Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

N.

Propheta nescierunt præ ebrietate, inēquod vocabunt eú,dñsiustus ni.
ablarpti sunta vino,

Bubi Oftedenobis Dñe, Misericor
B, Bethlehem.folio 66,Lectio tertia. dia tua. Oltēde: V.Etfalutare tuú da

Dcirco hçc dicit dñs De:Ecce ego nobis. Misericordia. Gloria. Oltēde.
mittăītūdamētissiólápidé,lapidé ». Memēto noftri Dñein beneplaci-
pbatū,angularēptiosū,i fundaméto to populi tui. Visita gosin falutari
tūdatū. Quicrediderit,nõ festinet.Et tuo. Dand Kyrie el. 150 Adix. Cap.
ponāīpõdereiudiciū,&iuftitiâ í mē Ropecstvtveniat tép'ei':& dies 1 14.
lura:&fubuertet grādo spē mēdacij: ciusnon clongabútur: miserebir
& ptectionéaquęinūdabūt.Et dele- enim dñs lacob,&Israel saluabitur.
bitfædusveftrúcū morte,&pactūve Bb. Sup telerusalem, Oriet dñs.Su
ftrūcúinfernonõltabit, Quiven- per. Et gloria eius in te videbitur,
turus.66, Ad Laudes. Aña.&ps Mi- Orietur. Cloria patri.Superte. Ve
lerere. cũreliquis de Pfalt, folio 22, nidñe,&nolitardare. Relaxa fan
NisidicendæsintAñæľn fuperiorē cinora plebituæ. Deinde Kyrie elei
Rubriçam 67.

Capitulum. fon.folio 15. Ad Vefp.Antiphona
V

Enite, ascēdamo ad mõtē Dñi, Inclinauit. ps. Dilexí. cūreliquisdom

&addomūDei Iacob,&doce- Psalterio. 48. Capitulum.
bit nos vias fuas,&ambulabim'infe. Onauferetur sceptrum delu--G4.49
mitis ei:qa de Sió exibitlex,&verbú da,& dux de femore eius, do-
dñi de Ierusalé. Hyn. Vox clara. Vi necveniat,qui mittendus eft: &ipfe
Voxclamantis. 57. Ad Bas. Aña. erit expectatio gentium. Hymnus
Egredięt virgaderadice Ieffe, &re- Căditor. Rorate, Ad Mag.Anza
plebitoīs terragļia dñi:& videbit oís Beatā medicēt omnes generationes,
caro salutare Dei, Deīde Kyrieel.23* quia ancillā humilemrespexit Deusă
Oratio. Aurem tuam.folio 67. Nifi dicenda fit Antiphona... O.
Hodie dr Officium Defunctorum. Deinde Kyrie eleison.

Ad Tertiam. Capitulum. FERIA TERTIA.
Ccedies veniunt,dicit dominus, Dellaia Propheta. Lectioprima, .

Xpectat dñs vt misereat vestri,& c.30. &regnabitRex,&fapienserit

, &fa- Lideo
cietiudicium,&iuftitiamin terra. Deusiudicij dñs:beati očs,q expectát
Pobr. Veni ad liberādum nos. Dñe eum. Populus enimSion habitabitin
De'virtutú. Veniad liberandum. Va Ierusalem: plorans nequaquam plo.
Oftede faciētuā,&falui crimus. Dñe rabis,miserens miferebitur tui:advo-
De Gfia. Veniad liberādū, v. Time cem clamoris tui ftatimvt audierit,re
bútgētes nomē tuú dñe Etoésre, spondebit tibi. Et dabit vobis domi-
gesterræglia tua. Desde Kyrie el. 15. nuspanem arctum,& aquam breue,
AdSextam. Capituium. ,

&non facietauolare à te vltra docto,
N dieb' illis saluabitluda, & Ifrael rem tuum:& eruntoculi tui videntes
habitabit confidéter:&hocestno, præceptorem tuum.

Re

[ocr errors]

16.231

&fufcitaboDauidgermen iufto: Eideo exaltabić parcés vobis: quia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Ríforiaij.Nocturni de Dominica: Nillo temporë: Miffus eft Gabriel cap.i. 1. Ægypte noli flere.66, Lectioij. Angelus a Deoiciuitatem Calilęs

Gredere,dices ei:&dabitur plus cui nomen Nazareth,advirginem de

uiasemini tuovbicumque femi- fponfata viro,cui nomen erat Ioseph naueris in terra,&panis frugú terræ de domo Dauid,& nomen virginis erit vberrimus,&pinguis. Pascećin Maria. Etreliqua. pofessione tuai dieillo agn spatiofe: *Homilia Sancti Ambrosij episcopi. Uue & tauri tui&pulli asınorum, qopan Atentquidem diuina myfteria, initio. tur terram , commistum migma co- nec facile,iuxta propheticum dị medent,ficutin area ventilatum est. Etum, quisquam hominum scire pon Eterút super oém monté excelsum, testconfilium Dei:sed tamen excętez &fuperoēm collé eleuatum riui cur ris factis,& præceptis domini Salua rentium aquarú in die interfectionis torispossumusintelligere,&hocpro multorú,cum ceciderint turres. B. pensioris fuiffe confilij,quod ea potif Propeeftvt veniat.66. Lectio tertia: fimum electa est, vt dominū pareret,

Teritlux Lunæsicut luxSolis,& quæ erat desponsata viro.Cur autem

luxSolis eritseptempliciterficut non ante,quam desponsaret,impleta, lux septem dierum, in die qua alliga est?Fortaflene diceretur,g conceper ueritdominusvulno populi sui,&p- ratex adulterio. cuffuram plagæ eius fanauerit. Ecce B. Clama in fortitudine qui annunnomen domini venit de longinquo, cias pacem in lerufalem. Dicciuitaardens furor ei',& grauisad portan- tibus Iudæ,&habitatoribus Sion.ecdum:labia eius repleta funtindigna- ceDeusnofter,quéexpectabamo,adtione:&lingua cius,quafi ignis deuo ueniet. 7. Supramontem excelsum ians.Spiritus eius velut torrensinun- ascende tu qui euangelizasSion, exal dans vsqueadmedium colli

, ad per- tain fortitudine vocem tuam. Dicci. dendasgentes in nihilum, & frenum Lib.z.in Lucam, satis longe poft pris erroris, quod erat in maxillis populo mam lectionem. Lectio fecunda. rum. Descendet domin'ficut.66. Ad Bñs. Aña. TuBethlehé, terra lu

Tingressus ad eam

Angelus. DiE sce virginem,moribus

, discevirgi da,non eris minima:ex te enim exiet nem verecundia, disce virginemoradux,qui regat populum meum Israel. culo, discemysterió. Trepidare, virgi Deinde Kyrie eleison.folio 23. numé,&adomnesviri ingressus paAd Magnificat Antiphona uere,omnes viri affatus vereri

, Discát Eleuare eleuare,consurge Ierusalem, mulieres propositum pudoris imita folue vincula colli tui , captiua filia ri.Sola in penetralibus, quam nemo Sion. Nifi dicenda fit Antiph. O. virorum videret, folus Angelus repe Deinde Kyrie eleison.23.

riret:fola fine comite, fola fine tefte, FERIA QVARTA nequo degenere deprauaretur affatu Quatuor Temporum.

ab Angelo salutatur. etā sancti euang.fm Lucam. Leja B Orietur stella ex lacobs & exur,

get

:

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Logio post dieta

[ocr errors][merged small][ocr errors]

gethomodelsrael, & confringet oés pra montcs oliuarum ad Orientem. duces alienigenarú. Eteritois terra. Et eleuabitursupra oés colles, & posleslio ei, Adorabunteumom- fuentad eum omnes gentes. Et, L.ij. nes Reges terrç,omnesgentesseruiệt Voceangeli fugeruntpopuli,& ei.Et erit, Lectio tertia.

ab exaltatione tua dispersæ sunt Antū enim mádati mysteriú nă gentes,Et congregabuntur fpolia ve

hoís fuitsed Angeli ore pmēdū: Itra,ficut colligitur bruchus,velutcũ Hodieprimú audit, Spūs sanctussup follæ plenæ fuerint deco.Magnificauenietin te, Et audif,&credit

. Deni- t'estdñs,qñhabitauitin excello.imque, Ecce,inqt, ancilla dñi:contingat pleuit Sibiudicio&iustitia.Eterit fimihifmverbú tuũ, Vide humilitaté, desin tpib' tuis.Diuitięsalutis sapien videdeuotionem:ancillă se dicit dñi, tia:timor dñi ipseest thesaurus eius. quæ mater eligit,necrepētino exalta- B. Præcursor pro nobis ingreditur ta pmiffoest. P2

. Modoveniet dñator agnus sinemacula,fm ordinem Meldñs, * Etnomēçi’ Emmanuel vocabi chisedech. Pontifex factus estiæter: tur.y. Orietidiebo ei'iustitia,&abū num,&infæculum sæculi. N. Ipse est dātia pacis.Et Glia.Et. A dBñs. Aña. Rexiuftitiæ,cuiusgeneratio non haMislusest Gabriel Angelus ad Mariã betfinem.Pontifex. Lectio tertiai virginé defpófata lelepha Decided to cos proficifu prem Si nu prea tara P

Ræsta, sops Deus:vt redéptio- Quis poterit habitare de vobis cum

nis noftræventura solennitas,& igne deuorante:autquis habitabit ex præsentis nobis vitæ subsidia confe- vobis cū ardoribus sempiternis?Qui. rat,&æternæ beatitudinis pmia lar- ambulatiniuftitijs,&loquis veritate: giatur.Per dñm. Etdřádoes Horas, qui proijcitauaritiâ ex calumnia, & pterquamin Ve{p.AdMag. Antiph. excutitmanus suasabomni muncre: Ecce ancilla dñi:fiat mihi f'm verbú quiobturat aures suas ne audiat fans tuum, Nisi dicenda fitAntiph. O. guinē,&clauditoculossuosnevideat Postpces dr Oratio Dominice pced. malú:iftein excelsis habitabit, muni

FERIA QVINTA. menta faxorum sublimitas eius:panis
De Isaia Propheta. Lectio prima. ei datuseft,aquæ cius fidelessunt. Ré
V oculi ci'

prędaberis?&qui (pernis non. cernentterram delonge.
ne&iplesperneris?cum cõsummaue Ri. Videbuntgentesiustum tuum,&
șis deprædatione,depdaberis

. cũfati cuneți Reges inclytum tuum. Etvo
gat desieris côténere,côténeris. Dñe cabitur tibi nomen nouum, quodos.
miserere noftri:te enim expectauim': domini nominauit. Eteris corona
esto brachium noftrum in mane, & glorię in manudni, & diadema regni
salus nostra in tempore tribulationis: inmanu Dei tui, Et vo, Gloria.Et.
Ry. Egredietur dñs,& præliabitur cõ. Ad Bñs. Aña. Vigilatcanimo, in po
tra gentes: Erstabunt pedes eius su, ximoeft dominus Deus nofter.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

I

agnum

Li. 2. í Luca.

70 Nilioccurratfestůs: Thomæ. qatie pudor,nõà studio asperitas montiú, captermiffa,diAnNolitetimere. 17 nõabofficioprolixitas itineris retarquodetiã seruati sequêtibodieb?odo dauit. In montana virgocũfestinatio illud fcftū occurrit. Deide Kyrie elei ne,virgo officij memor,iniuriçimme fon.f.23. Ad Mag.An.Lætaminicũ mor,afectu vrgente, non fexusrelicta Jerlm,&exultatein ea oēs

, q diligitis perrexit domu. Discite virgines non cã,in æternu. Nifi dicenda litAn O. circúcursare per alienasędes,non de Dend Kyrie eleison.23.

morari in plateis, non aliquosi publiFÉRIAS E X TA co mifcere fermones.Maria in domo

Quatuor Temporum. sera, festina in publico, manfit apud Leto fatí euangelij sm Lucã. Lect.j. cognatam fuam tribus mensibus. ap. 1. "Nillotpe:Exurgens Maria abijtin B. Rorate celidesuper,&nubesplu:

montana cum festinatione in ciui- antiuftum Aperiatur terra,&ger-
tatēluda,&intrauitin domūZacha. minetsaluatorem. V. Emitte
riæ,&falutauit Elisabeth. Et reliqua. dominedominatorem terræ, de pe
*Homilia sancti Ambrosij episcopii tra deserti ad montem filiæ Sion.Ape

Orale eftoīb',vtq fidéexigūt, riatur terra.
M

Lectio tertiai củabscódita núciaret,vtfidesafirues De deliciftis virgines pudoré Marig retur,exemplo fenioris feminę, steri- pinqua ad pximă, iuniorad seniore, lifq;cóceptú virgini Mariæ nuncia- necfolü venit,fed etiã prior salutauit. uit:vt poffibile Deo oé qd ei placue- Decet enim,vtquãto caftior virgo, tā rit,affereret. Vbi audiuit hoc Maria; tohumilior sit:Noueritdeferrelenio non quasiincredula deoraculo, nec rib?,fit magistra humiliatis;in qua est quasi incerta denúcio,nec quafi du-- professio castitatis.Eft&caufa pietabitans de exéplo; fed quasılæta pvo tis

, eft etiã norma doétrinæ. Cõtuédū to religiosa p officio,feltina prægau- eft enim quia superior venit ad infedio in montana perrexit

. Quò enim riorem,vtinferior adiuuetur:Maria iá Deoplena, nifi ad fuperiora cũ fe- ad Elisabeth,Christus ad Iohannem. ftinatione contenderet Nescit tarda Germinauerunt campi eremigermolimina Spiritus sancti gratia.

menodoris Israel:quia ecce Deus not Emitteagnum dñednatorem ter- fter cum virtute veniet, Etsplendor ræ De petra deserti ad montem fi- eiuscum eo . Ex Sion species decoliæ Sion, .Oftende nobis domine riseius:Deus nofter manifeste veniet. misericordiam tuam, & falutare tuũ Et. Gloria.Et. Ad Bñs.Antiphona. da nobis. De petra. Lectio fecunda. Ex quo faéta eft vox falutationis tuæ

Iscite & vosfan&tæ mulieres, se in auribus meis : exultauit in gaudio

dulitatem,quam pregnantibus infansin vtero meo,haleluiah. debeatis exhibere cognatis. Mariam Deinde Kyrie eleison. Oratio. qua ante sola in intimis penetralibus

EX

Xcitağsumo
tuam &veni:vthi,quiin tua pie

verlabatur,nó a publico virginitaus Edicinaõlum domine potentiam

tate

[ocr errors]
[ocr errors]

Hom.

20.

tatecöfidīt;abomniciuus aduersita quibus etiam Sacerdotibus actum fit, te liberent Quivi, Et di póés Horas demonstratur:vt, quia illum lohanpterği Vesp. Ad Mag.Ana Hoc eft nes Baptista pdicaret,quisimul Rex; teftimoniū,quod perhibuit lohānes: &Sacerdos existeret:Lucas EuangeQui poftme venit,ante me factus est. lista prædicationis eius tempora per Nili dicédafit Aña. O. Kyrie el. 23. regnum, & facerdotium designaret

,
SSABBATH 0. Di

Radix lesse, qui exurget indicare
Quatuor temporum.

gentes, in eūgentes fperabad Eterit
*Lco scíeuang.I'm Lucam. Lect.j. nomé'cius benedictú in fæcula. Su
*** A

Nnoquintodecimo imperij Ti periplym continebuntRegesos suú:

berij Cesaris, procurante Potio ipsum gētes deprecabūtur. Et Lc.iij. Pilato Iudæam.

Etreliqua.

E

Tvenit in omnemregionēlorda
Homilia sancti Gregorij Papæ. nis,prædicans baptismum pæni
R

Edēptoris nostriscursor, quo tentiæin remiffionem peccatorü.Cu

tpe prædicationis ofin accepe ctis legétibus liquet,quia lohánes nó rit, memorato Romanæ reipublicæ folum baptismum pænitétix prædiprincipe, & Iudææ regibus designati cauit, verù etiã quibufdā dedit:fed ta i. Quia enim illú predicare veniebat,q men baptismum suum in remissioné &ex Iudæa quosdă,&multos ex gēti peccatorudarenon potuit.Remiffio bus redépturus erat,p Regēgētiu, & etenim peccatorúi solonobis bapul

: Principes Iudæorú prædicationis ei? mo Christi tribuitur.Notādu itaque tpadelignant. Quia aút Gétilitascol- quod dicitur, prædicans baptismum ligéda erat,&ludæa proculpa pfidiæ pænitentixin remissionem

peccato: dispgéda:ipfa quoq; descriptio terre rum:quoniam baptismumquodpec ni principat oftédit:qñ&iRomana cata solueret,quia dare non poterat, republica vnopræfuille describit,&i prædicabat:vtficutincarnatum verIudææregnop quarta partē plurimi bum Patris præcurrebat verbo prędi principabant. B. Egrediet virgadera cationis,ita baptismum poenitentiæ, dice lefle&flos de radice eius ascen- quo peccata foluuntur , præcurreret det. Et eritiustitia cingulumlumbo fuo baptismate,quopeccata folui no rum eius,&fides cinctorium renum poflunt. R. Veni domine,&nolitar eius, . Etrequiescet super eum fpi- dare, relaxa facinora plebi tuz: Et ritus domini:spiritus fapientiæ, &in reuoca dispersosin terram suam. tellectus:fpiritus confilij

& fortitudi Excita domine potétiam tuam,&vcnis, Et erit. Lectio secunda. ni,vt faluos faciasnos, Et. Gloria pa

Oce enimRedéptoris noftridñ: tri.Et. Ad Bñs. Aña. Quomodo fiet

Omneregnúileipfum diuisū, istud,angele Dei,quoniam virum no desolabit.Liquet ergo, quod ad finé cognosco?Audi Maria virgo Christi: regni ludæa puenerat:quæ tot Reg: Spiritus fanétus fuperuenietinte, & bodiuifafubiacebat.Apertè

quoque virtus Altissimiobumbrabittibi. nõfolum sub quibus Regib"; sed lub Nisihzçdiesfuerit ante vigilia Na

« PoprzedniaDalej »