Obrazy na stronie
PDF
ePub

dantia pacis.Et pauperum. Letij E&fulcitaboDauid germen iuftú

dericia mees

infideles, focij furum.Omnes diligūt Ofo Dñicæpræteritæ femp dřpe munera:fequüturretributiones

. Pu- Hebdomadaiferiali Ofő, qñ ppria pillonon iudicant&caufa viduænó nõassignat.Etsimiliter ad horasArç ingredituradillos.

de Laudib’Dnicę,qñ proprięnõ all 5. Lætentur cæli,&exultet terra:iu- gnantur.Etad Absolutionem Capibilate montes laudem:ga dñsnofter tuli, Dñe miserere.vtin Pfalte. 14. veniet. * Et pauperü suorú miserebit. Hodie dicitur officium Defunétorü. Oriećin diebus ei' iustitia,&abun Adiij.Aña. Iucundare. Capitulun.

Cce dies veniunt,dicit dominus, 1c.23. P Ropter hocait dñs Deus exerci

tuum fortisIsrael:Heu cololabor & regnabitrex,&fapienserit, &fasuper hoftibus meis,&vindicaborde cietiudicium,&iustitiam in terra. inimicismeis,&conuertam manum Rs.breue Veniad liberandum nos, meãad te, excoquam ad purum fco- Domine Deus virtutum, Veni adliriam tuam,&auferă omne stannum berandum.. Oftede faciem tuam, tuum,& restituā iudices tuos, vtfue- &falui erimus.Dñe Deus. G loria pă runtprius,&cõsiliarios tuos sicutan- tri.Veniad liberandū.sh. Timebunt tiquitus.Pofthæc vocaberis ciuitasiu gentes nomen tuum domine. R. Et fti vrbs fidelis.Sibin iudicio redime omnesreges terrægloriam tuam. tür,&reducent eam iniuftitia:&c. Poftre.bre.dr Kyrie eleison. Christe teret scelestos, & peccatoressimul. : eleison.K yrie eleif.Pater nofter

.. Rs. Alieni non transibant per lerusa- Domine Deus virtutū.vtin Psalt 16 léamplius Naminilla die stillabūt Advj.Aña. Ecce dominus. Caplm. montes dulcedinem, & colles fluent N dieb illis faluabifluda,& Ifracl 16, 2 3. lac&mel, dicit dñs. y. Deà Libano habitabitcõfidēter:&hocēnomē veniet,&fanctus de monte vmbroso qd vocabunteum, dñs, iuftus nofter. &condenso: NaminG loria. Nam. B.bre. Oftendenobis Dñe, * MiferiAd Laud. An&Plalmus. Miferere. cordiam tuam Ostende. y. Et falu

cumrel.de Plalte. '22. Capitulum. tare tuum da nobis. Misericordiam. . 12. Enite,afcendamasad montem G loria pa.Oftende.yt. Memento no

Domini,&addomum Dei Ia- ftri Doininein bñplacito populi tui. cob, &docebit nos vias fuas,&ambú B. Visita nosin falutari tuo. labimusin semitis eius : quia de Sion Deinde Kyrie eleison, tlupra. 15. exibitlex,&verbum dñi de lerusalē. Adix.Aña. Ecceveniet. Capitulī. *

11. 14. tis.vtfup. 59. Ad Benedictus. Aña. dies eius Angelus domini nunciauit Marię,& bitenim dñs lacoh, & Israel saluabit. concepit despiritu sancto, haleluiah, Pebre. Super te Ierusalem,* Orietur Deinde dñr Preces,vtfup.in Plalte. dominus.Super

. ¥. Etgloria eiusin Pater nofter.). Ego dixi domine.26. te videbitur.Orietur,G loria patri. Oro. Excita quælumus, voupra. 59. Super te.#. Venidñe,& noli tarda

B.R. N.

زHiii

re.

[ocr errors]

Gć.49

N

cap. 2.

V:

!

Infrahebd primam re, ps. Relaxa facinora plebi tuæ. R. Erumpant montesiucunditatem Deinde Kyrie eleison. vtfupra. 15.

& colles iuftitiam: Quia lux mundi AdVesperas

. Aña. Inclinauit. ps.Di Dominuscum potentia venit. ¥. De lexi.cumrep.de Plalte. 48. Capitulů. Sio exibitlex,&verbum Domini de

Onauferet sceptrūde Iuda,& Jerusalem.Quia lux. Lectio tertia. dux femore ei,donec veniat, Trepleta eft terra eiusargento &

E 9 mittêd' é:&ipse erit expectatio gē auro, &non estfinis thesauroru tū. Hym. Conditor. y. Rorate. 57. eius.Et repleta eft terra eius equis:& Ad Mag. Aña. Leua Ierusalem ocu- innumerabiles quadrigæ ei°. Etreple los tuos,&videpotentiam Regis ec- ta est terra ciusidòlis:opus manuum ceSaluatorvenitsoluereteà vinculo. {uarum adorauerunt, quod fecerunt Deinde dñrpces, vtsup.in Plalt. 23. digiti eorú.Etincuruauitse homo,& Capitula prædiéta dýrin Feriali of humiliatest vir:ne ergo dimittas eis. ficio,vsquead vigiliam Natiuit. Dñi. R. Ecce ab Austrovenio ego Domi

FERIA TERTIA. nus Deus vefter. Visitare vos 1 pace. De lsaia Propheta. Lectio prima. y. Afpiciāvos&crescere faciā: mul

Erbūquod vidit Isaias filius A- tiplicabimini,&firmabo pactü meü

mossup Iuda & Ierusale.Et erit vobiscum. Visitare. Gloria. Visitare. in nouissimis dieb'pparatusmosdo Ad Bñs. Aña. Antequam conuenimus dñisvertice mõtium,&eleuabit rent,inuenta estMaria habensin vte, sup colles:&fuētad eãoésgentes, & rode Spiritu sancto, haleluiah. ibūtpopuli multi,&dicét: Venite& Deinde Kyrie eleison.2

3. ascēdam'admontēDñi,&ad domú Ad Magnificat

. Aña. Quærite DoDei Iacob:& docebitnos vias suas, & minum, duminueniri potest, inuoca ambulabimusí semitis eius,qa de Sió te eum,dum propeest,haleluiah. exibitlex,&verbūDñi de lerusalem. Deinde Kyrie eleison.folio 2 3. Ds. Mõtes Israel ramos vestros expádi FERÍA QVARTA. te,&florete,&fructus facite: * Prope v. Egrediet Dominus. Pater nofter. estvtveniat dies Dñi. y. Rorate cæli Avinculis. 58.Bño. Ille nos bñdicat. desup,&nubespluátiustū:apiat ter- & aliæ Bñonesisequétib'ferijs,repe ra,&germinetSaluatoré.Prope.L.ij

. tuntperordinē, vt luis locis dictuelt T iudicabitgétes,&arguet popu Dellaia Propheta. Lectio prima, multos

Cceenim dñator Dñs exercituú cap.j. suosin vomeres&lanceas suas in fal Cauferet à Ierusalem ces:nõ leuabitges côtra gentē gladiữ, lidum,&fortem,oērobur panis &oć necexercebunt vltra adpliū.Domus robur aquæ:forté,& virum bellatores Iacob venite,&ambulemusīlumine iudicē,&prophetā,&ariolum,&fcDei noftri.Proiecisti enim populum nem, principem fuper quinquagintuūdomú lacob:qa repleti funtvto- ta,&honorabilem vultu,&consilialim,&augures habuerunt vt Phili-- rium,&fapientem de architectis, & fthijm,& pueris alienis adhæferunt, prudentemeloquij mystici. Etdabo

1

E Tosmultos, & cófiabunt gladios. E cosereia rufalem,& a luda va

pue

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cap.4.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

pueros principes eorú:& effæminati Dós.Ad Bñs. Aña. DeSiõ exibitlex,
dñabunt ers.B. Rex nofter adueniet & verbú dñide Jerlm. Deide Kyrie
ChriftoQuēlohânespdicauitagnú eleis.2 3.Ad Magn. Aña. Veniet for-

effevéturu.y. Supipsum continebūt tiorme poft me,cuius non sum digno
Regesos suum, ipsum gentes depre foluere corrigiam calciamentorum.
cabuntur. Quem lohan.Lcõfccüda. Deinde Kyrie eleison.23.
Tirruet populus viradvirum& : FERIA QVINTA

ca vnusquisq; ad pximūsuú: tumul Dellaia Propheta. Lectio prima. tuabit puer cótra sene,&ignobilisco

E

T apprehendent leptem mulietra nobilē. Apprehēdet enim vir fra res virum vnüin dieilla, dicêtes: trēluú,domesticū patris sui, & dicet: Panēnostrum comedemus, & vestiVestimétū tibi est, Princeps esto no- métis noftrisoperiemur:tantummofter:ruina autē hæcsub manu tua.Re doinuocetur nomen tuūsup nos,au spõdebitq; in dieilla,dicés:Nonsum feropprobriú nostrū. In die illa erit medicus,&in domo meano é panis, germen dñiin magnificentia,&gloneq; vestimétú:nolite costituere me ria,&fructus terræ sublimis, & exulprincipā populi.:. Antemultū tęp'tatio his qui saluati fuerint de lfrael. pphetauit Ezechiel. Vidi portāclau- Eterit,omnis qui relictus fuerit īSió, fam, Ecce Deusantefæcula ex ea pro- & residuusin lerusalem, Sanctusvocedebatpro falutemūdi. * Eteratite- cabitur,omnis qui scriptuseftin vita rum clausa, demonftrans virginem, in Ierusalem. R. Suscipe. quia postpartum permansit virgo. vilup.inij.feria. 59. Lectiofccunda. V.Porta quam vidisti,dominus solus Antabo dilecto meo canticum cap.s. transibitperillam.Et erat. Lectio iij. patruelismei vineæ suæ. Vinea

Vitenim lerufale, &ludascó- facta eft dilecto mcoicornu filio olei, .

cidit:qa lingua eorú &adinué Et sepiuit eam,&lapides elegit ex iltiones eorūcotra dñm, vt puocarent la,&plantauiteam electam,&ædifioculos maiestatis ei'. Agnitio vultus cauit turrim in medioei, &torcular eorúrespõdeteis&peccatú fuúquasi extruxitin ca:&expectauitvt faceret Sodomapdicauerút,nec abscöderút. vuas,&fecitlabruscas.Nunc ergo ha Væaíæ eorú,qñreddita sunt eis ma- bitatores lerutalem,& viri Iuda, iudi la.Dicite iusto,qñbene, qmfructum cate interme,& vineam mea. Quid adinuétionūsuarūcomedet. Væim- é quod debui vltra facere vineçmeç, pioin malú: retributio enim manuú &non seci ei? an quòd expectaui vt cius fietci. R.. Eccedies veniút, dicit faceret vuas,&fecitlabruscas? dñs,& suscitabo Dauid germé iuftú, Afpiciebamin visu.57. &regnabitrex,&fapiêserit

, &faciet Relponsoria Dominicæ præteriiudiciū, &iuftitiam in terra. * Et hoc tęponunturin hac, & duabus ferijs est noméqđ vocabūteú: Dñs,iuftus fequentibus,ordine in rubricis gene nr.y. In diebus illis, saluabit luda,& ralibus . Irl'habitabit . Glia,

ego

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

EFnuncolendam vobis , quid

[ocr errors]

sap.6.

Infra hebd.primam ataciã yineæ meæ. Auferă fepé ei?, D. Saluatorem.58. Lectio tertia. &eriti direptioné:dirua maceriã ei?, TTaudiai você dñidicetis: Quem & eriți cöculcatione.Et ponā ea de mittā?&qsibitnobis?Et dixi:Ecm sertā:nõputabit,&nofodiet:& afcé ce ego,mitteme.Etdixit:Vade,&didēt fup e vepres,&fpinæ:&nubibo ces populo huic:Audite audiétes, & mádabonepluấtsup ea imbrem. Vir noliteintelligere,&videte visione,& pea aútdñi exercituú,domoIfrael eft: nolite cognoscere.Excęca corpopuli &virludagerméei delectabile:&ex huius,&aures eius aggraua,&oculos pectauivtfaceretiudiciú,& ecce ini- eius claude,ne fortevideatoculis suis

,
qtas:&iuftitiam,&ecce clamor. K. &auribus suisaudiat,&cordesuoin-
Missus est. 58. Ad Bñs.Aña. Bñdicta telligat,&conuertatur,&fané eum.
tus mulierib,&bñdict. fruct' vétris Rs. Obfecro. 58. Ad Bñdictus. Aña.
tui. Deinde Kyrie eleis.2 3. Ad Mag. Ecce veniet Deus,&homo de domo
Añ. Expectabo dñm Saluatoré meủ, Dauid sederein throno, haleluiah.
&pltolabor eūdum prope est,haľah. Deinde dicitur Kyrie eleison. fol.23
Deinde Kyrie eleison.2 3. Ad Mag.Aña. Ex Agypto vocaui fi

FERI A SEXT A. liú meū:veniet vt faluet ppm suum:
Dellaia Propheta. Lectio prima. Deinde dicitur Kyrie eleison. fol. 23
I
vidi dñm sedētē sup soliū excelsű, Dellaia Propheta. Lectio prima.

T factum est in dieb'Achaz filij
ftate ei°,& ea quæ fubipfoerāt,reple-
bāt téplū. Seraphim stabāt sup illud, dit Rasın Rex Syriæ,&Phacee filius
fexalævni,&fex alxalteri:duab've Romelie, Rex lsrael, in lerusalem,ad
labát facić ei°,& duab'velabát pedes præliandum contra eam, & non po-
ei',&duab'volabāt:&clamabātalter tuerunt debellare ea.Et nunciauerüt
adalterű,& dicebát:fetūs, setūs, setūs domui Dauid dicétes:Requieuit Sy-
dñs Dei exercituũplena est oīs terra ria sup Ephraim,&cõmotum est cor
gloria eius. R: Aue Maria.58Lect.ij. eius,&corpopuli eius, ficut mouent
Tcómota sūtsuperliminaria carligna siluarã a facie věti

. Et dixit Dñs dinūà voceclamātis:& dom're- ad Ifaiam:Egredere in occursum Apleta eft fumo.Etdixi, Væmihiqa ta- chaztu,&qui derelictus est lasub ficui,qavir polluto labijs egosū,&ime lius tuus, ad extremum aquæductus diopopuli polluta labia habentis ego piscinæ superioris in via agri tullonis

, habito:&regēdñm exercituum vidi B. Ecce virgo. vt in tertio Nocturno oculis meis.Et volauitadme vnus de deDominica. 58. Lectio fecunda. Seraphim, & in manu eius calculus, I T dices ad eum: Vide, vtfileas: quemforcipetulerat dealtari.Etteti- noli timere,&cortuum ne for-gitos meum,& dixit: Ecce tetigi hoc midet a duabus caudis titionum fulabia tua,& auferetur iniquitas tua, migantium istorum , in ira furoris &peccatum tuum mundabitur. Razinregis Syriæ, & filij Romèlix:

, .

&clcuatú:&plena erat dom'ample: ToachifilijOzix

Regisludagafcé

cap.7.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

co quòd cófiliüinierit cótra té Syria DOMINICA SECVNDA in malum Ephraim,&filiusRomelię

Aduentus. dicentes:Ascendamusad ludam, & Ad Matutinum. Inuitatorium. suscitemus eum,&auellamuseumad RegēvēturūDñm, "Venite adoremo nos,&ponamus Regê in medio eius ps. Venite.folio i. Hymnus. filiū Tabeel . B2. Audite . 57. Lect.iij

. . Erbum supernum prodiés, Tadiecit DñsloquiadAchaz,di A patreolim exiens,

cens:Pete tibi signum a domino Quinatusorbi lubuenis, Deo tuo in profundum inferni, fiue Cursudecliuitemporis. excelsum fupra.Et dixit Achaz:Non Illuminanuncpectora, petam,&non tentabodñm.Et dixit: Tuoq; amore concrema, Auditeergodomus Dauid. Núquid Audito vtpræconio parum vobis est molestos esse homini Sintpulsa tandem lubrica. bus,qa molefti eftis&Deo meo?Pro Iudexq; cùm poftaderis, pter hoc dabit dominusipfe vobis fi Rimari facta pectoris, gnum.Ecce virgo concipiet&pariet Reddensvicem pro abditis, filium,&vocabitur nomen eius Em- luftisq; regnum pro bonis. manuel. Butyrū & mel comedet,vt Non demum arêtemur malis sciatreprobare malú &eligere bonū. Pro qualitate criminis, B. Ecce dies veniunt.folio 59.

Sed cum beatis compotes, Ad Benedictus. Aña. Sion noli time Simusperennes cælibes

. re,ecce Deus tuus veniet,haleluiah. Laus,honor virtus,gloria Deinde dicitur Kyrie eleison.23. Deopatri,& filio,

Ad Vefperas. Capitulum. Sanétosimul paraclito,
F
Ratres, Quecunque scripta sunt

, in fæculorum fæcula. Ảmen. ad noftram doctrină scripta sunt: Inj. Not.Aña. Veniet eccerex excel vtper patientiam, & confolationem sus.ps.Beatus vir. cũref.vtin Pfalt. 2. scripturarum fpem habeamus. Dellaia Propheta. Lectio prima. Hymnus.Códitoralme siderum. vt [Tegredief virga de radice lesse

. 11.62 sup.in Sabb.primo Aduentus. fo.57. &flos deradice ei' ascēdet:&reRorate cæli desup,&nubespluất qefcet fup eūspusdñi, spūs fapiêtiæ, iuftum. B. Aperiatur terra,&germi &intellectus,fpiritus consilij,&forti net Saluatorem.

tudinis,fpiritusscientiæ,& pietatis:& Ad Magnificat. Antiphona. replebiteúspiritus timoris dñi. No se Veni dnevisitare nosin pace,vt læte- cundū visionē oculorum iudicabit

, murcoram te corde perfecto. Oro. neque fecundumauditum auriú ar

Xcita Domine corda noftra ad guet:sediudicabití iustitia pauperes,

præparandas vnigeniti tui vias: &arguetīæqtate p mansuetis terræ. vtper eius aduentum purificatis tibi Bi. Ierusalem, citò veniet falus tua: mentibusseruire mereamur. Quite- quaremærore consumeris?nunquid cum viuit,& regnatin vnitate.&c. consiliarius non efttibi, quia innoua

Rom.
IS.

« PoprzedniaDalej »