Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

R: Sed libera nosà malo,

I ultiplicatæfuntinfirmitates eorú: Abfolutio.

poftea accelerauerunt. Xaudi Domine Iefu Christe,pre on congregabo conuenticula co

cesseruorum tuorum,&mis re- rum de sanguinibus: nec memorero re nobis, qui cum patre&fpú sancto nominum eorum per labia mea. viuis & regnasin sæcula seculorum. ominus pars hæreditatis mex,& Amen.

calicis mei; tu es qui restitues hærediV. Iubedomnebenedicere.

tatem meam mihi, Benedicto

unes ceciderunt mihi in præclaris Benedi£tione perpetua benedicat etenim hæreditas mea, præclara est

Amen. nospater æternus.

mihi. Deinde legent i cones cum i enedicam dominum, qui tribuit Refponfonts, voin Troprio dove mihi intellectum: insuper & vsque creating

ad noctem increpuerunt me renes Rodalchione. mei, Paneriai

I rouidebam dominum in confpeVnigenitus Deifilius nos benedicerc ctu meo semper: quoniam à dextris &adiuuare dignetur.

est mihi,necommouear. 1 Amen.

Propter hoc lætatum eft cor meum: Cone Bened buio.

&exultauitlingua mea:insuper&ca Spiritus far. tig tia illt mir etsensus romca requielcetinspe. & corda noftra, B Amen.

uoniam non derelinques animā IN SECVNDO

meam in inferno, nec dabissanctum nocturno,

tuum videre corruptionem. In Adventu.Anu chona Notas mihi fecisti vias vitæ, adimple Gaude&litare.

bismelætitia cum vultu tuo, delectaPer Anum Antiphona. tiones in dextera tua vsque in finem. Bonorum meorum. Topore Pach In Adsen. Aba Haleluiah.Quéquæris. s. Is. Gaude&lætare filia Ierusalem:ecce

Onserud Rex tuus veniet tibi: Sion noli time

me Domi re,quia cito veniet salus tua. ne,quoniáspe

han Rex noster. raui in te: dixi

Penanaman phona domino, Deus Bonorum meorum non indiges; in meus es tu:quo tefperaui:conserua me Domine. niam bonorú fina honaPropter verba.

Ps. 16.

Xaudi Domine iustitiam era

meam:intendedeprecatioanctis,qui sūt

uribus percipeorationem meam: non in labijs dolofis.

[ocr errors]

meorum non

eges.

in terra eius; mirificauit omnes vo-
luntates meas in eis.

nem meam.

[ocr errors][ocr errors]

S
Devultu tuo iudicium meum pro ritgloria tua.
deatoculi tui videantæquitatem. In Aduratu. Antiphona.
I robasti cor meum,

& visitasti no Rex noster adueniet Christus,quem
Ete.ignemeexaminafti,&non est in- Iohannes predicauit agnum esse ves
uenta in meiniquitas.

turum.
non loquaturos meum operaho, Andolona Eccevenio.
minum:propter verba labiorum tuo Peramont Andrhone
rum egocuftodiui vias duras,

Propter verba labiorum tuorumego
Perfice greffus meos in semitis tuis; cuftodiui vias duras.
yțnon moueantur vestigia mea. Antiphona, Diligam te.
Fgoclamaui,quoniam exaudistime Etnon repetu in pfalmo:qiod
Deus:inclina aurem tuam mihi, & femperfit, quando Antiphona
cxaudiverba mea.

incipità primo verfu falen
Mirifica misericordias tuas:qui sal-

Iligam te Dominefortitudo uos facis sperantesin te.

mea: Dominus firmamen-
A resistentibus dexteræ tuæ custodi tum meum,&refugium mc
me:vtpupillam oculi.

um,&liberator meus.
Sub vmbra alarum tuarum prote- Deus meus adiutor meus: & spera-
geme à facie impiorum:qui me af- boin eum.
Aixerunt.

Irotector me', &cornu salutis meæ:
Inimici mei animam meam circun- &susceptor meus.
dederunt, adipem suum concluse- Laudansinuocabo dominum:&ab
runtos eorum locutum est super- inimicis meis faluus ero.
biam.

ircundederunt me dolores mortis
Proijcientes me nunc circundede- &torrentes iniquitatis conturbaue-
runt me:oculos suos ftatuerunt de- runtme.

olores inferni circundederüt me: Sufceperuntme, sicutleo paratusad præoccupauerút me loquei mertis

. prædam:&ficut catulus leonis habi- In tribulationemea inuocaui domitansin abditis.

num:&ad Deum meum clainaui. Exurge Doinine, præueni eum, & t exaudiuit de templo fancto f10 supplanta cum:eripeanimam meam vocem mcam:&clamor meus in con ab impio, frameam tuam ab inimi- fpectu eiusintroiuitin aures eius.

Commota eft & contremuit terra:
Domine à paucisde terra diuidecos fundamenta montium conturbata
in vita eorum : de absconditis tuis funt,&commota sunt, quoniamira-
adimpletus eft venter eorum.

tus eft eis.
Saturati suntfilijs:&dimiseruntri- 1.scendit fumus in ira eius, & ignis
liquias suasparuulis suis.

à facie eius exarfit: carbones fuccenfi
goautem iniustitia apparebo con- funtabco.
fpectui tuo:satiabor cum apparuc- inclinauitcælos, & descendit:&ca-

ligo

[ocr errors]

clinarein terram.

1

cismanus tuæ.

ligosubpedibus eius,

E

rarum.

dum iuftitiam meam, & fecundum Erascenditsuper Cherubim,&vola puritatem manuum mearum in con uit volauit super pennas ventorum. Ipecttu oculorum eius. Etpofuit tenebraslatibulú fuú,i cir- Cum sancto sanctus eris:&cum viro cuitu ei' tabernaculú cio: tenebrofa innocente innocens eris.

Etcum electo electus eris:&cumper aquain nubibus aeris. P ręfulgore in conspectu eíus nubes uersoperuerteris. tranfierunt: grando, & carbones Om tuppm humilelaluiū facies:& ignis,

oculos superborum humiliabis. Etintonuit decelo dominus,& altif Quoniam tu illuminas lucernam fimus dedit vocem suā:grādo,&car- meam domine: Deus meus illumina bones ignis.

tenebras meas. Et milit sagittas suas, & dissipauit Omin te eripiar a tentatione: &in eos:fulgura multiplicauit,&contur- Deo meo transgrediar murum. bauit eos.

Deus meus impolluta via eius,eloqa tapparuerunt fontes aquarum:& dñiigne examinata:protector estom reuelata funt fundamenta orbis ter- nium sperantium in se

Qñquis Deuspter dñm;autas De Abincrepatione tua domine:ab in- præter Deum noftrum. spiratione fpiritusiræ tuæ.

eus qui præcinxit me virtute:&po Misitde summo,&accepitme:&al suitimmaculatam viam meam. sumpsitme de aquis multis. Qui perfecit pedes meos tanquam Eripuit medeinimicis meis fortissi- ceruorum,& super excelsa ftatuens mis, &abijs qoderüt me:quoniam me. confortatisuntsuper me.

Qui docet man' meas ad præliú:& I ræuenerunt me in die afflictionis posuistivt arcūæreūbrachia mea. meç:&factus est Dominus protector Etdedisti mihi protectionem salu

tistux:&dextera tua suscepit me. Eteduxit mein latitudiné:faluú me Etdisciplina tua correxit meinfine: fecit,quoniam voluit me.

& disciplina tua ipsa medocebit. E tretribuet mihi dñs fmiustitiã me- Dilatastigreffus meos subtus me:& am:&fecundum puritatem manu- non suntinfirmata vestigia mea. um mearum retribuet mihi, Persequarinimicos meos,&compre

uia custodiui vias domini: necim- hendam illos:& non conuertar, dopiegessi a Deo meo.

nec deficiant uoniam omnia iudicía eius in con Confringam illos, necpoterunt ftaipectumeo:&iuftitias eius non repu recadent subtuspedes meos. Eteroimmaculatuscumco:& ob- &fupplantafti insurgétesin mesub

Etpræcinxisti me virtụte ad bellum: Et retribuet mihi Dominus secun- Et inimicos meos dedisti mihi dor

meus.

liame,

ser uabo meabiniquitate mea.

sum:

tus me.

.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

6 sum:&odientes me disperdidisti

. Surrexit dominusverè,haleluiah. Clamauerunt,nec erat qui saluos fa-. EtapparuitSimoni, haleluiah. ceretad dñm, necexaudiuit eos. Přnr.iec. Et nenosíducasítétatio Etcöminua eos,vtpulueréante facić nē. Sed libanos à malo. Abiolo: vēt:vtlutum platearum delebo eos. Pfiopietas&mificordia nos adiu

ripiesme de contradictionibus po uet,q cú Pře&fpúscoviuit & re-
puli:constitues meincaputgentium. gnatin sæcula fæculorum. Amen,

opuloquénõ cognoui, seruiuit mi- . Iube done benedicere. Bädictio
hiinauditu aurisobediuit mihi. Deus Pater omnipotenssitnobispro

ilijalieni mentiti sunt mihi:filijalie pitius &clemens. B2. Amen.
niinueterati sunt, & claudicauerunt Proquinta lectione Benedictio.
à femitisfuis.

Christus perpetuæ det nobis gaudia
iuit dñs,&benedictus Deus meus: vitæ. Amen.
& exaltetur Deus falutismez.

Provj. lectione Benedictio
eusqui das vindictas mihi, &fub- Ignem fui amoris accendat Deus in
dis populos meos fub me liberator cordibus noftris. Amen
meus de inimicis meisiracundis. IN TERTIO NOCT. .
Et ab insurgentibus in me exaltabis In Aduentu.Aña. Gabriel angelus.
me:a viro iniquo eripies me.

Perannum.Ana Non funt loquela.
P

ropterea confitebor tibi ī nationi- Tempore Paschali. Antiphona.
b'dñe:&nomini tuo pfalmú dicam. Haleluiah.Noliflere. Petrus 1.8
Magnificansfalutes Regis eius, &fa Ali enarrantgloriam Dei:&
ciens misericordiam Christosuo Da

pera manuum cius annunciat
uid;&femini eius vsq; in sçculum.

firmamentum
In Adiēt: An Eccevenio cito, & Dies diei erućtatverbum:&nox no-
merces mea mecumé, dicit dñs:dare etiindicatscientiam.
vnicuiquefecúdúopasua. Emitte Non sunt loquela neque sermones:
agnum Dñedominatorem terræ. B. quorum non audiantur voces eorú.
Depetra deserti ad montem filię Sió. Inoēm terram exiuit fonus eorum:
Perannum.Ana Diligam te domine &infines orbis terræverba corum.
virtus mca. Quoniam tu illuminas n sole poluit tabernaculum suum:
lucernam meam domine Deus & ipfe tanquam sponsus procedens
meusillumina tenebras meas.

de thalamofuo.
In Ouado. Scapulis fuis obumbra- Exultauit vtgīgasadcurrendam viã
bittibi. Etsub pennis ei' fperabis. a fummocælo egressio eius.
Tempore Pailionis. y. Deore leonis Etoccursus eius vfquead fummum
liberame Domine.t. Et à cornibus cius:nec est, qui se abscondata calo-
vnicornium humilitatem meam.
Tempore Pafchal. Ata Haleluiah. Lex domini immaculata conuertēs
Quem quæris mulier? haleluiah, vi- animas:teftimonium domini fidele,
uentem cú mortuis, haleluiah, hasahi fapientiam præftans paruulis

Da

[ocr errors]
[ocr errors]

. luftitiæ

reeius.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tuo.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

I ustitiæ dñirectælætificãtescorda: s autem surreximus,&erecti sumus. -
ceptúdñilucidu,illuminans oculos. Dñe faluum fac Regem : & exaudi
Timor dñi scúspmanēsíscl'inscri:iu nos in die,qua inuocauerimus te.
dicia dñi vera iustificata ī semetipfa. In Aduétu: Aña:Maria dixit, Putas
Desiderabilia supaurū&lapidéptio qualis eft ifta salutatio: qacõturbata
sū multū:&dulciora sup mel&fauũ. estaía mea:&qaparitura sum Rege,
Etenim seruus tuuscuftoditea: in cu quiclaustrum virginitatis meæ non
stodiendis illis retributio multa. violabit? Ama. In Aduentu:
Deli&ta quis intelligit?aboccultisme Perannum.Aña. Exaudiat te dñsin
ismuda me, &abalienis parce seruo die tribulationis. Aña. Dñe.Pfals.20

Ominein virtute tua lætabitur
Simei nõ fuerít dñati, túcimaculat Rex:&fuper salutare tuum e-
ero:&emūdaborà delicto maximo. xultabit vehementer.
Eterunt;vtcomplaceat eloquia oris Desideriú cordis ei tribuisti ei &vo
mei:&meditatio cordis mei in con-- lútate labiorü eius nó fraudasti eum.
fpectu tuosemper.

Qñpræuenisti eum in benedictioD ñeadiutor meus:&redéptor me' nibus dulcedinis:pofuifti í capite ei? In Aduétu.Aña. Gabriel angeluslo coronam de lapidepretioso. çutusestMariæ,dicés:Auegra plena, Vitam petijt à te:& tribuifti ei longi Dñstecu:bñedicta tuinter mulieres. tudinem dierum in fæculum,&in lę Aña. Maria dixit. Perannum. Aña. culum feculi

. Nõsuntloquelæncq; sermones, quo Magna eftgloria eius in falutari tuo: rum non audianturvoces eorum. gloriam & magnum decorem impo Antiphona. Exaudiat. Plalmus 16. nes super eum.

Xaudiat te dñsin die tribulatio Omdabis eumin benedictionem in

nis:protegat te nomē dei Iacob, sæculum fæculi: lætificabis eum in Mittat tibiauxilium desancto:&de gaudio cum vultu tuo, Sion tueatur te.

OmRex speratin dño:&in miseriMemorfitomnis facrificij tui:&hocordia altiffimi non commouebitur. locaustum tuum pinguefiat. Inueniatur manus tua omnibus iniTribuat tibi secundum cor tuum:& micis tuis.dextera tua inueniat om-omneconsilium tuum confirmet,

nes qui te oderunt. Lætabimurin salutari tuo:&in no Pones cos vtclibanūignis, in tépore mine Dei noftri magnificabimur. vultustui:dominus in ira sua conturImpleat dñsoés petitiões tuas:núcco babit eos,& deuorabit eosignis. gnouiqñ saluú fecit dñs Chim suũ, Fructum eorum de terra perdes: & Exaudiet illum de cælo lancto fuo: semen eorum à filijs hominum., in potentatibus salus dexteræ eius. Quoniam declinaueruntin te mala: H'i incurribus &hi in equis:nos aút cogitaueruntconsilia, quæ non poin note dñi Dei noftri inuocabimus. tuerunt stabilire. I priobligati sunt,&ceciderunt: nos ñpones cos dorsum: in reliquijs

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »