Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]

tuis præparabis vultum eorum. Exaltare dñe in virtute tua: cantabimus,& pfallemus virtutes tuas. Aduentu. Antiphona. In Aduen tu summi Regis mūdētur corda hominũ,vt dignè ambulem' in occursũ illius,qa ecce veniet, & no tardabit. V. Egrediet Dñs de loco fancto fuo. F. Veniet, vt faluet populum fuum. Perannum. Aña. Domine in virtute tualætabitur Rex. Exaltare domi nein virtute tua.B. Cantabimus, & pfallemus virtutes tuas.

Quadragefi.y. Scuto circundabit teveritas eius. Non timebis à timo

renocturno.

17

Temporepaflionis, y. Neperdas cũ impijs Deusanimam meam. R. Etcumviris fanguinum vita meam. enipore Pafchali.Aña. Haleluiah. Noli flere Maria, haleluiah, refurre-xitdñs,halah,halab. Gauififunt di fcipuli, Halah. Vifo dño,halah. -Prof.fecret. y. Etne nos inducas in Etne nosinducasin tentatione. Sed liberanosà malo. Abfolutio.

Vinculis peccatorum noftroru abfoluat nos omnipotens&mi fericors dominus. Amen. Jubedomne benedicere.

Benedictio.

Euangelica lectio fit nobis falus, &
protectio. Amen.

Prooftaua lectione Benedictio.
Diuinum auxilium maneat femper
nobifcum. Amen.
Pronona lectione Benedictio.
Ad focietatem ciuium fupernorum
pducatnos Rex Angelorů. Ame.
Sequés Hymnusten dipofcvlti
mãlectiončinoibus Dalicis &feftis

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

7

tm(excepto feito $3.janodájú növe nietei Dnica) à Pafchateyli ad fidSeptuage. In Aduétuas &à Senta uentum, &a Nasikate Diyad ge.vfq; ad Pafchanon dinifiinfeftis. à Pafchate verò vfq; ad Petec.drés i feriali offo, excepta feria ij. Rogationu. Aliotoenuquadrin feriali offō. Quando verò non dicir, its logo dinona, aut tertium Refpoforum. Hymnus SS.Ambro.&Auguftini, EDeum laudamus: te Dominú confitemur.

externú Patre: oís terra veneratur.
Tibi omnes Angeli: tibi cœli,&vni-
TibiCherubim&Seraphim:inceffa
uerfæ poteftates.
Sanctus, anctus, anctus:Dominus
bili voce proclamant.
Deus Sabaoth.

A

Pleni funt celi & terra: maieftatis glo
riæ tuæ.

T

T

epphetarum laudabilis numerus.
egloriofus Apoftolorum chorus.
emartyrũ cãdidat laudatexercit.
tetur Ecclefia.
eper orbem terrarum: fancta cófi-
Patrem immenfæ maieftatis.

enerandų tuũ verú, &vnicu filiú.
anctu quoq; paraclitum Spiritum.
urexgloriæ Chrifte.

u patris fempiternus es filius.
Tuadliberandu fuscepturus homi-
Tu deuicto mortis aculeo:aperuisti
nem: no horruifti virginis vterum.
credentibusregna cœlorum.
Patris.
Tuad dexteram Dei fedes: in gloria
Iudex.crederis effe venturus.

T
ueni, quos ptiofo saguine redemisti.
e ergo quæ fumus tuis famulis fub-

terna

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Aterna fac cum fanctis tuis in gloria

munerari.

S aluum fac populum tuŭ Domine;
&benedic hæreditati tuæ.

Et rege eos, & extolleillos: vfquein

æternum.

Perfingulos dies benedicimuste.
Et laudamus nomen tuum in fæcu-
lum&in fæculum fæculi.
Dignare domine die ifto:fine pecca-
to nos cuftodire.

Miferere noftri dñe:miferere noftri.
Fiat mifericordia tua domine fuper
nos:quemadmodú fperauimus inte.
-Intedomine fperaui: non cöfundar

in æternum.

Be

AD LAVDES.
Eus i adiutoriŭ meu intede.
Domine ad adiuuandum
me feftina.
Gloria patri,&filio, &fpirituifco.
Sicut eratin principio, &nunc,&
femper, &in fæcula fæculoru. Amé.
Haleluiah.vel Laus tibi Dñe, Rex
æternæ gloriæ,p téporis diuerfitate.
ADnicapoftoft.Epiph.vfq; adSe-
ptuag.&ab Oct. Pet.vfq; ad Aduen.
&tpe Pafch,An. Haleluiah Pfal. 92.
Ominus regnauit,decorem in-
dutus eft: indutus eft Dominus
fortitudinem, & præcinxit fe.
Etenim firmauit orbem terræ: qui

non commouebitur.
Parata fedes tua Deus ex tunc: àfæcu
lo tu es.

Introite i cofpectu ei':í exultatione.
Scitote, qm dominus ipfe eft Deus:
ipfe fecit nos, & non ipfinos.
Populus eius,&oues pafcuę eius, in-
troite portas eius in confeflione:atria
eiusin hymnis,confiteminiilli.
Laudate nome ei',qm fuauis eft dñs,
in ęternũ mifericordia eius:& vfque
ingñone,&gñone veritas eius.ps.62.

Eus Deus meus: ad te de luce.
vigilo.

Sitiuit in te anima mea: quam mul-
tipliciter tibi caro mea?
În terra deferta, inuia, & inaquofa,
ficin fancto apparui tibi: vt viderem
virtutem tuam,&gloriam tuam.
Qm melior eft mifericordia tua fu-
per vitas: labia mea laudabuntte.
Sic benedicate in vita mea: &in no-
mine tuo leuabo manus meas,
Sicut adipe,& pinguedine repleatur
anima mea:& labijs exultationis lau-
dabitos meum.
Sic memor fui tui fup ftratum meũ,
in matutinis meditabor in te: quia
fuifti adiutor meus.

[ocr errors]

Teftimonia tua credibilia facta funt
nimis: domu tua decet fetitudo dne
in longitudine dierum. Pfalm.99.
Vbilate Deo omnis terra: feruite
Domino in lætitia.

[ocr errors]
[ocr errors]

E leuauerunt flumina domine:eleua
ueruntflumina vocem fuam.
E leuauerunt flumina,fluctus fuos:à
vocibus aquarum multarum.
Mirabiles elationes maris: mirabilis
in altis Dominus.

[ocr errors]

Etin velamento alarum tuaru exul-
tabo,adhæfit anima mea poft te: me
fufcepit daxtera tua.

mam meam, introibunt in inferiora
pfi verò in vanum quæfierunt ani-
tes vulpium erunt.
terrę:tradentur in manus gladij, par-
tur omnes qui iurantin eo: quiaob-
Rexverolętabitur in Deo, laudabú-
ftructum eftos loquentium iniqua.
Hic

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Di. 1.

Hienon dr Gloria patriPfalmus 66. Eus mifereatur noftri:&benedicat nobis illuminet vultú fuú fuper nos, & mifereatur noftri. Vt cognofcamus in terra viam tua: in omnibus gentibus falutare tuum. Confiteantur tibi populi Deus: confiteantur tibi populi omnes. Lætentur, & exultent gentes, quoniam iudicas populosin æquitate:& gentes in terra dirigis. Cofiteanttibippli Deus,cófiteanttibi populi oes: terra dedit fructu fuú. Benedicat nos Deus Deus nofter, be nedicat nos Deus: & metuant eum omnesfines terrę. Gloria patri. The Pafch. Añ. Hal, hathathalhar. haf.haf. hathaf. Ana. Surrexit Chrs. Peranu.añ. Hal.hal.An: Tres pueri.

Canticum trium puerorum:

BEnedicite omnia opera domini domino:laudate &fuperexalta te eum in fæcula. Benedicite angeli domini domino: benedicite celi domino. B ñdicite aqoes,q fup celos sut, dño: benedicite omnes virtutes dñi dño. Benedicite fol & luna domino:benediciteftellæ cæli domino. Benedicite imber & ros dño: benedicite omnes fpiritus Dei domino. Benedicite ignis, & æftus domino: benedicite frigus&æftas domino. Benediciterores,&pruina domino: benedicite frigus domino.

benedicite noctes, & dies domino. Benedicite lux & tenebræ dño: benedicite fulgura&nubes domino, Benedicat terra dominum:laudet& fuperexaltet eum in fæcula.

50

B ñdicite motes &colles dño:bñdici te vniuerfa germinatia in terra dño. Benedicite fontes domino: benedicite maria & flumina domino. Benedicite cęte, & omnia aquæ mouentur in aquis domino:benedicite omnes volucres celi domino. Benedicite omnes beftia, &pecora dño:benedicite filij hominum dño. Benedicat Ifrael dominum: laudet &fuperexaltet eum in fæcula. Benedicite facerdotes dñi domino: benedicite ferui domini domino. Benedicite fpiritus & animæ iuftorum domino:benedicite fancti &hu miles corde domino. Benedicite Anania, Azaria, Misael, dño:laudate &fupexaltate euifcla. Benedicamus Patrem & Filium, cũ fancto fpiritu: laudemus & fuperexaltemus eum in fæcula. Benedictus es domine in firmamen to coli:&laudabilis, &gloriofus, & fuperexaltatus in fæcula. Hicnon dicitur Gloria patri, neque Amen. In alijs Canticis dicitur. Tempore Pafchali. Aña. Surrexit Chriftus de fepulchro, qui liberauit tres pueros de camino ignis ardentis. haleluiah. Antiphona Haleluiah. Per Annum, Aña. Tres pueri iuffu Regisin fornacem miffi funt non ti mentes flammam ignis, dicentes:benedictus Deus.Ana. Haler. Piit.3.

Audate dominum de cœlis:lau

Laudate eum omnes angeli eius:lau date eum omnes virtutes eius. Laudate eum fol,&luna: laudate eu omnesftellæ &lumen.

Laudate eũ cœli cœlorú: & aq oếs

quæ

quæ fup cœlossut,laudet nome Dni. Quia ipfe dixit,&facta funt:ipfe madauit&creata funt.

Statuiteaięternu, & in feculú feculi; præceptum pofuit,&no præteribit. Laudate Dominum de terra:dracones&omnes abyfsi. Ignis, grando,nix, glacies,fpiritus pcellarum:quæ faciunt verbum eius. Montes&omnes colles:ligna fructifera,&omnes cedri.

Beftia, & vniuerfa pecora: ferpentes &volucres pennatæ. Regesterræ,&omnes populi:principes,&omnes iudices terræ. I uuenes, &virgines, fenescu iunioribus, laudent nomen Domini:quia exaltatum eft nomen eius folius. Confefsio eiusfuper colum&terra:

&exaltauitcornu populi fuis:

Hienon di Gloria patri. Pfalm.150. Audate Dñmin fetis eius: lauda te cu in firmaméto virtutis eius.. I audate eum in virtutibus eius: lau date eum fecundum multitudinem magnitudinis eius. Laudate eum in fono tuba: laudate eum in pfalterio & cithara. Laudate eum in tympano,&choro: laudate eum in chordis & organo. I audate euincymbalis bene fonantibus, laudate eum in cymbalis iubilationis: omnis fpirituslaudet Dim. Gloria patri. Tepore Pafchali,&per Annum. Aña. Haleluiah,halah,har Sequens Capfm dřin Dicis àij. poft Epiph.vfq; ad Septuag.&à Dnicaiij. poft Pent.vfq;ad Aductu.Capitul

Hymnus omnibus fanctis eius, filijs Ifrael: populo appropinquanti fibi. Hicnon dr Cloria patri. Pfalm. 149.

Antate Dño canticum nouum: laus eius in Ecclefia fanctorum. Lætetur Ifraelin eo,qui fecit eum:& filiæ Sion exultentin rege fuo. Laudent nomé eius in chóro:in tym pano, &pfalterio pfallantei.

uia bñplacitú eft Dño in pplofuo: &exaltauit manfuetos in falutem. Exultabunt fanctiin gloria: lætabun turin cubilibus fuis. Exultationes Dei in gutture eorum: &gladij ancipites in manibus eorũ. Ad faciendam vindictam in nationibus: increpationes in populis. Ad alligados Reges eoru in cõpedibus:&nobiles eoru i manicis ferreis. Vtfaciat in eis iudicium confcriptu: gloria hæc eft omnibus fanctis eius.

& claritas, &fapien- Apo

Btia, & gratiarú actio, honor, vir- cal..

tus, & fortitudo Deo noftro infecula fæculorum. Amen. Deogratias.

Sic rñdet in fine omniú Caplora. Quando ad Noctur. dicitur Hymn. Primo dierum.Ad Laudesde Hym Eterne rerum conditor, A Noctem diemq; qui regis, - Ettemporum das tempora, Vtalleues faftidium. loft Præco dici iam fonat, Noctis profunda peruigil, Nocturna lux viantibus, Anocte noctem fegregans. Hoc excitatuslucifer Soluit pólum caligine, Hoc,omnis errorum chorus Viam nocendideferit. Hoc nauta vires colligit, Pontiq; mitefcunt freta: Hoc,ipfa petra Ecclefiæ, Canente, culpam diluit,

[ocr errors]

Surgamus

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

D.Gre

[ocr errors]

Surgamus ergo ftrenuè, Gallusiacentos excitat, Etfomnolentes increpat, Gallus negantes arguit. Callocanentefpes redit, Agrisfalus refundítur, Mucro latronis conditur, Lapfis fides reuertitur. Iefu labentes refpice, Et nos videndo corrige: Sirefpicis,lapfiftabunt, Fletuque culpa foluitur. Tuluxrefulge fenfibus, Mentisq; fomnum difcute: Tenoftra vox primum fonet, Etora foluamus tibi.

Deo patrifit gloria, Eiusque foli filio, Cumfpiritu paraclito, Etnunc &in perpetuum. Amen. A Septuag, vfq; ad Quadrag. y. Dñerefugiu factus es nobis. Age neratiõe&pgenie, crannu. Dns regnauit,decore induit. Induit do min' fortitudine&pcinxit se virtute. Quando ad Not. dr Hym: No&efurgentes, ad Laud.dr Hymnus. Cceiam noctis tenuatur vmbra, Lucis aurora rutilans corufcat, Nifibus totis rogitemus omnes Cunctipotentem VtDeus noftri miferatus omnem Pellatlanguore, tribuat falutem, Donet & nobis pietate Patris Regna polorum. Preftet hocnobis Deitas beata Patris acnati, pariterq; fancti Spiritus,cuiusreboat in omni Gloria mundo Am. Perannu. v. Disregnauit decoreiduit. Induit dns fortitudiné,& pcinxitfe virtute.

B.R.N.

E

9

In Adu Hym. Vox clar. Vox cla mătisí deferto, Parate via dni. Re Єtas facite semitas ei?. In Quad Hym. IãChrefol..Angelis fuis Deus ma dauitdete. B. Vtcuftodiat tein oib' vijs tuis. The Pafli.Hym.luftris fex.

Eripe me de inimicis meis Deus meus. Etab infurgentibus in me liberame. Tempore Pafchali Hym. Aurora lucis rutilat. In refurrectio netua Chrifte, haleluiah. Cæli & terra lætentur,haleluiah.

Canticum Zachariæ.

Enedictus dominus Deus Ifra- Luc.1 el: quia vifitauit, & fecit redemptionem plebis fuæ. Eterexitcornu falutis nobis;ï domo Dauid pueri fuí.

quià fæculo funt prophetarum eius. Sicut locutus eft per os fanctorum: Salutem ex inimicis nris:& de manu omnium qui oderunt nos. A faciédamificordia cũ patrib' nris: & memorari teftamenti fui fancti. Iufiurandu,qđiurauitad Abraham patrem noftrum: daturum fe nobis. Vtfine timore de manu inimicorum noftrorum liberati:feruiamusilli. In fanctitate & iuftitia coram ipso: omnibus diebus noftris.

Ettu puer, propheta altiffimi voca-
ni,parare vias cius.
beris:præibis enim ante faciem domi
Addandã fcientia falutis plebi eius:
in remiffionem peccatorum eorum.
Per vifcera mifericordiæ Dei nãi:in
quibus vifitauit nos oriens ex alto.
bra moris fedent: ad dirigendos pe-
lluminare his qui in tenebris &vm-
des noftros in viam pacis.
Gloria patri,& filio:&fpiritui fêtō.
B Dands

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »