Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

cap.4.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

pueros principes eorú:& effæminati Dós.Ad Bñs. Aña. DeSiõ exibitlex, dñabunt eis. Rex nofter adueniet & verbú dñide Terlm, Deide Kyrie Christ. Quēlohânespdicauitagnú eleis.23.Ad Magn.Aña. Veniet forellevēturűy. Supipsum continebút tiorme poft me,cuius non sum digno Regesos suum, ipsum gentes depre foluere corrigiam calciamentorum. cabuntur. Quem lohan.Lcõfecüda. Deinde Kyrie eleison.23.

Tirruet populus virad virum,& FERTA QVINTA.

vnufquifq;ad pximú fuú: tumul Dellaia Propheta. Lectio prima. tuabitpuer cótralenē,&ignobilis co TT apprehendent feptem mulie

:
trésuũ,domesticũ patris sui, & dicet: Panēnoftrum comedemus, &vesti-
Vestimétú tibi eft, Princeps esto no- métis noftris operiemur:tantummo-
fter:ruina autē hæcsub manu tua. Re doinuocetur nomen tuú fup nos,au
spõdebitą; in dieilla,dicés:Non fum feropprobriú nostrú. In die illa erit
medicus,&in domo mea nõē panis, germen dñiin magnificentia,&glo-
neq; vestimētű:nolite costituere me ria,&fructus terræ sublimis, & exul-
principē populi. 3. Antemultū tēptatio his qui saluati fuerint de Israel.
pphetauit Ezechiel. Vidi portā clau- Eterit,omnis qui relictusfuerit í Sio,
fam,Ecce Deusantesæcula ex ea pro- & residuusin Ierusalem, Sanctus vo-
cedebat pro falutemūdi. Eteratite cabitur,omnis qui scriptus eftin vita
rum clausa, demonftrans virginem, in Ierusalem. B. Suscipe.
quia postpartum permansitvirgo. vtiup.inij.feria 59. Leétiofcunda.
V. Porta quam vidifti, dominus folus Antabo dilecto meo canticum cap.s.
transibitperillam.Et erat. Lectioiij. patruelis mei vineæ suæ. Vinca

Vitenim lerusale, & ludasco- facta eft dilecto mcoi cornu filio olei,
R

cidit:qa lingua eorû &adinué Et sepiuiteam,&lapides elegit ex il-
tiones eorú cótra dñm, vt puocarent la,&plantauit eam electam,&ædifi-
oculos maiestatis ei.. Agnitio vultus cauit turrimin medioei', & torcular
eorúrespõdet eis&peccatūsuũquafi extruxitin ea:&expectauitvt faceret
Sodomapdicauerüt,nec abscăderūt. vuas,&fecitlabruscas.Nunc ergo ha
Væaīæ eorü,qñ reddita sunteis ma- bitatores Ierulalem,& viri Iuda, iudi
la.Dicite iusto,qñbene,qñfructum cate interme,& vineam meā. Quid
adinuétionūsuarú comedet. Væim- é quod debui vltra facere vineçmee,
pioin malú: retributio enim manuú &non feci ei? an quòd expectaui vt
ciusfietei. F . Eccedies veniūt, dicit faceret vuas,&fecitlabruscas?
dñs,& suscitabo Dauid germē iuftú, B: Afpiciebam in visu.57.
&regnabitrex,&fapiêserit, &faciet Relponsoria Dominicæ præteri-
iudiciú,&iuftitiamin terra. * Et hoc tęponunturinhac, & duabus ferijs.
elt noméqđ vocabūtcu: Dñs,iuftus fequentibus,ordine in rubricis gene
nr. y. In diebus illis, saluabit Iuda,& ralibus defcripto. Lectio tertia
Ilrl'habitabit cõfidéter.Ethoc. Glia. Tnuncoftendam vobis , quid

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

E

ego

[ocr errors]

ega taciã vineæ meæ.Auferă fepē ci, 12. Saluatorem.58. Lectio tertia.

Taudiai voce

ponā fertā:nõputabit,&nõ fodiet;&ascé- ceego,mitteme.Et dixit:Vade,&didét fupeãvepres,&fpinæ:&nubibo ces populo huicAudite audiêtes, & mádabonepluấtsup e imbrem. Vi noliteintelligere,&videte visione,& pea aútdñi exercituú,domoIfrael eft: nolite cognoscere.Excęca corpopuli &virludagerméei'delectabile:&ex huius,&aures eius aggraua,&oculos pectaui vtfaceretiudiciū,& ecce ini- eius claude,ne fortevideatoculis suis, qtas:&iuftitiam,&ecce clamor. K. &auribussuis audiat,&cordesuoinMissus est. 58. Ad Bñs.Aña. Bñdicta telligat,& conuertatur,&fané eum. tus mulierib°,&bñdicto fructo vētris Ru. Obsecro: 58. Ad Bñdictus. Aña. tui. Deinde Kyrie eleil.23. Ad Mag. Ecceveniet Deus,&homo dedomo Añ. Expectabo dñm Saluatoré meū, Dauid sederein throno,haleluiah. &pstolabor eūdum prope est, haľah. Deinde dicitur Kyrie eleison. fol.2 3 Deinde Kyriceleison.23. Ad Mag. Aña. Ex Agypto vocaui fi

FERIA SEXT A. liú meú:veniet vt faluet ppl'm suum.

Dellaia Propheta. Lectio prima. Deinde dicitur Kyrie eleison. fol.2 3. 8p.6. T Nanno, quo mortu' é Rex Ozias, SA B BA T H O.

vidi dñm sedété sup soliū excelsű, Delsaia Propheta. Lectio prima. &eleuatú:&plena erat dom'à maie- TT factum est in dieb'Achaz filij cap.z. ea quæ

loathāRegis , bãttēplū.Seraphim stabāt sup illud, dit Rasın Rex Syriæ,&Phacee filius sexalævni,&fexalxalteri:duabove- Romeliç,Rex Israel, in lerusalem,ad labāt facié ei',&duab'velabát pedes præliandum contra eam,&non poei,&duab'volabāt&clamabátalter tuerunt debellare eâ.Et nunciauerüt adalterú,& dicebát:setūs, setūs, setūs domui Dauid dicétes:Requieuit Sydñs De exercituũplena eft oís terra ria sup Ephraim,&cómotum estcor gloria eius. B. Aue Maria.5 8.Lect.ij. eius,&corpopuli eius, sicut mouent E Tcómota sūtsuperliminaria car ligna siluarúa facievēti. Et dixit Dñs

dinú à voceclamātis:& dom're- ad Ifaiam:Egredere in occursum Apleta eft fumo.Etdixi, Væmihiqa ta- chaz tu,&qui derelictus est lasub ficui,qavir pollut'labijs egosū,&ime lius tuus, ad extremum aquæductus diopopuli polluta labia habentis ego piscinæsuperioris in via agri tullonis

, habito:&regédñm exercituum vidi B.Ecce virgo. vtin tertio Nocturng oculis meis.Etvolauitadme vnus de de Dominica 58. Lectio secunda: Seraphim, & in manu eius calculus, quemforcipe tulerat de altari.Etteti

T dices ad eum: Vide, vtsileas

; gitos meum,& dixit: Ecce tetigi hoc midet a duabus caudis

titionum fu

nolitimere,&cor tuum ne for-labiatua , & auferetur iniquitas tua, migantium iftorum , in ira furoris

Razinregis Syriæ, & filij Romeliæ;

[ocr errors]
[ocr errors]

ea

& peccatum tuum mundabitur.

eo

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

co quòd cófiliuinierit cötra te Syria DOMINICA SECVNDA in malum Ephraim,&filiusRomelig

Aduentus. dicentes:Ascendamus ad Iudam, & AdMatutinum. Inuitatorium. fulcitemus eum,&auellamus eumad Regēvēturú Dñm, Venite adoremo nos &ponamus Rege in medio eius ps. Venīte.folio I. Hymnus. filiú Tabeel. R. Audite.57. Lectiij. Faz Erbum fupernum prodiés,

Tadiecit DñsloquiadAchaz,di A patreolim exiens,

cens:Petetibi signum a domino Quinatus orbi fubuenis,
Deotuoin profundum inferni, fiueí Cursu decliui temporis

.
excellum fupra.Etdixit Achaz:Non Illuminanunc pectora,
petam,&non tentabodñm.Et dixit: Tuoq; amore concrema,
Auditeergodomus Dauid. Núquid Auditovtpræconio
parum vobisestmolestos esse homini Sintpulla tandem lubrica.
bus,qa molesti eftis&Deo meo?Pro Iudexq; cùm postaderis

,
pter hoc dabit dominusipse vobis fi-

Rimari facta pectoris,
gnum.Ecce virgo concipiet&pariet Reddensvicem pro abditis,
filium,&vocabitur nomen eius Em- Tuftisq; regnum probonis.
manuel. Butyrú & mel comedet,vt Non demum arctemur malis
sciatreprobare malú&eligere bonú. Pro qualitate criminis,

Ecce dies veniunt.folio 59. Sed cum beatiscompotes,
Ad Benedictus. Aña. Sion noli time- Simusperennes cælibes.
re,ecce Deus tuus veniet,haleluiah. Laus,honor virtus,gloria
Deinde dicitur Kyrie eleison.23. Deo patri,&filio;

Ad Vesperas.' Capitulum. Sanétosimul paraclito,
Ratres

, Quecunque scripta sunt; In sæculorum sæcula.Ámen.
Fadnoftram doctrināscripta funt: Inj.Noft. Aña. Veniet eccerex excel
vtperpatientiam,&consolationem sus. s. Beatus vir. cūrel.vtin Pfalt.
scripturarum spem habeamus. Dellaia Propheta. Lectio prima,
Hymnus.Códitoralme fiderum. Vt egrediet virga de radice lefle. 11.ca
sup.in Sabb.primo Aduentus. fo.57. &fos deradice ei' afcédet:&re-
Roratecæli desup,&nubespluất gescetsup eúspúsdñi, spús sapiêtiæ,
iustum. B. Aperiatur terra,&germi &intellectus,fpiritus consilij,&forti
net Saluatorem.

tudinis,fpiritusfcientiæ,& pietatis:& Ad Magnificat. Antiphona. replebit eūspiritus timoris dñi. Nő se Veni dñe visitare nosin pace, vt læte- cundú visionê oculorum iudicabit, murcoram te corde perfecto. Ofo. neque secundum auditum auriú ar

Xcita Domine corda noftra ad guet:sediudicabití iustitia pauperes,

præparandas vnigeniti tui vias: &arguetīæqtate p mansuetis terræ. vtper eius aduentum purificatis tibi ft Ierusalem, citò veniet salus tua: mentibus feruire mereamur. Quite- quare merore consumeris?nunquid cum viuit,& regnatin vnitate.&c.

consiliarius non efttibi, quiainnoua

GA

Rom.

2.

ET

[ocr errors]

uit

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

uit te dolor? Saluabote, &liberabo põderis Babylois

, qđ vidit Isaias, filie te, noli timere.. Ego enim sum do-- Amos,oīs hçc Prophetia deChroeft minus De' tu', sanctus Israel, redem- quãp partes volum'explanare, ne fiptor tuus.Saluabo, Lectio fecunda. mul pposita,atq; disserta, lectoriscó

Tpcutiet terrā virga oris sui, & fundat memoria. Virgā&florē dera

spiritu labiorū suorú interficiet dicelesseipsum dñm ludæi interpre impiū. Eteritiuftitia cingulu lūború tant:qfcilicetin virga,regnátis potéei,&fidéscinctoriúrenú ei'. Habita tia:in Hore pulchritudo monftretur. bit Lup'cũ Agno,&Pard' cũ Hædo T. Ecce veniet dñs ptector nf, lanet accubabit. Vitulus,&Leo,&Ouisfi- Israel

: Coronāregni habés in capite mulmorabunt,&puerparuulmina fuo. Et dñabit à mari vsqueadma biteos. Vitulo,&Vrlus pascentsimul re,&à fumine vsquead terminos or reqescétcatuli eorú:&Leoqualibos bis terrarum.Coronam regni.Lec.v. nors dan di ciocú corecerilin dicilia Sanatam Mariam virgineintelli luxmagna:&exibūt de Ierusalésicut gamus: nullum habuit sibi fruticem aquamūda:&regnabit dñs íæternū, cohærēté:dequa supra legimus:Ecce *Superoés gentes

. y. Ecce dñscum virgocöcipiet,&pariet filium. Etfo yirtute veniet:&regnumin manu eirem,dominumSaluatorem,qui dicit & potestas,&imperiu.Super. Le.iij. in Cantico Canticorum: Ego flosca

Tdelectabit infansab vbere suppi,&lilium conuallium.

foramineaspidis:&in cauernā re Sicut mater consolatfilios suos, ita guli,qablactat fuerit,manūsua mit- cósolaborvos, dicit dñs:&delerufalé tet. Nõnocebut,&no occidentívni- ciuitate,quã elegi,veniet vobis auxiuerso mõtesancto meo,qarepleta eft liū: * Etvidebitis,&gaudebit cor veterra sciétia dñi,sicut aquæ marisope strú.y. Daboi Siõ faluté, &inlerula riệtis

. In die illa radix lesle,q ftatin si- lem gloriam mea.Et videbitis. Lcvj. bunt,& eritfepulcrucius gloriofern seperhuncigitur flore, de rúco mais Ciuitas Ierusalem noliHere:quo repenteconsurget, reqescet Spiritus

&radice lesleperMariam virginé
piąm doluit dominus super te, * Et dñi:quia in ipso complacuitoểm ple
aufereta te omnem tribulationem. nitudiné diuinitatis habitare corpo
V. Ecce dominus in fortitudine ve- raliter:nequaquappartes, vtincæte-
nict&brachium eius dominabitur. ris Sanctis:fed iuxta euangelium eo.
Etauferet. loria.Et auferet.
In ij. Noctur. Aña. Gaude &lætare. ptum legunt Nazarxi, Descendetsu-

rum,quod Hebræo sermone conscri
cum reliquis,vtin Pfalt. folio 4.
Deexpositione S.Hieronymi presby minusautem Spiritus eft:&vbiSpiri

pèreumomnis fonsSpirito sancti:do-
teirinlfaiam prophetam.Lectio iiij

. tus Domini,ibilibertas.
Lis FT egrediet virga de radice lelle. 1: Ierusalé plātabis vincamin mon:

Vsquead principiū visionis , ve! tibtuis:exultabis, quoniam dies dñi

llaia,

12 Chive

art, 15

[ocr errors]

oré dia nters

2.cap.

I

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

6.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

veniet:surge Sið,conuertere ad dñm R Festina, netardaueris domine. Deú tuü:gaud,&lætare Iacob. Quia Etlibera populum tuum. Veni de mediogétiú Saluator tu'veniet. y. domine,&noli tardare,relaxa facino Exulta satisfilia Sio:iubila filialerula ra plebi tuæ.Etlibera. Lectio nona. lē.Quia đ medio.. Clia.Quia đ medio Eddimislis Iohānisdiscipulis, qd

Ini noftur.Aña. Gabriel Angelus. de eodem lohāne turbis dicat, auituspa cum reliquis, vtir.Ralterio, folio 6. diamus.Quid existis in desertum vialtre *L.co S.euág.fm Mattheum. Le.vij

. dere?arundinem vēto agitatam? Qd F, land

Nillotpe:Cú audisset lohannes in videlicet non asserendo, sednegādo

vinculisopera Christi, mittés duos intulit. Arundinem gppe mox vtaude discipulisfuis,ait illi:Tu esą ven- ra contigerit,in partem alteram

infle turuses,an alium expectamus? Etreľ. Etit.Etquidperarundinem, nisicar* Homilia sancti Gregorij Papæ.

nalisanimus designatur, qui mox vt nel Hom.

Isis tot signis, tantiss; virtutib', fauore,vel detraétione tangitur, fta

no scandalizariqsq; potuit, sed tim alteram in partem inclinatur? admirari.Sed infideliū més graue in R.Eccedominus veniet cum splenillo scadalúptulit,cú eú poft tot mira dore descédens,& virtus ei' cum eo. cula moriētē vidit. Vnde,&Paulus di Visitarepopulum suum in pace, & cit:Nosaūtõdicam'Chím crucifixū; cöftituere super eum vitam sempiter Iudęisqdē scădalū,gétib’autē stulti- nam. y Eccedominus ní cú virtute tiā.Stultúqppehoib'visúé, vt p ho- veniet. Visitarepo. Gloria. Visitare. minibus auctor vitæ moreret:&inde Ad Laudes, &per Horas. Antipho cótra vnde ei Cceïn nubibus cæli dominus ve ampli debitor fieri debuit. Ná tanto nietcum De ab hoib'digni' honorād' est,quã luiah..psDominus regnauit. cūrel7 to prohominib°,&indigna suscepit

. Aña.Vrbs fortitudinis nostræ Sion; Bei EgrediefdñsdeSamaria ad portā, Saluator ponetur in ea,murus, &anquærespicitad Oriété:&venietiBe temurale: aperite portas, quia nobithlehējambulās fup aquas redéptio- {eum Deus,haleluiah. Ana Eçceapnis Iudæ, Tucfalu'eritoís homo:qa parebit dominus, &non mentietur: ecce veniet. Etpræparabit in mise li moram fecerit,expecta eū,quiavericordia folium eius,& fedebit super niet,&non tardabit,haleluiah. Aña. illudin veritate.Tuncfal. Lect. viij. Mõtes,&colles catabūtcorãDeolau Q

Vid eftergo dicere, Beat qi non de,& osa ligna siluarū plaudēt mani fuerit

scãdalizat in me, niliapta: bus,qñ veniet dominator dominoin voceabiectionémortis fuæ, humilita regnūæternú, Haleluiah, haleluiah. tēq;fignare? ac si patēter dicat:Mira: Ana Eçce domin'nofter cum virtuqdē facio,sed abiecta ppeti no dedi- te veniet,&illuminabitoculos seruo gnor:qa ergo moriệdo te subsequor, rumfuorum, haleluiah. Capitulum. cauēdū valde eft hoíb',ne in memor Ratres, Quæcunq; scripta sunt

F tem defpiciant, qui signa veneratur. adniam doctrinam scripta sunt: 25.

[ocr errors]

göra eu homoscádalú súplit,vndeei Esietcum

poteftate magna

, Hale

Roni.

vt

« PoprzedniaDalej »