas quas nefciebat, facią tur eos, transibitin pace, semita in pet ¡llos calcare:faciam illistenebrasin lu dibus eius non apparebit

. Quis hæc fem,& praua in directa. Hæc verba operatus est,&fecit,vocansgeneratio faciam illis,&non relinquam eos. Et nesabexordio?Egodominus, prim? iterum,Inuentus sum, inquit,àrom &nouissimus egosum.

quærétibus me,&palam apparui ijs, R. Meoportet mioui,illum auté cre qui menoninterrogabant scere:qui autêpostme venit

, ante me B. Ecce iam venitplenitudo tempofactus est

: Cuiusnõlum dignuscora ris,in quo misit Deus filium fuum in rigiá calciamentoru soluere. 8. Ego terras, natum de Virgine, factum fub baptizaui vos aqua:illeautē baptizas lege:* Vţeosquifublege erant; redi; bit vosSpū sancto,Cui'. Glia. Cuius. meret. 8. Propter nimiam charitate Inij.Noctur.Aña. Gaude &ļætare. fuani,qua dilexit nos De', filium suú cum reliquis,vtin Pfalterio: folios. misitilimilitudinem carnis peccati. Sermo Sancti Leonis Papæ.

Vteos. LOL
Sermone primo de Leiunio decimi: Vod quomodoimpletumfit,lo-

:
S
Ifideliter,dile&tiffimi, atque fapie Scimus,qñfilius Dei venit, & dedit

ter creationis noftræ intelligamus nobissensum, vt cognoscamus verú, exordiú,inueniemus hoiem idco ad &fimus in vero filio eius. Et iterum: imaginem Dei coditũ,vtimitator lui Nos ergo diligamus

Deum,quoniam effet auctoris:&hắc effe paturalē no- iplepriordilexit nos. Diligendo itaItri generis dignitaté,fi in nobisquafi quenos Deusadimaginem fuam nos

repa

tis

repárat:&vt i nobisformáluw banda sono le confuetudinis inuoluci foi

72

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

3. cap.

re

[ocr errors]

Aduentus.

Ed vsu tatisinueniat,dat vnde ipfiquoq; qų malæ consuetudinisinuoluti fu-operatopemur,accédésscilicet mer.-:mus:dicat,quid nobis faciendum fit

, túnrarúlucernas,&ignenossuęcha vt fugère à venturaira valeamus. Seritatisinflámās,vtnö solú ipsū, sedét quitur:Facite ergofructus dignospo qdqd diligit,diligam!. R. Virgolsel nitentiæ.In quibus verbis notandum reuerteread ciuitates tuas; * Vsque- est, quod amicus fponfi non solumn quodolensauerteris?generabis dñm fructus pænitentiæ, sed dignos pæni Saluatore, oblationénouá íterra:am tentiæ admonetesse faciêdos. Aliud bulabūthoses ī saluationé... Incha- nanque eft fructum facere pænitenritateppetua dilexite:ideo attraxi te tic:aliud, dignum pænitentiæ fructú miserās tui, Vsquequo.Glia, Vsque facere. Vtenim fecundum dignos pę quo dolés. In iij.Noct. Aña. Gabriel nitentię fructus loquamur,sciendum Angeluscūreliq.vtin Psalt. folio 6. eft,quia quisquisillicita nulla commi

cosci cuang.fm Lucam Lcct.vij fit,huiciureconceditur, vtlicitis vtaAle

Nno quintodecimo Imperij Ti- tur:ficq; pietatis opera faciat,vt tamē

berijCçsaris,procurante Pontio fi voluerit,ea quæmundi suntnon Pilato ludæam.

Et reliqua.

linquat.12. Nondiscedimusàte, viui * Homilia fancti Gregorij Papæ. ficabis nos domine,&nomen tuum Ex Homilia 20.ante medium. inuocabimus Onede nobis faciem

Icebat Iohânesad turbas, q exi- tua,&falui erimus, Memento no

bátvt baptizarétab eo:Genimi ftri dñein beneplacito populi tui:vinaviperarű,qsoftédit vobis fugere à fita nosin salutari tuo.Oftende Lix. vētura ira?Ventura enim ira est, ani

velfortaffe,quod eftgrauius, in peccator fugerenó valet,qnúcadla- adulterium lapsusest:tanto a se licita mēta pænitētiæ nõrecurrit

. Etnotá- debetabscindere,quanto sëmeminit dú,quòd malæsoboles

, malorấparé- & illicita ppetrafle.Neque enim par tú actiones imitātes,genimina vipera fructus boni operisesle debet eius qui rű vocãt:qa phocquòd bõisinuidēt

, minus,& eiusqui amplius deliquit: cosas psequüt,quod qbusdā mala re- aut eius qui in nullis,& eius, qui i qui tribuút,quod lesiones,pximis exgrūt busdam facinoribus cecidit:&cius, q qñin hisoīb°patrūsuorúcarnalium in multisestlapso. Per hoc ergo quod vias sequuntur:quasivenenati filij de dicitur:Facite fructus dignos pænivenenatis parentibus nati sunt, tētiæ: vniuscuiufque conscientia coKa Iuraui,dicit dñs, vt vltra iam non uenitur:vt tanto maiora acquirat to iralcar super terram:montes enim & norum operum lucra per pænitencolles suscipientiustitiam meam. Et tiam,quanto grauiorafibi intulitdatestamentum pacis eritin lerusalem, naper culpam.

luxta eftialus mea, vt veniat:&iui: Intuemini quantusfit ifte, qui inititia mea,vt reueletur.Et. 1, vij. gredituradfaluandasgentes:ipfeest

Rex

[ocr errors]

maduerfio vltionis extrema:quátic. A Taliquisin fornicationis culpă

,

j.co.4:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Rexiustitiæ: Cuio generatio nó ha- Thiautem pro minimo est, vtà
betfiné. Præcursor p nobisingre- 1 vobis iudicer, aut ab humano
dit,fm ordinēMelchisedech, Pótifex die,fed nequemeipsum iudico. Pube
fact’īęternū. Cui, lia: Cui' gñatio. Ostende nobis domine, Misericor-
Antiphona. diam tuam.Oftende,

Et salutare
Anitetubai Sió, qa ppeeft dies tuum da nobis. Misericordiam.Glo-

Memento no-
dñi,eccevenietad laluandū nos ria patri. Oftende.
hať.hal

, s. Dñsregn, curcl.7: Aña. ftri domineibeneplacito populi tui. Ecceveniet desiderat'cũētisgétibus, . Visita nos in salutari tuo. &replebičglia dom'dñi,halah. Aña. Adiz Aña Omnipotéssermo. Ca. Erunt prauaídirecta,& aspera vias Taque nolite ante tempusiudica- j.c.4. planas, Veni dne,&nolitardare,haľ re, quoadusque veniat dominus, Ana Dñs veniet,occurriteilli dicétes qui & illuminabit abscondita tenemagnūprincipiū, &regni ei'nõ erit brarum,&manifeftabit consilia corfimis:De',Fortis

, dominator, Priceps dium,&tuncla erit vnicuiq; a Deo. pacis,hapah, haľah, Aña. Omnipotês Dubreu Super te Ierusalem, OrieTermo tuus domineà regalibus sedi- tur dominus.Super, Et gloria eius bus veniet, haleluiah. Capitulum in te videbitur. Orietur. Cloria. Sum

Ratres,sic nos existimethomo, vt per, Domine Deus virtutum con

ministros Chrifti, & dispēlatores uertenos. Et ostende faciem tua, mysterioru Dei.Hiciam quæritinter &falui erimus. Ad Vaperos. Aña dispensatores

, vt fidelisquisinueniat. Canite tuba.comrade 0-72 Hym. Vox clara ecceintonat. fo.59. ps Dixit dominus.c:1521 quis. 46.

Vox clamātisīdeserto, parate via Cap. Fratres,sic nos, lys CondiDni. Rectas facite femitas eius. tor. Rorate.57 Ad Bñs. Aña. Aue Maria gratia ple- Ad Magnificat. Antipliona. O. na:Dominus tecum: benedicta tuin Oratio. Excita quæsumus, vtfupra mulieribus,haleluiah. Oratio. FERIA 'SECVNDA.

Xcita sdñe potētia tua,&veni, Dellaia Propheta. Litio pris.

& magna nobis virtute fuccurren Eclegi femé Abraham amici mci, peccata prapediunt,indulgentia tuę in quo apprehendite ab extremis ter propitiationisacceleret, Qui viuis & ræ,&à longinquis eius vocaui te , & regnas.&c. Adiij. Aña Ecce veniet, dixi tibi:Seruus meus es tu, elegite, & Cap Fratres,sic nos, Be.br. Veni adli non abiecite. Netimeas:quia egoteþerādū nos Dñe De virtutú. Veni cum fum:nedeclines: quia ego Deus adliberādu. Oftede faciētuā,&fal tuus confortauite, & auxiliatus sum ui erimo.Dñe Deus, Cloria. Veni.. tibi,&fufcepittedextera iusti mei, Timebuntgentes nomen tuum dñe Beiaj. Noctur.Dominicæ præterit, B4. Et oēs reges terrægloriam tuam, P.Canite tuba in Sion. Lc.ij. Advj. Aña Eruntpraua. Capitulú. Cice confundentur & erubescēt

[ocr errors]

lacob

ca. 41

omnes

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

1

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

73 oésqpugnát aduersum te:erất quafi R. Etočs reges terrægloriam tuam. nõling,đpibūtviri, q cótradicût ti- Deide dr Kyrie eleil. 15. Advj. Cap: bi.Quæres cos,&nó inuenies virosre N dieb illis saluabit Iuda,& Israel 1.23 bellestuos:erütquasinõfint,&veluti habitabitcofidéter:& hocē nomē cõsumptio hominis bellátis aduersú quod vocabūt eú,dñsiuftus nofter. te:qa egodñs Deus tuus apprehedens Rebr: Oftédenobis dñe, Misericor manūtuā,dicéss; tibi.Ne timeas,ego diam tu..Oftende. Etfalutare tuú adiuui te. Nó auferet:71.Lect.ij. da nobis. Misericordiã. loria patri.

Oli timerevermis Iacob,q mor Oftēde. V. Memēto noftri dñein be

tui estis ex Ifrael: ego auxiliatus neplacito populi tui. Visita nosin sum tibi,dicit dñs,& redéptortu san falutari tuo. Deinde di Kyrie elei. 15 EtusIsrael. Ego posui te quali plauftrû qad Nonam. Capitálum. triturās nouü habésroftra ferrátia:tri Rope eft vtveriat tęp'ei?:&dies I. 14. turabismõtes, &cõminues, &colles ei' nõ elõgabunt:miserebitenim quali puluerépones. Ventillabis eos, Dominus Iacob, & Ifrael faluabitur. &vētus tollet & turbo disperget eos: Ķbre. Sup te Ierusalem, Oriefdñs. &tu exultabis in dño, in lancto Israel Sup. Etgloria eius in te videbitur. dætaberis. 14. Meoportetminui.71. Oriet. G loria.Super te. . Veni dñ,

AdLaudes, Ana, fm fuperiorem &noli tardare. Relaxa facinora Rubricam. 67. Pfalmus. Miserere. plebi tuæ. Deide di Kyrie eleison. I cum reliquis de Pfalt. 22. Capitulu. Ad Vefp.Añ. Inclinauit. ps. Dilexi.

Enite,ascēdamusad mõtē dni, cum reliquis de Pfalte:48. Capitult.

&ad domu Dei lacob:& doce On auferetur sceptrum de Iu-GE.uy bit nos viasfuas,&ambulabimusise- da,&dux de femore ei', donec mitis eius:qa de Sió exibitlex, &ver- veniat qui mittendus eft:& ipfeerit bum Dñidelerlm. Hyın. Vox claras expectatio gentium,

Vox clamantis.59. Ad Bñs. Aña. Hymnus. Conditor. Rorate.57 Dicit dñs:Pænitētá agite:appropin, Ad Magnificat. Antiphona. O. quauitenim regnú celorú, haleluiah. FERIA TERTIA.

dedicitur Kyrie eleison.23. - Delläia Propheta: Lectio prima. Crochiae præteritæ. 81. Hodie di TCceseruus meus, suscipiam eum ct.

Defunctorů Ad Tertiam.Cap. Eelectus meus, complacuit sibi in
Ccedies veniunt,dicitdñs, &su- illoanima mea:dedi spiritū meü lup

scitabo Dauidgermen iuftum:& eum,iudicium gentibus proferet.No
regnabit Rex,&fapiens erit,&faciet clamabit, neque accipiet perfonam,
iudicium & iuftitiamin terra.

nec audietur vox cius foris. Calamū
R.bre: Veniadliberandūnos, Dñe quaffatum non conteret, &linum fu
Deus virtutū. Veniadliberādum. 7. migansnon extinguetiveritate edu-
Ostende faciem tuam,& falui erim', cetiudicium.Non erit tristis,neq; tur
Domine Deus, Gloria. Veni. bulentus,donec ponat in terra iudi-
Timebunt gentes nomé tuú dñe cium:&legem ei insulæ expectabūt.
B.R. N.

K Bula

[ocr errors]

N.

[ocr errors]

lcr. 23

[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »