Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

Hom.

1. in

[ocr errors]

tens & mifericors doininus. 1: Añ. modoaudistis,adiữxit:Erunt signai

Sole,&Luna,&Stellis:&īterris pref
Iube domne benedicere.
Benedictio Euangelica lectiofitno- fura gētium præ cöfufionefonit ma-

ris,&fuctuum. Ex quibus profecto bis salus,&protectio, R. Amen,

*Lectios. Euangelij fm Lucam, omnibusalia iam factacernimus, alia (Sicf@ppponiflco S.Euangelijante in proximoventura formidamus.

primālećtioné de Homilia.Lec.vij. Bš. Auditeverbum Domini gētes:& 31.caNillo tpe:Dixit Ief discipulis fuis annunciateilludí finibus terræ: Et Erūtsignai Sole,&Luna,&ftellis

: insulis,quæprocul sunt,dicite Salua& in terris preffura gētium. Etreliq. tor nofter adueniet. Annunciate,

* Homilia sancti Gregorij Papæ. &auditū facite:loquimini,&clama D

Oninusac Redēptor noster pa te. Etinlulis. » lube domne benedi

ratos nosinuenire desiderās, le- cere. Bno Adsocietatēciuium fuper nescētēmundú,quæ mala sequantur norum pducatnosRexAngelorum, denunciat,vt nosab eius amore com Qñlegituraliudeangeliä сum Ho pescat.Appropinquantē eius termi- milia, drfequens Per euangelica dinum quatæ percussiones præueniat, eta deleantur nostra delicta. R:Añ, innotescit,vtsi Deum metuerein trā- & Prædicto ordine dýrAbfolutiones quillitate nolum':vicinūeiusiudiciú &Bened:¿tienes, quandocunquefit vel percussionibus attriti timeamus. Officium nouem Lectionum. B. Ecce virgoconcipiet,&parietfi-- f Qñverò fit trium L.cētififingulæ sium,dicitdńs: Et vocabitur nomen tres Lectionesfunt de Scriptura, Abeiusadmirabilis, Dei fortis. v Suplo solutio, & Endictiones primi Noct. liūDauid,&fupregnū ei' fedebit in dūrij.&v.Ferie:Secundi Noct.iij.& æternū.Et vocabit. x Iube dönebñ- vj. Feriæ:Tertij Noctur.inij. Ferię, & dicere. Bño.Diuinú auxiliú maneat Sabba.omissa Bñoneante euágelium semp nobiscũ. Qāfit Ofí de Sãcto, cuiusloco drillenos benedicat, qui vel Šacta dr, Cuius,. vel Quorum fe- finefineviuit,& regnat. Si aútsinguftum colimus,ipse, vel ipfa, ipfi, vel lætres Lcêtiões nõ fint de Scriptura. ipfæ intercedat, vel intercedantpro Absolutiones dñr codéordine, bño nobis ad dominum. ReAmen. nes verò vtiiij.Noct. Si fit de fancto:

Qnfit Omm de Sácia Maria Cuius Prima eri Illenos bñdicat. Secüda; festú colim',ipsa virgovirginü inter- Cui°festû colimiijAd societatē. r.ir cedatpro nobisad Dominū. Le.viij. Am gentē cótra gētē exurgere

gelij,quam modo vestra frater- re,plusiam in nộis tpibus cernimus, nitas audiuit,paulo superius dñs præ quàmin codicibus legimus. Quòd misit dicés:Exurgetgéscótra gētē, & terræmot vrbes innumeras obruat

, regnúaduerfus regnú,&cruntterrç ex alijs mundi partibus

scitis quá fremotus magni ploca,& pestilentiæ,& quenteraudiuimus, pestilentiassine fames. Etqbusdā interpofitis,hoc qd cessationepatimur.Signaverò in So

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

le,

terrispa Conne

[ocr errors]

ama

unciat

[ocr errors]

untlig le&Luna, & Stellis,adhucaptè mi- Omnesproindulgentin nimèvidim

:sed qa, & hæc no longè Vocem demuscum lacrymis. fint,exipla iz aerisimmutatione colli Secundò vtcum fulserit, sprala gim'. Ecce dies veniüt, dicit dñs, Mundumý; horrorcinxerit

, , imus

&fufcitabo Dauidgermē iuftú, &re Nonproreatu puniat,
gnabit
Rex,&fapičs erit, & facietiu-

Sed nospius tunc protegat.
gets diciú,&iustitiáíterra: Et hoc est no Laus,honor,virtus, gloria,
Trz mēquod vocabūteú. Dñs, iustoní. Deo patri,&filio,
te Sales

. In dieb°illis, saluabit Iuda,&Israel Sancto simul paraclito,

habitabitcófidéter. Et hoc. Glia.Dñs In fæculorum fæcula. Amen. iclami

gAbhacDñicavsq; ad Natiuitatem Voxclamātisin deserto, parate viá

Dni,&à Dñica Septuage vfq; ad Pa- domini. R. Rectas facitefemitas eius. nfus

fcha, Dñicis diebo dřnonum . quia Ad Bñs. Ava Spiritus sanet'in tedelorum

Te Deum.non dicitur, nifi in Feitis. scendet Maria:ne timeas, habebisin

Ad Laudes,&per horas. Antiphona vtero filium Dei, haleluiah. Oratio. cada Nilla diestillabunt mõtes dulcedi

IN
ne&colles fluétlac,&mel,

hatahi Xcita īsdñepotētiâ tuâ,&veni:

vtabimminētib°petorú noftrops. Dñsregn.7. Aña. Iucundarefilia rūpiculistemereamur,ptegéte eripi, Sion,& exulta satisfilia lerľm, haľah, teliberāte saluari. Qui viuis&reg.cũ. ps. Iubilate.7. Ana Eccedomin!ve Adj.ij.vj.&ix. AñædeLaudi.dni niet,&omnes Sancti eiuscum eo,& pordinein,quarta Aña prætermisia. eritin dieilla lux magna, haleluiah. Quod feruatin Dominicis Aduëtus, ps. Deus

Deus.7. Ana Oéssitientes PcHcbdam, in feriali officio fu-veniteadaquas:quçritedñmdúinue munturex Dnica præcedenti,nisiad S

niri poteft. Harah. Caticũ Bñdicite.8. Laudes feripropriæ Anaaliigaeni Ana Ecceveniet Propheta magnus, AdPrimă. Hynn Jam lucisorto side&ipíerenouabit Ierulale, haleluiah. re... Antiphona. In illa die.

Capitulum. Deusin noie. cumret deplalte... Ratres, Hora estiã nos de somno Capitulum Regisæculorum.] 1.

furgere:núcenim ppiorestnšasa Rebreue Christefili Dei viui. Miselus,quàm cum credidimus

. Hymn'. rere nobis

. Repetit. ChristefiliDei Oxclara ecceintonat,

viui. y. Qui venturus esin mundum. Obscura quæq;increpat

RMiserere nobis. ¥. Gloria patri.
Pellantur eminus fomnia,

Christefili Dei viui, miserere no-
AbæthereChriftus promicat. bis. V. Exurge Christe adiuuanos.
M ensiam relurgat torpida,

Etlibera nos propter nométuum.
Quæ forde extatsaucia,

Sic di quotidie vlque ad Natiuiti. Sidusrefulgetiam nouum,

Dni,etiamin Officio de Sanctis,prxVttollatomnenoxium.

terg in die Conceptionis B. Maria I sursum agnusmittitur,

Deinde Kyrie eleison. Christe eleiLaxare gratisdebitum,

fon. Kyrieeleison. Pater nf. Credo. B.R. N.

Hiij

Rom. Es. Laudate.8.

13

D. Amb.

V

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Rom.'

13.

N

¥. Et ego adtedñeclamauiicūrelivt Mariazinuenisti enim gratiam apud

Pfalt.I. Ad Absoroñé Cap.Lect. dñm:eccecocipies,&pariesfiliū, hal. bre, Dñe miserere. q driDñicis

, &fe Oro. Excita quælumus domine. rijsvfq; ad vigiliăNat. Dñi exclufiuie

. Hym. Verfic.& Riabre.huius Dñicę Adiij. Hyna. Núc sancte. Aña. Iu- dicuntin alijs Dñicis, &Ferijs Adue

FERIA SECVNDA. cũdare.ps. Legem pone, cu rel. 15. Cap. Fratres, hora est. Fx.br. Veniad Ad Matut.Inuitat. Regem venturű. liberādūnos," Dñe Deus virtutum. Hym. Verbú supernum prod. fo.57. repe. Veniad liberādū nos dñe Deus Ana. Dñs defensor. Ós Dñsillumina virtutu.y. Oftende faciētuā,&lalui tio.curel.ů Plált. 18. Poft¥.& Přní. erim'.R. DñeDe'virtutű. y. Grapa Absolones&Dñonesihac&sequcu tri,&filio,&fpiritui sancto. R. Veni b'ferijs, dñrordine superiodcfcripto. ad liberādú nos, Dñe De’virtutum. Dellaia Propheta. Lectio prima. *. Timebuntgētes nomē tuum dñe.

L

Auamini, mundi eftote auferte R. Etoésreges terrægloriam tuam. malum cogitationumveftrarum Sicrepetúi vícilor&breuib’horarű. aboculismcis. Quiescite agere per-· Advj. Aña. Ecce dominus. Caplm. uerse,discite benefacere,quæriteiudi

Ox præcessit, dies auté appro- cium, fubuenite oppreslo, iudicate

pinquauit,abijciamusergoope pupillo,&defendite viduam.Etveni ra tenebraru,&iduamur arma lucis

. t&arguiteme,dicit dominus Sifue Bu.br. Oftédenobis dñe, * Misericor- rintpeccata vestra vtcoccinū, quafi diátuā.Oftede. V. Etfalutare tuũ da nix dealbabunt &fifuerint rubrasinobis. Misericordiã. C siap. Oftéde. cutvermiculus,velut lana alba erút. V. Memêtonfidñeibeneplacitopo- R. Suscipe verbūvirgo Maria, quod puli tui. 184. Visita nos in salutari tuo. tibià dño perangelum transmislum Adix. Aña. Ecceveniet.Capitulum. est:concipies;&paries Deum pariter

Icut in die honestè ambulemus, &hominem Vibenediéta dicarisin

noin commellationibus,&ebrie- teromnes mulieres.y. Paries quidem tatibus non in cubilibus, &impudi- filium,& virginitatis non patierisdecitijs,non in cótentione, &æmulatio trimentum:efficierisgrauida, &eris ne:sedinduimini dñm Iesum Chím. mater semperintacta. Vt bene. Leij, R.bre. Super te lerusalem Orietur dñs.Super. v. Etgloria ciusin

tevide SIvolueritis,& audieritis me, bobitur.Orietur.G loria.Super.y. Dñe ritis, & me ad iracundiam prouoca

na terræ comedetis

: quòdfi nolue Deus virtutum conuertenos. B. Et ueritis, gladius deuorabit vos: quia oftende faciem tuam,&falui erimus. os domini locutum eft. Quomodo Ad Vefper. Aña In illa die. cũrel.de facta est meretrix ciuitas fidelis: pleLaud.ps, Dixit dñs. cūrel. de Domi- "na iudicij? iustitia habitauit in ca, nica.folio 46. Cap Fratres, hora eft. nunc autem homicidæ. Argentum Hym.Conditor

. V.Rorate celi desu. tuum verfum eft in scoriam : vinum Inj.vel.: 57. Ad Mag Aña. Ne timeas tuum mistum estaqua. Principes tui

in

[ocr errors]

mine

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

aufer

Taru

[ocr errors]
[ocr errors]

infideles, focij furum. Omnes diligūt & Oro Dñicæpræteritæ semp diper munera:sequütur retributivnes. Pu- Hebdomadaiferiali Ofto, qn,ppria pillonon iudicant,&causa viduænõ nõaffignaf.Etfimiliterad horasAñç ingredituradillos.

de Laudib’Dñicę,qñ proprię nõail

: Lætentur cæli,&exultet terra:iu- gnantur.Etad Absolutionem Capibilate montes laudem:qa dñsnofter tuli

, Dñe miserere.vtin Pfalte. 14. veniet. Et pauperūsuórű miserebit. Hodie dicitur officium Defunctoria

. 7. Oriet in diebus ei'iustitia,&abun Adiij. Aña. Iucundare. Capitulum. dantia pacis.Etpauperum. Lccti Ccedies veniunt,dicitdominus

, teas

& tuum fortisIsrael:Heu côlolabor &regnabitrex,&fapiens erit,&fafcrim

super hostibus meis,&vindicaborde cietiudicium,&iuftitiam in terra. inimicismeis,& conuertam manum Rs.breue Veniad liberandum nos, meãad te, excoquam ad purum fco- Domine Deus virtutum, Veni adli

riam tuam,&auferă omne stannum berandum. Oftēde faciem tuam, e per

tuum,&restituă iudices tuos, vtfue- &falui erimus.Dñe Deus. G loria på
runtprius,&cösiliarios tuos ficutan- tri.Veniad liberandū. Timebunt
tiquitus.Poft hæc vocaberisciuitasiu gentes nomen tuum domine. Et
fti, vrbs fidelis.Sio in iudicio redime omnesreges terræ gloriam tuam.
tür,&reducent eam iniuftitia:&c. PoftR.bre.dr Kyrie eleison. Christe
teret scelestos, & peccatoresfimul. : eleison. Kyrie eleif.Pater noster. »
B2. Alieninon transibant per lerufa- Domine Deusvirtutū.vtin Pfal. 16
léamplius Namin illa die stillabūt Advj. Aña. Ecce dominus. Caplma:
montes dulcedinem, & colles fluent Ndieb illis faluabit Iuda,& Israel 1c, 23.
lac&mel, dicit dñs. y. De' à Libano habitabitcófidéter:&hocēnomé
veniet,&fanctusdemonte vmbroso qd vocabunteum, dñs, iuftus noster.
&condenso: Namin.G loria. Nam. R.bre. Oftende nobis Dne, Miferi-
Ad Laud.An&Plalmus. Miserere. cordiam tuam Ostende. y. Et salu-

cumrel.deplalte. 22. Capitulum. tare tuum da nobis. Misericordiam. Luz. Enite,ascendamusad montem G loria pa.Oftende.y. Memento no

Domini,&ad domum Dei Ia- ftri Doininein bñplacito populi tui. dab,&docebit nos vias suas,&ambu B. Visita nosin salutari tuo. labimusin semitis eius : quia de Sion Deinde Kyrie eleisony tsupra. 15. exibitlex,&verbum dñi delerusalé. Adix.Aña. Ecceveniet. Capitulī. tis.vtfup. 59. Ad Benedictus.Laman P Ropeeftvtveniat tempus eius:&1.15

; Angelus domini nunciauitMarię,& bitenim dñs lacob,& Israel saluabit. concepit despiritu sancto, haleluiah, Bebre. Super te Ierusalem, Orietur -Deindedñr Preces, vtfup.in Plaite. dominus Super. ¥. Etgloria eiusin Pater nofter.). Ego dixi domine.26. tevidebitur.Orietur, G loria patri. Oro. Excita quælumus, vtlupra, 59. Super te.. Veni dñe, & noli tarda

.

[ocr errors]

B.R. N.

US.

زH iii

re.

G6.49

[ocr errors]

cap. 2.

re B. Relaxa facinora plebi tuæ. R.Erumpantmontesiucunditatem Deinde Kyrie eleison. vtfupra. 15. &collesiustitiam: Quia lux mundi Ad Vesperas. Aña. Inclinauít. ps. Di Dominus cum potentia venit. y. De lexí,cumrel.de Pfalte. 48. Capitulū. Siõ exibitlex,&verbum Domini de

Onauferetsceptrúde Iuda,& Jerusalem. Quia lux. Lectio tertia dux femore ei,donec veniat, I Trepleta eft terra eius argento &

F míttēd'é:&ipse erit expectatio gē- auro, & non eft finis thefaurorú tiú. Hym. Conditor. y. Rorate. 57. eius.Et repleta eft terra eius equis:& Ad Mag. Aña. Leua Ierusalem ocu- innumerabilesquadrigæei'.Etreple los tuos,&videpotentiam Regis:ec- ta estterra eiusidòlis:opus manuum ce Saluatorvenit foluereteà vinculo. fuarum adorauerunt, quod fecerunt Deinde dñrpces,vtsup.in Plalt. 23. digiti eorú.Etincuruauitse homo,&

Capitula prædiéta därin Feriali of humiliat est vir:ne ergo dimittas eis ficio, vsquead vigiliam Natiuit. Dñi. R:Ecce ab Austrovenio ego Domi

FERIA TERTIA. nus Deus vefter. Visitare vos í pace. De Ifaia Propheta: Lectio prima. y. Aspiciá vos&crescere faciā: mulV Erbú quod vidit

Isaias filius A- tiplicabimini,&firmabo pactú meu mossup Iuda & Ierusale.Et erit vobiscum. Visitare.Gloria. Visitare. in nouissimis dieb'pparatus mõsdo Ad Bñs. Aña. Antequam conuenimus dñi i vertice motium,&eleuabit rent,inuenta estMaria habensin vte fup colles:&fluētad eñoēsgentes,& rodeSpiritu sancto,haleluiah. ibütpopuli multi,&dicēt:Venite & Deinde Kyrie eleilon.23. ascédam'ad montē Dñi,&ad domú Ad Magnificat. Aña. Quærite DoDei Iacob:& docebitnos vias suas; & minum,duminueniri potest, inuoca ambulabimusisemitis eius,qa de Sió tecum, dum propeest, haleluiah. exibitlex,&verbūDñi de lerusalem. Deinde Kyrie eleison.folio 2 3. B. Môtes Israel ramos vestros expādi FERÍA QVARTA. te,&florete,&fructus facite: Prope . Egredict Dominus.Pater nofter

. estvtveniat dies Dñi. y. Rorate coeli Avinculis. 58.Bño. Ille nos bñdicat. desup,&nubes pluãtiuftū:apiat ter- &alixBñonesisequétib' feriis,repes ra,&germinetSaluatoré.Prope. L.ij. tuníperordinē, vtsuis locis dictüest

. E T'iudicabitgētes,&arguet popu De Ilaia Propheta

. Lectio prima,

Cceenim dñator Dñs exercituú ap.3. suosin vomeres&lanceas suas in falces:nõleuabitgēs cótra gentē gladiũ, lidum,&fortem,oērobur panis &oć necexercebunt vltra adpliū.Domus robur aquæ:forté,& virum bellatore, Iacob venite,&ambulemusīlumine iudicé,&prophetā,&ariolum,&feDei noftri. Proiecisti enim populum nem, principem

fuper quinquagin tuūdomúlacob:qa repleti funtvto- ta,&honorabilem vultu,&consilialim,& augures habuerunt vt Phili-- rium,& fapientem de architectis, &

fthijm,& pueris alienis adhæferunt, prudentem çloquij mystici. Et dabo

pue

« PoprzedniaDalej »