Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ca, mur&antemurale. Aperite por- tñítçrecordemurnominis tui. Mo tas,&ingredialgésiusta,custodiệs ve rientes non viuant, gigantes non reritaté. Veľ errorabijt

, leruabispace: surgant.Propterea visitasti,&cõtriui pacé,qa in tesperanimus.Speraltis in fti eos,&pdidisti oễm memoria eo-dño in fæculisæternis,in dño Deo for rum. Qui venturus eft,veniet,& tiin ppetuũ. Quia incuruabit habitã non tardabit,&iam non erittimorin tes in excelso,ciuitatésublimé humi- finibus noftris. OmipleeftSaluator liabithumiliabiteāvsq; ad terra, de nofter. y Deponetoésiniqtates notraheteávsquead puluere. Cóculca- ftras: &proijciet in profundú maris bitcápes,pes paupis, gress' egenorū. omnia peccata noftra. Qñ.Gtia.Qm B. Ecceapparebit dñssup nube can Inij. Nõltur. Aña. Gaude & lætare. didā, * Etcú eo sanctorumillia:&

hæ cum reliquis vtin Pfalte. folio 4. bebitin vestimento, &in feinoresuo Serino fancti Leonis Papæ. scriptum:Rexregum,& dñsdominā Sermo secüdo de leiunio decimi me tium,y. Apparebitin finem, & non fis, & Collectis eiusdé. Lectio quarta. mentieturli moram fecerit, expecta

,Le nostræadmonet consuetudo, pa Emita iustirecta est:recto callis iu- storalivobis,dilectissimi, solicitudine

ftiadambulādú:&insemita iudi- prædicamus.Decimi méfis celebran ciorú tuorú,dñe, sustinuim' te:nomé dum esleieiunium, quo, pcõsumma tuú,&memorialetuũidesiderio asc. tapceptioncomnium fructuum, diAiamea defiderauittei nocte:sed & gniffimè largitori corú Deo continefpiritu meo in præcordijsmeis de ma tizlibamen offertur. Quid enim pone vigilaboadte:cum feceris iudicia teft efficacius effe ieiunio: cuius obfer tua in terraiustitiá discēthabitatores uantia appropinquamus Deo, &resi orbis. Misereamurimpio, & non di- ftentes diabolo vitia blanda supamo? fcetiuftitiâ: in terra sanctorü iniqua Agypte noli flere:qa dñator tuus geffit,& nõ videbit gloriam domini, veniet tibi,antecui°cölpectu moue

Bethlehế ciuitas Deifummi, ex te buni abyssi, Libèrare populum suũ exiet dắator Israel, &egreflus ei'ficut de manu potétic. Ecce veniet dñs à principio dierú æternitatis, & ma- exercituum, De' tuus cum potestate gnificabiti medio vniuerlęterrę. Et magna, Liberare populum. Lectiva Paxeritin terra noftra,dú venerit. Emper enim virtuti cibus ieiunie Loquečpaçõigêtibus, &poteftasci à um fuit

, Deabftinentia denique mari ylq; ad mare,Etpax erit. ec prodeunt caftæ cogitationes,rationa

Omine exaltet man' tua;vt non lesvoluntates, falubriora consilia: &

videātvideāt,&cõfundant że- pervoluntarias afflictiones caro con- . lătes populi,&ignis hoftestuós deuo cupiscentijs moritur

, virtutibus spiri ret. Dñe dabis pacem nobisoia enim tusinnouatur.Sed quia non solo ieiu opasostra opatus es nobis. DñeDeus nioanimarum noftrarumsalusacqui noster, poffederunt nos dñi abfq; te, rif, ieiunium noftrum misericordijs B.R. N.

I ij

pau

nantis.

[ocr errors]

pauperúsuppleamus. Impendamus ne raperečinaniter supse.Nácõfellus virtuti, quod subtrahimus voluptati

. eft,&nõnegauit:&cófeffusest,qanó Fiatrefečtiopaupis abstinentia ieiu- sum ego Christ:.Sedq dixit,Nõlum,

Propeestvtveniattempus negauitplanè quod non erat: sed nó eius,& dies eius non elongabuntur* negauit quod erat, vt veritaté loqués Miserebitur dñs lacob,&Israel salua eius membru fieret,cuius sibi nomen bitur.). Reuertere virgolsrael,reuer fallaciter nāvsurparet.Cum ergo nő teread ciuitates tuas. Miserebif.L.vj. vult appetere nomen Christi , factus

Tydeamus viduarú defenfioni, est membrumChristi:quia duminfir

pupillorú vtilitati,lugētūcosola- mitatem suāstuduithumiliter agnotioni,dislidētiú paci. Suscipiat pere- scere,illius celsitudineni meruit vera grin',adiuuetoppressus, vestiasnud', citer obtinere. foueafægrot?:vt qcúq; nostru de iu- R. Veni domine,& nolitardare:rela ftislaboribusauctori bonorum oíum xa facinora plebi tuæ; Et reuoca diDeo facrificiū hui'pietatis obtulerit

, {persos in terram suam, y Excita doab eodéregni cælestis pmiü

pcipere mine potentiam tuam,&veni,vtsalmereat. Quarta igit & fexta Feriaie- uos facias nos.Et. Lectio octaua.

:apud beatū

Apostolū ,cui ptoris nostri sententia ad mentem suffragātib° meritis ā poscimus,impe reducitur,ex hui°lectionis verbisnotrare possimus, pdñm noftrú Ielum bisquæstio valdeimplexa generatur: Chím,qcũpre&facto Spiritu viuit

, Alioquippein locoinquilitus à disci &regnațin sæcula fæculorum.Amé. pulis dominus de aduentu Eliæ, re

Descendet dominus ficut pluuia fpondit:Eliasiam venit,& nó cogno in vellus, Orietur in diebus eius iu- uerunteum:fed feceruntin eum quæ ftitia,&abundātia pacis. y. Et adora cunque voluerunt:&fi vultis scire,lo bunteum oésReges,omnes gētes ser- hannes ipfe eft Elias. Requisitusauuientei.Qriętur, Gloria, Orietur. tem lohannes dicit: Non fum Elias. In iij.Noctur. Aña. Gabriel Angelus. Quid est hoc,fratres carissimi, quia cumreliquis vtin Plalte. folio 6. quod Veritas affirmat, hoc Prophe

*L cŐ S.Euãg.fm Iohãně. Lectvij. ta Veritatis negat? Valdenamqueincap. s. 1 N illo tempore:Miserunt Iudæiab ter sediuersasunt,Ipfe eft,& Nõlum. IerofolymisSacerdotes,&Leuitas Qyomodo

ergo Propheta Veritatis ad lohannem,vtinterrogarent eum: eft, fi eiusdem veritatis sermonibus Tuquis es? Etreliqua. concors non est? Homilia sancti Gregorij Papæ. X huius nobis lečtionis verbis, tépopulorum,ipfumgentes depreca

Ecce radix lesse descendetin faluम

Fratres carissimi, lohannishumi bunt, Et erit nomē eius gloriosum. vt Christus credi potuiflet,elegit soli- patris eius,& regnabití domo Iacob

Dabitei dominus De' fedé Dauid

Liftio pona.

[ocr errors]

Hom,

7.

dèsublistereinle,nehumana opinio inæternum.Et.

Sed

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

, Shocquod inter fe cótrariú fonat, ne precibus noftris accommo quomodocötrariú nó fit, íuenit. Ad da:&métis noftrętenebrasgratia tuę Zachariá nãq; de Iohâneangelus di- visitationis illustra.Qui viuis

. cit;Ipsepcedetanteillú in Spū &vir- Adiij.Ana Ierusalem gaude. Cap. tute Eliæ. Qui idcirco véturus in Spú Fratres,gaudetę. R.breue. Veniad & virtute Eliæ dř,quia ficut Elias fm liberandum nos, Domine Deus vir dñiaduétú pueniet,ita lohanes pue- tutum, Veni. Oftende faciem tua, nit primú:&ficutilleprecursor vētu & falui erimus, Domine Deus yirturus est Iudicis,ita iste factus est pręcur tum. G loria. Veni. ¥.Timebuntgefor Redéptoris.Iohânesigitin spiritu tes nomen tuum domine, Et om? Elias erat,in pfona Elias nã erat. Qu nes teges terrægloriam tuam, ergodñsfatet de spiritu: hoc lohảnes Ad v Aña. Daboin Sion, Capim. denegat de persona. Bu Docebit nos Ihilfoliciti fussed in omni ora thi

N dñs vias fuas,&ambulauim'isemitis tione& obfecratione cum graeir, Quia de Sió exibit lex,&verbú tiarum actione,petitiones veftreinno? dñi de lerusale. Venite,ascendam telcantapud Deum, ad montem domini,&addomū Dei Rübre. Oftende nobis dñe, Miseris Iacob.Quia. Cloria. Quia de Sion. cordiam tuam. Oftende. Etfaluta Ad Laudes,&p Horas Antiphona. retuuin da nobis. Misericordia. Clo If Enietdñs,&nó tardabit,& illu Fiapa.Oftende. Meméto noftri do

minabitabscondita tenebrarú, minein beneplacito populi tui. Vi &manifeftabitle adoésigētes, hasah. fita nosin salutari tuo, Adizóntiph. ps. Dñsreg.cūrel.Aña. Ierusalé gau kultè & piè viuamus. Capituluin, degaudiomagno, ga vediet tibi Šal- T pax Dei, quæ exuperat omnē Pil uator, haľah. Ana Dabo i Sió salute, fenfum, cuftodiat corda vestra &in Ierusalégloriâmeā,halah. Aña &intelligentias vestras,in Christo le Montes & oés colles humiliabunt:& fudomino noftro. В Deo gratias. eruntpraga in directa,&alpa in vías Bebre. Super te lerufalem, Orietur planas:venidñe:&noli tardare, hale dñs. Super. V. Et gloria eius in te vi luiah. Aða. lustè & pièviuam,expe debitur. Orietur, Gloria. Super. .:: States btamipe&Aduētū dñi. Cap. DñeDeus virtutum conuertengsi

Ratres,gaudete in dño semp: ite- Etoftendefaciem tua,&falui erimus

rūdico gaudete: modestia veftra Ad Vefpas. Aña. Veniet dominus. nota sitomnib'hominibus, dñsenim cum rcliq.deLaudos. Dixitdomin'. propeest

. Hym. Voxclara ecceinto- cūreliq 46. Cap. Fratres, gaudete. nat. fol,57.7.Vox clamantisin deser Hym.Conditor. W.Rorate.57. to, Parate viam domini, B. Rectas fa- Ad Mag. Aña. Beata es Maria, quæ citesemitas eius. Ad Bás. Aña.Super credidifti domino:perficienturinte, folium Dauid, & fuper regnum eius quæ dicta sunt tibià domino, halah. sedebitin æternum, halah, Oratio. Oratio. Aurem tuam, vtfupra, B.R. N.

I jij H

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Phil 4

Hxc

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

HecAñapterniittitfihodie ei'loco Sequétes Añæ'ad Laudes &p Ho. ponedafitvnicx Anis maicrib?,vtin rasdñrífex Ferijs ante Vig. Natitlina fra:quibus femp cedunt Aiæ fpriæ cipiedodiexvij. Decēb ab Abis, qua alijs diebus ad Magnificat assignataz Feriæiili

' diei affigaane.Similiter & Sequétes Añemaiores ad Mag.in: aliæ dñriproprijs Ferijs fa; ad Vig. choanī diedecima septima Decēbris: Natiui.QuodsidiesxviiiferitDrica, &fingulæi pricipiod fineficutida. Akæinchoantfequéti Feria i q crit plici dărintegræpordinē vfq; ad dié dies xviij.Decēb. Queaüt dicédecsét anteVig. Nåti. Sivcrò festufuerit, dăr dieiquo occurritfefta S. Thomędni

poft Ofonétesti pAduét côme Añ. iSabbatho cũ PfalmisSabbathi, quar !70 fapientia,quæ ex ore Altislimi pro taAñaprætermiffa:cui°loco df Ana..

diisti, attingenså fine vfq; ad finĉfor- Expecteerisivig. Nati.vener tiDñititer,suauiterquedisponensosa, veni catūcenimīSabbatho'dñr Ana de addocendum nos viam prudentiæ. Laud. Dnice,quartaptermiffa,cuillo

Deinde Kyrie eleison. Antiphona co dFAña. Expectet Añzad Bñs & 18 o Adonai & dux domus Israel, qui Oratio divtin Sabbathoponitura

Moysiinigneflāmæ rubi apparuifti, q Añeverò de Lalish quæ occurriña &ei in Sina legem dedifti,veni ad re indicS. Thomæ,co'anno prætermita dimendum nos in brachio extentoi tuntur:&in Dhica, tunc dör Añæ deri Deinde Kyrie eleison. Antiphona Vigil.vtinfra diceturin Rub.de Vig. 19 O radix lesse,quistasīsignum popu. Similiter ornittiturAna Expectetur,

lorum,fuper que continebunt reges an illud feftum in Sabbatho venerit ossuū,quégentes deprecabuntur;

ve FERIA SECVNDA. niad liberandum nos,iã nolitardare. Ad Laudes, &p Horas. Antiphona. Deinde Kyrie eleifon. Antiphona. Cce veniet dñs, PrincepsRegum O clauis Dauid,& feceperű domolf E.com

terræ:beatiqui parati sunt occur gaperis, & nemo claudit: claudis, & rereilli. Pfal.ciufde fer 22. Añi. Cu nemoapit,veni&educ vinctu dedo veneritfilius hominis putasinueniet mo carceris,ledētēítenebris, &vm- fidem super terram?Aña. Ecce iã ve bra mortis. Deinde Kyrie eleison. nitplenitudo tpis in quo misit Deuş Aña. O oriens fplédor lucis æternæ, filium suum in terras Aña. Haurietis & foliuftitiæ, veni, & illumina seden aquasīgaudio de fontibo Saluatoris. tes in tenebris, & vmbra mortis.si Aña. Egredietur dñs de loco sancto Deinde Kyrie eleison. Antiphona. fuo:veniet vtsalụet populum fuum,

.. OR ex gētium,&desideratus eară, la FERIA TERTIA. pisở; angularis, q facis vtraq; vnum, AdLaudes,&p Horas. Antiphona. lalua hojem,quem de limo formafti. Orate cęli delup&nubes pluất

Deinde Kyrie eleison, Antiphona. iuftum:apiatur terra,&germit 23 O Emmanuel Rex,&legifer nf,expe net Saluatorem. Pfal.eius.Fer. 27

etatiogériü,&faluator earūvēi adlal Ata Emitte agnữ dñedñatorēterræ uādūnos dñe De'nf.Deide Kyrieel, de petra deserti, ad montēfiliæ Sion,

20

21

4

[ocr errors]

Aña.

Aña. Vtcognoscam'dñcin terra viã AdCanticumAña. Expectetursicut
tuam in oibus gétibus salutare tuum. pluuía eloquium meum:& descédat
Aña. Da mercede dñe fuftinentibus luper nossicutros Deus nofter.
te,vt pphetætuifideles inueniantur. qIn festo S.Thomæ pcómë. Aduet
Aña Lexp Moylen data eft,gratia& ad Bñs.An Nolitetimere,qnta enim
veritas per lesum Christum facta eft, die venietad vos Dominus nofter.

FERIA QVARTA, Sivero cótingatFestas.Thomętrās
Ad Laudes,& per Horas. Antipho. ferri inij. Feriā, Aña pdieta dřad Bñs

ca. 28.

[ocr errors][ocr errors]

torēde Virgine Maria. pi eiusdé Vltimo dieante Vigiliam Natiuitat. Feriæ. f. 31. Aña. Spirit’Dni sup me, AdBns.An. Eccecópleta sunt oíağ epāgelizare pauperibʼmisitmeAna; dicta suntgangelu devirgine Maria. PropterSiõnõ tacebo,donec egredia Quibus Añisceduntaliz Añain

pi tur,vt fplédor iuft ei'. Aña. Ecce ve prijslocis ad Benediétus affigaat. niet dās, vtsedeat cũprincipib', &fo FERIA SECVNDA, liūgrię teneat.Aña. Annúciatepopu Delfaia Propheta. Lectio priina, lis,&dicite ecce De Saluatornivéiet. V. coronæfuperbiæ, ebrijs EFERIA QVINTA. phraim,&flori decidenti

, gloCAd Laudes,&p Horas. Antiphona. riæ exultationis eius,quierantin ver

ESióveniet dñsops, vt faluú fa- ticevallis pinguiffimæ errantes à vit

ciatpopulūsuū.Pfal.eius.Ferię: no.Eccevalidus,&fortis dominus, fi 36. Aña. Cõuerteredñe aliquátulū, cut impetus grandinis:turboconfrin &ne tardes venire adferuos tuos. gens,ficut imper aquarum multarú Añ.DeSiõ veniet, g regnatur ē dñs inundantiū,&emissarum fuper terEmmanuel magnú noméei?.An. Ec rā spaciosam. Pedibus cöculcabitur ce Demeus,&honorabo ea, Depřis corona superbiçebriorum Ephraim. mei,&exaltabo cũ. an. Dñslegifer nr Rej.Noct. Dominicæ pcede. R. Ecce dñsrexnf,ipse veniet,&faluabitnos. apparebit.66. Lectio fecunda.

FERIA SEXTA. Teritfloš decidens gloriæ exulAdaudes:&ip Horas. Antiphona. tationis eius, qui est super verticé

Onstates estote, viðbitis auxiliú vallis pinguium, quasi temporanea

Dñilupvos, Pfalmi eiusde, Feri ante maturitatem autumni:quod cu f.40. Ani Adte dñe leuaui alā meā: aspexerit videns, ftatim vt manu teveni,&eripeme,dñcad te confugi. nuerit,deuorabitillud. In die illa erit Aña. Venidñe,&noli tardare:relaxa Dominus exercituum coronaglorię facinora plebi tuælsk. Aña. Deà li- &fertum exultationisresiduo popu! banoveniet,&fplēdor ei ficutlumé li sui, & fpiritus iudicij sedenti super erit; Ana Egoaātad dñm aspiciam, iudicium,& fortitudo reuertentibus &expectabo Deum Saluatorê meüi debelload portam. Verum hi quoSA B B A T H 0,;... i

que præ vino nescierunt , & præ Añæfmfuperioreinkübricam. 67: ebrietate errauerunt: Sacerdos & B.R. N

Pro

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »