Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]

NifioccurratfestűS.Thomæ. qatúe pudor, nõästudio asperitas montiú, captermissa,dřan Nolitetimere.07 nõ abofficioprolixitasitineris retarquod etiá feruati fequétib' dieb'qdo dauit. In montana virgo cũfestinatio illud fefta occurrit. Deide Kyrie elei ne, virgo officij memor,iniuriçimme fon.f.23: Ad Mag. An-Lætaminicũ mor,ałectu vrgente, non fexu,relifta Ierlm,&exultatein ea oēs

, q diligitis perrexit domu. Discite virgines non cã,inæternū. NisidicendalitAn.o. circũcursare per alienasędes,non de DeindeKyrie eleison.23.

morari in plateis,non aliquosī publiFÉRI A SEX TA ! comifcere fermones.Mariain domo I Quatuor Temporum. sera, festina in publico, manfit apud

Letőfetcuangelij fi Luca. Lect.. cognatam fuam tribus menfibus. ap. 1. Nillotpe:Exurgens Maria abijtin B.Rorate celidesuper,&nubes plu:

montana cum feftinatione in ciui- antiustum *Aperiatur terra , & gertatē luda,&intrauitin domů Zacha- minet saluatorem. V. Emitte agnum riæ,&falutauit Elisabeth. Et reliqua. domine dominatorem

terræ, de pe *Homilia sancti Ambrosij episcopitra deserti ad montem filiæ Sion.Ape Orale estoib',vtq fidé exigūt, riatur terra.

Lectio tertia.

Li. 2. i Luca,

M fidéaftruant.Etideo

Angelus Ddicitchumilitatem. Venitpro

cū vtfidesaftrue-
retur,exemplo fenioris feminę,steri- pinquaad pximā, iunior ad fenioré,
lifq;cóceptú virgini Mariæ nuncia: necfolü venit,sed etiá prior salutauit

. uitvt poffibileDeo oé qd ei placue- Decet enim,vtquãto caftior virgo, tā rit,affereret. Vbiaudiuit hoc Maria; to humilior fit:Noueritdeferre lenio nonquasiincredula deoraculo, nec rib”, sitmagistra humiliatis;in qua'est quasi incerta denúcio,nec quafi du-- professio castitatis.Eft&caufa pietabitans de exéplo,sed quafi læta p voi tis

, est etiã norma do&trinæ. Cõtuédū to, religiosa p officio,feltina prægau- eft enim quia superior venit ad infedio in montana perrexit

. Quò enim riorem,vtinferior adiuuetur:Maria iá Deoplena, nili ad fuperiora cũfe ad Elisabeth, Christusad lohannem. stinatione contenderet? Nescit tarda B.Germinauerunt campi eremigermolimina Spiritus sanctigratia. men odoris Israel:quia ecce Deus not B. Emitteagnum dñednatorem ter- fter cum virtute veniet, * Et splendor ræ, *De petra deserti ad montem fi: eiuscum eo W.Ex Sion species decoliæ Sion, W.Oftende nobis domine riseius:Deus nofter manifesteveniet, misericordiam tuam,& falurare tuú Et. Gloria.Et. Ad Bñs.Antiphona. danobis.De petra. Lectio secunda. Ex quo facta est vox falutationis tuæ

Iscite & vosfanctæ mulieres, fe- in auribus meis : exultauit in gaudio

dulitatem,quam pregnantibus infansin vtero meo, haleluiah. debeatis exhibere cognatis

. Mariam Deinde Kyrie eleison. Oratio. in

tuam &veni:vthi,qui in tua pie

qua

versabatur, nő a publico virginitaus Edginálum. domine potentiam

tate

[ocr errors]

Hom. 20.

Infrahebd.tertiam tatecöfidút;abomnicitus aduersita quibus etiamSacerdotibus actum fit, te liberent Qui vi , Etdí poés Horas demonstratur:yt

, quia illum Iohanpterģi Vesp. Ad Mag. Aña.Hoc eft nes Baptista pdicaret,qui simulRex; teftimoniú,quod perhibuit lohânes: &Sacerdos existeret:Lucas EuangeQui poftme venit,ante me factus eft. hifta prædicationis eius tempora per Nili dicédasit Aña. O. Kyrie el. 23, regnum,& facerdotium designaret

, .::SA B BA TH 0 Bi. Radixleffe, qui exurget indicare Quatuor temporum.

gentes,in eügentes fperabūs *Eterit *Lco scíeuang.fm Lucam. Lect.j. noméeius benedictõin fæçula. X.Su Ah

Nnoquintodecimo imperij Ti periplum continebuntRegesos suú:

berij Cçsaris, procurante Potio ipfum gētes deprecabütur. Et Lĉ.iij. Pilato ludæam. Etreliqua. Tvenit in omnem regionēlorda : *Homilia sancti Gregorij Papæ. inis,prædicans baptismum pæni

Edéptoris nostrıpcursor, quo tentiæin remiffionem peccatorů. Cu

tpe prædicationis ofñ accepe ctis legétibus liquet,quia Iohanes nő rit

, memorato Romanæ reipublicæ folum baptismum poenitétix prædiprincipe, & Iudææ regibus designati cauit,verûetiã quibusdā dedit:sed ta i Quia enim illú predicare veniebat,q men baptismum fuum in remissioné & ex Iudæa quosdă,&multos ex gēti peccatorudarenon potuit.Remiffio bus redépturus erat,pRegēgētiú, & etenim peccatorüilolonobis baptif. Principes Iudæorü prædicationis ei mo Chrifti tribuitur.Notādu itaque tpa designant. Quia aŭtGētilitascol- quod dicitur, prædicans baptifmum ligéda erat,& Iudæa proculpa pfidiæ pænitentiæin remissionem

peccato: dilggéda:ipfa quoq; delcriptio terre rum:quoniam baptismum quodpeg ni principat oftédit:qm&ikomana cata solueret,quia dare non poterat, republica vnoprafuille describit, &i prædicabat:vt,ficutincarnatum verIudææregnop quartā partē plurimi bum Patris præcurrebacverbo prçdi principabant.B.Egrediet virgadera cationis,ita baptismum pænitentiæ, dice leffe&fos de radice eius ascen- quo peccatafoluuntur, præcurreret det. * Et eritiuftitia cingulumlumbo fuo baptismate,quopeccata solui nó rum eius,&fides cinctoriumrenum poflunt. Bc. Veni domine,& nolitar eius, y.Etrequiescet fuper eum fpi- dare,relaxa facinora plebi tux: * Et ritus domini:fpiritus fapientiæ, &in reuoca disperfosin terram suam. * tellectus:spiritus consilij & fortitudi Excita dominepotētiam tuam,&ve. nis. Et erit. Lectio fecunda. ni,vt faluosfaciasnos. Et. Gloria pa

OceenimRedéptoris noftridi: tri.Et. Ad Bñs. Aña. Quomodo fiet V

Omneregnü ileipfum diuisū, iftud,angele Dei,quoniam virum nó defolabit.Liquet ergo, quòd ad finé cognosco?Audi Maria virgo Christi: regni ludza pueneratquæ tot Reg:- Spiritus sanctus fupcruenietinte, & b'diuisa fubiacebat. Apertè quoque virtus Altissimi obumbrabittibi. nõfolumsubquibus Regibe, fed fub Nišihzc dies fuerit ante vigilia: Na

busactum

uisimuling

temporal 2 deligne

bük Eros sæçula.k. Legescil. ur. Et

F

mumpa

ca; s.

dei.Hiciamqueritur inter difpenlam Labisideferta;&inuia,&exul

illum lobo Eccecompleta suntomnia,quę dicta Nondemum arctemur malis

natiquia tunc ea ptermilfa di Aña. Iustisý; regnum pro bonis.

funtper Angelum de virgine Maria. Proqualitate criminis,
ucas Eua quod etiá feruakfiidēcöungat)infe Sedcum beatiscompotes,

quétib'dieb?.Deide Kyrieel.23.Or. Simus perennescælibes.
D

Eusquicõspicis, ex noftrá Laus honor virtus:gloria geted.2

prauitateaffligimur:cõcede po Deopatri,&filio,
piti':vtex tua visitatione cololemur. . Sancto simul paraclito,
Qui viuis&regn. Et dřgoes Horas. In fæculorum fæcula.Amen.

Ad Vespcras. Capitulum. Inj.Noct.Ana. Veniet ecce rex. 2.60.4 Ratres,sic nos existimet ho- Beatusvir. cumrel. vain Plalte. 48. gionélch

mo, vt ministros Christi, & De Ifaia Propheta. Leétio prima. Ccatoric

tabitsolitudo,&forebitquasiliIohanse tores,vtfidelisquisinueniat . Hym. liū.Germināsgerminabit

, & exultaético para

Conditor almesiderum. folio 57. bitlætabúda,&laudás. Gloria Libadeditán

V.Rorate cæli desuper, &nubesplu nidata estei,decor Carmeli, &Sar. remili

antiuftum. B. Aperiatur terra,&ger Ipfi videbútgloria dñi,&decorē Dei t.Remi minct Saluatorem.. Ana Ad Magn. nfi.Cófortate manus diffolutas,&ge

Oratio. vna ex maioribus O. obis bar

nua debilia roborate. Dicite pusillaXcita,īs dñe potētiā tuā,&veni, nimis:Cótortamini,&nolite timere:

&magnanobisvirtute fuccurre: ecce De'vester vltioně adducet retri papilmi

vtpauxiliūgratiæ tuæ, quod nía pec butionis:Deusipfe veniet,&faluabit ti peccar

çata præpediunt,indulgêtia tuæpro vos. Túcaperientoculicęcorü,&au pitiationis acceleret. Qui viuis&reg. res surdorú patebūt.Tuncfalietficut DOMINICA QVARTA ceruus claudus,& aperta erit lingua Aduentus.

mutorü:qa sciffæsunti deserto aqua, AdMatutinum. Inuitatorium. &tórrétesí solitudine:&ğeratarida, Propeestiam dominus; *Veniteada eritiftagnū,&fitiés in fontes aquarū. remus. ps. Venite. I. Hymnus. Canite tuba in Sion, vocate

gētes, Erbum supernum prodiens annunciate populis,& dicite: * Ecce Apatreolim exiens, Deus faluator nofter adueniet. An

Qui natus orbisubuenis nunciate,&auditum facite:loquimi Curludecliuitemporis

ni &clamate.Ecce Deus. Lettioij

. Illuminanunc pectora,

Ncubilibus,in quibus prius draco Tuoq; amoreconcrema,

nes habitabant,orietur viror calaAuditovtpræconio

mi,&iunci. Et eritibisemita, & via, Sintpulsa tandem lubrica. &via sancta vocabitur:non tranfibit Judexá; cùmportadaris,

peampollutus,&hæc erit vobis dire Rimari facta pectoris,

èta via,ita vtstulti non errent p eam. Reddens vicem pro abditis, Non erit ibi leo, & mala bestia non

ascen

idu tag

[ocr errors]

Gland

nolar

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

100 rit

[ocr errors]

(2. 4!

[ocr errors]

ascédet p ea,necinueniet ibi:&am in quodā lpeculo divinę benignitatis bulabútq liberati fuerint. Et redépti formaresplendeat

. Ad quã quotidie a dño,côuertēt&venjętīSió cú lay- nos vtiq;reparatgraSaluatoris, duqd de,& lætitia sempiterna super caput ceciditin Adá primo,erigiti secúdo, eorum:gaudium & lætitiam obtine- R. Nascetur

nobisparuulus,& vocabunt,&

fugiet dolor&gemitus, bitur Deus fortis * Ipfe sedebit super B. Nő auferet sceptrūde Iuda,&dux thronum Dauid patris sui, &imperą defemore eius,donec veniatq mittê- bit.; cụius poteftas super humerum dus est: * Etipseerit expectátio gētiū. eius.V. In ipfo benedicentur omnes V.Pulchrioressút oculi eiusvino, & tribus terræ, omnes getes seruient ei, dētes ei' la tecãdidiores.Etipse, L.dije Ipsesedebit Lectio quinta. Aceātadmeịnsulæ:&gétes mu Ausa autê reparationis noftræ

, túc no loquant:simul adiudiciú propinque non diligeremus, nifi prius pos ipfe mus. Quis suscitauit ab Oriếte justū, diligeret,&tenebras ignorantiæ novocauit eū, yt sequeret se?Dabit in că ftræsuæveritatis luce discuteret. Q& {pectueius gētes & Reges obtinebit: per sanctum lsaiam dñs denuncians dabitquali puluerégladio eius, ficut ait:Adducācęcosin via, quâ ignorat ftipulá vēto raptā arcui ei?, Perseque: bant,&femitas quas nefciebát, facia tureos, transibitin pace,femita in pet illos calcare:faciam illistenebrasin lu dibus eius non apparebit

. Quis hæc fem,& praua in directa. Hæc verba operatus est,&fecit, vocansgeneratio faciam illis,&non relinquam eos. Et nes abexordio?Egodominus, prim? iterum, Inuentus fum, inquit; àron &nouissimus ego sum.

quærétibus me,&palam apparuiijs, RE. Meoportet mioui,illum autê cre qui menoninterrogabant. fcere:qui autępoft me venit, ante me B. Ecce iam venitplenitudo tempo factus est:* Cuiusnõlum dignus cor- ris,in quo misit Deus filium suum in rigiã calciamentorú soluere. 8. Ega terras,natum de Virgine, factum sub baptizaui vosaqua:illeauté baptizas lege:* Vțeos quifublege erant;redi; bityosSpū sancto, Cui'. Glia. Cuius. meret

.. Propter nimiam charitaté In ij.Noctur.Aña. Gaudę&ļætare. fuani,qua dilexit nos De', filium suú cum reliquis,vtin Psalterio. fulio să misitīsimilitudinem carnis.peccati. .. Sermo Sancti Leonis Papæ. Vteos. Lema Sermone primo de Ieiunio decimi . Qhannes Apoftolus docet,dicens

. menfis, &Collectis. Lectio quarta.

Ifideliter,dilectissimi, atque sapię Scimus,qñfilius Dei venit, & dedit

ter crcationis noftræ intelligamus nobis sensum, vt cognoscamus verű, cxordiú,inuenicmus hoiem idco ad &fimus in verofilio eius. Et iterum: imaginem Dei côditâ,vtimitator lui Nos ergo diligamusDeum,quoniam effetauctoris:&hõceffe paturale no- ipfepriordilexit nos. Diligendo itastri generis dignitate, fiin nobisquafi quenos Deusadimaginem suam nos

repa

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

3. cap.

[merged small][ocr errors]

repárat:&vt inobisformāluæboni,

Ed quia iam

qở malæ operat opemur,accédésscilicermer-: mus:dicat,quid nobis faciendum fit, tiúntarú lucernas,&ignenos suęcha vt fugère à ventura ira'valeamus. Seritatisinflámās,vtno solú ipsū, sedét quitur:Facite ergofructus dignospe qdqd diligit,diligam'. B. Virgo Isoľnitentiæ.In quibus verbis notandum reuerteread ciuitates tuas; * Vsque est, quod amicus fponfi non folum quodolensauerteris?generabis dñm fructus pænitentiæ, sed dignos pæni Saluatore, oblatione nouaiterra:am tentiæ adınonet efle faciêdos. Aliud bulabūthoíes i saluationé.). Incha- nanque est fructum facere pænitenritateppetua dilexite:idco attraxi te tic:aliud, dignum pænitentiæ fructú miserās tui, Vfquequo. Pia, Víque facere.Vtenim fecundum dignos pę quo dolēs

. In iij. Nolt. Aña. Gabriel nitentięfructus loquamur,fciendum Angelus_ūreliq,vtin Psalt. folio 6. eft,quia quisquis illicita nulla commi

co scíeuang.fmLucam Lect.vij. fit,huiciureconceditur,vtlicitis vta

NnoquintodecimoImperij Ti- tur:ficq; pietatis opera faciat,vt tamē A

berij Cefaris,procurantePontio fi voluerit,ea quæmundi funt non re Pilato ludæam. Et reliqua. linquat. Non discedimusà te, viui * Homilia sancti Gregorij Papæ. ficabis nos domine, &nomen tuum Ex Homilia 20 ante medium. inuocabimus* Oflede nobis faciem

Icebat Iohânesad turbas, sexi- tua,&falui erimus, t). Memento no

bātvt baptizarétab eo:Genimi stridñein beneplacito populi tui:vinaviperarũ,qsoftédit vobis fugere à fita nosin falutari tuo.OftendeLix. vētura ira?Ventura enim ira est, ani Tfiquisin fornicationis culpā, maduersio vltionis extremæ:quátúc

A

vel fortasse,quodestgrauius, in peccator fugerenó valet,qnúcadla- adulterium lapsusest:tanto a se licita mēta poenitētiæ nõrecurrit. Etnotá- debetabscindere,quanto se meminit dū,quod malæsoboles, malorű pare- & illicita ppetrasle.Neque enim par tū ačtiones imitātes,genimina vipera fructus boni operis efle debet eius qui rú vocát:qa phocquòd bõisinuidét, minus,& eiusqui amplius deliquit: cosa; psequüt,quod qbusdāmalare aut eiusqui in nullis,& eius,qui í qui tribuút,quòd lesiones pximis exqrūt busdam facinoribus cecidit:& eius,q qñin hisoīb°patrú suorú carnalium in multis estlapso. Per hoc ergo quod vias sequuntur:quasivenenati filij de dicitur:Facitefructus dignos pænivenenatis parentibus nati sunt. tētiæ: vniuscuiusque conscientia coE. Iuraui,dicit dñs, vt vltra iam non uenitur:vt tanto maiora acquirat to iralcar

super terram:montes enim & norum operum lucra per pænitencolles suscipientiustitiam meam.* Et tiam,quanto grauiorasibiintulitdatestamentum pacis eritin lerusalem, naper culpam. 7. luxta estlalus mea,vt veniat:&iu- 1.3. Intuemini quantussit iste, qui inItitia mea,vt reueletur.Et. l. cuj. greditur ad faluandas gentes:ipseest

« PoprzedniaDalej »