Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

tescöfiliarij Pharaonis dederút cõli- corde.Ceffauit gaudiú tympanorū, liú insipiés.Quodicetis Pharaoni, Fi qeuitsonitus lætătiũ, côticuit dulceli' sapiêtiū ego Filio regū antiquorū? do citharæ.Cũ cático nõ bibēt vinü: Vbinúcsūtfapiêtes tui?annunciễtti amara erit potio bibétib°illā. Attrita bi,&indicēt qd cogitauerit dñs exer eftciuitas vanitatis

, claufa eft oís docituúfup Ægyptum.Stulti facti sunt mus nullointroeunte.Clamor eritsu Principes Taneos

, emarcuerút Prin pervino in plateis, deserta estoislæticipes Mépheos, deceperüt Ægyptũ, tia,trāslatú estgaudiú terræ. Relicta é angulú populorü ei'.B.Ciuitas Ieru in vrbefolitudo:& calamitas opprisalě.63.Ad Bñs.Aña. Tu esquiven- metportas.Quia hæc erunt in medio turus es dñe,quéexpectam', vtsaluũ terræ,in mediopopulorũ, quomodo facias populūtuũ. Deinde Kyrie eleifi paucæ oliuæ,quæ remanserunt

, exson.23 Ad Magn.Aña. Qui poftme cutiantur exolea,&racemi, cũfuerit veniet, ante me factus est:cuius non finita vindemia. Hi leuabunt vocem sum dignuscalciamenta soluere. suam,atque laudabunt: cum glorifiDeinde Kyrie eleison.23.

catus fuerit domin,hinnient de maFER'IA SERX T A. ri.Propter hoc in doctrinisglorifica

De Ifaia Propheta. Lectio prima. te dominum:in insulis maris nomen 54,24. Ccedńsdissipabitterrã,&nuda- domini Dei Israel.Afinibus terrelau

biteã,&affliget faciéeius, &disp des,audiuimusgloriam iusti, dethabitatoresei. Eterit ficut popu- B Jerusalem.folio 62. AdBñs.Aña. lus,fic lacerdos:&ficutseruus,fic dñs Dicite,pufillanimes cófortamini:eo eius:sicutancilla,fic domina ei':sicut cedñs De'nñveniet. Deinde Kyrie emēs,sicille qui vendit: sicut fęnera- eleison.23. Ad Magn. Aña.Cantate tor,ficis,qui mutuũaccipit

: ficutqui domino cáticūnouum:la'ciusab exrepetit,sicqui debet.Dissipatione dis tremis terræ. Deinde Kyrie eleis

. 23. sipabitur terra,& direptione præda S A B B A THO. bitur. Dominus enim locutus eftver- De Ilaia Propheta. Lectio prima. R.

Omine,Deus meus es tu , exalVxit&defluxitterra, &infirma ta est,defluxitorbis

, &infirmata quoniam fecisti mirabilia, cogitatioestaltitudo populi terræ.Et terrainfe nesantiquas fideles.Amen. Quia po eta estabhabitatoribussuis:quia trãf- fuisti ciuitatem in tumulum, vrbem gressisuntleges, mutaueruntius

, disfi fortem in ruinam,domum alienorī: pauerütfædsépiternú. Propter hoc vtnon sitciuitas, & in sempiternum maledictio vorabit terra,&peccabūt nonædificetur.Super hoclaudabitte habitatores eius:ideoq; infaniêt cul- populus fortis,ciuitasgentium robutores ei”,&relinquent homines pau- ftarum timebitte. Quia factus es forci, Bl.Sicut mater.62. Lectio tertia. titudo pauperi, fortitudo egenoin tri

Vžitvindemia,infirmata eft vi- bulatione fua,fpes à turbine, vmbratis,ingemuerunt oēs, g lætabant culum abęstu. Bx Egredietur. Lcc.ij. B.R. N.

I Spi

ca. 2 s.

P

Piritus enim robuftorů quafitur Saluatore. Ad Mag. Aña. Ante me S

boimpellens parietem. Sicutæst nõestformatus Deus,&poft ine non in fiti, tumultum alienorum humilja erit:qamihị curuabitoé genu, &cobis:&quafi calore subnube torrente fitebitur omnişlingua, Oratio.

, cies. Et faciet dñs exercituum omni- A precibus noftris accómoda : buspopulisin mõte hoc, conuiuium mentis noftræ tenebrasgratia tuæ vipinguiū,côuiuiū vindemiæ,pinguiū sitationisillustra. Qui viuis, medullatorū, vindemiæ defæcatæ,Et DOMINICA TERTIA præcipitabitin monte isto faciê vin

Aduentus, culi colligati super omnes populos, Ad Matutinum. Inuitatorium. &teláquamorditus est super omnes Propeestiã dñs.* Venite adoremus. nationespy. Festina.63Lečtio tertia. Et di quotidie vfq; ad Vigiliam Na. P

Ræcipitabit mortê in fempiter- tiuitatis Dñi.ps. Venite. Hymn

nū:&auferet dñs Deus lacryma Erbum supernum prodiés, aboīfacie,& opprobrium populi sui V A patreolim exiens, auferet devniuersa terra, quia dñs lo Quinatus orbi lubuenis, cutus est. Et dicetin dieilla, EcceDe' Çursu decliui temporis. noster iste,expectauimus eu,&falua- I lluminanunc pectora, bitnos:Ifte dñs,sustinuim eum, exul Tuoq; amore concrema, tabimus,&lætabimur in falutari ei'.

Auditovtpræconio Quia repescetmanus dñismõte isto: Sintpulfa tandem lubrica. &triturabit Mọabsub eo, sicuti terū I udexs; cùm poftaderis, turpaleæ in plaustro, Et extędęt ma Rimari facta pectoris, nussuassub eo,ficuti extēdit natõsad Reddensvicem proabditis

, natādū,&humiliabit gloriâ ei' cũ al- Justiss; regnum pro bonis. lifione manuú ei°.Etmụniméta fubli Niondemum arêtemurmalis miú muroru tuorú cocidét,&humi Pro qualitate criminis, liabunt,& detrahenti terrā vfque ad Sed cum beatis compotes, pulueré.ß. Eccedñsveniet,63. Simus perennes cælibes. Ad Bñs. Aña. Leuabit dñssignūīna- L aus,honor virtus,glorią tionib°,& congregabit displos Israel. Deo patri,&filio, Deinde Kyrie eleison.folio 2 3. Sanctosimul paraclito, Ad Vefperas. Capitulum.

In fæculoru mfæcula.Amen. F

Ratres,Caudetein dominosem- Inprimo Nocturno. , Antiphona.

per:iterum dico gaudete: mode- Veniet ecce Rex excelsus,ps. Beatus ftia veftra nota fit omnibus homini- vir.cum reliquis vt in Psalterio, bus,dominus enim prope eft.

Dellaia Propheta. Lectio prima. Hyn. Conditor alme liderum, 5,57: In derid Iudat? Vrbs fortitudinis justuma: Aperiasterra,&germinet noftræ Sion : Saluator ponetur in

܀

Phil.4

ea,

eme

non

:có tio. ing

&

A

S.

[ocr errors]

ve

ca,mur &antemurale. Aperite por- tñíterecordemur nominis tui. Motas,&ingredia@gēsiusta, custodiệs ve rientes non viuant, gigantes non reritaté. Veľ errorabijt

, leruabispace: surgant.Propterea visitafti,&cótriui pacé,qa in tesperauimus.Sperastis in fticos,&pdidisti oēm memoria eo--dio in fæculisæternisin dño Deo for rum. R.Qui venturus eft,veniet,& tiin ppetuü.Quia incuruabit habiță non tardabit,&iam non erittimorin tesin excello,ciuitatēsublimé humi- finibus nostris. *Omiple estSaluator liabithumiliabitcāvsq; ad terra, de nofter. y. Deponetoésiniqtates notrahetek vsquead puluerē. Cóculca- stras:&proijcietin profundú maris bitcã pes,pes paupis, gress' egenorū. omnia peccata noftra.Qñ.Gria.Qm B. Ecceapparebit dñssup nubé can In ij.Noctur.Aña. Gaude & lætare. didá. * Et cú eo sanctorú millia:&ha cum reliquis vtin Psalte. folio4. bebitin vestimento, &in feinoresuo Sermo fancti Leonis Papæ. fcriptum:Rex regum,& dñsdomina Sermo fecüdo de leiunio decimi me tium.y. Apparebitin finem,& non fis,& Collectis eiusdé. Lectio quarta. menticturdimoram fecerit, expecta QVod téporis ratio, & deuotionis

Enita iustirecta est:rect callis iu- storalivobis, dilectislimi,folicitudine

fți adambulādú:&insemita iudi, prædicamus.Decimi mēlis celebran ciorútuorú,dñe, fustinuim tenomé dum esleieiunium, quo,p cósumma tuú,&memorialetuũidesiderio ałç. tapceptione omnium fructuum, diAia mea desiderauitteinocte:sed & gniflimè largitori eorú Deocontinēfpiritumeo in præcordijsmeis de ma tix libamen offertur. Quid enim pone vigilaboad re:cum feceris iudicia test efficacius efle ieiunio: cuius obfer tua in terra,iuftitia discét habitatores uantia appropinquamus Deo, &reli orbis.Misereamurimpio, & non di- ftentes diabolo viția blanda supamo? feetiuftitiâ: in terra sanctoru iniqua Agypte noli flere:qa dñatortuus geslit,& nõ videbit gloriam domini. veniet tibi,antecui'cõspectú mouer B Bethlehe ciuitas Deifummi, ex te buntabysli, *Liberare populum fuü exieš dnaror Israel, &egreflus ei'ficut de manu potétiæ. » Ecce veniet dñs àprincipio dierú æternitatis, & ma- exercituum, De'tuus cum potestate gnificabiti medio vniuerlęterrę. * Et magna, Liberare populum. Lectiv paxeritin terra noftra,dú venerit. Emper enim virtuti cibus ieiuni. Loquečpacēīgétibus, &potestasci*á um fuit, Deabstinentia denique mari vsq; ad mare, Et paxerit.Lecz prodeunt caftæ cogitationes,rationa

Omine exaltet man' tua, vt non les voluntates, falubriora consilia:&

videātvideāt,& cófundant ze- pervoluntarias afflictiones caro conlātes populi,&ignis hoftestuós deuo cupifcentijs moritur, virtutibus spiri ret. Dne,dabis pacem nobis:oia enim tusinnouatur.Sed quia non solo ieiu opa nostra opatus es nobis.Dñe

Deus nioanimarum noftrarumfalusacqui noster , poffederunt nos dñi absq; te, rif, ieiunium noftrum misericordijs B.R. N.

Iij

pau

1

Dominica tertia Pauperű suppleamus. Impendamus ne raperet inaniter lup se.Nácõfo virtuti, quod fubtrahimus voluptatis eft,&nonegauit:&cófeflusest,ga Fiat refećtio paupis abstinentia ieiu- fum ego Christo.Sedq dixit,Nõlu nantis.R. Propeestvt veniattempus negauitplanè quod non erat:sed 11 eius,& dies eius non elongabuntur* negauit quod erat, vt veritaté loqué Miserebitur dñs lacob, & Israel salua eius membru fieret,cuius sibi nomer bitury, Reuertere virgo lsrael, reuer fallaciter vsurparet.Cum ergo teread ciuitates tuas. Miserebif.L.vj. vult appetere nomen Christi, factus

Tudeamus viduarū defensioni, est membrumChristi:quia dum infir

pupillorú vtilitati,lugetiã cõsola- mitatem suāstuduithumiliter agnotioni

, dislidétiú paci. Suscipiat pere- scere,illiuscelsitudinen meruit vera grin',adiuuetoppressus

, vestias nud', citer obtinere. foueatægrot:vt qcûq; noftrü de iu- R. Venidomine,& nolitardare:rela ftis laboribus auctoribonorumoíum sa facinora plebi tux;* Et reuoca di: Deo facrificiū hui-pietatis obtulerit

, spersos in terram suam. y. Excita doab eodēregni cælestis pmiü

pcipere mine potentiam tuam,&veni,yt lalmercat. Quarta igit & fexta Feria ie- uos facias nos.Et. Lectio octaua

.
Petru Apoftolúparitervigilemo cui” Sprorisnoftri fententia ad mentem
suffragātīb' meritis õposcimus,impe reducitur,ex hui lectionis verbisno-
trare poslimus, pdñm noftrū lelum bis quæstio valde implexa generatur:
Chím,qcũpre&factoȘpiritu viuit

, Alioquippe in loco inquisitus à disci
&regnațin fæcula fæculorum.Amé. pulis dominus de aduentu Eliæ,
PX

Descendet dominus ficut pluuia fpondit:Eliasiam venit,& nó cogno
in vellus, * Orietur in diebus ejus iu- uerunteum:fed feceruntin eum quæ
ftitia,&abundátia pacis.y. Et adora cunque voluerunt:&si vultis scire, lo
bunteum oésReges,omnesgētes ser- hannes ipse est Elias. Requisitusau-
uientei.Qriętur, Gloria, Orietur. tem lohannes dicit: Non lum Elias.
In iij. Noctur.Aña, GabrielAngelus. Quid est hoc,fratres cariffimi, quia
cum reliquis vtin Plalte. folio 6.

quod Veritasaffirmat, hoc Prophe *L co S. Euãgfm

loháně. Lect.vij. ta Veritatis negat?Valdenamqueina
Nillo tempore:Miserunt Iudæiab ter sediuersasunt, Ipfe eft,&.,No sum.

Ierofolymis Sacerdotes &Leuitas Qyomodo ergo Propheta Veritatis
ad Iohannem,vtinterrogarent eum: est, fi eiusdem veritatis fermonibus
Tuquis es? Etreliqua. concors non est?
Homilia sancti Gregorij Papæ. R.Ecce radix lesse descendetinsalu-
X huius nobis lečtionis verbis

, tēpopulorum,ipfumgentes depreca
Fratres carissimi, Iohannis humi bunt, Et erit nomé eius gloriosum.
litascõmēdat:g cútātæ virtutis effet

, X.Dabitei dominus De' fedé Dauid vt Christus credi potuisset,elegit foli- patris eius,& regnabit i domo lacob dè subsistereinfe,nehumana opinio inæternum,Et.

Leftio pona.

re

cap. 1,

Hom,
7.

Sed

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

negaudiomagno, ga vediet tibi Sala LT pax Dei, quæ exuperat omnē Plilet

Edfifubtiliter veritas ipsa regrat

, hoc quod inter fe cótrariú fonat, Ane precibus noftris accommoquomodo cótrariú nõ sit, íuenit. Ad da:&mētis noftrętenebrasgratia tuę Zachariã nãq; de Iohâneangelus di- visitationis illuftra.Qui viuis. cit;Ipsepcedetanteillúin Spū&vir- Adiij.Ana Ierusalem gaude. Cap. tute Eliæ. Qui idcirco vēturus in Spú Fratres,gaudetę. R.breue. Veniad & virtute Eliæ df,quia ficut Elias fm liberandum nos, Domine Deus vir dñiaduétú pueniet,ita lohānes pue- tutum, Veni. y.Oftende faciem tua, nitprimú:&ficutilleprecursor vētu &falui erimus, Domine Deus yirturus est Iudicis,ita iste factus est precur tum. Gloria. Veni. ¥. Timebuntgefor Redéptoris.Iohánesigitin spiritu tes nomen tuum domine, Bi. Et om-17 Elias erat,in psona Elias nã erat. od nes teges terrægloriam tuam, ergodñs fateč despiritu: hoc lohảnes Advj.Aña. Daboin Sion, Capim. denegat de persona. Ry. Docebit nos dñsvias suas,&ambulauim'isemitis

ke Ntioned confecratione cum graei, Quia de Sió exibit lex, & verbū maruin actione,petitionesvestręinno? dñi de lerusalé. v.Venite,afcendam delcantapud Deum, ad montem domini,&ad domů Dei Bubre. Oftende nobis dñe, Miseri Iacob. Quia. Gloria. Quia de Sion. cordiam tuam. Oftende. Etfaluta AdLaudes, &p Horas Antiphona. retuum da nobis, Misericordia. Glo V Enietdñs,&nó tardabit,&illu Fiapa.Oftende. V.Meméto noftri do.

minabit abscondita tenebrarú, minein beneplacitopopuli tui.D.Vi &magifētābits¢adoésgétes, balah. fita nosin salutari tuo, Adixônuph. ps. Dñsreg, cũrel.Aña. Ierusalé gau Justè& piè viuamus. Capituluin, yator,halah. Ana Dabo i Sió saluté, Litenlum , custodiat corda vestra &in Ierusalégloriâ meâ,halah. Aña &intelligentias vestras,in Christo le Montes & oés colles humiliabunt:& fudomino noftro, R. Deo gratias. eruntpraga in directa,&alpa in vias nobre. Super te lerufalem, Orietur planas:venidñe:&noli tardare, hale dñs.Super. *. Et gloria eins in te vi luiah.

Ada. lufte & pièviuam',expe debitur. Orictur, Gloria. Super, *. :: Ctātes btám (pē&Aduētu dñi. Cap. Dñe Deus virtutum conuertenosije

Ratres,gaudete in dñofemp:ite. Etostendefaciem tua,&falui erimus

rūdico gaudete: modeftia veftra Ad Vespas.Aña. Veniet dominus.
nota sitomnib'hominibus,dñs enim cum rcliq.deLaudēs. Dixitdomin'.
propeelt
. Hym. Vox clara ecceinto- cūreliq. 46. Cap. Fratres

, gaudete.
nat. fol, 57. V. Vox clamantisin defer Hym.Conditor. ¥. Rorate.57.
to, Parate viam domini, B. Rectas fa- Ad Mag. Aña.

Beata es Maria, quæ
çitęsemitas eius. AdBás. Aña.Super credidisti domino:perficienturinte,
folium Dauid,& fuper regnum eius quæ dicta sunt tibià domino,halah.
fedebitin æternum, halah, Oratio. Oratio. Aurem tuam. vpra,
B.R. N.

Hхс

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Phila

زI ii

« PoprzedniaDalej »